02 994 62 50, 0885 73 30 25

Разрешени продукти

Списък на разрешените продукти с възможност за търсене.
el_spisukФунгициди

Препарати за борба с болестите

КУАДРИС 25 СК

( АМИСТАР 25СК )

Активно вещество: Съдържа 250г/л азоксистробин
Формулация: суспензионен концентрат
Производител: “Синджента” – Швейцария
Категория за употреба: III-та – за свободна употреба от лица над 18 г.
Карантинен срок*: 3 дни за краставици, домати и картофи;
21 дни за грозде;
не се изисква за зимен дъб
Разрешение за употреба №:01003-3/01.02.2011 г.
Разрешена употреба: МАНА по лоза;
БРАШНЕСТА МЯНЯ (ОИДИУМ)по лоза;
СИВО ГНИЕНЕ по грозде;
МАНА, БРАШНЕСТА МАНА по краставици;
КАРТОФЕНА МАНА по домати;
КАФЯВИ ЛИСТНИ ПЕТНА по домати;
БРАШНЕСТА МАНА по зимен дъб – 0,075% (75 мл/дка);
РИЗОКТОНИЯ, АНТРАКНОЗА по картофи – 300мл/дка.
Начин на действие: широкоспектърен фунгицид с предпазна действие

pdf MSDS  Етикет