02 994 62 50, 0885 73 30 25

Разрешени продукти

Списък на разрешените продукти с възможност за търсене.
el_spisukХербициди

Препарати за борба с плевелите

КАМБИО СЛ

Активно вещество: Съдържа 320г/л бентазон + 90г/л дикамба
Формулация: разтворим концентрат
Производител: БАСФ СЕ, Германия
Категория за употреба: ІII-та – за свободна употреба от лица над 18 г.
Карантинен срок: Не се изисква
Разрешение за употреба №:0240/25.02.2005 г.
Разрешена употреба:
ПШЕНИЦА, ЕЧЕМИК – 125мл/дка във фаза братене на културите;
ЦАРЕВИЦА – 200мл/дка във фаза 3ти - 5ти лист.
Начин на действие: Селективен, системен, вегетационен ауксинов хербицид
Приложение: Срещу широколистни плевели.
Чувствителни плевели: Абутилон, Амброзия, Великденче, Горуха, Живовлек, Казашки бодил, Киселец, Лайка, Пача трева, Ралица, Щир, Подрумче, Лобода, Колендро, Овчарска торбичка, Лепка,Полска метличина, Татул, Врабчово семе, Тученица, Пипериче, Фасулче, Лютиче, Синап, Млечок, Спореж, Черно куче грозде, Звездица, Гръцка коприва, Бутрак, Поветица, Мак, Паламида, Бабини зъби, Самосевки слънчоглед, Родилна трева, Див коноп, Галинзога

pdf MSDS