02 994 62 50, 0885 73 30 25

Разрешени продукти

Списък на разрешените продукти с възможност за търсене.
el_spisukФунгициди

Препарати за борба с болестите

ХОРУС 50 ВГ

Активно вещество: Съдържа 500г/кг ципродинил
Формулация: вододиспергируеми гранули
Производител: “Синджента”- Швейцария
Категория за употреба: III-та – за свободна употреба от лица над 18 г.
Карантинен срок*: 21 дни за кайсии, 28 дни за праскови, 60 дни за ябълки.
Разрешение за употреба №:0606/29.09.2009 г.
Разрешена употреба: СТРУПЯСВАНЕ по ябълка - 0,03% (предпазно);
0,05% (лечебно);
РАННО КАФЯВО ГНИЕНЕ по кайсия - 0,045%;
КЪСНО КАФЯВО ГНИЕНЕ по праскова – 0,045%.
Начин на действие: Системен фунгицид с предпазно и лечебно действие.

pdf MSDS     Етикет