02 994 62 50, 0885 73 30 25

Разрешени продукти

Списък на разрешените продукти с възможност за търсене.
el_spisukХербициди

Препарати за борба с плевелите

ГАРДОПРИМ ПЛЮС ГОЛД 500СК

Активно вещество: Съдържа 312,5г/л S-метолахлор + 187,5г/л тербутилазин
Формулация: суспензионен конценрат
Производител: Синджента, Швейцария
Категория за употреба: II-ра – за употреба от лица със сертификат
Карантинен срок*: 60 дни за фураж
Разрешение за употреба №:01001/01.10.2009г.
Разрешена употреба: СЛЪНЧОГЛЕД – 350мл/дка след сеитба, преди поникване на културата до 1-2 лист на житните плевели;
ЦAРЕВИЦА – 400-450мл/дка, след сеитба, преди поникване на културата или след поникване на културата до 1-2 лист на житните плевели.
Начин на действие: селективен, системен, почвен и вегетационен хлороацетамиден хербицид
Приложение: Срещу едногодишни житни и широколистни плевели.
Чувствителни плевели: Житни: Балур (от семе), Бяла лобода, Ветрушка, Гороцвет, Звездица, Здравец, Глухарче, Кисела трева, Кокоше просо, Кръвно просо, Кощрява, Лисича опашка, Метлица;
Широколистни: Овчарска торбичка, Тученица, Пипериче, Часовниче, Черно куче грозде, Щир

 MSDS