02 994 62 50, 0885 73 30 25

Разрешени продукти

Списък на разрешените продукти с възможност за търсене.
el_spisukФунгициди

Препарати за борба с болестите

ФУНГУРАН ОН 50 ВП

Активно вещество: Съдържа 77% меден хидроксид = 50% Cu
Формулация: намокрим прах
Производител: “Урания”- Германия
Категория за употреба: III-та – за свободна употреба от лица над 18 г.
Карантинен срок*: 14 дни.
Разрешение за употреба №:0257/22.03.2005 г.
Разрешена употреба: МАНА по лоза -0,15%;
КАРТОФЕНА МАНА по домати – 0,15%;
КЪДРАВОСТ по праскова – 0,15%;
ЧЕЛНО БАКТЕРИАЛНО СТРУПЯСВАНЕ по домати – 0,3%;
СЕЧЕНЕ ПО РАЗСАДА ОТ ПИТИУМ по тютюн – 0,3%;
КАРТОФЕНА МАНА по картофи – 150г/дка;
ДИВ ОГЪН по тютюн – 150г/дка.
Начин на действие: Контактен неорганичен фунгицид с предпазно действие.

pdf Етикет pdf MSDS