02 994 62 50, 0885 73 30 25

Разрешени продукти

Списък на разрешените продукти с възможност за търсене.
el_spisukФунгициди

Препарати за борба с болестите

ФАЛКОН 460 ЕК

Активно вещество: Съдържа 25% спироксамин + 16,7% тебуконазол + 4,3% триадименол
Формулация: емулсионен концентрат
Производител: “Байер Кропсайанс”- Германия
Категория за употреба: III-та – за свободна употреба от лица над 18 г.
Карантинен срок*: 35 дни.
Разрешение за употреба №:01070/16.03.2010 г.
Разрешена употреба: БРАШНЕСТА МАНА по пшеница и ечемик - 60 мл/дка (0.06 %);
ЧЕРНА (СТЪБЛЕНА) РЪЖДА, БАЗИЧНО ГНИЕНЕ, ФАЗАРИУМ ПО КЛАСОВЕТЕ по пшеница - 60 мл/дка (0.06 %);
БРАШНЕСТА МАНА (ОИДИУМ) по лозя - 30 мл/дка (0.03 %);
СЕПТОРИОЗА по пшеница – 50мл/дка.
Начин на действие: Системен морфолин: спирокеталаминов фунгицид с предпазно, лечебно и изкореняващо действие.

 Етикет  MSDS