02 994 62 50, 0885 73 30 25

Разрешени продукти

Списък на разрешените продукти с възможност за търсене.
el_spisukФунгициди

Препарати за борба с болестите

ШАВИТ Ф 72 ВДГ

Активно вещество: Съдържа 700г/кг фолпет + 20г/кг триадименол
Формулация: воднодиспергируеми гранули
Производител: “Мактешим Аган”- Израел
Категория за употреба: II-ра – за употреба от лица със сертификат.
Карантинен срок*: 20 дни.
Разрешение за употреба №:0318/20.12.2005 г.
Разрешена употреба: СТРУПЯСВАНЕ по ябълка, БРАШНЕСТА МАНА по ябълка, МАНА по лоза, БРАШНЕСТА МАНА (ОИДИУМ) по лоза, СИВО ГНИЕНЕ по грозде,БРАШНЕСТА МАНА по ягоди, СИВО ГНИЕНЕ по ягоди, КЪДРАВОСТ по праскова – 0,2% (200г/дка).
Начин на действие: контактен фунгицид с предпазно действие

pdf Етикет     MSDS