Последно актуализирана: 07.04.2021 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

РОДЕНТИЦИДИ

Продукти за борба с вредни гризачи по земеделските култури

АРВАЛИН РБ

цинков фосфид

25 г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АРВАЛИН РБ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1020/ 20.05.2020г.
 • Разр. №: 01844-1/ 26.05.2020 г.
 • Валидно до: 30.04.2025 г.
 • Притежател на разрешението: Детиа Фрайберг ГмбХ, Германия
 • Формулация: примамка готова за употреба (РБ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: родентицид
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Полски култури, Зеленчукови култури, Овощни култури, Лозя, Горски растения, Тревни площи, Пасища, Ливади, Декоративни видове - Полски мишевидни гризачи- При полагане на примамката - 66 гр/дка на употреба; При полагане на примамката в родентицидни кутии - 200 гр/дка на вегетационен период

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
Още информация
 

ФОСТОКСИН пелети

АЛУМИНИЕВ ФОСФИД

56%
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ФОСТОКСИН пелети |

 • Зап. за разр. №: РД 09-440/04.06.2003 г.
 • Разр. №: 0203/21.01.2005 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Деция Дегеш, Германия
 • Формулация: пелети за фумигация (ФВ)
 • Категория на употреба: първа професионална
 • Друга функция: Инсектициди
 • Механизъм на действие: фумигант
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Срещу - Сляпо куче, Къртица, Полевка – 2-5 пелети/обитаем входТретиране на зърно - Житна гъгрица, Оризова гъгрица, Малък зърнов бръмбар, Брашнен бръмбар, Зърнов молец, Малък брашнен бръмбар, Суринамски брашнояд, Мавритански брашнояд, Сив брашнен молец, Ръждивочервен зърнов бръмбар, Трогодерма, Тютюнев молец, Молец по сушените плодове – 4-12 пелети/т зърно (внасяни с автоматичен дозатор); 10-20 пелети/т зърно (ръчно залагане); 5-10 пелети/м³ (третиране на стифирано в чували зърно)
  Третиране на хранителни продукти и фуражи - 5-15 пелети/м³
  Третиране на помещения - 10-15 пелети/м³

 • Карантинен срок (дни): 60; 45 за зърно
Още информация
 

ФОСТОКСИН таблетки *(Прекратен продукт)

АЛУМИНИЕВ ФОСФИД

56%
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ФОСТОКСИН таблетки *(Прекратен продукт) |

 • Зап. за разр. №: Заповед за прекратяване на разрешението за пускане на пазара №: РД 11-1957/ 25.08.2020 г.
 • Разр. №: 0160/16.03.2004 г.
 • Валидно до: 25.11.2020 г. (гратисен период за продажба и съхранение)
 • Притежател на разрешението: Деция Дегеш, Германия
 • Формулация: таблетки за фумигация (ФТ)
 • Категория на употреба: първа професионална
 • Друга функция: Инсектициди
 • Механизъм на действие: фумигант
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Срещу - Сляпо куче – 20 таблетки/100м²Третиране на зърно - Житна гъгрица, Оризова гъгрица, Зърнов бръмбар, Ръждивочервен брашнен бръмбар, Суринамски брашнояд, Ръждивочервен зърнов бръмбар - 10 таблетки/т зърно
  Третиране на брашно - 2 таблетки/м³

 • Карантинен срок (дни): 60; 45 за зърно
Още информация
 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com