Последно актуализирана: 07.09.2018 г.

РОДЕНТИЦИДИ

Продукти за борба с вредни гризачи по земеделските култури

ФОСТОКСИН пелети

АЛУМИНИЕВ ФОСФИД

56%
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ФОСТОКСИН пелети |

 • Зап. за разр. №: РД 09-440/04.06.2003 г.
 • Разр. №: 0203/21.01.2005 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Деция Дегеш, Германия
 • Формулация: пелети за фумигация (ФВ)
 • Категория на употреба: първа професионална
 • Друга функция: Инсектициди
 • Механизъм на действие: фумигант
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Срещу - Сляпо куче, Къртица, Полевка – 2-5 пелети/обитаем входТретиране на зърно - Житна гъгрица, Оризова гъгрица, Малък зърнов бръмбар, Брашнен бръмбар, Зърнов молец, Малък брашнен бръмбар, Суринамски брашнояд, Мавритански брашнояд, Сив брашнен молец, Ръждивочервен зърнов бръмбар, Трогодерма, Тютюнев молец, Молец по сушените плодове – 4-12 пелети/т зърно (внасяни с автоматичен дозатор); 10-20 пелети/т зърно (ръчно залагане); 5-10 пелети/м³ (третиране на стифирано в чували зърно)
  Третиране на хранителни продукти и фуражи - 5-15 пелети/м³
  Третиране на помещения - 10-15 пелети/м³

 • Карантинен срок (дни): 60; 45 за зърно
Още информация
 

ФОСТОКСИН таблетки

АЛУМИНИЕВ ФОСФИД

56%
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ФОСТОКСИН таблетки |

 • Зап. за разр. №: xx
 • Разр. №: 0160/16.03.2004 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Деция Дегеш, Германия
 • Формулация: таблетки за фумигация (ФТ)
 • Категория на употреба: първа професионална
 • Друга функция: Инсектициди
 • Механизъм на действие: фумигант
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Срещу - Сляпо куче – 20 таблетки/100м²Третиране на зърно - Житна гъгрица, Оризова гъгрица, Зърнов бръмбар, Ръждивочервен брашнен бръмбар, Суринамски брашнояд, Ръждивочервен зърнов бръмбар - 10 таблетки/т зърно
  Третиране на брашно - 2 таблетки/м³

 • Карантинен срок (дни): 60; 45 за зърно
Още информация
 
 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com