Последно актуализирана: 08.02.2018 г.

ПАРАЛЕЛНА ТЪРГОВИЯ

Продукти за растителна защита, разрешени за паралелна търговия в България

МОСПИЛАН 20 СП

АЦЕТАМИПРИД

200г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
МОСПИЛАН 20 СП |

 • Функция: Инсектицид
 • Референтен продукт: МОСПИЛАН 20 СП
 • Произход: Полша
 • Заповед за разрешаване на паралелна търговия №: РД 12-25/30.04.2009 г.
 • Разр. №: 0596/12.05.2009 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението на референтния продукт
 • Притежател на разрешението: Агропал ООД, България
 • Формулация: прах, разтворим във вода (СП)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: системен неоникотиноид инсектицид с контактно и стомашно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Зеленчуци(пипер) - Зелена прасковена листна въшка - 0.0125%; Цикада - 25г/дкаЗеленчуци (краставици) - Памукова листна въшка - 0.0125%
  Домати - Оранжерийна белокрилка - 0.02%
  Картофи - Колорадски бръмбар - 6г/дка
  Царевица, Слънчоглед - Сив царевичен хоботник - 10г/дка
  Житни - Вредна житна дървеница, Обикновена житна пиявица, Обикновен житен бегач - 12.5г/дка; Листни въшки, Хесенска муха, Шведска муха - 15г/дка
  Тютюн - Зелена прасковена листна въшка, Тютюнев трипс - 15г/дка ; Тютюнева листна въшка - 30г/дка
  Топола - Tополов листояд - 15г/дка
  Иглолистни - Pъждива борова листна оса - 15г/дка
  РАЗРЕШЕНИ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ
  Домати - Доматен миниращ молец - 0.02%

 • Карантинен срок (дни): 3 за краставици, домати, пипер; 10 за тютюн, 7 за картофи, 14 за пшеница, царевица, слънчоглед
Още информация
 

ЗАПОВЕД ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА ПАРАЛЕЛНА ТЪРГОВИЯ НА моспилан 20 сп 30.04.2009

МОСПИЛАН НОВ

АЦЕТАМИПРИД

200г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
 
 • Функция: Инсектицид
 • Референтен продукт: МОСПИЛАН 20 СП
 • Произход: Полша
 • Заповед за разрешаване на паралелна търговия №: РД 11-166/24.01.2017 г.
 • Разр. №: 01466-1/14.02.2017 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението на референтния продукт
 • Притежател на разрешението: ОАК-Интерагро България ЕООД
 • Формулация: прах, разтворим във вода (СП)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: системен неоникотиноид инсектицид с контактно и стомашно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Зеленчуци (пипер) - Зелена прасковена листна въшка - 0.0125%; Цикада - 25г/дкаЗеленчуци (краставици) - Памукова листна въшка - 0.0125%
  Домати - Оранжерийна белокрилка - 0.02%
  Картофи - Колорадски бръмбар - 6г/дка
  Царевица, Слънчоглед - Сив царевичен хоботник - 10г/дка
  Житни - Вредна житна дървеница, Обикновена житна пиявица, Обикновен житен бегач - 12.5г/дка; Листни въшки, Хесенска муха, Шведска муха - 15г/дка
  Тютюн - Зелена прасковена листна въшка, Тютюнев трипс - 15г/дка ; Тютюнева листна въшка - 30г/дка
  Топола - Tополов листояд - 15г/дка
  Иглолистни - Pъждива борова листна оса - 15г/дка
  РАЗРЕШЕНИ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ
  Домати - Доматен миниращ молец - 0.02%

 • Карантинен срок (дни): 3 за краставици, домати, пипер; 7 за картофи; 10 за тютюн; 14 за пшеница, царевица, слънчоглед
Още информация
 

ЗАПОВЕД ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА ПАРАЛЕЛНА ТЪРГОВИЯ НА МОСПИЛАН 20 СП 24.01.2017

НАЙТХОУК

ПЕНДИМЕТАЛИН

330г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
 
 • Функция: Хербицид
 • Референтен продукт: ПЕНДИГАН 330 EК
 • Произход: Великобритания
 • Заповед за разрешаване на паралелна търговия №: РД 11-210/ 18.02.2013 г.
 • Разр. №: 01178/05.03.2013 г.
 • Валидно до: 05.03.2020 г.
 • Притежател на разрешението: Дженерик Агрокемикълс ООД
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, почвен и вегетационен хербицид за борба с житни и някои едногодишни широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица - След сеитба, преди поникване - 400мл/дка; Вегетационно - 400-600мл/дкаТютюн - След сеитба, преди поникване - 400мл/дка; Преди разсаждане или след разсаждане междуредово - 400-600мл/дка
  Слънчоглед, Чесън, Овощни, Картофи - 400-600мл/дка
  Ориз - 450мл/дка
  Домати, Лук I/II г. - 300-350мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 90 за ориз
Още информация
 

заповед за разрешаване на паралелна търговия на пендиган 330 ек 18.02.2013

НУРЕЛЕ Д 550 ЕК НОВ

ХЛОРПИРИФОС-ЕТИЛ + ЦИПЕРМЕТРИН

500г/л + 50г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
 
 • Функция: Инсектицид
 • Референтен продукт: НУРЕЛЕ Д
 • Произход: Италия
 • Заповед за разрешаване на паралелна търговия №: РД 11-162/ 24.01.2017 г.
 • Разр. №: 01462-1/14.02.2017 г.
 • Валидно до: 03.07.2024 г.
 • Притежател на разрешението: ОАК-Интерагро България ЕООД
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: несистемен комбиниран инсектицид с контактно и стомашно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Ечемик, Овес - Обикновена житна пиявица - 50мл/дкаПшеница - Обикновена житна пиявица - 50-80мл/дка
  Памук за текстилната промишленост - Розов памуков червей, Памукова нощенка - 50мл/дка
  Лозя - Шарен гроздов молец, Еднопоясен гроздов молец, Лозова листозавивачка, Лозови цикади - 60мл/дка
  Маслодайна рапица, Синап - Рапичен цветояд, Рапичен стъблен скритохоботник, Светлокрака зелева (земна) бълха, Рапична стъблена бълха - 60мл/дка
  Картофи - Колорадски бръмбар, Листни въшки - 80мл/дка
  3ахарно цвекло, Фуражно цвекло, Червено цвекло, Кръмнo цвекло, Ряпа - Зелева нощенка, Листни въшки - 80мл/дка
  Домати, Патладжан - Прасковена листна въшка, Памукова нощенка (гъсеници), Eгипетска памукова нощенка, Картофен молец, Пеперуди от род Pieris sp., Молци от род Plutella sp., Нощенки, Колорадски бръмбар - 80мл/дка
  Зеле - Бяла зелева пеперуда, Рапична пеперуда, Зелева нощенка - 80мл/дка
  Артишок - Картофена листна въшка - 80мл/дка
  Царевица - Царевичен стъблопробивач - 80мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 5 за домати, патладжан и артишок; 21 за лозя, картофи и главесто зеле; 28 за ечемик и овес; 60 за захарно цвекло, фуражно цвекло, червено цвекло, кръмно цвекло, ряпа, маслодайна рапица, синап, пшеница и царевица
Още информация
 

ЗАПОВЕД ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА ПАРАЛЕЛНА ТЪРГОВИЯ НА НУРЕЛЕ Д 24.01.2017

ПЕНДИМЕКС 330 EК

ПЕНДИМЕТАЛИН

330г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
 
 • Функция: Хербицид
 • Референтен продукт: СТОМП НОВ 330 EК
 • Произход: Словакия
 • Заповед за разрешаване на паралелна търговия №: РД 11-1278/ 01.08.2014 г.
 • Разр. №: 1086-2/15.08.2014 г.
 • Валидно до: 30.04.2019 г.
 • Притежател на разрешението: МАК ГмбХ, Германия
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, почвен и вегетационен хербицид за борба с житни и някои едногодишни широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Слънчоглед - При формиране на 2-3 двойки листа -230мл/дка; След сеитба, преди поникване - 400мл/дка; В началото на вегетацията - 450мл/дкаЦаревица - След сеитба, преди поникване - 400мл/дка; В началото на вегетацията - 450мл/дка
  Памук, Фасул, Соя, Фъстъци, Кориандър, Тютюн, Ягоди, Мента - 400мл/дка
  Нахут, Ечемик - 450мл/дка
  Лук I/II г., Картофи, Домати, Пипер - 400-500мл/дка
  Пшеница - 500мл/дка
  Ориз, Малини, Овощни - 600мл/дка
  Гладиоли - 300-400мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 40 за нахут, фасул, соя, фъстъци; 60 за лук, ягоди, малини, царевица, слънчоглед; 75 за домати, пипер, кориандър, разсадна мента; 90 за пшеница, ечемик, ориз; не се прилага при картофи, памук, тютюн, гладиоли
Още информация
 

ЗАПОВЕД ЗА РАЗРЕШЕВАНЕ НА ПАРАЛЕЛНА ТЪРГОВИЯ НА СТОМП НОВ 330 EК 26.04.2010

промяна на заповед за разрешаване на паралелна търговия 01.08.2014

РАНГО 40 ЕК

КВИЗАЛОФОП-П-ТЕФУРИЛ

40г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
 
 • Функция: Хербицид
 • Референтен продукт: ПАНТЕРА 40 ЕК
 • Заповед за разрешаване на паралелна търговия №: РД 11-873/ 27.07.2011 г.
 • Разр. №: 01139-1/25.082011 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението на референтния продукт
 • Притежател на разрешението: К+Н Ефтимиадис България ЕООД
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба със самосевки от житни култури, едногодишни и многогодишни житни плевели, в т.ч балур от коренища
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Маслодайна рапица - Срещу едногодишни житни плевели и самосевки от житни култури - 80мл/дкаСлънчоглед, Домати - Срещу едногодишни житни плевели - 150 мл/дка; Срещу многогодишни житни плевели - 170мл/дка
  Захарно цвекло, Соя - Срещу едногодишни житни плевели - 150 мл/дка; Срещу многогодишни житни плевели - 250мл/дка
  Тютюн - ориенталски и едролистен - Срещу многогодишни житни плевели - 175мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 60
Още информация
 

msds

ЗАПОВЕД ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА ПАРАЛЕЛНА ТЪРГОВИЯ НА пантера 40 ек 16.03.2009

 

РАУНДЪП 360 СЛ НОВ

ГЛИФОЗАТ

360г/л + 180г/л сърфактант
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
 
 • Функция: Хербицид и Десикант
 • Референтен продукт: РАУНДЪП
 • Произход: Полша
 • Заповед за разрешаване на паралелна търговия №: РД 11-428/ 18.03.2016 г.
 • Разр. №: 1393-1/25.03.2016 г.
 • Валидно до: 18.02.2023 г.
 • Притежател на разрешението: ОАК - Интерагро България ЕООД
 • Формулация: Разтворим концентрат (СЛ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: Тотален, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели.
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Памук, Тютюн - 300мл/дка
  Пшеница, Ечемик - 400 мл/дка
  Овощни, Лозя, Стърнища, Канали - 400-1000мл/дка
  Топола, Орех-над 3г., Смърч - над 2 г. - 500мл/дка
  Ж.п. линии - 1000мл/дка
  Пасища - Срещу Орлова папрат - 1000мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 14 дни за пшеница, ечемик, 10 дни за пасища, 7 дни за всички останали култури
Още информация
 

заповед за разрешаване на паралелна търговия на раундъп 18.03.2016

РИДОМИЛ ГОЛД МЦ 68 ВГ

МЕТАЛАКСИЛ-М (МЕФЕНОКСАМ) + МАНКОЦЕБ

4% + 64%
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
РИДОМИЛ ГОЛД МЦ 68 ВГ | 500 г

500 г

РИДОМИЛ ГОЛД МЦ 68 ВГ | 250 г

250 г

РИДОМИЛ ГОЛД МЦ 68 ВГ | 100 г

100 г

РИДОМИЛ ГОЛД МЦ 68 ВГ | 50 г

50 г

РИДОМИЛ ГОЛД МЦ 68 ВГ | 25 г

25 г

 • Функция: Фунгицид
 • Референтен продукт: РИДОМИЛ ГОЛД МЦ 68 ВГ
 • Произход: Румъния
 • Заповед за разрешаване на паралелна търговия №: РД 11-440/ 18.05.2011 г.
 • Разр. №: 01013/20.05.2011 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението на референтния продукт
 • Притежател на разрешението: Агропал ООД, България
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: комбинирано системно, контактно, лечебно и предпазно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя – Мана - 0.25% (250г/дка) Краставици – Мана - 0.25% (250г/дка)
  Домати - Картофена мана, Кафяви листни петна (алтернария) - 250г/дка
  Лук – Мана - 250г/дка
  Картофи – Картофена мана, Кафяви листни петна (алтернария) - 250г/дка
  Тютюн - Мана - 250г/дка

 • Карантинен срок (дни): 14 за краставици, лук, тютюн; 20 за лозя, домати, картофи
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

етикет

заповед за разрешаване на паралелна търговия на ридомил голд мц 68 вг 18.05.2011

САЙФ СЛ

ГЛИФОЗАТ

360г/л + 180г/л сърфактант
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
 
 • Функция: Хербицид и Десикант
 • Референтен продукт: РАУНДЪП
 • Произход: Белгия
 • Заповед за разрешаване на паралелна търговия №: РД 11-1082/ 14.10.2013 г.
 • Разр. №: 01192/25.10.2013 г.
 • Валидно до: 18.02.2023 г.
 • Притежател на разрешението: Дженерик Агрокемикълс ООД
 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: тотален, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Памук, Тютюн - 300мл/дка
  Пшеница, Ечемик - 400 мл/дка (срещу плевели и като десикант)
  Овощни, Лозя, Стърнища, Канали - 400-1000мл/дка
  Топола, Орех-над 3г., Смърч - над 2 г. - 500мл/дка
  Ж.п. линии - 1000мл/дка
  Пасища - Срещу Орлова папрат - 1000мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 14 дни за пшеница, ечемик, 10 дни за пасища, 7 дни за всички останали култури
Още информация
 

заповед за разрешаване на паралелна търговия на раундъп 14.10.2013

СКОР 250 ЕК

ДИФЕНОКОНАЗОЛ

250 г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
СКОР 250 ЕК | 100 мл

100 мл

СКОР 250 ЕК | 20 мл

20 мл

 • Функция: Фунгицид
 • Референтен продукт: СКОР 250 ЕК
 • Произход: Великобритания
 • Заповед за разрешаване на паралелна търговия №: РД 11-163/24.01.2017 г.
 • Разр. №: 01463/14.02.2017 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението на референтния продукт
 • Притежател на разрешението: Агропал ООД, България
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: системен (акропетално) триазолов фунгицид с предпазно и лечебно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Ябълки - Струпясване, Брашнеста мана – 0.02%Праскови - Къдравост, Брашнеста мана – 0.02%
  Череши - Бяла ръжда – 0.03%
  Домати - Кафяви листни петна (алтернария) - 0.04%, Брашнеста мана – 0.075%
  Захарно цвекло - Брашнеста мана, Церкоспороза – 30мл/дка
  Картофи - Кафяви листни петна (алтернария) – 40мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 14 за череши; 30 за ябълки, праскови, домати, захарно цвекло, картофи
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЗАПОВЕД ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА ПАРАЛЕЛНА ТЪРГОВИЯ НА СКОР 250 ЕК 24.01.2017 г.

СКОР НОВ ЕК

ДИФЕНОКОНАЗОЛ

250г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
 
 • Функция: Фунгицид
 • Референтен продукт: СКОР 250 ЕК
 • Произход: Великобритания
 • Заповед за разрешаване на паралелна търговия №: №РД 11- 693/ 22.04.2016 г.
 • Разр. №: 01411-1/10.05.2016 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: ОАК - Интерагро България ЕООД
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: системен (акропетално) триазолов фунгицид с предпазно и лечебно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Ябълки - Струпясване, Брашнеста мана – 0.02%Праскови - Къдравост, Брашнеста мана – 0.02%
  Череши - Бяла ръжда – 0.03%
  Домати - Кафяви листни петна (алтернария) - 0.04%, Брашнеста мана – 0.075%
  Захарно цвекло - Брашнеста мана, Церкоспороза – 30мл/дка
  Картофи - Кафяви листни петна (алтернария) – 40мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 14 за череши; 30 за ябълки, праскови, домати, захарно цвекло, картофи
Още информация
 

заповед за разрешаване на паралелна търговия на скор 250 ек 22.04.2016

СТОМП НОВ 330 EК

ПЕНДИМЕТАЛИН

330г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
СТОМП НОВ 330 EК |

 • Функция: Хербицид
 • Референтен продукт: СТОМП НОВ 330 EК
 • Произход: Великобритания
 • Заповед за разрешаване на паралелна търговия №: РД 11-1660/ 29.12.2011 г.
 • Разр. №: 01147-1/12.01.2012 г.
 • Валидно до: 30.04.2019 г.
 • Притежател на разрешението: Агропал ООД, България
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Слънчоглед - При формиране на 2-3 двойки листа -230мл/дка; След сеитба, преди поникване - 400мл/дка; В началото на вегетацията - 450мл/дкаЦаревица - След сеитба, преди поникване - 400мл/дка; В началото на вегетацията - 450мл/дка
  Памук, Фасул, Соя, Фъстъци, Кориандър, Тютюн, Ягоди, Мента - 400мл/дка
  Нахут, Ечемик - 450мл/дка
  Лук I/II г., Картофи, Домати, Пипер - 400-500мл/дка
  Пшеница - 500мл/дка
  Ориз, Малини, Овощни - 600мл/дка
  Гладиоли - 300-400мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 40 за нахут, фасул, соя, фъстъци; 60 за лук, ягоди, малини, царевица, слънчоглед; 75 за домати, пипер, кориандър, разсадна мента; 90 за пшеница, ечемик, ориз; не се прилага при картофи, памук, тютюн, гладиоли
Още информация
 

заповед за разрешаване на паралелна търговия на стомп нов 330 ек 29.12.2011

СТОМП НОВ 330 EК

ПЕНДИМЕТАЛИН

330г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
СТОМП НОВ 330 EК |

 • Функция: Хербицид
 • Референтен продукт: СТОМП НОВ 330 EК
 • Произход: Гърция
 • Заповед за разрешаване на паралелна търговия №: РД 11-1111/ 24.06.2015 г.
 • Разр. №: 01325/21.07.2015 г.
 • Валидно до: 30.04.2019 г.
 • Притежател на разрешението: Агропал ООД, България
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, почвен и вегетационен хербицид за борба с житни и някои едногодишни широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Слънчоглед - При формиране на 2-3 двойки листа -230мл/дка; След сеитба, преди поникване - 400мл/дка; В началото на вегетацията - 450мл/дкаЦаревица - След сеитба, преди поникване - 400мл/дка; В началото на вегетацията - 450мл/дка
  Памук, Фасул, Соя, Фъстъци, Кориандър, Тютюн, Ягоди, Мента - 400мл/дка
  Нахут, Ечемик - 450мл/дка
  Лук I/II г., Картофи, Домати, Пипер - 400-500мл/дка
  Пшеница - 500мл/дка
  Ориз, Малини, Овощни - 600мл/дка
  Гладиоли - 300-400мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 40 за нахут, фасул, соя, фъстъци; 60 за лук, ягоди, малини, царевица, слънчоглед; 75 за домати, пипер, кориандър, разсадна мента; 90 за пшеница, ечемик, ориз; не се прилага при картофи, памук, тютюн, гладиоли
Още информация
 

заповед за разрешаване на паралелна търговия на стомп нов 330 ек 24.06.2015

СТОМП НОВ 330 EК

ПЕНДИМЕТАЛИН

330г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
 
 • Функция: Хербицид
 • Референтен продукт: СТОМП НОВ 330 EК
 • Произход: Великобритания
 • Заповед за разрешаване на паралелна търговия №: РД 11-382/09.05.2011 г.
 • Разр. №: XX
 • Валидно до: 30.04.2019 г.
 • Притежател на разрешението: Кампо 2007 ЕООД, България
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, почвен и вегетационен хербицид за борба с житни и някои едногодишни широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Слънчоглед - При формиране на 2-3 двойки листа -230мл/дка; След сеитба, преди поникване - 400мл/дка; В началото на вегетацията - 450мл/дкаЦаревица - След сеитба, преди поникване - 400мл/дка; В началото на вегетацията - 450мл/дка
  Памук, Фасул, Соя, Фъстъци, Кориандър, Тютюн, Ягоди, Мента - 400мл/дка
  Нахут, Ечемик - 450мл/дка
  Лук I/II г., Картофи, Домати, Пипер - 400-500мл/дка
  Пшеница - 500мл/дка
  Ориз, Малини, Овощни - 600мл/дка
  Гладиоли - 300-400мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 40 за нахут, фасул, соя, фъстъци; 60 за лук, ягоди, малини, царевица, слънчоглед; 75 за домати, пипер, кориандър, разсадна мента; 90 за пшеница, ечемик, ориз; не се прилага при картофи, памук, тютюн, гладиоли
Още информация
 

заповед за разрешаване на паралелна търговия на стомп нов 330 ек 09.05.2011

СТОМП НОВ 330 EК

ПЕНДИМЕТАЛИН

330г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
СТОМП НОВ 330 EК |

 • Функция: Хербицид
 • Референтен продукт: СТОМП НОВ 330 EК
 • Произход: Словакия
 • Заповед за разрешаване на паралелна търговия №: РД 12-82/19.10.2010 г.
 • Разр. №: 01114/02.11.2010 г.
 • Валидно до: 30.04.2019 г.
 • Притежател на разрешението: Агропал ООД, България
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, почвен и вегетационен хербицид за борба с житни и някои едногодишни широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Слънчоглед - При формиране на 2-3 двойки листа -230мл/дка; След сеитба, преди поникване - 400мл/дка; В началото на вегетацията - 450мл/дкаЦаревица - След сеитба, преди поникване - 400мл/дка; В началото на вегетацията - 450мл/дка
  Памук, Фасул, Соя, Фъстъци, Кориандър, Тютюн, Ягоди, Мента - 400мл/дка
  Нахут, Ечемик - 450мл/дка
  Лук I/II г., Картофи, Домати, Пипер - 400-500мл/дка
  Пшеница - 500мл/дка
  Ориз, Малини, Овощни - 600мл/дка
  Гладиоли - 300-400мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 40 за нахут, фасул, соя, фъстъци; 60 за лук, ягоди, малини, царевица, слънчоглед; 75 за домати, пипер, кориандър, разсадна мента; 90 за пшеница, ечемик, ориз; не се прилага при картофи, памук, тютюн, гладиоли
Още информация
 

заповед за разрешаване на паралелна търговия на стомп нов 330 ек 19.10.2010

Подреди по:
Име
Дата
 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com