Последно актуализирана: 08.02.2018 г.

ПАРАЛЕЛНА ТЪРГОВИЯ

Продукти за растителна защита, разрешени за паралелна търговия в България

ВАЗТАК НОВ 100 ЕК

АЛФА-ЦИПЕРМЕТРИН

100г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ВАЗТАК НОВ 100 ЕК |

 • Функция: Инсектицид
 • Референтен продукт: ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
 • Произход: Гърция
 • Заповед за разрешаване на паралелна търговия №: РД 11-1524/ 02.10.2015 г.
 • Разр. №: 01339-1/19.10.2015 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението на референтния продукт
 • Притежател на разрешението: Агропал ООД, България
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: несистемен пиретроиден инсектицид с контактно и стомашно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Ябълки - Ябълков плодов червей, Източен плодов червей - 0.0125%Круши - Крушова листна бълха - 0.02%
  Сливи - Сливов плодов червей - 0.0125%; Обикновена сливова щитоносна въшка - 0.02%
  Кайсии - Анарзия (Прасковен молец) - 0.015%
  Череши - Черешова муха - 0.015%
  Овощни - Кръгломиниращ молец, Малка зимна педомерка, Голяма зимна педомерка, Розена листозавивачка, Кафявопетниста листозавивачка и Глогова листозавивачка, Пръстенотворка - 0.015%; Ливадна пеперуда (II-ра и III-та възраст) - 15мл/дка; Ливадна пеперуда (IV-та и V-та възраст) - 20мл/дка
  Лозя - Еднопоясен гроздов молец - 0.0125%
  Маслодайна роза - Агрилус - 20мл/дка
  Мак - Маков листояд - 20мл/дка
  Гербер - Гамозначна нощенка - 0.025%
  Хризантема - Гамозначна нощенка - 0.025%; Листни въшки - 0.03%
  Картофи - Колорадски бръмбар - 10мл/дка
  Зеленчуци - домати, фасул - Миниращи мухи - 0.03%
  Грах - Грахова листна въшка - 20мл/дка
  Зеленчуци (оранжерийно производство) - Оранжерийна белокрилка - 0.03%
  Пипер - Листни въшки - 30мл/дка
  Рапица - Рапичен цветояд - 10мл/дка; Мъхнат бръмбар - 20мл/дка
  Захарно цвекло - Цвеклови щитовки, Цвеклови бълхи, Зелева нощенка - 12.5мл/дка
  Житни - Вредна житна дървеница - 12мл/дка; Вредна житна дървеница (ларви), Обикновена житна пиявица - 12.5мл/дка; Вредна житна дървеница - 20мл/дка; Обикновен житен бегач (ларви) - 30мл/дка
  Тютюн - Тютюнев трипс - 16мл/дка; Oранжерийна белокрилка, Зелена прасковена листна въшка, Тютюнев трипс - 30мл/дка
  Свободни площи - Марокански скакалец, Италиански скакалец - 20мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 7 за ябълки, круши, сливи, кайсии, череши, овощни,картофи, зеленчуци, домати, фасул, пипер; 14 за лозя, грах, свободни площи; 24 за захарно цвекло, 30 за рапица и житни; 60 за тютюн
Още информация
 

заповед за разрешаване на паралелна търговия на вазтак нов 100 ек 02.10.2015

ВЕРИТА НОВ

ФОЗЕТИЛ-АЛУМИНИЙ + ФЕНАМИДОН

667г/кг + 44г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
 
 • Функция: Фунгицид
 • Референтен продукт: ВЕРИТА ВГ
 • Произход: Полша
 • Заповед за разрешаване на паралелна търговия №: РД 11-165/ 24.01.2017 г.
 • Разр. №: 01465-1/14.02.2017 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението на референтния продукт
 • Притежател на разрешението: ОАК-Интерагро България ЕООД
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: комбиниран фунгицид с двойносистемно предпазно и лечебно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Краставици - Мана – 150г/дка (0.15%)Лук - Мана – 150г/дка (0.15%)
  Тютюн - Мана – 150г/дка (0.15%); Чернилка – 200г/дка (0.2%)
  Лозя - Екскориоза, Мана – 200г/дка (0.2%)
  Домати, Картофи - Картофена мана – 150г/дка (0.15%)

 • Карантинен срок (дни): 7 за домати, краставици, картофи; 14 за лук; 30 за тютюн, лозя
Още информация
 

ЗАПОВЕД ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА ПАРАЛЕЛНА ТЪРГОВИЯ НА ВЕРИТА ВГ 24.01.2017

ГАЗЕЛ 20 СП

АЦЕТАМИПРИД

200г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
ГАЗЕЛ 20 СП | 1,5 г

1,5 г

 • Функция: Инсектицид
 • Референтен продукт: МОСПИЛАН 20 СП
 • Произход: Испания
 • Заповед за разрешаване на паралелна търговия №: РД 12-84/30.12.2008 г.
 • Разр. №: 0584/25.03.2009 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението на референтния продукт
 • Притежател на разрешението: Агрофарм ООД, България
 • Формулация: прах, разтворим във вода (СП)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: системен неоникотиноид инсектицид с контактно и стомашно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Зеленчуци(пипер) - Зелена прасковена листна въшка - 0.0125%; Цикада - 25г/дкаЗеленчуци (краставици) - Памукова листна въшка - 0.0125%
  Домати - Оранжерийна белокрилка - 0.02%
  Картофи - Колорадски бръмбар - 6г/дка
  Царевица, Слънчоглед - Сив царевичен хоботник - 10г/дка
  Житни - Вредна житна дървеница, Обикновена житна пиявица, Обикновен житен бегач - 12.5г/дка; Листни въшки, Хесенска муха, Шведска муха - 15г/дка
  Тютюн - Зелена прасковена листна въшка, Тютюнев трипс - 15г/дка ; Тютюнева листна въшка - 30г/дка
  Топола - Tополов листояд - 15г/дка
  Иглолистни - Pъждива борова листна оса - 15г/дка
  РАЗРЕШЕНИ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ
  Домати - Доматен миниращ молец - 0.02%

 • Карантинен срок (дни): 3 за краставици, домати, пипер; 10 за тютюн, 7 за картофи, 14 за пшеница, царевица, слънчоглед
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЕТИКЕТ MSDS

ЗАПОВЕД ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА ПАРАЛЕЛНА ТЪРГОВИЯ НА моспилан 20 сп 30.12.2008

ДЕЛТАМЕКС 2.5 ЕК, БОМИГАН ДЕЛТАМЕТРИН 2.5 ЕК

ДЕЛТАМЕТРИН

25 г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
 
 • Функция: Инсектицид
 • Референтен продукт: ДЕЦИС 2.5 ЕК
 • Произход: Германия
 • Заповед за разрешаване на паралелна търговия №: РД 11-1278/ 01.08.2014 г.
 • Разр. №: 01021-2/15.08.2014 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението на референтния продукт
 • Притежател на разрешението: МАК ГмбХ, Германия
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: непрофесионална;
  При прилагане с атомизатор - категория на употреба: първа професионална
 • Механизъм на действие: несистемен пиретроиден инсектицид с контактно и стомашно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Овощни – Листозавивачки - 0.03%
  Ябълки – Ябълков плодов червей, Ябълкова плодова оса, Зелена ябълкова листна въшка - 0.03%; Листоминиращи молци - 0.04%
  Круши – Крушова листна бълха - 0.03%
  Череши – Черешова муха - 0.03%
  Праскови – Източен плодов червей - 0.04%
  Бадем – Бадемов семеяд - 0.04%
  Сливи – Обикновена сливова щитоносна въшка - 0.04%; Черна сливова плодова оса, Сливов плодов червей - 0.05%
  Лозя - Лозова пъстрянка, Гроздови молци - 0.04%.
  Пшеница – Вредна житна дървеница (ларви) - 30мл/дка; Обикновена житна пиявица - 40мл/дка
  Зеленчуци (оранжерийно производство) - Оранжерийна белокрилка - 0.05%
  Пипер – Зелена прасковена листна въшка - 50мл/дка
  Картофи – Колорадски бръмбар - 20-30мл/дка
  Царевица – Сив царевичен хоботник - 100мл/дка
  Зеле – Зелева нощенка - 50-70мл/дка
  Грах – Грахова листна въшка - 20мл/дка
  Фасул – Фасулев зърнояд - 40мл/дка
  Tютюн – Оранжерийна белокрилка - 50мл/дка; Tютюнев трипс - 50-80мл/дка
  Слънчоглед – Сив царевичен хоботник - 100мл/дка
  Захарно цвекло – Цвеклови бълхи - 20мл/дка; Цвеклови щитовки (ларви) - 50мл/дка
  Маслодайна роза – Агрилус - 50мл/дка
  Хризантема – Листни въшки - 0.05%
  Ясен – Ясенов листов хоботник - 50мл/дка
  Люцерна (семепроизводство) – Неприятели по люцерна - 60мл/дка
  Свободни площи – Марокански скакалец, Италиански скакалец - 100мл/дка
  Дезинсекция на празни складове – Житна гъгрица, Оризова гъгрица, Зърнов бръмбар, Ръждивочервен брашнен бръмбар, Суринамски брашнояд - 3мл+12мл вода/10м³ (с електрически аерозолен разпръсквач); 1мл/м² (с тракторна пръскачка); 1.4мл+12мл вода/10м³ (с електрически аерозолен генератор за студен аерозол)
  РАЗРЕШЕНИ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ
  Домати – Доматен миниращ молец - 0.05%

 • Карантинен срок (дни): 3 за зеленчуци на полето (домати, пипер), 7 за зеленчуци в оранжерии, ябълки, круши, череши, праскови, сливи, зеле, грах, тютюн, лозя, картофи, 14 за люцерна, 30 за бадеми, житни, захарно цвекло, царевица, 60 за слънчоглед, за фасул - не се изисква
Още информация
 

ЗАПОВЕД ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА ПАРАЛЕЛНА ТЪРГОВИЯ НА децис 2.5 ек 16.03.2009

промяна на заповед за разрешаване на паралелна търговия 01.08.2014

ДЕЦИС 2.5 ЕК НОВ

ДЕЛТАМЕТРИН

25 г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
 
 • Функция: Инсектицид
 • Референтен продукт: ДЕЦИС 2.5 ЕК
 • Произход: Полша
 • Заповед за разрешаване на паралелна търговия №: РД 11-408/ 16.03.2016 г.
 • Разр. №: 1395-1/25.03.2016 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението на референтния продукт
 • Притежател на разрешението: ОАК - Интерагро България ЕООД
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: непрофесионална;
  При прилагане с атомизатор - категория на употреба: първа професионална
 • Механизъм на действие: несистемен пиретроиден инсектицид с контактно и стомашно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Овощни – Листозавивачки - 0.03%
  Ябълки – Ябълков плодов червей, Ябълкова плодова оса, Зелена ябълкова листна въшка - 0.03%; Листоминиращи молци - 0.04%
  Круши – Крушова листна бълха - 0.03%
  Череши – Черешова муха - 0.03%
  Праскови – Източен плодов червей - 0.04%
  Бадем – Бадемов семеяд - 0.04%
  Сливи – Обикновена сливова щитоносна въшка - 0.04%; Черна сливова плодова оса, Сливов плодов червей - 0.05%
  Лозя - Лозова пъстрянка, Гроздови молци - 0.04%.
  Пшеница – Вредна житна дървеница (ларви) - 30мл/дка; Обикновена житна пиявица - 40мл/дка
  Зеленчуци (оранжерийно производство) - Оранжерийна белокрилка - 0.05%
  Пипер – Зелена прасковена листна въшка - 50мл/дка
  Картофи – Колорадски бръмбар - 20-30мл/дка
  Царевица – Сив царевичен хоботник - 100мл/дка
  Зеле – Зелева нощенка - 50-70мл/дка
  Грах – Грахова листна въшка - 20мл/дка
  Фасул – Фасулев зърнояд - 40мл/дка
  Tютюн – Оранжерийна белокрилка - 50мл/дка; Tютюнев трипс - 50-80мл/дка
  Слънчоглед – Сив царевичен хоботник - 100мл/дка
  Захарно цвекло – Цвеклови бълхи - 20мл/дка; Цвеклови щитовки (ларви) - 50мл/дка
  Маслодайна роза – Агрилус - 50мл/дка
  Хризантема – Листни въшки - 0.05%
  Ясен – Ясенов листов хоботник - 50мл/дка
  Люцерна (семепроизводство) – Неприятели по люцерна - 60мл/дка
  Свободни площи – Марокански скакалец, Италиански скакалец - 100мл/дка
  Дезинсекция на празни складове – Житна гъгрица, Оризова гъгрица, Зърнов бръмбар, Ръждивочервен брашнен бръмбар, Суринамски брашнояд - 3мл+12мл вода/10м³ (с електрически аерозолен разпръсквач); 1мл/м² (с тракторна пръскачка); 1.4мл+12мл вода/10м³ (с електрически аерозолен генератор за студен аерозол)
  РАЗРЕШЕНИ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ
  Домати – Доматен миниращ молец - 0.05%

 • Карантинен срок (дни): 3 за зеленчуци на полето (домати, пипер), 7 за зеленчуци в оранжерии, ябълки, круши, череши, праскови, сливи, зеле, грах, тютюн, лозя, картофи, 14 за люцерна, 30 за бадеми, житни, захарно цвекло, царевица, 60 за слънчоглед, за фасул - не се изисква
Още информация
 

заповед за разрешаване на паралелна търговия на децис 2,5 ек 16.03.2016

ДУАЛ ГОЛД НОВ

S-МЕТОЛАХЛОР

960г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
 
 • Функция: Хербицид
 • Референтен продукт: ДУАЛ ГОЛД 960 ЕК/ ТЕНДЪР
 • Произход: Полша
 • Заповед за разрешаване на паралелна търговия №: РД 11-1575/ 29.08.2016 г.
 • Разр. №: 01447-1/15.09.2016 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението на референтния продукт
 • Притежател на разрешението: ОАК Интерагро България ЕООД
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, почвен хербицид за борба с едногодишни житни, в т.ч. балур от семе и някои широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Домати, Пипер, Моркови, Лук І,ІІ,ІІІ год. - 120мл/дка Царевица, Слънчоглед, Соя, Захарно цвекло, Тютюн, Памук, Картофи, Фасул, Люцерна, Сорго - 150мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
Още информация
 

заповед за разрешаване на паралелна търговия на ДУАЛ ГОЛД 960 ЕК 29.08.2016

ЗЕНКОР НОВ СК

МЕТРИБУЗИН

600г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
 
 • Функция: Хербицид
 • Референтен продукт: ЗЕНКОР 600 СК
 • Произход: Полша
 • Заповед за разрешаване на паралелна търговия №: РД 11-1492/ 10.08.2016 г.
 • Разр. №: 01436-2/16.08.2016 г.
 • Валидно до: 31.07.2019 г.
 • Притежател на разрешението: ОАК Интерагро България ЕООД
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, почвен и вегетационен хербицид за борба с едногодишни широколистни и някои житни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Картофи - След засаждане преди поникване – 75-90мл/дка; След поникване – 45-60мл/дка; Преди поникване – 60 мл/дка + След поникване – 30 мл/дка
  Домати (полско производство) - След сеитба преди поникване или вегетационно – във фаза 2-4 същински лист и след оформянето на лехите и тировете или 20 дни след разсаждане и добро вкореняване (3-4 същински лист – 46мл/дка
  Аспержи - Почвено преди поникване или след прибиране на реколтата - 90мл/дка
  Моркови (полско производство) - Вегетационно - 35мл/дка (еднократно или разделяне на дозата на две приложения без да се надвишава максималната доза/сезон)
  Моркови за семепроизводство - Почвено преди поникване - 76мл/дка
  Люцерна за семепроизводство - Почвено преди поникване - 90мл/дка
  РАЗРЕШЕНИ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ
  Соя - Почвено преди поникване - 35мл/дка
  Моркови (полско производство) - Вегетационно (втори същински лист) - 60мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 7 дни за аспержи; 30 за домати; 42 за моркови (при доза на приложение 35мл/дка/сезон); 60 за картофи, соя, моркови (при доза на приложение 60мл/дка - разрешена минимална употреба);
  за моркови и люцерна за семепроизводство - не се изисква
Още информация
 

заповед за разрешаване на паралелна търговия на зенкор 600 ск 10.08.2016

ИКУЕЙШЪН ПРО

СИМОКСАНИЛ + ФАМОКСАДОН

300г/кг + 225г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
ИКУЕЙШЪН ПРО | 40 г

40 г

ИКУЕЙШЪН ПРО | 20 г

20 г

ИКУЕЙШЪН ПРО | 4 г

4 г

ИКУЕЙШЪН ПРО | 2 г

2 г

 • Функция: Фунгицид
 • Референтен продукт: ИКУЕЙШЪН ПРО
 • Произход: Испания
 • Заповед за разрешаване на паралелна търговия №: РД 11-1670/10.08.2017 г.
 • Разр. №: 01499-1/07.09.2017 г.
 • Валидно до: 30.06.2018 г.
 • Притежател на разрешението: Агропал ООД
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: комбиниран фунгицид с локално-системно предпазно, лечебно и изкореняващо действие, и контактно предпазно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя - Мана – 0.04% (40г/дка)
  Домати, Картофи - Картофена мана – 40г/дка
  Краставици - Мана – 40г/дка

 • Карантинен срок (дни): 3 за домати; 7 за краставици; 14 за картофи; 28 за лозя
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

етикет

ЗАПОВЕД ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА ПАРАЛЕЛНА ТЪРГОВИЯ НА икуейшън про 10.08.2017

КАРАТЕ ЗЕОН 5 КС

ЛАМБДА ЦИХАЛОТРИН

50г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
 
 • Функция: Инсектицид
 • Референтен продукт: КАРАТЕ ЗЕОН 5 КС
 • Произход: Унгария
 • Заповед за разрешаване на паралелна търговия №: РД 11-1251/ 13.10.2011 г.
 • Разр. №: 01144-1/21.10.2011 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението на референтния продукт
 • Притежател на разрешението: Кампо 2007 ЕООД
 • Формулация: суспензия капсули (КС)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: несистемен пиретроиден инсектицид с контактно и стомашно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя - Шарен гроздов молец - 0.02%Ябълки - Ябълков плодов червей - 0.02%
  Захарно цвекло - Цвеклови бълхи - 12.5мл/дка
  Люцерна - Люцернов листояд - 15мл/дка
  Картофи - Колорадски бръмбар - 15мл/дка
  Зеле - Зелева нощенка - 15мл/дка
  Рапица - Рапичен цветояд, Рапична листна оса - 15мл/дка
  Череши - Черешова муха - 15мл/дка
  Житни Вредна житна дървеница (ларви), Обикновена житна пиявица - 15мл/дка
  Тютюн - Тютюнев трипс, Зелена прасковена листна въшка - 30мл/дка
  Пасища - Марокански скакалец, Италиански скакалец - 50мл/дка
  РАЗРЕШЕНИ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ
  Череши - Петнистокрила дрозофила - 15мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 7 за зеле, череши, 10 за лозя, 13 за пасища, 14 за ябълки, 15 за захарно цвекло, 28 за житни, 30 за люцерна и рапица, 60 за тютюн, за картофи - не се изисква
Още информация
 

заповед за разрешаване на паралелна търговия на карате зеон 5 кс 13.10.2011

КАТАНА СЛ

КЛОПИРАЛИД

300г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
 
 • Функция: Хербицид
 • Референтен продукт: ЛОНТРЕЛ 300 СЛ
 • Произход: Полша
 • Заповед за разрешаване на паралелна търговия №: РД 11-1083/ 14.10.2013 г.
 • Разр. №: 01193-1/25.10.2014 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението на референтния продукт
 • Притежател на разрешението: Дженерик Агрокемикълс ООД
 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Ягоди - 30-40мл/дка; Цвекло, Лен - 30-50мл/дка
  Зимна и пролетна маслодайна рапица - 35-40мл/дка
  Пшеница, Лук за глави - 40-50мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
Още информация
 

заповед за разрешаване на паралелна търговия на лонтрел 300 сл 14.10.2013

КВИЗАМЕКС 050 ЕК

КВИЗАЛОФОП-П-ЕТИЛ

50г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
 
 • Функция: Хербицид
 • Референтен продукт: ТАРГА СУПЕР 5ЕК
 • Заповед за разрешаване на паралелна търговия №: РД 11-1278/ 01.08.2014 г.
 • Разр. №: 1085-2/15.08.2014 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението на референтния продукт
 • Притежател на разрешението: МАК ГмбХ, Германия
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба със самосевки от житни култури, едногодишни и многогодишни житни плевели, в т.ч балур от коренища
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Маслодайна рапица - Срещу едногодишни житни плевели и самосевки от житни култури - 120мл/дкаДомати - Срещу едногодишни житни плевели - 150 мл/дка; Срещу многогодишни житни плевели - 175 мл/дка
  Слънчоглед - Срещу едногодишни житни плевели - 150 мл/дка; Срещу многогодишни житни плевели - 200мл/дка
  Захарно цвекло, Тютюн, Соя, Памук, Фасул - Срещу едногодишни житни плевели - 150 мл/дка; Срещу многогодишни житни плевели - 200-250мл/дка
  Картофи, Лук, Ягоди - Срещу едногодишни житни плевели - 150 мл/дка; Срещу многогодишни житни плевели - 250-300мл/дка
  Малини - Срещу едногодишни житни плевели - 150 мл/дка; Срещу многогодишни житни плевели - 300мл/дка
  Малини - Срещу едногодишни житни плевели - 150 мл/дка; Срещу едногодишни и многогодишни житни плевели - 300мл/дка
  Лозя - Срещу едногодишни и многогодишни житни плевели - 300мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 60 дни; 90 дни за рапица
Още информация
 

ЗАПОВЕД ЗА РАЗРЕШЕВАНЕ НА ПАРАЛЕЛНА ТЪРГОВИЯ НА тарга супер 5 Ек 26.04.2010

промяна на заповед за разрешаване на паралелна търговия 01.08.2014

КОБРА 360 СЛ

ГЛИФОЗАТ

360г/л + 180г/л сърфактант
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
 
 • Функция: Хербицид и Десикант
 • Референтен продукт: РАУНДЪП
 • Произход: Белгия
 • Заповед за разрешаване на паралелна търговия №: РД 11-1449/ 04.08.2016 г.
 • Разр. №: 01434-1/11.08.2016 г.
 • Валидно до: 18.02.2023 г.
 • Притежател на разрешението: Агрос - 98 ООД
 • Формулация: Разтворим концентрат (СЛ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: тотален, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Памук, Тютюн - 300мл/дка;
  Пшеница, Ечемик - 400 мл/дка;
  Овощни, Лозя, Стърнища, Канали - 400-1000мл/дка;
  Топола, Орех-над 3г., Смърч - над 2 г. - 500мл/дка;
  Ж.п. линии - 1000мл/дка
  Пасища - Срещу Орлова папрат - 1000мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 14 дни за пшеница, ечемик, 10 дни за пасища, 7 дни за всички останали култури
Още информация
 

заповед за разрешаване на паралелна търговия на раундъп 04.08.2016

КУАДРИС 25 СК

АЗОКСИСТРОБИН

250г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
КУАДРИС 25 СК | 1 л

1 л

КУАДРИС 25 СК | 25 мл

25 мл

 • Функция: Фунгицид
 • Референтен продукт: КУАДРИС 25 СК
 • Произход: Италия
 • Заповед за разрешаване на паралелна търговия №: РД 11-1671/10.08.2017 г.
 • Разр. №: 01500-1/07.09.2017 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението на референтния продукт
 • Притежател на разрешението: Агропал ООД
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: системен стробилуринов фунгицид с предпазно, лечебно и изкореняващо действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя - Мана, Брашнеста мана - 0.075%
  Грозде - Сиво гниене - 0.075%
  Краставици - Мана, Брашнеста мана - 0.075%
  Домати (оранжерийно производство) - Картофена мана, Кафяви листни петна (алтернария) - 0.075%
  Домати (полско производство) - Картофена мана, Кафяви листни петна (алтернария) – 75мл/дка
  Зимен дъб - Брашнеста мана - 0.075%
  РАЗРЕШЕНИ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ
  Картофи - Ризоктония, Антракноза – 300мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 3 за краставици, домати; 21 за лозя; за картофи - не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

етикет mSDS

ЗАПОВЕД ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА ПАРАЛЕЛНА ТЪРГОВИЯ НА куадрис 25 ск 10.08.2017

КУАДРИС НОВ СК

АЗОКСИСТРОБИН

250г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
 
 • Функция: Фунгицид
 • Референтен продукт: АМИСТАР 25 СК/ ПРИОРИ/ ОРТИВА
 • Произход: Франция
 • Заповед за разрешаване на паралелна търговия №: РД 11-945/ 30.05.2016 г.
 • Валидно до: 01.08.2024 г.
 • Притежател на разрешението: ОАК - Интерагро България ЕООД
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: системен стробилуринов фунгицид с предпазно, лечебно и изкореняващо действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница - Кафява ръжда, Ран листен пригор, Брашнеста мана - 60-80мл/дкаЕчемик - Брашнеста мана - 80мл/дка
  Рапица - Бяло гниене - 60-80мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 21 за рапица, 35 за пшеница и ечемик
Още информация
 

заповед за разрешаване на паралелна търговия на Амистар 25 ск 22.04.2016

Заповед куадрис нов ск 31.05.2016

МОКАП ПЛЮС ГР

ЕТОПРОФОС

100г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
 
 • Функция: Инсектицид и Нематоцид
 • Референтен продукт: Мокап 10 Г
 • Произход: Испания
 • Заповед за разрешаване на паралелна търговия №: РД 11-1710/ 14.09.2016 г.
 • Разр. №: 01452-1/20.09.2016 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението на референтния продукт
 • Притежател на разрешението: Протектинг гарденс ЕООД
 • Формулация: гранулат (Г)
 • Категория на употреба: първа професионална
 • Механизъм на действие: несистемен органофосфорен инсектицид с контактно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Телени червеи - 4.0кг/дка
  Домати (оранжерийно производство) - Галови нематоди - 5-8кг/дка
  Тютюн - Галови нематоди - 15-20кг/дка

 • Карантинен срок (дни): 14
Още информация
 

заповед за разрешаване на паралелна търговия на мокап 10 г 14.09.2016

Подреди по:
Име
Дата
 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com