Последно актуализирана: 19.01.2018 г.

НЕМАТОЦИДИ

Продукти за борба с кръглите червеи (нематоди) по земеделските култури

РЕЙСАН 51

МЕТАМ-СОДИУМ

420г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
РЕЙСАН 51 |

 • Зап. за разр. №: РД 09-456/10.07.2007 г.
 • Разр. №: 0524/12.07.2007 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Лаинко, Испания
 • Категория на употреба: първа професионална
 • Механизъм на действие: фумигант
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Оранжерии - Галови нематоди - 100л/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
Още информация
 

заповед рейсан 51 10.07.2007

ОЛРЕДИ

ОКСАМИЛ

100г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ОЛРЕДИ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1308/19.07.2016 г.
 • Разр. №: 01429/03.08.2016 г.
 • Валидно до: 31.01.2019 г.
 • Притежател на разрешението: Лаинко С.А., Испания
 • Формулация: Разтворим концентрат (СЛ)
 • Категория на употреба: първа професионална
 • Механизъм на действие: Системен с контактно и стомашно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Домати, Патладжан, Пипер - Нематоди от рода Meloidogyne spp. и Ditylenchus spp. - 1л/дка

 • Карантинен срок (дни): 21
Още информация
 

заповед олреди 19.07.2016

НЕМАТОРИН 10 Г

ФОСТИАЗАТ

100г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
НЕМАТОРИН 10 Г |

 • Зап. за разр. №: РД 11-2065/17.10.2017 г.
 • Разр. №: 01117-3/30.10.2017 г.
 • Валидно до: 31.10.2018 г.
 • Притежател на разрешението: ИСК Биосайънсис, Белгия
 • Формулация: гранулат (Г)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Друга функция: инсектицид
 • Механизъм на действие: системен, почвен, органофосфорен нематоцид и инсектицид без фумигантно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Домати (оранжерийно производство) - Галови нематоди - 3 кг/дкаКартофи - Цистообразуващи нематоди - 1.5 кг/дка;
  Телени червеи - 2кг/дка

 • Карантинен срок (дни): 120 за картофи; за домати - не се изисква
Още информация
 

MSDS

заповед нематорин 10 Г 18.01.2011

заповед нематорин 10 г 20.10.2016

заповед нематорин 10 г 17.10.2017

 

НЕМАСОЛ 510

МЕТАМ-СОДИУМ

510г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
НЕМАСОЛ 510 |

 • Зап. за разр. №: xx
 • Разр. №: 0363/08.06.2006 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Таминко, Белгия
 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Категория на употреба: първа професионална
 • Друга функция: Фунгицид, Хербицид
 • Механизъм на действие: фумигант
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Обеззаразяване на почва - Галови нематоди - 80-100л/дкаОбеззаразяване на почва - Почвени патогени (Фузариум, Вертицилиум, Корки рут, Питиум, Ризоктония, Склеротиния) - 80-100л/дка
  Стоманено-стъклени оранжерии - празни - срещу плевелни семена - 80-100л/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
Още информация
 

МОКАП 10 Г

ЕТОПРОФОС

100г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
МОКАП 10 Г |

 • Зап. за разр. №: РД 09-665/09.12.2004 г.
 • Разр. №: 0286/04.02.2005 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Байер Кропсайанс, Германия
 • Формулация: гранулат (Г)
 • Категория на употреба: първа професионална
 • Друга функция: Инсектицид
 • Механизъм на действие: несистемен органофосфорен инсектицид с контактно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Телени червеи - 4.0кг/дкаДомати (оранжерийно производство) - Галови нематоди - 5-8кг/дка
  Тютюн - Галови нематоди - 15-20кг/дка

 • Карантинен срок (дни): 14
Още информация
 

ВИДЕЙТ 10 Л

ОКСАМИЛ

100г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
ВИДЕЙТ 10 Л |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1305/19.07.2016 г.
 • Разр. №: 0573-3/03.08.2016 г.
 • Валидно до: 29.04.2023 г.
 • Притежател на разрешението: ДюПон България ЕООД
 • Формулация: Течност (Л)
 • Категория на употреба: първа професионална
 • Механизъм на действие: системен, карбаматен нематоцид с контактно и стомашно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пипер, Патладжан, Домати, Чери домати - Галови нематоди – 1.0-2.0л/дка (веднага след разсаждане); 1.0л/дка (от 10-14 дни след разсаждане до 42 след разсаждане)
  Краставици - Галови нематоди – 1.0-2.0л/дка (веднага след разсаждане); 1.0л/дка (10-14 дни след разсаждане)
  Тютюн - Галови нематоди – 1.0-2.0л/дка (непосредствено след разсаждане, като високата доза е при силно нападение); 1.0л/дка (10-14 дни след разсаждане)

 • Карантинен срок (дни): 28 за домати и чери домати; 35 за пипер, патладжан, тютюн; 50 за краставици
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

MSDS

заповед видейт 10 л 29.04.2013

заповед видейт 10 л 19.07.2016

ВИДЕЙТ 10 Г

ОКСАМИЛ

100г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
ВИДЕЙТ 10 Г | 10 кг

10 кг

 • Зап. за разр. №: РД 11-1085/14.10.2013 г.
 • Разр. №: 0572-3/25.10.2013 г.
 • Валидно до: 25.01.2023 г.
 • Притежател на разрешението: ДюПон ИО, Швейцария
 • Формулация: гранулат (Г)
 • Категория на употреба: първа професионална
 • Друга функция: Инсектицид
 • Механизъм на действие: системен, карбаматен инсектицид и нематоцид с контактно и стомашно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Моркови - Галови нематоди - 2.5кг/дкаПатладжан - Галови нематоди - 3кг/дка (при разсаждане-браздово); 4,5-5,5кг/дка (преди разсаждане)
  Картофи - ранни - Цистообразуващи нематоди - 4кг/дка
  Картофи – средно ранни и късни - Цистообразуващи нематоди - 4,0-5.5кг/дка
  Домати - Галови нематоди - 3кг/дка (при разсаждане-браздово); 4,5-5,5кг/дка (преди разсаждане)
  Тютюн - Галови нематоди - 3кг/дка (при разсаждане); 4.25-5.5кг/дка (преди разсаждане)
  РАЗРЕШЕНИ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ
  Картофи - Телени червеи - 2.0кг/дка

 • Карантинен срок (дни): 75 за моркови; 84 за картофи; за останалите - не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

етикет MSDS

заповед видейт 10 г 25.01.2013

заповед видейт 10 г 08.07.2013

заповед видейт 10 г 24.07.2013

заповед видейт 10 г 14.10.2013

ВЕЛУМ ПРАЙМ

ФЛУОПИРАМ

400г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ВЕЛУМ ПРАЙМ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-2621/01.12.2017 г.
 • Разр. №: 01379-2/20.12.2017 г.
 • Валидно до: 31.01.2025 г.
 • Притежател на разрешението: Байер България ЕООД
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: нематоцидно и фунгицидно действие срещу брашнеста мана
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Оранжерийно производство при Домати, Патладжан, Пипер, Краставици, Корнишони, Тиквички, Пъпеши, Дини, Тикви - Галови нематоди (Meloidogyne incognita, Meloidogyne javanica, Meloidogyne hapla) - 37,5-62,5мл/дка продукт и 200-600 л/дка вода с капково напояване (по-ниската доза да се прилага при слабо до средно нападение от нематоди)

 • Карантинен срок (дни): 1 за тиквички, краставици, корнишони; 3 за домати, патладжан, пипер, пъпеши, дини, тикви
Още информация
 

ЕТИКЕТ MSDS

заповед велум прайм 08.02.2016

заповед велум прайм 01.12.2017

 

БАЗАМИД ГРАНУЛАТ

ДАЗОМЕТ

980г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
БАЗАМИД ГРАНУЛАТ | 5 кг

5 кг

 • Зап. за разр. №: РД09-869/19.12.2003 г.
 • Разр. №: 0144/05.02.2004 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Канешо Сойл Трийтмънт, Белгия
 • Формулация: гранулат (Г)
 • Категория на употреба: първа професионална
 • Механизъм и спектър на действие: почвен обеззаразител за борба с галови нематоди, и едногодишни житни и широколистни плевели
 • Друга функция: Хербицид
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Домати (оранжерийно производство) - Галови нематоди - 50-70кг/дка Тютюн - разсад - срещу едногодишни житни и широколистни плевели -
  10-20 г/м²

 • Карантинен срок (дни): 45-50 дни за домати; за тютюн (разсад) - не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

АФРОМИЛ

ОКСАМИЛ

100г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АФРОМИЛ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1307/19.07.2016 г.
 • Разр. №: 01428-1/03.08.2016 г.
 • Валидно до: 31.01.2019 г.
 • Притежател на разрешението: Индустриас Афраса С.А., Испания
 • Формулация: Разтворим концентрат (СЛ)
 • Категория на употреба: първа професионална
 • Механизъм на действие: Системен с контактно и стомашно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Домати, Патладжан, Пипер, растения от сем. Тиквови - Нематоди от рода Meloidogyne spp. и Ditylenchus spp. - 1л/дка

 • Карантинен срок (дни): 21
Още информация
 

заповед афромил 19.07.2016

Подреди по:
Име
Дата
 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com