Последно актуализирана: 08.02.2018 г.

НЕМАТОЦИДИ

Продукти за борба с кръглите червеи (нематоди) по земеделските култури

БАЗАМИД ГРАНУЛАТ

ДАЗОМЕТ

980г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
БАЗАМИД ГРАНУЛАТ | 5 кг

5 кг

 • Зап. за разр. №: РД09-869/19.12.2003 г.
 • Разр. №: 0144/05.02.2004 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Канешо Сойл Трийтмънт, Белгия
 • Формулация: гранулат (Г)
 • Категория на употреба: първа професионална
 • Механизъм и спектър на действие: почвен обеззаразител за борба с галови нематоди, и едногодишни житни и широколистни плевели
 • Друга функция: Хербицид
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Домати (оранжерийно производство) - Галови нематоди - 50-70кг/дка Тютюн - разсад - срещу едногодишни житни и широколистни плевели -
  10-20 г/м²

 • Карантинен срок (дни): 45-50 дни за домати; за тютюн (разсад) - не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

етикет msds

ВИДЕЙТ 10 Г

ОКСАМИЛ

100г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
ВИДЕЙТ 10 Г | 10 кг

10 кг

 • Зап. за разр. №: РД 11-1085/14.10.2013 г.
 • Разр. №: 0572-3/25.10.2013 г.
 • Валидно до: 25.01.2023 г.
 • Притежател на разрешението: ДюПон ИО, Швейцария
 • Формулация: гранулат (Г)
 • Категория на употреба: първа професионална
 • Друга функция: Инсектицид
 • Механизъм на действие: системен, карбаматен инсектицид и нематоцид с контактно и стомашно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Моркови - Галови нематоди - 2.5кг/дкаПатладжан - Галови нематоди - 3кг/дка (при разсаждане-браздово); 4,5-5,5кг/дка (преди разсаждане)
  Картофи - ранни - Цистообразуващи нематоди - 4кг/дка
  Картофи – средно ранни и късни - Цистообразуващи нематоди - 4,0-5.5кг/дка
  Домати - Галови нематоди - 3кг/дка (при разсаждане-браздово); 4,5-5,5кг/дка (преди разсаждане)
  Тютюн - Галови нематоди - 3кг/дка (при разсаждане); 4.25-5.5кг/дка (преди разсаждане)
  РАЗРЕШЕНИ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ
  Картофи - Телени червеи - 2.0кг/дка

 • Карантинен срок (дни): 75 за моркови; 84 за картофи; за останалите - не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

етикет MSDS

заповед видейт 10 г 25.01.2013

заповед видейт 10 г 08.07.2013

заповед видейт 10 г 24.07.2013

заповед видейт 10 г 14.10.2013

ВИДЕЙТ 10 Л

ОКСАМИЛ

100г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
ВИДЕЙТ 10 Л |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1305/19.07.2016 г.
 • Разр. №: 0573-3/03.08.2016 г.
 • Валидно до: 29.04.2023 г.
 • Притежател на разрешението: ДюПон България ЕООД
 • Формулация: Течност (Л)
 • Категория на употреба: първа професионална
 • Механизъм на действие: системен, карбаматен нематоцид с контактно и стомашно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пипер, Патладжан, Домати, Чери домати - Галови нематоди – 1.0-2.0л/дка (веднага след разсаждане); 1.0л/дка (от 10-14 дни след разсаждане до 42 след разсаждане)
  Краставици - Галови нематоди – 1.0-2.0л/дка (веднага след разсаждане); 1.0л/дка (10-14 дни след разсаждане)
  Тютюн - Галови нематоди – 1.0-2.0л/дка (непосредствено след разсаждане, като високата доза е при силно нападение); 1.0л/дка (10-14 дни след разсаждане)

 • Карантинен срок (дни): 28 за домати и чери домати; 35 за пипер, патладжан, тютюн; 50 за краставици
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

MSDS

заповед видейт 10 л 29.04.2013

заповед видейт 10 л 19.07.2016

Подреди по:
Име
Дата
 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com