02 994 62 50, 0885 73 30 25

Разрешени продукти

Списък на разрешените продукти с възможност за търсене.
el_spisukИнсектициди

Препарати за борба с вредителите

АКТАРА 25 ВГ

Активно вещество: Съдържа 250 г/кг тиаметоксам
Формулация: вододиспергируеми гранули
Производител: "Синджента"- Швейцария
Категория за употреба: III-ра – за свободна употреба от лица над 18 години
Карантинен срок*: краставици, пипер, домати - 3 дни; слънчоглед, житни, царевица – не се изисква; тютюн – 14 дни; картофи - 7 дни.
Разрешение за употреба №: 01044/22.02.2010 г.
Разрешен за употреба при:
ПАМУКОВА ЛИСТНА ВЪШКА по краставици, ЛИСТНИ ВЪШКИ по пипер - 0,007% ;
ОРАНЖЕРИЙНА БЕЛОКРИЛКА по зеленчуци – 0,03%;
КОЛОРАДСКИ БРЪМБАР, ЛИСТНИ ВЪШКИ по картофи – 6г/дка;
ВРЕДНА ЖИТНА ДЪРВЕНИЦА, ОБИКНОВЕН ЖИТЕН БЕГАЧ при житни – 7г/дка;
ЛИСТНИ ВЪШКИ по житни – 8г/дка;
ХЕСЕНСКА МУХА, ШВЕДСКА МУХА по житни – 10г/дка;
СИВ ЦАРЕВИЧЕН ХОБОТНИК по царевица и слънчоглед – 13г/дка;
ТЮТЮНЕВА ЛИСТНА ВЪШКА по тютюн, ЗЕЛЕНА ЛИСТНА ВЪШКА по ябълка – 20г/дка;
ОРАНЖЕРИЙНА БЕЛОКРИЛКА, ПАМУКОВА ЛИСТНА ВЪШКА, ЗЕЛЕНА ПРАСКОВЕНА ЛИСТНА ВЪШКА при домати и краставици – 40г/дка, при необходимост пръскането се повтаря след 10-14 дни с доза – 40г/дка.
Начин на действие: системен неоникотиноиден инсектицид с контактно и стамашно действие.

pdf Етикет pdf MSDS