Последно актуализирана: 19.01.2018 г.

ИНСЕКТИЦИДИ

Продукти за борба с вредните насекомни неприятели по земеделските култури

ЮНТА КУАТРО ФС

ПРОТИОКОНАЗОЛ + ТЕБУКОНАЗОЛ + КЛОТИАНИДИН + ИМИДАКЛОПРИД

33.3 г/л + 6.7 г/л + 166.7 г/л + 166.7 г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ЮНТА КУАТРО ФС |

 • Зап. за разр. №: РД 11-109/29.01.2014 г.
 • Разр. №: 1212/29.01.2014 г.
 • Валидно до: 31.07.2020 г.
 • Притежател на разрешението: Байер България ЕООД
 • Формулация: концентрирана суспензия за третиране на семена (ФС)
 • Категория на употреба: първа професионална
 • Друга функция: Фунгицид
 • Механизъм на действие: системен инсектицид и фунгицид
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница – Праховита главня, Твърда главня, Фузарийно кореново гниене, Обикновен житен бегач, Шведска муха, Телени червеи - 160мл/100кг семенаЕчемик – Праховита главня, Ленточна болест, Фузарийно кореново гниене, Обикновен житен бегач, Шведска муха, Телени червеи - 160мл/100кг семена
  Пшеница, Ечемик (зимен) – Листни въшки - 150мл/100кг семена

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
Още информация
 

ЕТИКЕТ MSDS

заповед юнта куатро фс 29.01.2014

ШЕРПА 100 ЕК

ЦИПЕРМЕТРИН

100г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ШЕРПА 100 ЕК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1214/11.11.2013 г.
 • Разр. №: 01199/19.11.2013 г.
 • Валидно до: 11.11.2023 г.
 • Притежател на разрешението: СБМ Девелопмент, Франция
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: несистемен пиретроиден инсектицид с контактно и стомашно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Рапица - Рапичен цветояд - 15мл/дкаКартофи - Колорадски бръмбар - 20мл/дка
  Пшеница, Ръж, Тритикале - Листни въшки по листата и класа - 25мл/дка
  Ябълки - Ябълков плодов червей, Миниращ молец - 30мл/дка
  Лозя - Шарен гроздов молец - 40мл/дка; Лозова листозавивачка - 50мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 7, 14 за ябълки, 21 за пшеница, ръж, тритикале
Още информация
 

заповед шерпа 100 ек 11.11.2013

ШЕРПА 100 ЕВ, АФИКАР 100, ЦИПЕРФОР 100 ЕВ, ЦИКЛОН 100 ЕВ

ЦИПЕРМЕТРИН

100г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ШЕРПА 100 ЕВ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1941/30.12.2015 г.
 • Разр. №: 01347-2/08.01.2016 г.
 • Валидно до: 31.10.2018 г.
 • Притежател на разрешението: СБМ Девелопмент, Франция
 • Формулация: емулсия, масло във вода (ЕВ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: несистемен пиретроиден инсектицид с контактно и стомашно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Рапица - Рапичен цветояд - 15мл/дка; Рапична стъблена бълха, Рапичен стъблен скритохоботник - 25мл/дкаКартофи - Колорадски бръмбар - 20мл/дка
  Пшеница, Ръж, Тритикале - Листни въшки по листата - 20мл/дка; Листни въшки по листата и класа - 25мл/дка
  Ябълки - Листоминиращи молци, Ябълков плодов червей - 30мл/дка
  Круши - Ябълков плодов червей - 30мл/дка
  Лозя - Еднопоясен гроздов молец, Шарен гроздов молец - 25мл/дка; Цикада, вектор на златисто пожълтяване на лозата - 30мл/дка
  Царевица, Сладка царевица, Сорго, Грах, Рапица, Пшеница, Ръж, Тритикале, Овес, Ечемик, Слънчоглед, Лозя - Сив червей - 30мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 7 за лозя, царевица, сладка царевица, сорго, грах, рапица, пшеница, ръж, тритикале, овес, ечемик, слънчоглед; 14 за картофи, ябълки, круши; 21 за пшеница, ръж, тритикале (при третиране срещу листни въшки) и рапица (при третиране срещу рапична стъблена бълха); 28 за рапица
Още информация
 

заповед шерпа 100 ев 06.11.2015

заповед шерпа 100 ев 30.12.2015

ЦИТРИН МАКС, ЦИПЕРКИЛ 500 ЕК, ЦИПЕРТ 500 ЕК, ПОЛИ 500 ЕК

ЦИПЕРМЕТРИН

500г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
ЦИТРИН МАКС | 1 л

1 л

ЦИТРИН МАКС | 20 мл

20 мл

 • Зап. за разр. №: РД 11-178/18.02.2013 г.
 • Разр. №: 01176-2/20.03.2014 г.
 • Валидно до: 18.02.2023 г.
 • Притежател на разрешението: Ариста Лайфсайънс, Бенелюкс
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: несистемен пиретроиден инсектицид с контактно и стомашно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Житни - Листни въшки, Житни листозавивачки - 5мл/дкаРапица - Рапична стъблена бълха, Рапичен скритохоботник, Рапичен цветояд, Рапична листна осa, Рапичен стъблен скритохоботник, Зелев стъблен скритохоботник - 5мл/дка
  Лен - Синя ленова бълха, Ленова бълха, Кръгломиниращ молец - 5мл/дка
  Лозя - Филоксера - 5мл/дка; Лозова цикада, Еднопоясен гроздов молец, Шарен гроздов молец, Малка лозова листозавивачка - 6мл/дка
  Зеле - Бяла зелева пеперуда -5мл/дка
  Фасул - Листни въшки - 5мл/дка
  Леща - Грахова листозавивачка, Зърнояди, Листни въшки - 5мл/дка
  Грах - Хоботници, Листни въшки, Грахова листозавивачка , Зърнояди, Гамозначна нощенка - 5мл/дка
  Пролетен грах - Хоботници, Грахова листозавивачка, Листни въшки - 5мл/дка
  Бакла - Зърнояди, Листни въшки, Хоботници - 5мл/дка
  Праз - Молец по праза, Трипс - 5мл/дка
  Лук, Чесън - Трипс - 5мл/дка
  Картофи - Колорадски бръмбар - 5мл/дка
  Домати - Памукова нощенка, Картофен молец, Бели пеперуди, Зелеви молци, Зелеви нощенки, Гамозначна нощенка, Зимен сив червей - 10мл/дка
  Царевица - Царевичен стъблопробивач, Средиземноморски стъблопробивач - 15мл/дка
  Ряпа - Репна пеперуда - 5мл/дка
  Декоративна роза - Листни въшки - 10мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 3 за домати; 7 за зеле, праз, лук, чесън, картофи; 14 за фасул, леща, грах, пролетен грах, бакла; 21 за лозя; 28 за житни; 49 за рапица, лен; за царевица, ряпа, декоративна роза - не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

етикет MSDS

заповед цитрин макс 18.02.2013

заповед цитрин макс 10.03.2014

ЦИПЕРФОР 100 ЕК

ЦИПЕРМЕТРИН

100г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ЦИПЕРФОР 100 ЕК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1173/05.11.2013 г.
 • Разр. №: 1201/05.11.2013 г.
 • Валидно до: 05.11.2023 г.
 • Притежател на разрешението: СБМ Девелопмент, Франция
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: несистемен пиретроиден инсектицид с контактно и стомашно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Рапица - Рапичен цветояд - 15мл/дкаКартофи - Колорадски бръмбар - 20мл/дка
  Пшеница, Ръж, Тритикале - Листни въшки по листата и класа - 25мл/дка
  Ябълки - Ябълков плодов червей, Миниращ молец - 30мл/дка
  Лозя - Шарен гроздов молец - 40мл/дка; Лозова листозавивачка - 50мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 7, 14 за ябълки, 21 за пшеница, ръж, тритикале
Още информация
 

заповед циперфор 100 ек 05.11.2013

заповед циперфор 100 ек 19.11.2013

ЦИКЛОН 10 ЕК

ЦИПЕРМЕТРИН

100г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
ЦИКЛОН 10 ЕК | 1 л

1 л

ЦИКЛОН 10 ЕК | 50 мл

50 мл

ЦИКЛОН 10 ЕК | 30 мл

30 мл

ЦИКЛОН 10 ЕК | 5 мл

5 мл

 • Зап. за разр. №: РД 11-411/16.03.2016 г.
 • Разр. №: 0056-4/29.03.2016 г.
 • Валидно до: 31.10.2018 г.
 • Притежател на разрешението: СБМ Девелопмент, Франция
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: несистемен пиретроиден инсектицид с контактно и стомашно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Рапица - Рапичен цветояд - 15мл/дкаКартофи - Колорадски бръмбар - 20мл/дка
  Пшеница, Ръж, Тритикале - Листни въшки по листата и класа - 25мл/дка
  Ябълки - Ябълков плодов червей, Миниращ молец - 30мл/дка
  Лозя - Шарен гроздов молец - 40мл/дка; Лозова листозавивачка - 50мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 7, 14 за ябълки, 21 за пшеница, ръж, тритикале
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

заповед циклон 10 ек 19.11.2012

заповед циклон 10 ек 20.06.2014

заповед циклон 10 ек 16.03.2016

ЦЕЛЕСТ ТОП 313 ФС

ДИФЕНОКОНАЗОЛ + ФЛУДИОКСОНИЛ + ТИАМЕТОКСАМ

25г/л + 25г/л + 262.5г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
ЦЕЛЕСТ ТОП 313 ФС |

 • Зап. за разр. №: РД 11-156/29.01.2016 г.
 • Разр. №: 01263-2/08.02.2016 г.
 • Валидно до: 01.08.2024 г.
 • Притежател на разрешението: Синджента България ЕООД
 • Формулация: концентрирана суспензия за третиране на семена (ФС)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Друга функция: Фунгицид
 • Механизъм на действие: широкоспектърен инсектицид фунгицид и стимулатор за третиране на семена срещу болести, пренасяни чрез семена и неприятели едновременно
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Ечемик (зимен) - Листни въшки, Праховита главня, Гниене на корените и кълна причинено от Fusarium sp., Ленточна болест, Хелминтоспориоза - 130мл/100кг семена Пшеница (зимна) - Обикновен житен бегач, Твърда главня, Праховита главня, Гниене на корените и кълна причинено от Fusarium sp. - 130мл/100кг семена

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

MSDS

заповед целест топ 313 фс 01.08.2014

заповед целест топ 313 фс 29.01.2016

 

ХЕЛИКОВЕКС

HELICOVERPA ARMIGERA NUCLEOPOLYHEDROVIRUS (Hear NPV, DSMZ-BV0003)

7.5x1012 вирусни тела/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ХЕЛИКОВЕКС |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1653/06.11.2015 г.
 • Разр. №: 1344-1/18.11.2015 г.
 • Валидно до: 31.05.2024 г.
 • Притежател на разрешението: Андермат Биоконтрол АГ, Швейцария
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: вирус
  Подходящ за употреба в биологичното земеделие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Домати, Патладжан , Фасул, Грах, Пъпеши, Праз, Краставици, Тиквички, Маруля, Тютюн, Декоративни растения, Царевица, Сладка царевица, Пресни подправки - Памукова нощенка - 20мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 1
Още информация
 

заповед хеликовекс 06.11.2015

ХАРПУН

ПИРИПРОКСИФЕН

100г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ХАРПУН |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1359/26.06.2017 г.
 • Разр. №: 01490-1/20.07.2017 г.
 • Валидно до: 31.12.2019 г.
 • Притежател на разрешението: Галеника Фитофармация, Словения
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: несистемен инсектицид с контактно и стомашно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Домати (оранжерийно производство), Краставици (оранжерийно производство) - Белокрилки – 50-112,5мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 3
Още информация
 

заповед харпун 26.06.2017

ФЮРИ 10 ЕК

ЗЕТА-ЦИПЕРМЕТРИН

100г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
ФЮРИ 10 ЕК | 500 мл

500 мл

ФЮРИ 10 ЕК | 50 мл

50 мл

ФЮРИ 10 ЕК | 20 мл

20 мл

 • Зап. за разр. №: РД 09-791/28.12.2002 г.
 • Разр. №: 0257/07.01.2005 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: ФМС, САЩ
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: несистемен пиретроиден инсектицид с контактно и стомашно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Ябълки - Ябълков плодов червей - 0.0125%Лозя - Шарен гроздов молец - 0.0125%
  Череши - Черешова муха - 0.0125%
  Краставици - Памукова листна въшка - 0.015%
  Зеленчуци - Калифорнийски трипс - 0.015%; Оранжерийна белокрилка - 0.02%
  Житни - Вредна житна дървеница (ларви), Обикновена житна пиявица - 7.5мл/дка; Вредна житна дървеница (възрастно) - 10мл/дка
  Картофи - Колорадски бръмбар - 10мл/дка
  Зеле - Зелева нощенка - 10мл/дка
  Тютюн - Тютюнев трипс - 15мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 21
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЕТИКЕТ MSDS

ФОСТОКСИН таблетки

АЛУМИНИЕВ ФОСФИД

56%
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ФОСТОКСИН таблетки |

 • Зап. за разр. №: xx
 • Разр. №: 0160/16.03.2004 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Деция Дегеш, Германия
 • Формулация: таблетки за фумигация (ФТ)
 • Категория на употреба: първа професионална
 • Друга функция: Родентицид
 • Механизъм на действие: фумигант
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Третиране на зърно - Житна гъгрица, Оризова гъгрица, Зърнов бръмбар, Ръждивочервен брашнен бръмбар, Суринамски брашнояд, Ръждивочервен зърнов бръмбар - 10 таблетки/т зърноТретиране на брашно - 2 таблетки/м³
  Срещу - Сляпо куче – 20 таблетки/100м²

 • Карантинен срок (дни): 60; 45 за зърно
Още информация
 

ФОСТОКСИН пелети

АЛУМИНИЕВ ФОСФИД

56%
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ФОСТОКСИН пелети |

 • Зап. за разр. №: РД 09-440/04.06.2003 г.
 • Разр. №: 0203/21.01.2005 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Деция Дегеш, Германия
 • Формулация: пелети за фумигация (ФВ)
 • Категория на употреба: първа професионална
 • Друга функция: Родентицид
 • Механизъм на действие: фумигант
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Третиране на зърно - Житна гъгрица, Оризова гъгрица, Малък зърнов бръмбар, Брашнен бръмбар, Зърнов молец, Малък брашнен бръмбар, Суринамски брашнояд, Мавритански брашнояд, Сив брашнен молец, Ръждивочервен зърнов бръмбар, Трогодерма, Тютюнев молец, Молец по сушените плодове – 4-12 пелети/т зърно (внасяни с автоматичен дозатор); 10-20 пелети/т зърно (ръчно залагане); 5-10 пелети/м³ (третиране на стифирано в чували зърно)Третиране на хранителни продукти и фуражи - 5-15 пелети/м³
  Третиране на помещения - 10-15 пелети/м³
  Срещу - Сляпо куче, Къртица, Полевка – 2-5 пелети/обитаем вход

 • Карантинен срок (дни): 60; 45 за зърно
Още информация
 

ФОРЕЙ 48 Б

БАЦИЛУС ТУРИНГЕНЗИС ВАР. КУРСТАКИ

10600МЕ/1мг продукт
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
ФОРЕЙ 48 Б |

 • Зап. за разр. №: РД 09-457/10.07.2007 г.
 • Разр. №: 0530/11.09.2008 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Валент Биосайънсис, САЩ
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: бактерия
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лоза - Шарен гроздов молец - 0.15%Горски видове - Зелена дъбова листозавивачка, Малка зимна педомерка, Борова процесионка - 100мл/дка; Златозадка - 150мл/дка; Гъботворка (ларви 1 и 2 възраст) - 300мл/дка; Гъботворка (ларви над 2 възраст) - 400мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

MSDS заповед форей 48 б 10.07.2007

ФЕНДОНА 60 СК

АЛФА-ЦИПЕРМЕТРИН

60г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
ФЕНДОНА 60 СК |

 • Зап. за разр. №: xx
 • Разр. №: 0306/11.05.2005 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: БАСФ Агро Б.В., Швейцария
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: несистемен пиретроиден инсектицид с контактно и стомашно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Tретиране на празни складове - Житна гъгрица, Оризова гъгрица, Ръждивочервен брашнен бръмбар, Суринамски брашнояд - 2мл/10м³ (с електрически аерозолен генератор за студен аерозол с 12мл вода/10м³ празно пространство); 45мг/м² а.в.(0.15%) при разход 0.5л/м² работен разтвор (с тракторна пръскачка)

 • Карантинен срок (дни): 1
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

msds

УОРАНТ 70 ВГ

ИМИДАКЛОПРИД

700г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
УОРАНТ 70 ВГ | 2 г

2 г

 • Зап. за разр. №: РД 09-456//10.07.2007 г.
 • Разр. №: 0516/12.07.2007 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Хеминова България и Румъния ЕООД
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: системен неоникотиноиден инсектицид с контактно и стомашно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Тютюн - Тютюнев трипс – 15г/дка

 • Карантинен срок (дни): 15
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ETIKET MSDS

заповед уорант 70 вг 10.07.2007

Подреди по:
Име
Дата
 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com