Последно актуализирана: 08.02.2018 г.

ИНСЕКТИЦИДИ

Продукти за борба с вредните насекомни неприятели по земеделските култури

ФОСТОКСИН таблетки

АЛУМИНИЕВ ФОСФИД

56%
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ФОСТОКСИН таблетки |

 • Зап. за разр. №: xx
 • Разр. №: 0160/16.03.2004 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Деция Дегеш, Германия
 • Формулация: таблетки за фумигация (ФТ)
 • Категория на употреба: първа професионална
 • Друга функция: Родентицид
 • Механизъм на действие: фумигант
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Третиране на зърно - Житна гъгрица, Оризова гъгрица, Зърнов бръмбар, Ръждивочервен брашнен бръмбар, Суринамски брашнояд, Ръждивочервен зърнов бръмбар - 10 таблетки/т зърноТретиране на брашно - 2 таблетки/м³
  Срещу - Сляпо куче – 20 таблетки/100м²

 • Карантинен срок (дни): 60; 45 за зърно
Още информация
 

ФЮРИ 10 ЕК

ЗЕТА-ЦИПЕРМЕТРИН

100г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
ФЮРИ 10 ЕК | 500 мл

500 мл

ФЮРИ 10 ЕК | 50 мл

50 мл

ФЮРИ 10 ЕК | 20 мл

20 мл

 • Зап. за разр. №: РД 09-791/28.12.2002 г.
 • Разр. №: 0257/07.01.2005 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: ФМС, САЩ
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: несистемен пиретроиден инсектицид с контактно и стомашно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Ябълки - Ябълков плодов червей - 0.0125%Лозя - Шарен гроздов молец - 0.0125%
  Череши - Черешова муха - 0.0125%
  Краставици - Памукова листна въшка - 0.015%
  Зеленчуци - Калифорнийски трипс - 0.015%; Оранжерийна белокрилка - 0.02%
  Житни - Вредна житна дървеница (ларви), Обикновена житна пиявица - 7.5мл/дка; Вредна житна дървеница (възрастно) - 10мл/дка
  Картофи - Колорадски бръмбар - 10мл/дка
  Зеле - Зелева нощенка - 10мл/дка
  Тютюн - Тютюнев трипс - 15мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 21
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЕТИКЕТ MSDS

ХАРПУН

ПИРИПРОКСИФЕН

100г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ХАРПУН |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1359/26.06.2017 г.
 • Разр. №: 01490-1/20.07.2017 г.
 • Валидно до: 31.12.2019 г.
 • Притежател на разрешението: Галеника Фитофармация, Словения
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: несистемен инсектицид с контактно и стомашно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Домати (оранжерийно производство), Краставици (оранжерийно производство) - Белокрилки – 50-112,5мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 3
Още информация
 

заповед харпун 26.06.2017

ХЕЛИКОВЕКС

HELICOVERPA ARMIGERA NUCLEOPOLYHEDROVIRUS (Hear NPV, DSMZ-BV0003)

7.5x1012 вирусни тела/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ХЕЛИКОВЕКС |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1653/06.11.2015 г.
 • Разр. №: 1344-1/18.11.2015 г.
 • Валидно до: 31.05.2024 г.
 • Притежател на разрешението: Андермат Биоконтрол АГ, Швейцария
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: вирус
  Подходящ за употреба в биологичното земеделие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Домати, Патладжан , Фасул, Грах, Пъпеши, Праз, Краставици, Тиквички, Маруля, Тютюн, Декоративни растения, Царевица, Сладка царевица, Пресни подправки - Памукова нощенка - 20мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 1
Още информация
 

заповед хеликовекс 06.11.2015

ЦЕЛЕСТ ТОП 313 ФС

ДИФЕНОКОНАЗОЛ + ФЛУДИОКСОНИЛ + ТИАМЕТОКСАМ

25г/л + 25г/л + 262.5г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
ЦЕЛЕСТ ТОП 313 ФС |

 • Зап. за разр. №: РД 11-156/29.01.2016 г.
 • Разр. №: 01263-2/08.02.2016 г.
 • Валидно до: 01.08.2024 г.
 • Притежател на разрешението: Синджента България ЕООД
 • Формулация: концентрирана суспензия за третиране на семена (ФС)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Друга функция: Фунгицид
 • Механизъм на действие: широкоспектърен инсектицид фунгицид и стимулатор за третиране на семена срещу болести, пренасяни чрез семена и неприятели едновременно
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Ечемик (зимен) - Листни въшки, Праховита главня, Гниене на корените и кълна причинено от Fusarium sp., Ленточна болест, Хелминтоспориоза - 130мл/100кг семена Пшеница (зимна) - Обикновен житен бегач, Твърда главня, Праховита главня, Гниене на корените и кълна причинено от Fusarium sp. - 130мл/100кг семена

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

MSDS

заповед целест топ 313 фс 01.08.2014

заповед целест топ 313 фс 29.01.2016

 

ЦИКЛОН 10 ЕК

ЦИПЕРМЕТРИН

100г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
ЦИКЛОН 10 ЕК | 1 л

1 л

ЦИКЛОН 10 ЕК | 50 мл

50 мл

ЦИКЛОН 10 ЕК | 30 мл

30 мл

ЦИКЛОН 10 ЕК | 5 мл

5 мл

 • Зап. за разр. №: РД 11-411/16.03.2016 г.
 • Разр. №: 0056-4/29.03.2016 г.
 • Валидно до: 31.10.2018 г.
 • Притежател на разрешението: СБМ Девелопмент, Франция
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: несистемен пиретроиден инсектицид с контактно и стомашно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Рапица - Рапичен цветояд - 15мл/дкаКартофи - Колорадски бръмбар - 20мл/дка
  Пшеница, Ръж, Тритикале - Листни въшки по листата и класа - 25мл/дка
  Ябълки - Ябълков плодов червей, Миниращ молец - 30мл/дка
  Лозя - Шарен гроздов молец - 40мл/дка; Лозова листозавивачка - 50мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 7, 14 за ябълки, 21 за пшеница, ръж, тритикале
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

заповед циклон 10 ек 19.11.2012

заповед циклон 10 ек 20.06.2014

заповед циклон 10 ек 16.03.2016

ЦИПЕРФОР 100 ЕК

ЦИПЕРМЕТРИН

100г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ЦИПЕРФОР 100 ЕК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1173/05.11.2013 г.
 • Разр. №: 1201/05.11.2013 г.
 • Валидно до: 05.11.2023 г.
 • Притежател на разрешението: СБМ Девелопмент, Франция
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: несистемен пиретроиден инсектицид с контактно и стомашно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Рапица - Рапичен цветояд - 15мл/дкаКартофи - Колорадски бръмбар - 20мл/дка
  Пшеница, Ръж, Тритикале - Листни въшки по листата и класа - 25мл/дка
  Ябълки - Ябълков плодов червей, Миниращ молец - 30мл/дка
  Лозя - Шарен гроздов молец - 40мл/дка; Лозова листозавивачка - 50мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 7, 14 за ябълки, 21 за пшеница, ръж, тритикале
Още информация
 

заповед циперфор 100 ек 05.11.2013

заповед циперфор 100 ек 19.11.2013

ЦИТРИН МАКС, ЦИПЕРКИЛ 500 ЕК, ЦИПЕРТ 500 ЕК, ПОЛИ 500 ЕК

ЦИПЕРМЕТРИН

500г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
ЦИТРИН МАКС | 1 л

1 л

ЦИТРИН МАКС | 20 мл

20 мл

 • Зап. за разр. №: РД 11-178/18.02.2013 г.
 • Разр. №: 01176-2/20.03.2014 г.
 • Валидно до: 18.02.2023 г.
 • Притежател на разрешението: Ариста Лайфсайънс, Бенелюкс
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: несистемен пиретроиден инсектицид с контактно и стомашно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Житни - Листни въшки, Житни листозавивачки - 5мл/дкаРапица - Рапична стъблена бълха, Рапичен скритохоботник, Рапичен цветояд, Рапична листна осa, Рапичен стъблен скритохоботник, Зелев стъблен скритохоботник - 5мл/дка
  Лен - Синя ленова бълха, Ленова бълха, Кръгломиниращ молец - 5мл/дка
  Лозя - Филоксера - 5мл/дка; Лозова цикада, Еднопоясен гроздов молец, Шарен гроздов молец, Малка лозова листозавивачка - 6мл/дка
  Зеле - Бяла зелева пеперуда -5мл/дка
  Фасул - Листни въшки - 5мл/дка
  Леща - Грахова листозавивачка, Зърнояди, Листни въшки - 5мл/дка
  Грах - Хоботници, Листни въшки, Грахова листозавивачка , Зърнояди, Гамозначна нощенка - 5мл/дка
  Пролетен грах - Хоботници, Грахова листозавивачка, Листни въшки - 5мл/дка
  Бакла - Зърнояди, Листни въшки, Хоботници - 5мл/дка
  Праз - Молец по праза, Трипс - 5мл/дка
  Лук, Чесън - Трипс - 5мл/дка
  Картофи - Колорадски бръмбар - 5мл/дка
  Домати - Памукова нощенка, Картофен молец, Бели пеперуди, Зелеви молци, Зелеви нощенки, Гамозначна нощенка, Зимен сив червей - 10мл/дка
  Царевица - Царевичен стъблопробивач, Средиземноморски стъблопробивач - 15мл/дка
  Ряпа - Репна пеперуда - 5мл/дка
  Декоративна роза - Листни въшки - 10мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 3 за домати; 7 за зеле, праз, лук, чесън, картофи; 14 за фасул, леща, грах, пролетен грах, бакла; 21 за лозя; 28 за житни; 49 за рапица, лен; за царевица, ряпа, декоративна роза - не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

етикет MSDS

заповед цитрин макс 18.02.2013

заповед цитрин макс 10.03.2014

ШЕРПА 100 ЕВ, АФИКАР 100, ЦИПЕРФОР 100 ЕВ, ЦИКЛОН 100 ЕВ

ЦИПЕРМЕТРИН

100г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ШЕРПА 100 ЕВ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1941/30.12.2015 г.
 • Разр. №: 01347-2/08.01.2016 г.
 • Валидно до: 31.10.2018 г.
 • Притежател на разрешението: СБМ Девелопмент, Франция
 • Формулация: емулсия, масло във вода (ЕВ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: несистемен пиретроиден инсектицид с контактно и стомашно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Рапица - Рапичен цветояд - 15мл/дка; Рапична стъблена бълха, Рапичен стъблен скритохоботник - 25мл/дкаКартофи - Колорадски бръмбар - 20мл/дка
  Пшеница, Ръж, Тритикале - Листни въшки по листата - 20мл/дка; Листни въшки по листата и класа - 25мл/дка
  Ябълки - Листоминиращи молци, Ябълков плодов червей - 30мл/дка
  Круши - Ябълков плодов червей - 30мл/дка
  Лозя - Еднопоясен гроздов молец, Шарен гроздов молец - 25мл/дка; Цикада, вектор на златисто пожълтяване на лозата - 30мл/дка
  Царевица, Сладка царевица, Сорго, Грах, Рапица, Пшеница, Ръж, Тритикале, Овес, Ечемик, Слънчоглед, Лозя - Сив червей - 30мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 7 за лозя, царевица, сладка царевица, сорго, грах, рапица, пшеница, ръж, тритикале, овес, ечемик, слънчоглед; 14 за картофи, ябълки, круши; 21 за пшеница, ръж, тритикале (при третиране срещу листни въшки) и рапица (при третиране срещу рапична стъблена бълха); 28 за рапица
Още информация
 

заповед шерпа 100 ев 06.11.2015

заповед шерпа 100 ев 30.12.2015

ШЕРПА 100 ЕК

ЦИПЕРМЕТРИН

100г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ШЕРПА 100 ЕК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1214/11.11.2013 г.
 • Разр. №: 01199/19.11.2013 г.
 • Валидно до: 11.11.2023 г.
 • Притежател на разрешението: СБМ Девелопмент, Франция
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: несистемен пиретроиден инсектицид с контактно и стомашно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Рапица - Рапичен цветояд - 15мл/дкаКартофи - Колорадски бръмбар - 20мл/дка
  Пшеница, Ръж, Тритикале - Листни въшки по листата и класа - 25мл/дка
  Ябълки - Ябълков плодов червей, Миниращ молец - 30мл/дка
  Лозя - Шарен гроздов молец - 40мл/дка; Лозова листозавивачка - 50мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 7, 14 за ябълки, 21 за пшеница, ръж, тритикале
Още информация
 

заповед шерпа 100 ек 11.11.2013

ЮНТА КУАТРО ФС

ПРОТИОКОНАЗОЛ + ТЕБУКОНАЗОЛ + КЛОТИАНИДИН + ИМИДАКЛОПРИД

33.3 г/л + 6.7 г/л + 166.7 г/л + 166.7 г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ЮНТА КУАТРО ФС |

 • Зап. за разр. №: РД 11-109/29.01.2014 г.
 • Разр. №: 1212/29.01.2014 г.
 • Валидно до: 31.07.2020 г.
 • Притежател на разрешението: Байер България ЕООД
 • Формулация: концентрирана суспензия за третиране на семена (ФС)
 • Категория на употреба: първа професионална
 • Друга функция: Фунгицид
 • Механизъм на действие: системен инсектицид и фунгицид
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница – Праховита главня, Твърда главня, Фузарийно кореново гниене, Обикновен житен бегач, Шведска муха, Телени червеи - 160мл/100кг семенаЕчемик – Праховита главня, Ленточна болест, Фузарийно кореново гниене, Обикновен житен бегач, Шведска муха, Телени червеи - 160мл/100кг семена
  Пшеница, Ечемик (зимен) – Листни въшки - 150мл/100кг семена

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
Още информация
 

ЕТИКЕТ MSDS

заповед юнта куатро фс 29.01.2014

Подреди по:
Име
Дата
 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com