Последно актуализирана: 16.11.2017 г.

ИНСЕКТИЦИДИ

Продукти за борба с вредните насекомни неприятели по земеделските култури

ТАЛИЗМА ЕК

ЦИПЕРМЕТРИН

80г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ТАЛИЗМА ЕК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-395/16.03.2016 г.
 • Разр. №: 01388-1/25.03.2016 г.
 • Валидно до: 31.10.2018 г.
 • Притежател на разрешението: Ариста Лайфсайънс Бенелюкс Спрл., Белгия
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: първа професионална
 • Механизъм на действие: несистемен пиретроиден инсектицид с контактно и стомашно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Съхранявани в складове Пшеница, Ечемик, Ръж, Овес, Тритикале, Лимец, Царевица, Ориз – Складови неприятели: Житна гъгрица Оризова гъгрица, Зърнов бръмбар, Ръждивочервен брашнен бръмбар, Брашнен бръмбар, Суринамски брашнояд, Ръждивочервен зърнов бръмбар, Зърнов молец, Молец по сушените плодове, Брашнест акар, Плесенен акар - 10-20мл/тон зърноПразни складови помещения - Насекоми и акари при съхраняване на зърно - 30-60мл/100м2

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
Още информация
 

етикет msds заповед тализма ек 16.03.2016

ТАЛИЗМА УЛ

ЦИПЕРМЕТРИН

20г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ТАЛИЗМА УЛ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-845/24.04.2017 г.
 • Разр. №: 01480-2/09.06.2017 г.
 • Валидно до: 31.10.2018 г.
 • Притежател на разрешението: Ариста Лайфсайънс Бенелюкс Спрл., Белгия
 • Формулация: течност за ултра малообемно третиране (УЛ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: несистемен пиретроиден инсектицид с контактно и стомашно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Зърнено-житни култури (Пшеница, Ечемик, Ръж, Овес, Тритикале, Лимец, Царевица, Ориз, Сорго, Просо) - Складови неприятели: Житна гъгрица, Оризова гъгрица, Зърнов бръмбар, Ръждиво-червен брашнен бръмбар, Брашнен бръмбар, Суринамски брашнояд, Зърнояд, Зърнов молец, Молец по сушените плодове, Брашнест акар, Плесенен акар – 42-84мл/тон зърно

 • Карантинен срок (дни): 1
Още информация
 

заповед Тализма УЛ 24.04.2017

ТЕКФОС пелети

АЛУМИНИЕВ ФОСФИД

570г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ТЕКФОС пелети |

 • Зап. за разр. №: РД 12-27/05.03.2010 г.
 • Разр. №: 01063/16.03.2010 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Делиция Фрайберг, Германия
 • Формулация: пелети за фумигация (ФВ)
 • Категория на употреба: първа професионална
 • Механизъм на действие: фумигант
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Tютюн - Tютюнев бръмбар, Тютюнев молец – 7,5 пелети/м³Обеззаразяване на зърно - Житна гъгрица, Оризова гъгрица, Зърнов бръмбар, Ръждивочервен брашнен бръмбар, Суринамски брашнояд, Ръждивочервен зърнов бръмбар – 50 пелети/т зърно

 • Карантинен срок (дни): 45
Още информация
 

заповед текфос пелети 29.12.2006 заповед текфос пелети 05.03.2010

ТЕКФОС таблетки

АЛУМИНИЕВ ФОСФИД

570г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ТЕКФОС таблетки |

 • Зап. за разр. №: РД 12-27/05.03.2010 г.
 • Разр. №: 01064/16.03.2010 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Делиция Фрайберг, Германия
 • Формулация: таблетки за фумигация (ФТ)
 • Категория на употреба: първа професионална
 • Механизъм на действие: фумигант
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Tютюн - Tютюнев бръмбар, Тютюнев молец – 1,5 таблетки/м²Обеззаразяване на зърно - Житна гъгрица, Оризова гъгрица, Зърнов бръмбар, Ръждивочервен брашнен бръмбар, Суринамски брашнояд, Ръждивочервен зърнов бръмбар – 10 таблетки/т зърно

 • Карантинен срок (дни): 45
Още информация
 

заповед текфос таблетки 29.12.2006

заповед текфос таблетки 05.03.2010

ТЕПЕКИ

ФЛОНИКАМИД

500г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ТЕПЕКИ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1560/29.08.2016 г.
 • Разр. №: 01440-1/15.09.2016 г.
 • Валидно до: 31.08.2021 г.
 • Притежател на разрешението: ИСК Биосайънс Юръп Н.В., Белгия
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: инсектицид със системенно и трансламинарно действие, който спира храненето
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Домати, Патладжани, Пъпеши, Дини, Тикви, Краставици (оранжерийно производство), Корнишони (оранжерийно производство), Тиквички (оранжерийно производство), Портокали, Лимони, Грейпфрути, Мандарини, Клементина, Лайм - Листни въшки – 10г/дка
  Розови храсти (всички видове култивирани сортове роза: миниатюрни саксийни рози, рози за рязан цвят, рози от разсадник включително коренища), Всички дървесни видове с мека и твърда дървесина произведени в горски и декоративни разсадници, Тополи, Върби, Насаждения от коледни елхи, Семепроизводствени градини, Култивирани гори от корков дъб, Различни видове култури отглеждани за цвят и украсни зелени растения (в саксии и в насаждения), включително видове култури развиващи се от луковици, коренища или декоративни грудки (по време на вегетативна фаза), Семепроизводство на култури с дребни семена: зеленчукови и медицински култури, подправки, цветя, цветни култури, зърнени и бобови култури, Тютюн, Пшеница, Тритикале, Лимец, Череши, Праскови, Нектарини, Кайсии, Сливи, Ябълки, Дюли, Круши, Азиатски круши (Наши) - Листни въшки – 14г/дка
  Картофи - Листни въшки – 16г/дка
  Хмел - Листни въшки – 18г/дка

 • Карантинен срок (дни): 1 за домати, патладжани, краставици, корнишони, тиквички, пъпеши, дини, тикви; 14 за сливи, праскови, нектарини, кайсии, череши, картофи; 21 за хмел, ябълки, дюли, круши, азиатски круши (Наши); 28 за пшеница, тритикале, лимец; 60 за портокали, лимони, грейпфрути, мандарини, клементина, лайм; за останалите - не се изисква
Още информация
 

етикет msds

заповед тепеки 29.08.2016

ТРЕБОН 30 ЕК

ЕТОФЕНПРОКС

300г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
 
 • Зап. за разр. №: РД 12-27/05.03.2010 г.
 • Разр. №: 01062/16.03.2010 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Митсуи Кемикълс Агро, Япония
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: несистемен пиретроиден инсектицид с контактно и стомашно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пипер - Зелена прасковена листна въшка - 0.065% Краставици - Памукова листна въшка - 0.065%

 • Карантинен срок (дни): 14
Още информация
 

MSDS

Заповед требон 30 ек 05.03.2010

 

ТРИГАРД 75 ВП

ЦИРОМАЗИН

750г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ТРИГАРД 75 ВП |

 • Зап. за разр. №: xx
 • Разр. №: 01046/23.02.2010 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Синджента, Швейцария
 • Формулация: намокрим прах (ВП)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: истемен инсектицид с контактно и стомашно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Гъби - Гъбна муха - 0.6г/м²Зеленчуци - домати, фасул - Миниращи мухи - 0.02%

 • Карантинен срок (дни): 4 за домати; 7 за фасул; 14 за гъби
Още информация
 

ТРИКА ЕКСПЕРТ

ЛАМБДА ЦИХАЛОТРИН

4г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ТРИКА ЕКСПЕРТ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1211/07.06.2017 г.
 • Разр. №: 01302-2/27.06.2017 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Оксон Италия СпА, Италия
 • Формулация: гранули (ГР)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: несистемен пиретроиден инсектицид с контактно и стомашно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица, Сорго, Просо - Нощенки (ларви), Бръмбари от сем. Melolonthidae (ларви), Телени червеи - 1.0-1.5кг/дка (почвено при засяване); Западен царевичен коренов червей (ларви) - 1.2-1.5кг/дка (почвено при окопаване/загърляне)Памук, Слънчоглед, Моркови - Нощенки (ларви), Бръмбари от сем. Melolonthidae (ларви), Телени червеи - 1.0-1.5кг/дка (почвено при засяване)
  Домати, Патладжан, Пипер, Тютюн, Краставици, Тиквички, Пъпеши, Дини, Тикви, Салата, Маруля, Зелеви, Цветя и декоративни култури, Овощни разсадници, Млади дървета - Нощенки (ларви), Бръмбари от сем. Melolonthidae (ларви), Телени червеи - 1.0-1.5кг/дка (почвено при разсаждане)
  Картофи - Нощенки (ларви), Бръмбари от сем. Melolonthidae (ларви), Телени червеи - 1.0-1.5кг/дка (почвено при засаждане)
  Рапица, Соя - Нощенки (ларви), Бръмбари от сем. Melolonthidae (ларви), Телени червеи - 1.0-1.5кг/дка (почвено)

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
Още информация
 

MSDS

заповед ТРИКА ЕКСПЕРТ 11.02.2015

заповед трика експерт 07.06.2017

УОРАНТ 20 СЛ

ИМИДАКЛОПРИД

200г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
УОРАНТ 20 СЛ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-402/16.03.2016 г.
 • Разр. №: 515-4/25.03.2016 г.
 • Валидно до: 31.07.2020 г.
 • Притежател на разрешението: Хеминова България и Румъния ЕООД
 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: системен неоникотиноиден инсектицид с контактно и стомашно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Краставици, Пипер - Зелена прасковена листна въшка, Памукова листна въшка - 60мл/дкаТютюн - Тютюнев трипс - 50мл/дка
  РАЗРЕШЕНИ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ
  Домати - Доматен миниращ молец - 50мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 3; 14 за тютюн
Още информация
 

MSDS

заповед уорант 20 сл 16.03.2016

УОРАНТ 70 ВГ

ИМИДАКЛОПРИД

700г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
УОРАНТ 70 ВГ | 2 г

2 г

 • Зап. за разр. №: РД 09-456//10.07.2007 г.
 • Разр. №: 0516/12.07.2007 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Хеминова България и Румъния ЕООД
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: системен неоникотиноиден инсектицид с контактно и стомашно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Тютюн - Тютюнев трипс – 15г/дка

 • Карантинен срок (дни): 15
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ETIKET MSDS

заповед уорант 70 вг 10.07.2007

ФЕНДОНА 60 СК

АЛФА-ЦИПЕРМЕТРИН

60г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
ФЕНДОНА 60 СК |

 • Зап. за разр. №: xx
 • Разр. №: 0306/11.05.2005 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: БАСФ Агро Б.В., Швейцария
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: несистемен пиретроиден инсектицид с контактно и стомашно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Tретиране на празни складове - Житна гъгрица, Оризова гъгрица, Ръждивочервен брашнен бръмбар, Суринамски брашнояд - 2мл/10м³ (с електрически аерозолен генератор за студен аерозол с 12мл вода/10м³ празно пространство); 45мг/м² а.в.(0.15%) при разход 0.5л/м² работен разтвор (с тракторна пръскачка)

 • Карантинен срок (дни): 1
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

msds

ФОРЕЙ 48 Б

БАЦИЛУС ТУРИНГЕНЗИС ВАР. КУРСТАКИ

10600МЕ/1мг продукт
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
ФОРЕЙ 48 Б |

 • Зап. за разр. №: РД 09-457/10.07.2007 г.
 • Разр. №: 0530/11.09.2008 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Валент Биосайънсис, САЩ
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: бактерия
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лоза - Шарен гроздов молец - 0.15%Горски видове - Зелена дъбова листозавивачка, Малка зимна педомерка, Борова процесионка - 100мл/дка; Златозадка - 150мл/дка; Гъботворка (ларви 1 и 2 възраст) - 300мл/дка; Гъботворка (ларви над 2 възраст) - 400мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

MSDS заповед форей 48 б 10.07.2007

ФОСТОКСИН пелети

АЛУМИНИЕВ ФОСФИД

56%
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ФОСТОКСИН пелети |

 • Зап. за разр. №: РД 09-440/04.06.2003 г.
 • Разр. №: 0203/21.01.2005 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Деция Дегеш, Германия
 • Формулация: пелети за фумигация (ФВ)
 • Категория на употреба: първа професионална
 • Друга функция: Родентицид
 • Механизъм на действие: фумигант
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Третиране на зърно - Житна гъгрица, Оризова гъгрица, Малък зърнов бръмбар, Брашнен бръмбар, Зърнов молец, Малък брашнен бръмбар, Суринамски брашнояд, Мавритански брашнояд, Сив брашнен молец, Ръждивочервен зърнов бръмбар, Трогодерма, Тютюнев молец, Молец по сушените плодове – 4-12 пелети/т зърно (внасяни с автоматичен дозатор); 10-20 пелети/т зърно (ръчно залагане); 5-10 пелети/м³ (третиране на стифирано в чували зърно)Третиране на хранителни продукти и фуражи - 5-15 пелети/м³
  Третиране на помещения - 10-15 пелети/м³
  Срещу - Сляпо куче, Къртица, Полевка – 2-5 пелети/обитаем вход

 • Карантинен срок (дни): 60; 45 за зърно
Още информация
 

ФОСТОКСИН таблетки

АЛУМИНИЕВ ФОСФИД

56%
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ФОСТОКСИН таблетки |

 • Зап. за разр. №: xx
 • Разр. №: 0160/16.03.2004 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Деция Дегеш, Германия
 • Формулация: таблетки за фумигация (ФТ)
 • Категория на употреба: първа професионална
 • Друга функция: Родентицид
 • Механизъм на действие: фумигант
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Третиране на зърно - Житна гъгрица, Оризова гъгрица, Зърнов бръмбар, Ръждивочервен брашнен бръмбар, Суринамски брашнояд, Ръждивочервен зърнов бръмбар - 10 таблетки/т зърноТретиране на брашно - 2 таблетки/м³
  Срещу - Сляпо куче – 20 таблетки/100м²

 • Карантинен срок (дни): 60; 45 за зърно
Още информация
 

ФЮРИ 10 ЕК

ЗЕТА-ЦИПЕРМЕТРИН

100г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
ФЮРИ 10 ЕК | 500 мл

500 мл

ФЮРИ 10 ЕК | 50 мл

50 мл

ФЮРИ 10 ЕК | 20 мл

20 мл

 • Зап. за разр. №: РД 09-791/28.12.2002 г.
 • Разр. №: 0257/07.01.2005 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: ФМС, САЩ
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: несистемен пиретроиден инсектицид с контактно и стомашно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Ябълки - Ябълков плодов червей - 0.0125%Лозя - Шарен гроздов молец - 0.0125%
  Череши - Черешова муха - 0.0125%
  Краставици - Памукова листна въшка - 0.015%
  Зеленчуци - Калифорнийски трипс - 0.015%; Оранжерийна белокрилка - 0.02%
  Житни - Вредна житна дървеница (ларви), Обикновена житна пиявица - 7.5мл/дка; Вредна житна дървеница (възрастно) - 10мл/дка
  Картофи - Колорадски бръмбар - 10мл/дка
  Зеле - Зелева нощенка - 10мл/дка
  Тютюн - Тютюнев трипс - 15мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 21
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЕТИКЕТ MSDS

Подреди по:
Име
Дата
 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com