Последно актуализирана: 19.01.2018 г.

ИНСЕКТИЦИДИ

Продукти за борба с вредните насекомни неприятели по земеделските култури

МАВРИК 2Ф

ТАУФЛУВАЛИНАТ

240г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
МАВРИК 2Ф | 1 л

1 л

МАВРИК 2Ф | 20 мл

20 мл

 • Зап. за разр. №: РД 11-1368/19.11.2012 г.
 • Разр. №: 0096-2/28.11.2012 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Адама Агрикълчър Б.В., Нидерландия
 • Формулация: емулсия, масло във вода (ЕВ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: несистемен пиретроиден инсектицид с контактно и стомашно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Краставици - Памукова листна въшка (в оранжерии) - 0.02%; Памукова листна въшка (на открито) - 25мл/дкаПипер (оранжерийно производство) - Зелена прасковена листна въшка - 0.02%
  Домати (полско производство) - Доматена листна въшка - 25мл/дка
  Люцерна (семепроизводство) - Педомерки (ларви), Люцернов листояд (възрастно), Люцернов листов хоботник (ларви), Пъпкова галица (възрастно), Цветова галица (възрастно) - 20мл/дка; Грахова листна въшка, Петниста листна въшка - 30мл/дка
  Маслодайна рапица - Рапичен цветояд, Рапична стъблена бълха, Рапичен стъблен скритохоботник - 20мл/дка
  Захарно цвекло - Листни въшки - 25мл/дка
  Житни - Вредна житна дървеница, Обикновена житна пиявица - 25мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 7, 42 за маслодайна рапица
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЕТИКЕТ MSDS

заповед маврик 2ф 19.11.2012

 

МАГЕОС

АЛФА-ЦИПЕРМЕТРИН

150г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
МАГЕОС |

 • Зап. за разр. №: РД 11-986/10.06.2015 г.
 • Разр. №: 01322-1/01.07.2015 г.
 • Валидно до: 31.07.2018 г.
 • Притежател на разрешението: БАСФ Агро Б.В., Швейцария
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: несистемен пиретроиден инсектицид с контактно и стомашно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Червено цвекло - Листни бълхи - 5г/дка; Гризещи нощенки по листата, Цвеклова муха - 7г/дкаЛен - Ленов трипс - 7г/дка
  Пшеница, Ръж, Тритикале, Ечемик, Овес - Миниращи мухи, Житна листозавивачка, Листни въшки, Цикади - 7г/дка
  Пшеница, Ръж, Тритикале, Ечемик, Овес - Галици, Листни въшки по класовете - 10г/дка
  Картофи, Патладжан - Колорадски бръмбар - 8г/дка
  Домати - Листни бълхи - 5г/дка; Цикади - 7г/дка; Нощенки - 7г/дка (почвено третиране)
  Краставици, Пъпеши - Нощенки - 7г/дка
  Пъпеши - Царевичен стъблопробивач - 20г/дка
  Зеле (полско производство) - Стъблен скритохоботник, Хищна галица по цветното зеле, Светлокрака зелева бълха - 5г/дка; Кръстоцветен молец, Бяла зелева пеперуда, Пеперуда огневка по кръстоцветните, Рапична листна оса - 7г/дка
  Салата (полско производство) - Нощенки - 7г/дка
  Маруля, Цикория/ Къдрава цикория, Глухарче - Нощенки (Scotia segetum, Scotia ypsilon, Exoa temera, Scotia exclamationis, Amates C-nigrum, Noctua pronuba) - 7г/дка (почвено третиране); Нощенки (Authographa gamma, Spodoptera exigua, Chloridea obsoletа) - 7г/дка
  Лозя - Листни бълхи - 5г/дка; Лозова цикада, Огневки, Лозова листозавивачка - 7г/дка; Шарен гроздов молец, Еднопоясен гроздов молец - 10г/дка
  Ягоди (полско производство) - Нощенки (Scotia segetum, Scotia ypsilon, Exoa temera, Scotia exclamationis, Amates C-nigrum, Noctua pronuba) - 7г/дка (почвено третиране); Цикади - 7г/дка
  Аспержи (полско производство) - Листни въшки - 10г/дка
  Фасул - Царевичен стъблопробивач - 8г/дка
  Грах, Фуражен грах - зимен, пролетен - Ивичест грахов хоботник, Трипси, Нощенки, Грахова листозавивачка, Зелена грахова листна въшка - 8г/дка
  Маслодайна рапица - Рапичен стъблен скритохоботник, Рапична стъблена бълха, Рапичен цветояд - 5г/дка; Шушулков хоботник - 7г/дка
  Фуражно-бобови култури (семепроизводство) - Зелена листна въшка, Ивичест грахов хоботник, Листозавивачки - 8г/дка; Растителни дървеници, Нощенки, Ливадна пеперуда - 10г/дка; Bruchus atomarius, Бобов петточков хоботник - 20г/дка
  Зеленчукови култури (семепроизводство) - Трипс - 33г/дка; Телени червеи, Чернотелки- ларви - 5г/дка; Твърдокрили, Нощенки, Листни въшки, Цвеклов стъблохоботник - 8г/дка
  Житни култури (семепроизводство) - Листни въшки - 7г/дка

 • Карантинен срок (дни): 3 за патладжан, домати, краставици, ягоди; 7 за пъпеш, салата, маруля, цикория, къдрава цикория, глухарче, фасул; 14 за зеле, лоза, зимен и пролетен фуражен грах, градински грах; 21 за червено цвекло, лен, картофи ; 35 за пшеница, ръж, тритикале; 42 за овес, ечемик; 49 за маслодайна рапица; за семепроизводство - не се изисква
Още информация
 

MSDS

заповед магеос 10.06.2015

заповед магеос 07.01.2016

 

МАГТОКСИН пелети/дражета

МАГНЕЗИЕВ ФОСФИД

66%
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
МАГТОКСИН пелети/дражета |

 • Зап. за разр. №: РД 09-791/28.12.2002 г.
 • Разр. №: 0053/14.07.2003 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Деция Дегеш, Германия
 • Формулация: пелети за фумигация (ФВ)
 • Категория на употреба: първа професипнална
 • Механизъм на действие: фумигант
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Складови неприятели - Житна гъгрица, Оризова гъгрица, Зърнов бръмбар, Ръждивочервен брашнен бръмбар, Суринамски брашнояд - 30 пелети/тон зърно

 • Карантинен срок (дни): 30 за зърно; 60 за брашно
Още информация
 

МАГТОКСИН плочки/ленти

МАГНЕЗИЕВ ФОСФИД

66%
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
МАГТОКСИН плочки/ленти |

 • Зап. за разр. №: РД 09-869/19.12.2003 г.
 • Разр. №: 0153/09.02.2004
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Деция Дегеш, Германия
 • Категория на употреба: първа професипнална
 • Механизъм на действие: фумигант
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Неприятели по складирани стоки - Житна гъгрица, Оризова гъгрица, Зърнов бръмбар, Ръждивочервен брашнен бръмбар, Суринамски брашнояд - 1 плочка/25м3

 • Карантинен срок (дни): 30 за зърно; 60 за брашно
Още информация
 

МАДЕКС ТВИН

CYDIA POMONELLA ГРАНУЛОВИРУС - CpGV-V22 (DSMZ-NoGV-0014)

3x1013 гранули/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
МАДЕКС ТВИН |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1103/24.06.2015 г.
 • Разр. №: 01327-1/21.07.2015 г.
 • Валидно до: 30.04.2020 г.
 • Притежател на разрешението: Андермат Биоконтрол АГ, Швейцария
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: вирус Подходящ за употреба в биологичното земеделие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Ябълки, Круши, Орехи - Ябълков плодов червей - 10мл/дкаПраскови, Сливи,Бадеми - Източен плодов червей - 10мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 1
Още информация
 

заповед мадекс твин 24.06.2015

МАДЕКС ТОП

CYDIA POMONELLA ГРАНУЛОВИРУС - CpGV-V15 (DSMZ-NoGV-0013)

3x1013 гранули/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
МАДЕКС ТОП |

 • Зап. за разр. №: РД 11-410/10.03.2015 г.
 • Разр. №: 01309-1/08.04.2015 г.
 • Валидно до: 30.04.2020 г.
 • Притежател на разрешението: Андермат Биоконтрол АГ, Швейцария
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: вирус Подходящ за употреба в биологичното земеделие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Ябълки, Круши, Дюля, Орехи - Ябълков плодов червей - 10мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 1
Още информация
 

заповед мадекс топ 10.03.2015

МАЛЕТ 20 СЛ, НУПРИД 200СЛ

ИМИДАКЛОПРИД

200г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
МАЛЕТ 20 СЛ | 1 л

1 л

МАЛЕТ 20 СЛ | 250 мл

250 мл

МАЛЕТ 20 СЛ | 100 мл

100 мл

МАЛЕТ 20 СЛ | 50 мл

50 мл

МАЛЕТ 20 СЛ | 25 мл

25 мл

 • Зап. за разр. №: РД 11-1068/14.10.2013 г.
 • Разр. №: 01057-3/25.10.2013 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Нюфарм С.А.С, Франция
 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: системен неоникотиноиден инсектицид с контактно и стомашно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Краставици - Памукова листна въшка - 0.05%

 • Карантинен срок (дни): 7
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

етикет MSDS

заповед малет 20 сл 14.10.2013

МАЛТОАТО

ЕСФЕНВАЛЕРАТ

25г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
МАЛТОАТО |

 • Зап. за разр. №: РД 11-942/29.05.2015 г.
 • Разр. №: 01318-1/01.07.2015 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Лаинко С.А, Испания
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: несистемен пиретроиден инсектицид с контактно и стомашно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя (винени десертни сортове) - Шарен гроздов молец, Лозова листозавивачка - 40-60мл/дкаДомати- Памукова нощенка, Гамозначна нощенка - 40-60мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 3 за домати; 15 за лозя
Още информация
 

заповед малтоато 29.05.2015

МАСАЙ ВП

ТЕБУФЕНПИРАД

200г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
МАСАЙ ВП |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1267/01.08.2014 г.
 • Разр. №: 01260/11.08.2014 г.
 • Валидно до: 01.08.2024 г.
 • Притежател на разрешението: БАСФ, Германия
 • Формулация: намокрим прах (ВП)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Друга функция: Акарицид
 • Механизъм на действие: несистемен акарицид активен при контакт и поглъщане
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Краставици - Памукова листна въшка, Обикновен паяжинообразуващ акар - 15г/дкаПипер - Зелена прасковена листна въшка, Обикновен паяжинообразуващ акар - 25г/дка
  Праскова, Нектарина - Зелена прасковена листна въшка, Обикновен паяжинообразуващ акар - 25г/дка
  Слива - Зелена прасковена листна въшка, Малка сливова листна въшка, Голяма сливова листна въшка, Прашеста сливова листна въшка, Обикновен паяжинообразуващ акар, Червен овощен акар- 25г/дка
  Ябълка, Круша - Зелена прасковена листна въшка, Листни въшки от род Aphis spp., Обикновена крушова листна бълха, Обикновен паяжинообразуващ акар, Червен овощен акар - 25г/дка
  Лоза - Жълт лозов акар - 25г/дка
  Декоративна роза - Ръждивочервен оранжериен акар - 15г/дка

 • Карантинен срок (дни): 14; 21 за сливи; 30 за ябълки и круши
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

MSDS заповед масай вп 01.08.2014

МЕТЕОР

ДЕЛТАМЕТРИН

15,7г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
МЕТЕОР | 100 мл

100 мл

МЕТЕОР | 50 мл

50 мл

МЕТЕОР | 20 мл

20 мл

МЕТЕОР | В опаковки от 20 мл, 50 мл, 100 мл, 500 мл и 1л

В опаковки от 20 мл, 50 мл, 100 мл, 500 мл и 1л

 • Зап. за разр. №: РД 11-2611/01.12.2017 г.
 • Разр. №: 01361-2/20.12.2017 г.
 • Валидно до: 31.10.2019 г.
 • Притежател на разрешението: Диакем С.п.А, Италия
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: несистемен пиретроиден инсектицид с контактно и стомашно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Цитрусoви - Листни въшки, Щитоносни въшки, Белокрилки, Средиземноморска плодова муха - 70-90мл/100л водаКайсии, Праскови, Череши, Сливи - Aromia bungii - 60-90мл/100л вода или 200мл/100л вода (локална употреба върху стъблото)
  Ябълки, Круши, Кайсии, Праскови, Череши, Сливи, Бадеми - Калифорнийска щитоносна въшка (ларви), Крушова листна бълха, Източен плодов червей, Прасковен клонков молец - 90мл/100л вода; Ябълков плодов червей - 60мл/100л вода; Плодова корогризачка, Миниращи молци по ябълки и круши, Хоботници, Листороги бръмбари, Ябълкова плодова оса - 60-90мл/100л вода; Зелена ябълкова листна въшка, Прасковена листна въшка, Средиземноморска плодова муха, Трипси - 70-90мл/100л вода
  Лозя - Цикади, Листни въшки, Листозавивачки, Гроздови молци, Нощенки, Царевичен стъблопробивач - 70-90мл/100л вода
  Маслини - Маслинова плодова муха, Маслинов молец, Маслинова щитовка, Трипси - 70-90мл/100л вода
  Чесън (полско производство), Аспержи (полско производство), Артишок (полско производство), Главесто зеле (полско производство), Цветно зеле (полско производство), Броколи (полско производство), Китайско зеле (полско производство), Брюкселско зеле, Черно листно зеле (полско производство), Къдраво зеле (полско производство), Алабаш (полско производство), Червено главесто зеле (полско производство), Савойско зеле (полско производство), Моркови (полско производство), Краставици (полско производство), Фасул (полско производство), Зелен фасул (полско производство), Бакла (полско производство), Ягоди (оранжерийно и полско производство), Салата (полско производство), Патладжан (полско производство), Пъпеши (полско производство), Грах (полско производство), Домати (оранжерийно и полско производство), Пипер (полско производство), Рукола (полско производство), Спанак (полско производство), Tиквички (полско производство), Tикви (полско производство) - Листни бълхи, Бяла зелева пеперуда, Колорадски бръмбар, Нощенки, Tрипси, Pастителноядни дървеници - 60-70мл/100л вода; Листни въшки, Оранжерийна белокрилка, Цвеклова щитовка, Дървеници, Житна пиявица, Молци, Мухи, Цикади, Царевичен стъблен пробивач, Скакалци - 80-90мл/100л вода
  Картофи, Целина (полско производство), Лук (полско производство), Праз (полско производство) - Листни бълхи, Бяла зелева пеперуда, Колорадски бръмбар, Нощенки, Tрипси, Pастителноядни дървеници - 60-70мл/100л вода; Листни въшки, Оранжерийна белокрилка, Цвеклова щитовка, Дървеници, Житна пиявица, Молци, Мухи, Цикади, Царевичен стъблен пробивач, Скакалци - 80-90мл/100л вода
  Пшеница, Ечемик, Царевица - Листни въшки, Пшеничен трипс, Нощенки, Царевичен стъблопробивач, Западен царевичен коренов червей, Дървеници - 60-80мл/дка
  Соя, Маслодайна рапица - Земни бълхи, Листни въшки, Дървеници, Хоботници, Нощенки, Рапичен цветояд, Листозавивачки - 60-80мл/дка
  Памук - Цикади, Нощенки, Царевичен стъблопробивач, Трипс, Растителноядни дървеници - 60мл/дка
  Люцерна - Педомерки, Нощенки - 60мл/дка; Скакалци - 80мл/дка
  Захарно цвекло - Обикновена цвеклова бълха, Нощенки, Зелев молец - 60мл/дка; Обикновен цвеклов хоботник, Стъблохоботници - 80мл/дка
  Тютюн - Листни въшки, Тютюнев трипc, Тютюнева бълха, Нощенки - 60-80мл/дка
  Топола в разсадници - Малка тополова стъкленка, Тополов пъпкояд - 90мл/дка; Тополов хоботник - 150мл/100л вода
  Топола (полско производство) - Листороги бръмбари - 60-90мл/дка; Тополов хоботник - 150-200мл/100л вода
  Цветни култури - Листни въшки, Оранжерийна белокрилка, Трипси, Юнски бръмбар, Майски бръмбар, Молци, Златки - сем. Бронзовки, Пеперуди (ларви) - 80-90мл/100л вода
  Декоративни култури и разсадници - Листни въшки, Растителноядни дървеници, Юнски бръмбар, Майски бръмбар, Листогризещи гъсеници, златки-сем. Бронзовки, Дървеница по платана - 80-90мл/100л вода
  Култивирани гъби - Гъбни мухи - 80-90мл/100л вода

 • Карантинен срок (дни): 3; 7 за картофи, целина, лук, праз; 15 за соя, памук, люцерна; 30 за маслодайна рапица; за топола, цветни и декоративни култури, разсадници – не се изисква
Още информация
 

етикет

заповед метеор 09.12.2015

Заповед метеор 01.12.2017

 

МИЛБЕКНОК

МИЛБЕМЕКТИН

9.3г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
МИЛБЕКНОК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1770/21.08.2017 г.
 • Разр. №: 01498-1/07.09.2017 г.
 • Валидно до: 31.07.2019 г.
 • Притежател на разрешението: Белхим Кроп Протекшън НВ/СА, Белгия
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Друга функция: Акарицид
 • Механизъм на действие: локално-стемен инсекто-акарицид с контактно и стомашно действие. Има бърз първоначален ефект и дълго последействие. Действа на всички стадии от развитието на акарите
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Ябълки - Червен овощен акар – 80-200мл/дка
  Ягоди - Обикновен паяжинообразуващ акар, Червен овощен акар – 100-150мл/дка
  Портокали, Мандарини - Обикновен паяжинообразуващ акар, Panonycus citri, Цитрусов миниращ молец (Phyllocnistis citrella) – 300мл/дка
  Декоративни видове (оранжерийно производство) - Обикновен паяжинообразуващ акар – 25-35мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 7-8 дни за ягоди; 14 дни за ябълки, портокали и мандарини; за декоративни видове- не се изисква
Още информация
 

заповед милбекнок 21.08.2017

МИМИК 240 ЛВ

ТЕБУФЕНОЗИД

240г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
МИМИК 240 ЛВ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1664/29.12.2011 г.
 • Разр. №: 159-2/16.01.2012 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Нисо Кемикъл Юръп, Германия
 • Формулация: формулация за малообемно третиране (ЛВ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: несистемен, диацилхидразинов инсектицид, причиняващ летално ускоряване на линеенето
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Овощни - Бяла американска пеперуда - 0.04%Широклистни горски видове Дъбова процесионка, Гъботворка, Листозавивачки, Педомерки, Златозадка - 40мл/дка
  Иглолистни - Борова процесионка, Ръждива борова листна оса - 40мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 21
Още информация
 

заповед мимик 240 лв 29.12.2011

МОВЕНТО 100 СК

СПИРОТЕТРАМАТ

100г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
МОВЕНТО 100 СК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1108/24.06.2015 г.
 • Разр. №: 01332-1/21.07.2015 г.
 • Валидно до: 30.04.2025 г.
 • Притежател на разрешението: Байер България ЕООД
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: първа професионална
 • Механизъм на действие: инсектицид с пълно системно действие за борба със смучещи насекоми
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Ябълки, Круши - Листни въшки сем. Aphididae - 0.075-0.12%; Щитоносни въшки сем. Coccoidae - 0.12-0.15%Круши - Обикновена крушова листнa бълха - 0.12-0.15%
  Праскови, Нектарини, Кайсии, Сливи, Череши - Листни въшки сем. Aphididae - 0.075-0.1%; Щитоносни въшки сем. Coccoidae, Трипси - 0.12-0.15%
  Лозя - Щитоносни въшки сем. Coccoidae, Лозова подвижна щитовка - 0.075-0.095%
  Брюкселско зеле, Карфиол, Броколи, Зеле – бяло и червено, Китайско зеле, Къдраво зеле - Листни въшки сем. Aphididae, Белокрилки сем. Aleurodidae - 15-75мл/дка
  Маруля и други салати - Листни въшки сем. Aphididae - 15-60мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 3 за брюкселско зеле, карфиол, броколи, зеле – бяло и червено, китайско зеле, къдраво зеле; 7 за маруля и други салати; 14 за лозя; 21 за ябълки, круши, праскови, нектарини, кайсии, сливи, череши
Още информация
 

ЕТИКЕТ MSDS

заповед мовенто 100 ск 24.06.2015

МОКАП 10 Г

ЕТОПРОФОС

100г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
МОКАП 10 Г |

 • Зап. за разр. №: РД 09-665/09.12.2004 г.
 • Разр. №: 0286/04.02.2005 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Байер Кропсайанс, Германия
 • Формулация: гранулат (Г)
 • Категория на употреба: първа професионална
 • Друга функция: Нематоцид
 • Механизъм на действие: несистемен органофосфорен инсектицид с контактно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Телени червеи - 4.0кг/дкаДомати (оранжерийно производство) - Галови нематоди - 5-8кг/дка
  Тютюн - Галови нематоди - 15-20кг/дка

 • Карантинен срок (дни): 14
Още информация
 

МОНСЕРЕН Г ФС

ИМИДАКЛОПРИД + ПЕНСИКУРОН

120г/л + 250г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
МОНСЕРЕН Г ФС |

 • Зап. за разр. №: РД 11-527/29.04.2013 г.
 • Разр. №: 01181/22.05.2013 г.
 • Валидно до: 31.07.2020 г.
 • Притежател на разрешението: Байер България ЕООД
 • Формулация: концентрирана суспензия за третиране на семена (ФС)
 • Категория на употреба: първа професионална
 • Друга функция: Фунфицид
 • Механизъм на действие: системно и контактно инсектицидно действие и системно фунгицидно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Картофи - Листни въшки, Колорадски бръмбар, Телени червеи, Струпясване - 60мл/100кг семе

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
Още информация
 

ЕТИКЕТ MSDS

заповед монсерен г фс 29.04.2013

Подреди по:
Име
Дата
 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com