Последно актуализирана: 08.02.2018 г.

ИНСЕКТИЦИДИ

Продукти за борба с вредните насекомни неприятели по земеделските култури

ДЕЦИС ТРАП

ДЕЛТАМЕТРИН + атрактанти (амониев ацетат, триметиламин, хидрохлорид, кадаверин)

0.015г/капан
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ДЕЦИС ТРАП |

 • Зап. за разр. №: РД 11-2604/01.12.2017 г.
 • Разр. №: 01247-2/20.12.2017 г.
 • Валидно до: 31.10.2019 г.
 • Притежател на разрешението: Байер България ЕООД
 • Формулация: примамка, готова за употреба (РБ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Друга функция: Феромонова уловка
 • Механизъм на действие: примамка (капан) Подходящ за употреба в биологичното земеделие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Овощни, Лозя- Плодови мухи от род Ceratitis spp., Средиземноморска плодова муха 5-8 капана/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
Още информация
 

заповед децис трап 20.06.2014

заповед децис трап 01.12.2017

ДЕЦИЯ-ГАЗ-ЕКС-Б торбички

АЛУМИНИЕВ ФОСФИД

57%
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ДЕЦИЯ-ГАЗ-ЕКС-Б торбички |

 • Зап. за разр. №: РД 09-440/04.06.2003 г.
 • Разр. №: 1168/29.11.2012 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Деция Дегеш, Германия
 • Формулация: торбички
 • Категория на употреба: първа професионална
 • Механизъм на действие: фумигант
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Обеззаразяване на зърно - Житна гъгрица, Оризова гъгрица, Малък зърнов бръмбар, Брашнен бръмбар, Зърнов молец, Малък брашнен бръмбар, Суринамски брашнояд, Мавритански брашнояд, Сив брашнен молец, Ръждивочервен зърнов бръмбар, Трогодерма - 1 торбичка/2-6т зърно (в силозни клетки); 1 торбичка/1-3т зърно (в плоски складове, трюмове и вагони)Обеззаразяване на хранителни продукти и фуражи - Житна гъгрица, Оризова гъгрица, Малък зърнов бръмбар, Брашнен бръмбар, Зърнов молец, Малък брашнен бръмбар, Суринамски брашнояд, Мавритански брашнояд, Сив брашнен молец, Ръждивочервен зърнов бръмбар, Трогодерма, Тютюнев молец, Молец по сушените плодове - 1 торбичка за 2-6т или 1 торбичка за 4-10 м² (обработени и пакетирани в чували - под полиетилен); 1 торбичка за 1-2 м² (обработени, пакетирани и в чували без полиетилен)
  Oбеззаразяване на празни складове и мелници - Tютюнев бръмбар, Тютюнев молец - 1 торбичка/5-10м³
  Tретиране на тютюн - Tютюнев бръмбар, Тютюнев молец - 2 торбичка/28м³

 • Карантинен срок (дни): 30 за зърно; 60 за хранителни продукти и фуражи; за останалите – не се изисква
Още информация
 

ДИКАРЗОЛ 10 СП

ФОРМЕТАНАТ

90г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
ДИКАРЗОЛ 10 СП | 1 кг

1 кг

 • Зап. за разр. №: РД 11-2032/18.12.2014 г.
 • Разр. №: 01289-1/30.01.2015 г.
 • Валидно до: 30.09.2018 г.
 • Притежател на разрешението: Гоуан Комерсио Интернасионал е Сервикос, Португалия
 • Формулация: прах, разтворим във вода (СП)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: контактен инсектоакарицид с контактно и стомашно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Праскови, Нектарини, Кайсии - Калифорнийски трипс, Трипси -556г/дкаЛозя (десертни сортове) - Калифорнийски трипс, Трипси - 556г/дка
  Маруля, Салата айсберг, Цикория, Салата и други салати от сем. кръстоцветни - Калифорнийски трипс, Трипси - 556г/дка
  Домати, Патладжан - Калифорнийски трипс, Трипси - 556г/дка
  Дини (полско производство), Пъпеши (полско производство), Тикви (полско производство) - Калифорнийски трипс, Трипси - 556г/дка
  Декоративни култури, цветя - Калифорнийски трипс, Трипси - 556г/дка

 • Карантинен срок (дни): 3 за дини, пъпеши, тикви; 14 за домати, патладжан; за останалите култури – не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

етикет mSDSS

заповед дикарзол 18.12.2014

 

ДИКЛАЙН 2.5 ЕК

ДЕЛТАМЕТРИН

25г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ДИКЛАЙН 2.5 ЕК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-289/08.02.2017 г.
 • Разр. №: 01150-3/06.03.2017 г.
 • Валидно до: 02.05.2022 г.
 • Притежател на разрешението: Хеминова България и Румъния ЕООД
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: несистемен пиретроиден инсектицид с контактно и стомашно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Ябълки - Ябълков плодов червей, Зелена ябълкова листна въшка - 30мл/дка (0.03%)

 • Карантинен срок (дни): 7
Още информация
 

заповед диклайн 2,5 ек 02.05.2012

заповед диклайн 2,5 ЕК 08.02. 2017

ДИМИЛИН 25 ВП

ДИФЛУБЕНЗУРОН

250г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
ДИМИЛИН 25 ВП | 100 г

100 г

 • Зап. за разр. №: РД 11-2062/17.10.2017 г.
  Заповед за прекратяване на разрешението за пускане на пазара №:
  РД 11-117/18.01.2018 г.
 • Разр. №: 0145-2/30.10.2017 г.
 • Валидно до: 18.07.2018 г. (гратисен период за продажба и разпространение)
 • Притежател на разрешението: Ариста Лайфсайънс, Великобритания
 • Формулация: намокрим прах (ВП)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: несистемен бензоилурея регулатор на растежа с контактно и предимно стомашно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Маслодайна роза (непредназначена за производство на продукти за консумация от човека - Агрилус (3-4 дни преди беритба) - 100г/дка
  Забележка: Приложение само за технически цели без приложение за консумация!
  Топола - Малка тополова стъкленка - 0.05% или 30г/дка
  Иглолистни видове - Червеноглава борова листна оса - 10г/дка; Борова процесионка - 20г/дка (без прилепител) или 10г (с прилепител)
  Дъб - Гъботворка - 20г/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЕТИКЕТ MSDS

заповед Димилин 25 ВП 17.10.2017

заповед димилин 25 вп 18.01.2018

ДИМИЛИН 480 СК

ДИФЛУБЕНЗУРОН

480г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ДИМИЛИН 480 СК | 500 мл

500 мл

 • Зап. за разр. №: РД 11-2076/17.10.2017 г.
 • Разр. №: 0044-2/30.10.2017 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Ариста Лайфсайънс, Великобритания
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: несистемен бензоилурея регулатор на растежа с контактно и предимно стомашно действие. Действа контактно на яйцата и стомашно на ларвите. Прекъсва натрупването на хитин в кутикулата, в резултат на което възникват тежки повреди в тъканите на ендокутикулата. Кутикулата не може да устои на мускулното напрежение по време на линеенето, поради което ларвите, които не са парализирани или умрели незабавно, умират в момент на преминаване от една ларвна възраст в друга. Блокира процеса на излюпване и унищожава всички яйца и ювенилни стадии. Не действа на възрастните насекоми, освен косвено, като в известна степен намалява плодовитостта на женските индивиди.
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Конски кестен - Кестенов листоминиращ молец - 0.04% (приложен с 0,02% адювант на базата на парафиново масло)Свободни площи - Марокански скакалец, Италиански скакалец - 5мл/дка (приложен с 50мл/дка адювант на базата на парафиново масло)
  Горски видове - Листозавивачки (сем. Tortricidae), Педомерки (сем. Geometridae), Златозадка - 10мл/дка (приложен с 50мл/дка адювант на базата на парафиново масло)
  Горски видове (дъб, габър) - Гъботворка - 10мл/дка (приложен с 50мл/дка адювант на базата на парафиново масло)
  Дъб) - Гъботворка - 10мл/дка (приложен с 25мл/дка адювант на базата на парафиново масло)Иглолистни - Борова процесионка - 10мл/дка (приложен с 50мл/дка адювант на базата на парафиново масло); Ръждива борова листна оса, Борова процесионка - 10мл/дка (приложен с 25мл/дка адювант на базата на парафиново масло)

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
Още информация
 

ЕТИКЕТ MSDS

заповед димилин 480 Ск 17.10.2017

ДИПЕЛ 2Х

БАЦИЛУС ТУРИНГЕНЗИС ВАР. КУРСТАКИ

32000 МЕ за 1мг продукт
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
ДИПЕЛ 2Х | 500 г

500 г

 • Зап. за разр. №: xx
 • Разр. №: 0231/24.11.2004 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Валент Биосайънсис, САЩ
 • Формулация: намокрим прах (ВП)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: при спорулацията Бацилус Турингензис формира токсични кристали със специфично действие срещу някои видове насекоми от разред Lepidoptera. Когато насекомите погълнат токсичните кристали във алкалната среда на стомашно-чревния тракт, те се разтварят и освобождават токсина от кристалите. Стомашно-чревния тракт на насекомите се парализира и се перфорира от токсините. Насекомите спират да се хранят и умират от глад.
  Подходящ за употреба в биологичното земеделие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Овощни, Горски видове - Шарен гроздов молец, Горски видове, Бяла американска пеперуда (гъсеници), Златозадка (гъсеници) - 0.1%; Гъботворка, Борова процесионка - 100г/дкаЗеле - Зелева нощенка, Бяла зелева пеперуда - 100г/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

етикет mSDS

ДУКАТ 25 ЕК

БЕТА-ЦИФЛУТРИН

25г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ДУКАТ 25 ЕК |

 • Зап. за разр. №: РД11-2013/20.10.2016 г.
 • Разр. №: 01453-1/17.11.2016 г.
 • Валидно до: 31.10.2018 г.
 • Притежател на разрешението: Адама Агрикълчър Б.В., Нидерландия
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: несистемен пиретроиден инсектицид с контактно и стомашно дейставие, атакува нервната система, има бърз нокдаун ефект и дълго последействие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Рапица - Рапичен цветояд, Шушулков хоботник, Рапична листна осa - 20мл/дка; Черен рапичен скритохоботник, Рапичен стъблен скритохоботник, Рапична стъблена бълха, Phyllotetra atra, Phyllotetra nemorum, Листни въшки - 30мл/дка
  Броколи (полско производство), Цветно зеле (полско производство), Брюкселско зеле (полско производство), Главесто зеле (полско производство), Листно зеле (полско производство) - Зелева нощенка, Бяла зелева пеперуда, Рапична листна оса - 30мл/дка
  Грах, с изключение на фуражен (полско производство), Фасул (полско производство), Леща (полско производство), Бакла (полско производство) - Грудков хоботник, Зелев трипс, Грахова листозавивачка, Гамозначна нощенка, Грахова галица, Цвеклова листна въшка, Грахова лисна въшка - 30мл/дка; Фиев зърнояд - 60мл/дка
  Лен - Трипси, Синя ленова бълха - 30мл/дка
  Картофи - Колорадски бръмбар - 30мл/дка
  Ябълки, Круши, Дюли - Ябълков плодов червей, Ябълков плодов молец, Източен плодов червей, Змиевидно миниращ молец, Кръгломиниращ молец, Дървесница - 30мл/дка
  Декоративни растения - Нощенки, Листозавивачки, Листни оси - 30мл/дка
  Роза - Нощенки, Листни оси - 30мл/дка
  Лозя - Листни бълхи - 30мл/дка; Лозова листозавивачка, Бяла американска пеперуда - 40мл/дка; Американска лозова цикада, Флатидна цикада; Лозова цикада, Еднопоясен гроздов молец, Листозавивачки, Малка лозова листозавивачка, Шарен гроздов молец - 70мл/дка
  Царевица (само за зърно) - Царевичен стъблопробивач, Памукова нощенка, Средиземноморски царевичен стъблопробивач, Нощенки, Cirphis unipuncta - 80мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 7 за броколи, цветно зеле, брюкселско зеле, главесто зеле, листно зеле; 14 за ябълки, круши дюли, лозя – винени и десертни сортове; 21 за грах, с изключение на фуражен, фасул, леща, бакла, картофи; 28 за царевица; 30 за рапица, лен; при декоративни и роза – не се изисква
Още информация
 

заповед дукат 25 ек 20.10.2016

ДУРСБАН 4 EК

ХЛОРПИРИФОС-ЕТИЛ

480г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
ДУРСБАН 4 EК | 1 л

1 л

 • Зап. за разр. №: РД 11-2660/07.12.2017 г.
 • Разр. №: 0208-3/19.12.2017 г.
 • Валидно до: 24.08.2025 г.
 • Притежател на разрешението: Дау Агросайънсис, Великобритания
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: несистемен органофосфорен инсектицид с контактно и стомашно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Зимна пшеница, Ечемик - Обикновена житна пиявица, Обикновен житен бегач - 150мл/дка
  Царевица - Подземни нощенки - 150мл/дка
  Захарно цвекло - Зелева нощенка, Подземни нощенки - 200мл/дка
  Маслодайна рапица - Рапичен цветояд - 100мл/дка
  Ягоди - Зимна нощенка - 150мл/дка
  Лозя (винени сортове) - Обикновена сливова щитоносна въшка - 75мл/дка
  Лозя (десертни сортове) - Обикновена сливова щитоносна въшка - 75-135мл/дка
  Лозови вкоренилища - Подземни нощенки, Калифорнийска щитоносна въшка - 150мл/дка
  Дюли - Ябълков плодов червей, Сливов плодов червей, Обикновена сливова щитоносна въшка, Калифорнийска щитоносна въшка, Прасковен клонков молец, Листозавивачки, Източен плодов червей – 150-187мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 15 за ягоди; 21 за лозя; 28 за дюли; 60 за зимна пшеница, ечемик, царевица, захарно цвекло, маслодайна рапица; за лозови вкоренилища - не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

MSDS заповед дурсбан 4 ек 24.08.2015 заповед дурсбан 4 ек 07.12.2017

ЕРКОЛЕ ГР

ЛАМБДА ЦИХАЛОТРИН

0,40%
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ЕРКОЛЕ ГР |

 • Зап. за разр. №: РД 11-250/11.02.2015 г.
 • Разр. №: 01301-1/19.03.2015 г.
 • Валидно до: 31.12.2016 г.
 • Притежател на разрешението: Оксон Италия СпА, Италия
 • Формулация: гранули (ГР)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: несистемен пиретроиден инсектицид с контактно и стомашно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица, Сорго, Просо - Нощенки (ларви), Бръмбари от сем. Melolonthidae (ларви), Телени червеи - 1.0-1.5кг/дка; Западен царевичен коренов червей (ларви) - 1.2-1.5кг/дка Памук, Слънчоглед, Моркови, Рапица, Соя, Домати, Патладжан, Пипер, Тютюн, Картофи, Краставици, Тиквички, Пъпеши, Дини, Тикви, Салата, Маруля, Зелеви, Цветя и декоративни култури, Овощни разсадници, Млади дървета - Нощенки (ларви), Бръмбари от сем. Melolonthidae (ларви), Телени червеи - 1.0-1.5кг/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
Още информация
 

MSDS заповед ерколе гр 11.02.2015  

ЕСТРЕЛА ВГ, ЛАМША ВГ, АДАЛАМ ВГ, ИНДУЛАМ ВГ

ЛАМБДА ЦИХАЛОТРИН

25.6г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ЕСТРЕЛА ВГ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1568/29.08.2016 г.
 • Разр. №: 01303-3/15.09.2016 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Шарда Европа б.в.б.а., Белгия
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: несистемен пиретроиден инсектицид с контактно и стомашно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Праскови, Нектарини - Прасковена листна въшка, Средиземноморска плодова муха - 40-80г/дка Картофи - Kолорадски бръмбар, Листни въшки- 40-80г/дка

 • Карантинен срок (дни): 7 за праскови, нектарини; 14 за картофи
Още информация
 

заповед естрела вг 11.02.2015

заповед естрела вг 29.04.2015

заповед естрела вг 09.12.2015

заповед естрела вг 29.08.2016

ЕФОРИЯ 045 ЗК

ЛАМБДА ЦИХАЛОТРИН + ТИАМЕТОКСАМ

15г/кг + 30г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
ЕФОРИЯ 045 ЗК | 250 мл

250 мл

ЕФОРИЯ 045 ЗК | 50 мл

50 мл

 • Зап. за разр. №: РД 11-302/10.03.2014 г.
 • Разр. №: 01224-1/20.03.2014 г.
 • Валидно до: 10.03.2024 г.
 • Притежател на разрешението: Синджента България ЕООД
 • Формулация: смесена формулация от КС и СК (ЗК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: комбиниран широкоспектърен инсектицид със системно и контактно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Картофи - Колорадски бръмбар - 75мл/дка
  Краставици - Листни въшки - 100мл/дка; Oранжерийна белокрилка - 125мл/дка
  Домати - Oранжерийна белокрилка, Памукова нощенка - 125мл/дка
  Пипер - Зелена прасковена листна въшка - 100мл/дка; Цикади сем. Cixiidae - 125мл/дка
  Праскови - Източен плодов червей - 150мл/дка
  Сливи - Сливов плодов червей - 150мл/дка
  Череши - Листни въшки, Черешова муха - 150мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 3 за домати, пипер и краставици (оранжерии и на открито); 7 за картофи; 14 за праскови, сливи и череши
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЕТИКЕТ MSDS

заповед ЕФОРИЯ 045 ЗК 10.03.2014

ЕФЦИМЕТРИН 10 ЕК, ЦАЙПЕР 10ЕК

ЦИПЕРМЕТРИН

100г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
ЕФЦИМЕТРИН 10 ЕК | 1 л

1 л

ЕФЦИМЕТРИН 10 ЕК | 50 мл

50 мл

 • Зап. за разр. №: РД 11-410/16.03.2016 г.
 • Разр. №: 01056-3/29.03.2016 г.
 • Валидно до: 31.10.2018 г.
 • Притежател на разрешението: К&Н Ефтимиадис България ЕООД
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: несистемен пиретроиден инсектицид с контактно и стомашно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Рапица - Рапичен цветояд - 15мл/дкаКартофи - Колорадски бръмбар - 20мл/дка
  Пшеница, Ръж, Тритикале - Листни въшки по листата и класа - 25мл/дка
  Ябълки - Ябълков плодов червей, Миниращ молец - 30мл/дка
  Лозя - Шарен гроздов молец - 40мл/дка; Лозова листозавивачка - 50мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 7, 14 за ябълки, 21 за пшеница, ръж, тритикале
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

Етикет MSDS

заповед ефциметрин 10 ек 28.03.2014

заповед ефциметрин 10 ек 09.05.2014

заповед ефциметрин 10 ек 15.05.2014

заповед ефциметрин 10 ек 16.03.2016

ИМИДАН 50 ВГ

ФОСМЕТ

500г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ИМИДАН 50 ВГ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-114/18.01.2018 г.
 • Разр. №: xx
 • Валидно до: 31.07.2019 г.
 • Притежател на разрешението: Гован Кроп Протекшън Лимитед, Обединено Кралство
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: органофосфорен инсектицид, който действа контактно, стомашно и фумигантно чрез парите си на ларви и възрастни, като инхибира синтеза на холинестераза
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Ябълки, Круши, Дюли, Азиатски круши - Наши - Ябълков плодов червей, Източен плодов червей, Листозавивачки, Листни бълхи – 150г/дка
  Маслини - Молци, Маслинов костилков пробивач, Маслинов плодов червей– 150г/дка
  Цитрусови култури - Средиземноморска плодова муха – 100г/дка
  Череши - Средиземноморска плодова муха, Прасковен клонков молец, Източен плодов червей, Петнистокрила дрозофила, Малка лозова листозавивачка, Черешова муха – 150г/дка
  Праскови, Нектарини - Средиземноморска плодова муха, Прасковен клонков молец, Източен плодов червей, Малка лозова листозавивачка, Сливов плодов червей – 150г/дка
  Орехи - Ябълков плодов червей – 100г/дка; Орехова муха – 150г/дка
  Лешници - Лешников хоботник – 150г/дка
  Боровинки - Петнистокрила дрозофила – 150г/дка
  Картофи - Колорадски бръмбар – 100г/дка
  Маслодайна рапица, Синап - Рапичен стъблен скритохоботник, Рапичен цветояд – 150г/дка

 • Карантинен срок (дни): 5 дни за боровинки; 7 дни за лешници, орехи;
  10 дни за праскови, нектарини; 14 дни за картофи, цитрусови, череши;
  21 дни за маслини; 28 дни за ябълки, круши, дюли, азиатски круши – Наши, маслодайна рапица, синап
Още информация
 

ЗАПОВЕД ИМИДАН 50 ВГ 18.01.2018

К-ОБИОЛ

ДЕЛТАМЕТРИН

25г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
К-ОБИОЛ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-61/15.01.2016 г.
 • Разр. №: 1190-3/25.04.2017 г.
 • Валидно до: 14.10.2023 г.
 • Притежател на разрешението: Байер България ЕООД
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: несистемен пиретроиден инсектицид с контактно и стомашно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Празни складове - Житна гъгрица, Оризова гъгрица, Зърнов бръмбар, Ръждивочервен брашнен бръмбар, Суринамски брашнояд, Зърнов молец, Молец по сушените плодове – 40-60мл/100м²Обеззаразяване на зърно - Житна гъгрица, Оризова гъгрица, Зърнов бръмбар, Ръждивочервен брашнен бръмбар, Суринамски брашнояд, Зърнов молец, Молец по сушените плодове - 1% във вода (1л разреден продукт/тон)
  Обеззаразяване на зърнено-бобови култури - Фасулев зърнояд - 1% във вода (1л разреден продукт/тон)

 • Карантинен срок (дни): 7
Още информация
 

заповед к-обиол 14.10.2013

заповед к-обиол 07.01.2016

заповед к-обиол 15.01.2016

Подреди по:
Име
Дата
 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com