Последно актуализирана: 08.02.2019 г.

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ИНСЕКТИЦИДИ

Продукти за борба с вредните насекомни неприятели по земеделските култури

ДЕКА ЕК, ДЕША ЕК, ДЕНА ЕК, ПОЛЕЦИ, ДЕСИЖЪН

ДЕЛТАМЕТРИН

25г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ДЕКА ЕК | 1 л

1 л

ДЕКА ЕК | 100 мл

100 мл

ДЕКА ЕК | 50 мл

50 мл

ДЕКА ЕК | 20 мл

20 мл

 • Зап. за разр. №: РД 11-2617/01.12.2017 г.
 • Разр. №: 01179-7/20.12.2017 г.
 • Валидно до: 31.10.2019 г.
 • Притежател на разрешението: Шарда Кропкем Испания С.Л., Испания
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: несистемен пиретроиден инсектицид с контактно и стомашно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лук, Целина, Праз, Картофи - Нощенки - Зелева нощенка, Листни бълхи, Колорадски бръмбар, Трипси, Растителноядни оси - 30мл/дка; Листни въшки, Белокрилки, Дървеници, Царевичен стъблопробивач, Листояди, Молци, Мухи - 50мл/дкаЦаревица - Нощенки - Зелева нощенка, Трипси -30мл/дка; Царевичен стъблопробивач, Западен царевичен коренов червей, Листни въшки, Дървеници - 50мл/дка
  Аспержи, Артишок, Моркови, Зеле, Краставици, Цикория, Фасул, Зелен фасул, Бакла, Ягоди, Ендиве, Маруля, Патладжан, Пипер, Домати, Грах, Рукола, Спанак - Нощенки - Зелева нощенка, Листни бълхи, Колорадски бръмбар, Трипси, Растителноядни оси - 30мл/дка; Листни въшки, Белокрилки, Дървеници, Царевичен стъблопробивач, Листояди, Молци, Мухи - 50мл/дка
  Захарно цвекло - Нощенки - Зелева нощенка, Листни бълхи - 30мл/дка; Цвеклов хоботник, Хоботник - 50мл/дка
  Тютюн - Нощенки, Листни въшки, Трипси, Листни бълхи - 30-50мл/дка
  Маслинови дървета - Мухи - Маслинова плодова муха, Маслинов молец, Трипси - 50мл/дка; Щитоносни въшки - 40-60мл/дка
  Лозя - Гроздови молци, Огневки, Цикади, Нощенки, Листни въшки, Цигарджия - 40-60мл/дка
  Ябълки, Круши, Праскови, Кайсии, Сливи, Череши - Ябълков плодов червей - 30мл/дка; Листозавивачки, Микро лепидоптери по ябълки и круши, Цветопробивач, Майски бръмбар, Плодови оси, Трипси, Галици, Плодови мухи, Листни въшки, Тъмна прасковена листна въшка, Листни бълхи - 30-50мл/дка; Сливов плодов червей - 50-70мл/дка; Калифорнийска щитоносна въшка - 50-75мл/дка; Листни бълхи - 75мл/дка
  Цитруси - Листни въшки - 40-50мл/дка; Цитрусова муха - 50мл/дка; Белокрилки, Щитоносни въшки - 40-60мл/дка
  Пшеница - Листни въшки, Нощенки, Трипси - 30мл/дка; Дървеници - 50мл/дка
  Пшеница, Ечемик - Листни въшки, преносители на жълт вджуджаващ вирус - 30-50мл/дка
  Люцерна - Скакалци - 50мл/дка
  Рапица - Листни бълхи, Рапичен цветояд - 30мл/дка; Листни въшки, Хоботник - 50мл/дка
  Соя - Нощенки, Дървеници, Листозавивачки, Листояди, Дневни пеперуди (Ванеса) - 30мл/дка; Листни въшки - 50мл/дка
  Памук - Нощенки, Стъблени пробивачи, Молци, Цикади, Трипси, Дървеници - 30мл/дка
  Декоративни растения - Листни въшки, Белокрилки, Трипси, Зелен бръмбар, Майски бръмбар, Дървеница по платана, Гъсеници - 50мл/дка; Листозавивачки, Средиземноморска листозавивачка по карамфила, Южноафриканска листозавивачка по карамфила - 50-100мл/дка
  Топола - Листояди, Бяла върбова пеперуда - 30-50мл/дка; Тополов молец, Малка тополова стъкленка - 50мл/дка; Тополов хоботник - 100мл/дка; Голям тополов сечко - 200мл/дка
  РАЗРЕШЕНИ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ
  Семкови овощни видове – ябълки, круши, костилкови овощни видове–праскова, кайсия, слива, череша - Петнистокрила дрозофила - 30-50мл/дка
  Лозя - Петнистокрила дрозофила - 40-60мл/дка
  Ягоди - Петнистокрила дрозофила - 50мл/дка
  Дюли, Мушмули, Круши-Наши, Нектарини - Ябълков плодов червей – 30мл/дка; Листни въшки, Листозавивачки, Цветопробивач, Майски бръмбар, Плодови оси, Трипси, Галици, Средиземноморска плодова муха, Петнистокрила дрозофила; Microlepidoptera spp. – 30-50мл/дка; Сливов плодов червей, Източен плодов червей, Прасковен клонков молец – 50-70мл/дка; Калифорнийска щитоносна въшка – 50-75мл/дка; Листни бълхи – 75мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 3 за аспержи, артишок, моркови, зеле, краставици, цикория, фасул, зелен фасул, бакла, ягоди, ендиве, маруля, патладжан, пипер, домати, грах, рукола, спанак, захарно цвекло, тютюн, маслинови дървета, лозя, цитруси, овощни; 7 за лук, праз, целина, картофи; 15 за люцерна, соя, памук; 30 за пшеница, ечемик, царевица, рапица
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ДЕЛТАГРИ

ДЕЛТАМЕТРИН

25г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ДЕЛТАГРИ | 1 л

1 л

ДЕЛТАГРИ | 500 мл

500 мл

ДЕЛТАГРИ | 50 мл

50 мл

ДЕЛТАГРИ | 20 мл

20 мл

 • Зап. за разр. №: РД 11-2608/01.12.2017 г.
 • Разр. №: 01239-3/20.12.2017 г.
 • Валидно до: 31.10.2019 г.
 • Притежател на разрешението: Ариста Лайфсайънс Бенелюкс СПРЛ, Белгия
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: несистемен пиретроиден инсектицид с контактно и стомашно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Маруля - Листни въшки по салата, Зелена прасковена листна въшка, Нощенки от род Helicoverpa, Египетска памукова нощенка, Малка полска нощенка - 25-50мл/дкаАртишок - Mолци по артишока, Египетска памукова нощенка, Малка полска нощенка - 30-50мл/дка
  Домати, Патладжан - Прасковена листна въшка, Памукова листна въшка, Листни въшки от род Aphis spp., Картофена листна въшка, Памукова нощенка - 30-50мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 3
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ДЕЦИС 2.5 ЕК

ДЕЛТАМЕТРИН

25 г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ДЕЦИС 2.5 ЕК | 500 мл

500 мл

ДЕЦИС 2.5 ЕК | 100 мл

100 мл

ДЕЦИС 2.5 ЕК | 50 мл

50 мл

ДЕЦИС 2.5 ЕК | 20 мл

20 мл

ДЕЦИС 2.5 ЕК | ампули 2 бр. x 3 мл

ампули 2 бр. x 3 мл

 • Зап. за разр. №: РД 11-367/09.05.2011 г.
 • Разр. №: 01027-2/18.05.2011 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Байер България ЕООД
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: непрофесионална;
  При прилагане с атомизатор - категория на употреба: първа професионална
 • Механизъм на действие: несистемен пиретроиден инсектицид с контактно и стомашно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Овощни – Листозавивачки - 0.03%
  Ябълки – Ябълков плодов червей, Ябълкова плодова оса, Зелена ябълкова листна въшка - 0.03%; Листоминиращи молци - 0.04%
  Круши – Крушова листна бълха - 0.03%
  Череши – Черешова муха - 0.03%
  Праскови – Източен плодов червей - 0.04%
  Бадем – Бадемов семеяд - 0.04%
  Сливи – Обикновена сливова щитоносна въшка - 0.04%; Черна сливова плодова оса, Сливов плодов червей - 0.05%
  Лозя - Лозова пъстрянка, Гроздови молци - 0.04%.
  Пшеница – Вредна житна дървеница (ларви) - 30мл/дка; Обикновена житна пиявица - 40мл/дка
  Зеленчуци (оранжерийно производство) - Оранжерийна белокрилка - 0.05%
  Пипер – Зелена прасковена листна въшка - 50мл/дка
  Картофи – Колорадски бръмбар - 20-30мл/дка
  Царевица – Сив царевичен хоботник - 100мл/дка
  Зеле – Зелева нощенка - 50-70мл/дка
  Грах – Грахова листна въшка - 20мл/дка
  Фасул – Фасулев зърнояд - 40мл/дка
  Tютюн – Оранжерийна белокрилка - 50мл/дка; Tютюнев трипс - 50-80мл/дка
  Слънчоглед – Сив царевичен хоботник - 100мл/дка
  Захарно цвекло – Цвеклови бълхи - 20мл/дка; Цвеклови щитовки (ларви) - 50мл/дка
  Маслодайна роза – Агрилус - 50мл/дка
  Хризантема – Листни въшки - 0.05%
  Ясен – Ясенов листов хоботник - 50мл/дка
  Люцерна (семепроизводство) – Неприятели по люцерна - 60мл/дка
  Свободни площи – Марокански скакалец, Италиански скакалец - 100мл/дка
  Дезинсекция на празни складове – Житна гъгрица, Оризова гъгрица, Зърнов бръмбар, Ръждивочервен брашнен бръмбар, Суринамски брашнояд - 3мл+12мл вода/10м³ (с електрически аерозолен разпръсквач); 1мл/м² (с тракторна пръскачка); 1.4мл+12мл вода/10м³ (с електрически аерозолен генератор за студен аерозол)
  РАЗРЕШЕНИ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ
  Домати – Доматен миниращ молец - 0.05%

 • Карантинен срок (дни): 3 за зеленчуци на полето (домати, пипер), 7 за зеленчуци в оранжерии, ябълки, круши, череши, праскови, сливи, зеле, грах, тютюн, лозя, картофи, 14 за люцерна, 30 за бадеми, житни, захарно цвекло, царевица, 60 за слънчоглед, за фасул - не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ДИКАРЗОЛ 10 СП

ФОРМЕТАНАТ

90г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ДИКАРЗОЛ 10 СП | 1 кг

1 кг

 • Зап. за разр. №: РД 11-2327/19.11.2018 г.
 • Разр. №: 01289-2/
 • Валидно до: 31.07.2020 г.
 • Притежател на разрешението: Гован Кроп Протекшън Лимитед, Обединено Кралство
 • Формулация: прах, разтворим във вода (СП)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: контактен инсектоакарицид с контактно и стомашно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Праскови, Нектарини, Кайсии - Калифорнийски трипс, Трипси -556г/дкаЛозя (десертни сортове) - Калифорнийски трипс, Трипси - 556г/дка
  Маруля, Салата айсберг, Цикория, Салата и други салати от сем. кръстоцветни - Калифорнийски трипс, Трипси - 556г/дка
  Домати, Патладжан - Калифорнийски трипс, Трипси - 556г/дка
  Дини (полско производство), Пъпеши (полско производство), Тикви (полско производство) - Калифорнийски трипс, Трипси - 556г/дка
  Декоративни култури, цветя - Калифорнийски трипс, Трипси - 556г/дка

 • Карантинен срок (дни): 3 за дини, пъпеши, тикви; 14 за домати, патладжан; за останалите култури – не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ДИПЕЛ 2Х

БАЦИЛУС ТУРИНГЕНЗИС ВАР. КУРСТАКИ

32000 МЕ за 1мг продукт
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ДИПЕЛ 2Х | 500 г

500 г

 • Зап. за разр. №: xx
 • Разр. №: 0231/24.11.2004 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Валент Биосайънсис, САЩ
 • Формулация: намокрим прах (ВП)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: при спорулацията Бацилус Турингензис формира токсични кристали със специфично действие срещу някои видове насекоми от разред Lepidoptera. Когато насекомите погълнат токсичните кристали във алкалната среда на стомашно-чревния тракт, те се разтварят и освобождават токсина от кристалите. Стомашно-чревния тракт на насекомите се парализира и се перфорира от токсините. Насекомите спират да се хранят и умират от глад.
  Подходящ за употреба в биологичното земеделие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Овощни, Горски видове - Шарен гроздов молец, Горски видове, Бяла американска пеперуда (гъсеници), Златозадка (гъсеници) - 0.1%; Гъботворка, Борова процесионка - 100г/дкаЗеле - Зелева нощенка, Бяла зелева пеперуда - 100г/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ДУРСБАН 4 EК

ХЛОРПИРИФОС

480г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ДУРСБАН 4 EК | 1 л

1 л

 • Зап. за разр. №: РД 11-198/24.01.2019 г.
 • Разр. №: 0208-4/
 • Валидно до: 24.08.2025 г.
 • Притежател на разрешението: Дау Агросайънсис, Великобритания
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: несистемен органофосфорен инсектицид с контактно и стомашно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Зимна пшеница, Ечемик - Житна пиявица, Житен бегач - 150мл/дка
  Маслодайна рапица - Рапичен цветояд - 50мл/дка
  Ягоди (полско производство) - Зимна нощенка - 150мл/дка
  Дюли - Ябълков плодов червей, Сливов плодов червей, Обикновена сливова щитоносна въшка, Калифорнийска щитоносна въшка, Прасковен клонков молец, Листозавивачки, Източен плодов червей – 150-187мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 15 за ягоди; 21 за лозя; 28 за дюли; 60 за зимна пшеница, ечемик, маслодайна рапица
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЕФЦИМЕТРИН 10 ЕК, ЦАЙПЕР 10 ЕК

ЦИПЕРМЕТРИН

100г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ЕФЦИМЕТРИН 10 ЕК | 1 л

1 л

ЕФЦИМЕТРИН 10 ЕК | 50 мл

50 мл

 • Зап. за разр. №: РД 11-334/23.02.2018 г.
 • Разр. №: 01056-4/01.03.2018 г.
 • Валидно до: 31.10.2019 г.
 • Притежател на разрешението: К&Н Ефтимиадис България ЕООД
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: несистемен пиретроиден инсектицид с контактно и стомашно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Рапица - Рапичен цветояд - 15мл/дкаКартофи - Колорадски бръмбар - 20мл/дка
  Пшеница, Ръж, Тритикале - Листни въшки по листата и класа - 25мл/дка
  Ябълки - Ябълков плодов червей, Миниращ молец - 30мл/дка
  Лозя - Шарен гроздов молец - 40мл/дка; Лозова листозавивачка - 50мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 7, 14 за ябълки, 21 за пшеница, ръж, тритикале
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ИМИДАН 50 ВГ

ФОСМЕТ

500г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ИМИДАН 50 ВГ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1938/02.10.2018 г.
 • Разр. №: 01540-1/05.02.2018 г.
 • Валидно до: 31.07.2020 г.
 • Притежател на разрешението: Гован Кроп Протекшън Лимитед, Обединено Кралство
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: органофосфорен инсектицид, който действа контактно, стомашно и фумигантно чрез парите си на ларви и възрастни, като инхибира синтеза на холинестераза
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Ябълки, Круши, Дюли, Азиатски круши - Наши - Ябълков плодов червей, Източен плодов червей, Листозавивачки, Листни бълхи – 150г/дка
  Маслини - Молци, Маслинов костилков пробивач, Маслинов плодов червей– 150г/дка
  Цитрусови култури - Средиземноморска плодова муха – 100г/дка
  Череши - Средиземноморска плодова муха, Прасковен клонков молец, Източен плодов червей, Петнистокрила дрозофила, Малка лозова листозавивачка, Черешова муха – 150г/дка
  Праскови, Нектарини - Средиземноморска плодова муха, Прасковен клонков молец, Източен плодов червей, Малка лозова листозавивачка, Сливов плодов червей – 150г/дка
  Орехи - Ябълков плодов червей – 100г/дка; Орехова муха – 150г/дка
  Лешници - Лешников хоботник – 150г/дка
  Боровинки - Петнистокрила дрозофила – 150г/дка
  Картофи - Колорадски бръмбар – 100г/дка
  Маслодайна рапица, Синап - Рапичен стъблен скритохоботник, Рапичен цветояд – 150г/дка

 • Карантинен срок (дни): 5 дни за боровинки; 7 дни за лешници, орехи;
  10 дни за праскови, нектарини; 14 дни за картофи, цитрусови, череши;
  21 дни за маслини; 28 дни за ябълки, круши, дюли, азиатски круши – Наши, маслодайна рапица, синап
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

КАЛИПСО 480 СК

ТИАКЛОПРИД

480г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
КАЛИПСО 480 СК | 1 л

1 л

КАЛИПСО 480 СК | 20 мл

20 мл

 • Зап. за разр. №: РД 11-700/22.04.2016 г.
 • Разр. №: 0399-4/10.05.2016
 • Валидно до: 29.04.2023 г.
 • Притежател на разрешението: Байер България ЕООД
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: системен неоникотиноиден инсектицид с контактно и стомашно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Картофи - Колорадски бръмбар - 10-15мл/дка; Голяма картофена въшка - 20мл/дкаДомати, Пипер, Патладжан - Зелена прасковена листна въшка, Голяма картофена въшка, Памукова листна въшка, Колорадски бръмбар - 20мл/100л вода (0.02%)
  Краставици, Тиквички, Дини, Пъпеши Зелена прасковена листна въшка, Голяма картофена въшка, Памукова листна въшка - 20мл/100л вода (0.02%)
  Праскови, Нектарини, Череши, Кайсии - Листни въшки, Зелена прасковена листна въшка, Черешова муха - 20мл/100л вода (0.02%)
  Ябълки, Круши - Ябълков пъстър миниращ молец, Ябълков миниращ листов молец, Червеноглава ябълкова листна въшка, Кръгломиниращ молец - 20мл/100л вода (0.02%); Зелена ябълкова листна въшка, Ябълков плодов червей, Ябълково-живовлекова листна въшка – 20-25мл/100л вода (0.02-0.025%)
  Декоративни растения - Зелена розена листна въшка, Зелена прасковена листна въшка, Черна бобова листна въшка, Памукова листна въшка - 25мл/100л вода (0.025%)
  РАЗРЕШЕНИ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ
  Малини - Листни въшки, Листогризещи гъсеници, Ягодово хоботниче, Щитоносни въшки, Ябълкова запетаевидна щитоносна въшка, Малиново комарче - 25мл/100л вода (0.025%); Петнистокрила дрозофила, Средиземноморска плодова муха - 15мл/hl
  Къпини - Петнистокрила дрозофила, Средиземноморска плодова муха - 15мл/hl
  Касис (френско грозде) - Листни въшки, Хищни галици, Нощна пеперуда по френското грозде, Молец по касиса, Огневка, Щитоносни въшки - 25мл/100л вода (0.025%); Петнистокрила дрозофила - 25мл/hl
  Черна и червена боровинка - Листни въшки, Нощна пеперуда по френското грозде, Молец по касиса, Огневка, Щитоносни въшки - 25мл/100л вода (0.025%); Петнистокрила дрозофила, Средиземноморска плодова муха - 15мл/hl
  Ягоди - Листни въшки, Белокрилки - 25мл/дка; Петнистокрила дрозофила - 20-30мл/hl
  Кестен - Малка зимна педомерка, Кестенов плодов червей, Кестенов хоботник, Листозавивачки - 25мл/100л вода (0.025%)
  Ябълки, Круши - Петнистокрила дрозофила - 20-25мл/hl
  Праскови, Нектарини, Череши, Сливи, Къпини - Петнистокрила дрозофила - 15мл/hl
  Смокини - Петнистокрила дрозофила, Листни въшки, Средиземноморска плодова муха, Черна смокинова муха - 15мл/hl

 • Карантинен срок (дни): 1 за ягоди в оранжерии; 3 за домати, пипер, патладжан, краставици, тиквички, дини, пъпеши, малини, къпини, касис (френско грозде), черна и червена боровинка, ягоди на открито; 14 за ябълки, круши, праскови, нектарини, череши, кайсии, кестен, смокиня; 21 за картофи; за декоративни растения – не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

КАРАТЕ ЗЕОН 5 КС

ЛАМБДА ЦИХАЛОТРИН

50г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
КАРАТЕ ЗЕОН 5 КС | 1 л

1 л

КАРАТЕ ЗЕОН 5 КС | 20 мл

20 мл

 • Зап. за разр. №: РД 11-704/22.04.2016 г.
 • Разр. №: 01017-4/10.05.2016 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Синджента България ЕООД
 • Формулация: суспензия капсули (КС)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: несистемен пиретроиден инсектицид с контактно и стомашно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя - Шарен гроздов молец - 0.02%Ябълки - Ябълков плодов червей - 0.02%
  Захарно цвекло - Цвеклови бълхи - 12.5мл/дка
  Люцерна - Люцернов листояд - 15мл/дка
  Картофи - Колорадски бръмбар - 15мл/дка
  Зеле - Зелева нощенка - 15мл/дка
  Рапица - Рапичен цветояд, Рапична листна оса - 15мл/дка
  Череши - Черешова муха - 15мл/дка
  Житни Вредна житна дървеница (ларви), Обикновена житна пиявица - 15мл/дка
  Тютюн - Тютюнев трипс, Зелена прасковена листна въшка - 30мл/дка
  Пасища - Марокански скакалец, Италиански скакалец - 50мл/дка
  РАЗРЕШЕНИ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ
  Череши - Петнистокрила дрозофила - 15мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 7 за зеле, череши, 10 за лозя, 13 за пасища, 14 за ябълки, 15 за захарно цвекло, 28 за житни, 30 за люцерна и рапица, 60 за тютюн, за картофи - не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

КОЛОМБО 0.8 МГ, БЕЛЕМ 0.8 МГ

ЦИПЕРМЕТРИН

8г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
КОЛОМБО 0.8 МГ | 500 г

500 г

КОЛОМБО 0.8 МГ | 600 г

600 г

КОЛОМБО 0.8 МГ | 240 г

240 г

КОЛОМБО 0.8 МГ | 120 г

120 г

КОЛОМБО 0.8 МГ | 60 г

60 г

 • Зап. за разр. №: РД 11-1847/09.12.2015 г.
 • Разр. №: 01198-4/28.12.2015 г.
 • Валидно до: 05.11.2023 г.
 • Притежател на разрешението: СБМ Девелопмент, Франция
 • Формулация: микрогранули (МГ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: несистемен пиретроиден инсектицид с контактно и стомашно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица - Западен коренов царевичен червей, Телени червеи - 1.2кг/дкаСладка царевица, Сорго, Слънчоглед - Телени червеи - 1.2кг/дка
  РАЗРЕШЕНИ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ
  Домати, Пипер, Картофи - Попово прасе - 1.2кг/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

КОНФИДОР ЕНЕРДЖИ ОД

ИМИДАКЛОПРИД + ДЕЛТАМЕТРИН

75г/л + 10г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
КОНФИДОР ЕНЕРДЖИ ОД | 1 л

1 л

 • Зап. за разр. №: РД 11-2313/16.11.2018 г.
 • Разр. №: 0538-4/
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Байер България ЕООД
 • Формулация: маслена дисперсия (ОД)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: системно и контактно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Зеленчукови култури (оранжерийно производство) - Зелена прасковена листна въшка, Памукова листна въшка – 60мл/дка (0.06%)
  Домати (оранжерийно производство), Краставици (оранжерийно производство) - Оранжерийна белокрилка - 80мл/дка (0.08%)
  Домати (оранжерийно производство) - Доматен миниращ молец - 80мл/дка (0.08%)

 • Карантинен срок (дни): 3
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

КОРАГЕН 20 СК

ХЛОРАНТРАНИЛИПРОЛ (РИНАКСИПИР)

200г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
КОРАГЕН 20 СК | 200 мл

200 мл

КОРАГЕН 20 СК | 2 мл

2 мл

 • Зап. за разр. №: РД 11-377/01.03.2018 г.
 • Разр. №: 01126-4/12.03.2018 г.
 • Валидно до: 30.04.2024 г.
 • Притежател на разрешението: Хеминова България и Румъния ЕООД
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: несистемен диамиден инсектицид с предимно стомашно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Картофи - Картофен молец - 12.5-17.5мл/дка; Колорадски бръмбар - 5-6мл/дкаОрехи - Ябълков плодов червей - 18-30мл/дка
  Кестени - Плодови червеи, Кестенов хоботник - 18-30мл/дка
  Бадеми - Прасковен клонков молец - 18-30мл/дка
  Лешници - Лешников хоботник - 18-30мл/дка
  Лозя-винени сортове - Гроздови молци, Малка лозова листозавивачка - 15-27мл/дка
  Лозя-десертни сортове - Гроздови молци, Малка лозова листозавивачка – 15-21,6мл/дка
  Домати, Патладжан - Памукова нощенка, Малка полска нощенка, Египетска памукова нощенка, Гамозначна нощенка - 14-20мл/дка
  Кайсии, Праскови, Нектарини - Източен плодов червей, Прасковен клонков молец - 16-30мл/дка
  Ябълки, Круши - Ябълков плодов червей, Листоминиращи молци, Листозавивачки, Малка зимна педомерка, Източен плодов червей - 16-30мл/дка
  Сливи - Сливов плодов червей, Малка зимна педомерка - 16-30мл/дка
  Царевица, Сладка царевица - Царевичен стъблен пробивач , Нощенки - 10-15мл/дка
  РАЗРЕШЕНИ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ
  Ябълки, Круши, Праскови, Нектарини, Кайсии, Сливи - Петнистокрила дрозофила – 16-30мл/дка
  Лозя винени сортове - Петнистокрила дрозофила – 15-27мл/дка
  Лозя десертни сортове - Петнистокрила дрозофила – 15-21.6мл/дка
  Домати (полско производство), Патладжан (полско производство) - Доматен миниращ молец - 14-20мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 1 за домати и патладжан; 3 за лозя (десертни сортове), 7 за царевица (сладка и фуражна), 14 за картофи, овощни; 21 за орехи, кестени, бадеми, лешници; 30 за лозя (винени сортове)
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

КОХИНОР 200 СЛ

ИМИДАКЛОПРИД

200г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
КОХИНОР 200 СЛ | 5 л

5 л

КОХИНОР 200 СЛ | 500 мл

500 мл

КОХИНОР 200 СЛ | 50 мл

50 мл

КОХИНОР 200 СЛ | 20 мл

20 мл

 • Зап. за разр. №: РД 11-2312/16.11.2018 г.
 • Разр. №: 0343-3/
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Адама Агрикълчър Б.В., Нидерландия
 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: системен неоникотиноиден инсектицид с контактно и стомашно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Краставици (оранжерийно производство) - Памукова листна въшка - 0.05%
  Пипер (оранжерийно производство) - Зелена прасковена листна въшка - 0.05%

 • Карантинен срок (дни): 14
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЛАНАТ 25 ВП

МЕТОМИЛ

250г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ЛАНАТ 25 ВП |

 • Зап. за разр. №: РД 11-733/24.04.2018 г.
 • Разр. №: 01157-3/15.05.2018 г.
 • Валидно до: 31.08.2020 г.
 • Притежател на разрешението: ДюПон България ЕООД
 • Формулация: намокрим прах (ВП)
 • Категория на употреба: първа професионална
 • Механизъм на действие: инсектицид със системни свойства и контактно и стомашно действие, инхибитор на холинестеразата
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Домати (полско производство), Патладжан (полско производство) - Листоминиращи мухи, Калифорнийски трипс, Оранжерийна белокрилка - 80-100г/дкаДомати, Патладжан - Доматен миниращ молец, Памукова нощенка, Нощенки, Царевичен пробивач, Зелена прасковена листна въшка, Памукова листна въшка, Белокрилки - 100г/дка
  Краставици, Тиквички - Листоминиращи мухи, Калифорнийски трипс, Оранжерийна белокрилка - 80-100г/дка; Памукова листна въшка - 90-100г/дка; Памукова нощенка, Нощенки, Белокрилки - 100г/дка
  Пипер - Листоминиращи мухи, Калифорнийски трипс, Оранжерийна белокрилка - 80-100г/дка; Прасковена листна въшка - 90-100г/дка; Памукова нощенка, Нощенки, Царевичен пробивач, Доматен миниращ молец, Зелена прасковена листна въшка, Памукова листна въшка, Белокрилки - 100г/дка
  Маруля (полско производство), Спанак (полско производство) - Листоминиращи мухи, Калифорнийски трипс, Оранжерийна белокрилка - 80-100г/дка; Памукова нощенка, Нощенки, Зелева нощенка, Въшка по салатата, Зелена прасковена листна въшка, Памукова листна въшка - 100г/дка
  Зелен фасул (полско производство), Грах (полско производство) - Листоминиращи мухи, Калифорнийски трипс, Оранжерийна белокрилка - 80-100г/дка; Памукова нощенка, Нощенки - 100г/дка
  Памук - Памукова листна въшка, Памукова нощенка - 100г/дка
  Пъпеши, Дини - Памукова нощенка, Египетска памукова нощенка, Памукова листна въшка, Тютюнева белокрилка, Оранжерийна белокрилка, Малка полска нощенка - 100г/дка
  Тютюн - Тютюнева листна въшка, Зелена прасковена листна въшка, Калифорнийски трипс, Тютюнев трипс, Памукова нощенка - 100г/дка

 • Карантинен срок (дни): 7 дни за домати, патладжан; 10 дни за зелен фасул, грах; 14 дни за памук, краставици (полско производство), тиквички (полско производство), пъпеши (полско производство), дини (полско производство); 21 дни за пипер, маруля, спанак, краставици (оранжерийно производство), тиквички (оранжерийно производство); 28 дни за пъпеши, дини и тютюн
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 
 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com