Последно актуализирана: 18.04.2018 г.

ИНСЕКТИЦИДИ

Продукти за борба с вредните насекомни неприятели по земеделските култури

ЛАМДЕКС 50 КС

ЛАМБДА ЦИХАЛОТРИН

50г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ЛАМДЕКС 50 КС | 20 мл

20 мл

 • Зап. за разр. №: РД 11-298/10.03.2014 г.
  Заповед за прекратяване на разрешението за пускане на пазара №:
  РД 11-2628/01.12.2017 г.
 • Разр. №: 01225-1/20.03.2014 г.
 • Валидно до: 01.06.2018 г. (гратисен период за продажба и разпространение)
 • Притежател на разрешението: Адама Агрикълчър Б.В., Нидерландия
 • Формулация: суспензия капсули (КС)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: несистемен пиретроиден инсектицид с контактно и стомашно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Домати (оранжерийно производство) - Зелена прасковена листна въшка - 20мл/дка Краставици (оранжерийно производство) - Памукова листна въшка - 20мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 3
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЛАНАТ 25 ВП

МЕТОМИЛ

250г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ЛАНАТ 25 ВП |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1957/09.12.2014 г.
 • Разр. №: 1157-2/18.12.2014 г.
 • Валидно до: 31.08.2020 г.
 • Притежател на разрешението: ДюПон България ЕООД
 • Формулация: намокрим прах (ВП)
 • Категория на употреба: първа професионална
 • Механизъм на действие: инсектицид със системни свойства и контактно и стомашно действие, инхибитор на холинестеразата
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Домати (полско производство), Патладжан (полско производство) - Листоминиращи мухи, Калифорнийски трипс, Оранжерийна белокрилка - 80-100г/дкаДомати, Патладжан - Доматен миниращ молец, Памукова нощенка, Нощенки, Царевичен пробивач, Зелена прасковена листна въшка, Памукова листна въшка, Белокрилки - 100г/дка
  Краставици, Тиквички - Листоминиращи мухи, Калифорнийски трипс, Оранжерийна белокрилка - 80-100г/дка; Памукова листна въшка - 90-100г/дка; Памукова нощенка, Нощенки, Белокрилки - 100г/дка
  Пипер - Листоминиращи мухи, Калифорнийски трипс, Оранжерийна белокрилка - 80-100г/дка; Прасковена листна въшка - 90-100г/дка; Памукова нощенка, Нощенки, Царевичен пробивач, Доматен миниращ молец, Зелена прасковена листна въшка, Памукова листна въшка, Белокрилки - 100г/дка
  Маруля (полско производство), Спанак (полско производство) - Листоминиращи мухи, Калифорнийски трипс, Оранжерийна белокрилка - 80-100г/дка; Памукова нощенка, Нощенки, Зелева нощенка, Въшка по салатата, Зелена прасковена листна въшка, Памукова листна въшка - 100г/дка
  Зелен фасул (полско производство), Грах (полско производство) - Листоминиращи мухи, Калифорнийски трипс, Оранжерийна белокрилка - 80-100г/дка; Памукова нощенка, Нощенки - 100г/дка
  Памук - Памукова листна въшка, Памукова нощенка - 100г/дка
  Пъпеши, Дини - Памукова нощенка, Египетска памукова нощенка, Памукова листна въшка, Тютюнева белокрилка, Оранжерийна белокрилка, Малка полска нощенка - 100г/дка
  Тютюн - Тютюнева листна въшка, Зелена прасковена листна въшка, Калифорнийски трипс, Тютюнев трипс, Памукова нощенка - 100г/дка

 • Карантинен срок (дни): 7 за домати, патладжан, краставици, тиквички; 10 за зелен фасул, грах; 14 за памук, пъпеши (полско производство), дини (полско производство); 21 за пипер, маруля, спанак, пъпеши (оранжерийно производство), дини (оранжерийно производство), тютюн
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

МАВРИК 2Ф

ТАУФЛУВАЛИНАТ

240г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
МАВРИК 2Ф | 1 л

1 л

МАВРИК 2Ф | 20 мл

20 мл

 • Зап. за разр. №: РД 11-1368/19.11.2012 г.
 • Разр. №: 0096-2/28.11.2012 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Адама Агрикълчър Б.В., Нидерландия
 • Формулация: емулсия, масло във вода (ЕВ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: несистемен пиретроиден инсектицид с контактно и стомашно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Краставици - Памукова листна въшка (в оранжерии) - 0.02%; Памукова листна въшка (на открито) - 25мл/дкаПипер (оранжерийно производство) - Зелена прасковена листна въшка - 0.02%
  Домати (полско производство) - Доматена листна въшка - 25мл/дка
  Люцерна (семепроизводство) - Педомерки (ларви), Люцернов листояд (възрастно), Люцернов листов хоботник (ларви), Пъпкова галица (възрастно), Цветова галица (възрастно) - 20мл/дка; Грахова листна въшка, Петниста листна въшка - 30мл/дка
  Маслодайна рапица - Рапичен цветояд, Рапична стъблена бълха, Рапичен стъблен скритохоботник - 20мл/дка
  Захарно цвекло - Листни въшки - 25мл/дка
  Житни - Вредна житна дървеница, Обикновена житна пиявица - 25мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 7, 42 за маслодайна рапица
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

МАЛЕТ 20 СЛ, НУПРИД 200СЛ

ИМИДАКЛОПРИД

200г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
МАЛЕТ 20 СЛ | 1 л

1 л

МАЛЕТ 20 СЛ | 250 мл

250 мл

МАЛЕТ 20 СЛ | 100 мл

100 мл

МАЛЕТ 20 СЛ | 50 мл

50 мл

МАЛЕТ 20 СЛ | 25 мл

25 мл

 • Зап. за разр. №: РД 11-1068/14.10.2013 г.
 • Разр. №: 01057-3/25.10.2013 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Нюфарм С.А.С, Франция
 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: системен неоникотиноиден инсектицид с контактно и стомашно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Краставици - Памукова листна въшка - 0.05%

 • Карантинен срок (дни): 7
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

МАСАЙ ВП

ТЕБУФЕНПИРАД

200г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
МАСАЙ ВП |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1267/01.08.2014 г.
 • Разр. №: 01260/11.08.2014 г.
 • Валидно до: 01.08.2024 г.
 • Притежател на разрешението: БАСФ, Германия
 • Формулация: намокрим прах (ВП)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Друга функция: Акарицид
 • Механизъм на действие: несистемен акарицид активен при контакт и поглъщане
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Краставици - Памукова листна въшка, Обикновен паяжинообразуващ акар - 15г/дкаПипер - Зелена прасковена листна въшка, Обикновен паяжинообразуващ акар - 25г/дка
  Праскова, Нектарина - Зелена прасковена листна въшка, Обикновен паяжинообразуващ акар - 25г/дка
  Слива - Зелена прасковена листна въшка, Малка сливова листна въшка, Голяма сливова листна въшка, Прашеста сливова листна въшка, Обикновен паяжинообразуващ акар, Червен овощен акар- 25г/дка
  Ябълка, Круша - Зелена прасковена листна въшка, Листни въшки от род Aphis spp., Обикновена крушова листна бълха, Обикновен паяжинообразуващ акар, Червен овощен акар - 25г/дка
  Лоза - Жълт лозов акар - 25г/дка
  Декоративна роза - Ръждивочервен оранжериен акар - 15г/дка

 • Карантинен срок (дни): 14; 21 за сливи; 30 за ябълки и круши
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

МИЛБЕКНОК

МИЛБЕМЕКТИН

9.3г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
МИЛБЕКНОК | 50 мл

50 мл

 • Зап. за разр. №: РД 11-1770/21.08.2017 г.
 • Разр. №: 01498-1/07.09.2017 г.
 • Валидно до: 31.07.2019 г.
 • Притежател на разрешението: Белхим Кроп Протекшън НВ/СА, Белгия
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Друга функция: Акарицид
 • Механизъм на действие: локално-стемен инсекто-акарицид с контактно и стомашно действие. Има бърз първоначален ефект и дълго последействие. Действа на всички стадии от развитието на акарите
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Ябълки - Червен овощен акар – 80-200мл/дка
  Ягоди - Обикновен паяжинообразуващ акар, Червен овощен акар – 100-150мл/дка
  Портокали, Мандарини - Обикновен паяжинообразуващ акар, Panonycus citri, Цитрусов миниращ молец (Phyllocnistis citrella) – 300мл/дка
  Декоративни видове (оранжерийно производство) - Обикновен паяжинообразуващ акар – 25-35мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 7-8 дни за ягоди; 14 дни за ябълки, портокали и мандарини; за декоративни видове- не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

МОСПИЛАН 20 СП

АЦЕТАМИПРИД

200г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
МОСПИЛАН 20 СП | 500 г

500 г

МОСПИЛАН 20 СП | 250 г

250 г

МОСПИЛАН 20 СП | 20 г

20 г

МОСПИЛАН 20 СП | 6 г

6 г

МОСПИЛАН 20 СП | 1,5 г

1,5 г

 • Зап. за разр. №: РД 11-1245/14.06.2017 г.
 • Разр. №: 0544-3/10.07.2017 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Нипон Сода Ко. Лтд., Япония
 • Формулация: прах, разтворим във вода (СП)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: системен неоникотиноид инсектицид с контактно и стомашно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Зеленчуци (пипер) - Зелена прасковена листна въшка - 0.0125%; Цикада - 25г/дкаЗеленчуци (краставици) - Памукова листна въшка - 0.0125%
  Домати - Оранжерийна белокрилка - 0.02%
  Картофи - Колорадски бръмбар - 6г/дка
  Царевица, Слънчоглед - Сив царевичен хоботник - 10г/дка
  Житни - Вредна житна дървеница, Обикновена житна пиявица, Обикновен житен бегач - 12.5г/дка; Листни въшки, Хесенска муха, Шведска муха - 15г/дка
  Тютюн - Зелена прасковена листна въшка, Тютюнев трипс - 15г/дка ; Тютюнева листна въшка - 30г/дка
  Топола - Tополов листояд - 15г/дка
  Иглолистни - Pъждива борова листна оса - 15г/дка
  РАЗРЕШЕНИ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ
  Домати - Доматен миниращ молец - 0.02%
  Горски видове - насекомни неприятели по горски дървесни видове – 0,0125%
  Забележка: Продукта да не се използва в периода на отделяне на „мана“ за манов мед.

 • Карантинен срок (дни): 3 за краставици, домати, пипер; 7 за картофи; 10 за тютюн; 14 за пшеница, царевица, слънчоглед
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

НУРЕЛЕ Д, САНМБА, ХЛОРСИРИН 550 ЕК

ХЛОРПИРИФОС-ЕТИЛ + ЦИПЕРМЕТРИН

500г/л + 50г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
НУРЕЛЕ Д | 1 л

1 л

НУРЕЛЕ Д | 500 мл

500 мл

НУРЕЛЕ Д | 250 мл

250 мл

НУРЕЛЕ Д | 100 мл

100 мл

НУРЕЛЕ Д | 50 мл

50 мл

НУРЕЛЕ Д | 20 мл

20 мл

НУРЕЛЕ Д | ампули 2 бр. x 7 мл

ампули 2 бр. x 7 мл

 • Зап. за разр. №: РД 11-2662/07.12.2017 г.
 • Разр. №: 01104-5/19.12.2017 г.
 • Валидно до: 03.07.2024 г.
 • Притежател на разрешението: Ариста Лайфсайънс Бенелюкс СПРЛ, Белгия
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: несистемен комбиниран инсектицид с контактно и стомашно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя - Шарен гроздов молец, Еднопоясен гроздов молец, Лозова листозавивачка, Лозови цикади - 60мл/дка
  Картофи - Колорадски бръмбар, Листни въшки - 80мл/дка
  Царевица - Царевичен стъблопробивач - 80мл/дка
  Ечемик, Овес - Обикновена житна пиявица - 50мл/дка
  Пшеница - Обикновена житна пиявица - 50-80мл/дка
  Памук за текстилната промишленост - Розов памуков червей, Памукова нощенка - 50мл/дка
  Маслодайна рапица, Синап - Рапичен цветояд, Рапичен стъблен скритохоботник, Светлокрака зелева (земна) бълха, Рапична стъблена бълха - 60мл/дка
  3ахарно цвекло, Фуражно цвекло, Червено цвекло, Кръмнo цвекло, Ряпа - Зелева нощенка, Листни въшки - 80мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 21 дни за лозя, картофи; 28 дни за ечемик и овес; 60 дни за захарно цвекло, фуражно цвекло, червено цвекло, кръмно цвекло, ряпа, маслодайна рапица, синап, пшеница и царевица
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ОВИТЕКС

ПАРАФИНОВО МАСЛО

817г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ОВИТЕКС | 1 л

1 л

ОВИТЕКС | 200 мл

200 мл

 • Зап. за разр. №: РД 11-2558/29.11.2017
 • Разр. №: 1425-2/07.12.2017 г.
 • Валидно до: 31.12.2020 г.
 • Притежател на разрешението: Белхим Кроп Протекшън НВ/СА, Белгия
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Друга функция: Акарицид
 • Механизъм на действие: контактен инсектицид и акарицид. Образува въздухонепропусклив маслен филм, който покрива незабележимо неприятелите и техните яйца и ги задушава (асфикция)
  Подходящ за употреба в биологичното земеделие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Портокал, Лимон, Грейпфрут, Мандарина, Помело - Щитоносни въшки, Акари, Белокрилки – 1000мл/дка (две приложения) или 2000мл/дка (едно приложение)Ябълки, Круши - Калифорнийска щитоносна въшка, Виолетова стридоподобна щитоносна въшка, Черничева щитоносна въшка, Ябълкова запетаевидна щитоносна въшка, Червена стридоподобна щитоносна въшка, Листозавивачки, Листни въшки, Листни бълхи, Акари – 2000мл/дка
  Круши - Обикновена крушова листна бълха – 1000мл/дка (две приложения) или 2000мл/дка (едно приложение)
  Кайсии, Череши, Праскови, Нектарини, Сливи - Калифорнийска щитоносна въшка, Черничева щитоносна въшка, Обикновена сливова щитоносна въшка, Виолетова стридоподобна щитоносна въшка, Ябълкова запетаевидна щитоносна въшка, Листозавивачки, Листни въшки, Акари – 2000мл/дка
  Декоративни видове и дървета -Щитоносни въшки, Молци, Листозавивачки, Листни въшки, Акари – 2000мл/дка
  РАЗРЕШЕНИ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ
  Ябълки - зимно пръскане (от „всички листа са окапали“ до „първи развити листа“) -Калифорнийска щитоносна въшка, Виолетова стридоподобна щитоносна въшка, Черничева щитоносна въшка, Ябълкова запетаевидна щитоносна въшка, Червена стридоподобна щитоносна въшка, Листозавивачки, Листни бълхи – 2000мл/дка
  Круши, Дюли, Мушмули- зимно пръскане (от „всички листа са окапали“ до „първи развити листа“) - Калифорнийска щитоносна въшка, Виолетова стридоподобна щитоносна въшка, Черничева щитоносна въшка, Ябълкова запетаевидна щитоносна въшка, Червена стридоподобна щитоносна въшка, Листозавивачки, Листни бълхи, Листни въшки – 2000мл/дка
  Круши - зимно пръскане (от „всички листа са окапали“ до „първи развити листа“) - Обикновена крушова листна бълха – 2000мл/дка
  Череши, Праскови, Сливи - зимно пръскане (от „всички листа са окапали“ до „първи развити листа“) - Калифорнийска щитоносна въшка, Черничева щитоносна въшка, Виолетова стридоподобна щитоносна въшка, Ябълкова запетаевидна щитоносна въшка, Листозавивачки – 2000мл/дка
  Кайсии, Нектарини, Вишни, Джанки - зимно пръскане (от „всички листа са окапали“ до „първи развити листа“) - Калифорнийска щитоносна въшка, Черничева щитоносна въшка, Обикновена сливова щитоносна въшка, Виолетова стридоподобна щитоносна въшка, Ябълкова запетаевидна щитоносна въшка, Листни въшки, Листозавивачки – 2000мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ПИРИНЕКС 48 ЕК

ХЛОРПИРИФОС-ЕТИЛ

480г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ПИРИНЕКС 48 ЕК | 1 л

1 л

 • Зап. за разр. №: РД 11-2661/07.12.2017 г.
 • Разр. №: 0255-2/19.12.2017 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Адама Агрикълчър Б.В., Нидерландия
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: несистемен органофосфорен инсектицид с контактно и стомашно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница, Ечемик - Обикновена житна пиявица (ларви) - 80мл/дка; Вредна житна дървеница, Обикновена житна пиявица (възрастно) - 100мл/дка; Обикновен житен бегач - 150мл/дка Памук - Памукова листна въшка, Тютюнев трипс -100мл/дка
  Захарно цвекло - Зелева нощенка - 100мл/дка; Цвеклови щитовки (ларви), Цвеклови бълхи, Колорадски бръмбар - 200мл/дка
  Царевица - Царевичен стъблен пробивач - 150мл/дка
  Дюли - Ябълков плодов червей – 120мл/дка; Сливов плодов червей, Обикновена сливова щитоносна въшка, Калифорнийска щитоносна въшка – 150мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 28 дни за дюли и памук; 60 дни за пшеница, ечемик, царевица, захарно цвекло
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ПИРИНЕКС СЮПРИЙМ ЗВ

ХЛОРПИРИФОС-ЕТИЛ + БЕТА-ЦИФЛУТРИН

250г/л + 12г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ПИРИНЕКС СЮПРИЙМ ЗВ | 250 мл

250 мл

ПИРИНЕКС СЮПРИЙМ ЗВ | 20 мл

20 мл

 • Зап. за разр. №: РД 11-300/10.03.2014 г.
 • Разр. №: 01223-1/20.03.2014 г.
 • Валидно до: 10.03.2024 г.
 • Притежател на разрешението: Адама Агрикълчър Б.В., Нидерландия
 • Формулация: смесена формулация от КС и ЕВ (ЗВ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: комбиниран инсектицид с контактно, стомашно и респираторно - фумигантно (чрез парите си) действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница - Вредна житна дървеница (ларви) - 50мл/дка; Овесена листна въшка, Обикновена житна пиявица (ларви) - 75мл/дкаМаслодайна рапица - Рапичен скритохоботник, Рапичен стъблен хоботник, Рапична стъблена бълха, Рапична листна оса - 60мл/дка; Рапичен цветояд - 70мл/дка; Мъхнат бръмбар (възрастно) - 75мл/дка
  Царевица - Западен коренов царевичен червей (възрастно), Царевичен стъблопробивач (гъсеници), Памукова нощенка (гъсеници) - 100мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 40 за маслодайна рапица; 45 за царевица; 56 за пшеница
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ПРОТЕУС 110 ОД

ДЕЛТАМЕТРИН + ТИАКЛОПРИД

10г/л + 100г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ПРОТЕУС 110 ОД | 5 л

5 л

 • Зап. за разр. №: РД 11-627/19.04.2016 г.
 • Разр. №: 539-3/28.04.2016 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Байер България ЕООД
 • Формулация: маслена дисперсия (ОД)
 • Категория на употреба: първа професионална
 • Механизъм на действие: широкоспектърен инсектицид със системно и контактно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Картофи - Колорадски бръмбар - 45мл/дка Пшеница - Житна пиявица - 50мл/дка; Листни въшки, Листоминираща муха, Галици - 62.5мл/дка
  Царвица - Сив царевичен хоботник - 70мл/дка
  Рапица, Синап (синапено семе за горчица и птици) - Рапичен цветояд - 50мл/дка
  РАЗРЕШЕНИ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ
  Овес, Тритикале - Житна пиявица - 50мл/дка; Листни въшки, Листоминираща муха, Галици - 62.5мл/дка
  Рапица, Синап (синапено семе за горчица и птици) - Шушулков хоботник, Рапичен стъблен скритохоботник - 50мл/дка; Листни въшки, Зелева листна въшка - 62.5мл/дка
  Захарно цвекло, Кръмно цвекло - Цвеклова муха - 50мл/дка; Листни въшки - 62.5мл/дка
  Картофи - Листни въшки - 75мл/дка
  Грах (за консерви) - Зелена грахова листна въшка, Черна бобова листна въшка, Тъмна грахова листозавивачка, Грахов зърнояд - 62.5мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 7 за грах (за консерви); 14 закартофи; 30 за пшеница, овес, тритикале, захарно цвекло, кръмно цвекло; 45 за рапица, синап (синапено семе за горчица и птици); за царевица – не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

САНМАЙТ 20 ВП

ПИРИДАБЕН

200г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
САНМАЙТ 20 ВП | 500 г

500 г

САНМАЙТ 20 ВП | 50 г

50 г

САНМАЙТ 20 ВП | 15 г

15 г

САНМАЙТ 20 ВП | 7,5 г

7,5 г

 • Зап. за разр. №: РД 09-791/28.12.2002 г.
 • Разр. №: 0217/25.10.2004 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Нисан Кемикъл, Япония
 • Формулация: намокрим прах (ВП)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Друга функция: Акарицид
 • Механизъм на действие: несистемен тиокарбаматен инсектицид и акарицид
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Зеленчуци (краставици) – Памукова листна въшка - 0.075%Зеленчуци (домати) – Оранжерийна белокрилка - 0.075%
  Патладжан (оранжерийно производство) - Обикновен паяжинообразуващ акар - 0.075%
  Овощни – Червен овощен акар - 0.05%
  Лоза – Жълт лозов акар - 0.05%

 • Карантинен срок (дни): 7, 21 за овощни, 30 за лозя
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

САНТАНА 0.7 Г

КЛОТИАНИДИН

7г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
САНТАНА 0.7 Г | 1 кг

1 кг

 • Зап. за разр. №: РД 11-1370/25.07.2016 г.
 • Разр. №: 01182-6/15.09.2016 г.
 • Валидно до: 31.01.2019 г.
 • Притежател на разрешението: Сумитомо Кемикъл Агро Юръп, Франция
 • Формулация: гранулат (Г)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: локално-системен и кореново системен неоникотиноиден инсектицид, действащ при контакт и при поглъщане
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Картофи - Телен червей - 1кг/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

СУМИ АЛФА 5 ЕК, СУМИЦИДИН 5 ЕК, ОАЗИС 5ЕК

ЕСФЕНВАЛЕРАТ

50г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
СУМИ АЛФА 5 ЕК | 5 л

5 л

СУМИ АЛФА 5 ЕК | 50 мл

50 мл

СУМИ АЛФА 5 ЕК | 20 мл

20 мл

 • Зап. за разр. №: РД 11-662/28.03.2017 г.
 • Разр. №: 0157-4/10.04.2017 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Сумитомо Кемикъл Агро Юръп, Франция
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: несистемен пиретроиден инсектицид с контактно и стомашно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Овощни - Ябълков плодов червей, Източен плодов червей, Кръгломиниращ молец, Червена пъпкозавивачка, Сива пъпкозавивачка, Малка зимна педомерка, Черна сливова плодова оса, Сливов плодов червей, Анарзия (Прасковен молец) - 0.02%; Крушова листна бълха - 0.03%Хризантема - Листни въшки - 0.02%
  Пипер- Зелена прасковена листна въшка - 0.02% (за оранжерийно производство) и 20мл/дка (за полско производство)
  Краставици (оранжерийно производство) - Памукова листна въшка - 0.02%
  Лозя - Шарен гроздов молец - 0.025%
  Картофи - Колорадски бръмбар - 15мл/дка
  Люцерна за семе - Грахова листна въшка, Петниста листна въшка, Педомерки – ларви, Люцернов листояд, Люцернов листов хоботник (ларви), Пъпкова галица, Цветова галица, Маков листояд - 20мл/дка
  Житни - Вредна житна дървеница, Обикновена житна пиявица - 25мл/дка
  Захарно цвекло - Цвеклови бълхи - 25мл/дка; Зелева нощенка - 40мл/дка
  Зеле - Зелева нощенка, Зелев молец - 25мл/дка
  Грах - Грахов зърнояд - 25мл/дка
  Пасища - Ливадна пеперуда (II-ра и III-та възраст) - 25мл/дка; Ливадна пеперуда (IV-та и V-та възраст) - 30мл/дка; Марокански скакалец, Италиански скакалец - 40мл/дка
  Маслодайна рапица - Рапичен цветояд - 20-30мл/дка
  Тютюн - Тютюнев трипс - 50мл/дка; Зелена прасковена листна въшка - 80мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 14; 35 за маслодайна рапица
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 
 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com