Последно актуализирана: 16.11.2017 г.

ИНСЕКТИЦИДИ

Продукти за борба с вредните насекомни неприятели по земеделските култури

ДЕЦИЯ-ГАЗ-ЕКС-Б торбички

АЛУМИНИЕВ ФОСФИД

57%
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ДЕЦИЯ-ГАЗ-ЕКС-Б торбички |

 • Зап. за разр. №: РД 09-440/04.06.2003 г.
 • Разр. №: 1168/29.11.2012 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Деция Дегеш, Германия
 • Формулация: торбички
 • Категория на употреба: първа професионална
 • Механизъм на действие: фумигант
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Обеззаразяване на зърно - Житна гъгрица, Оризова гъгрица, Малък зърнов бръмбар, Брашнен бръмбар, Зърнов молец, Малък брашнен бръмбар, Суринамски брашнояд, Мавритански брашнояд, Сив брашнен молец, Ръждивочервен зърнов бръмбар, Трогодерма - 1 торбичка/2-6т зърно (в силозни клетки); 1 торбичка/1-3т зърно (в плоски складове, трюмове и вагони)Обеззаразяване на хранителни продукти и фуражи - Житна гъгрица, Оризова гъгрица, Малък зърнов бръмбар, Брашнен бръмбар, Зърнов молец, Малък брашнен бръмбар, Суринамски брашнояд, Мавритански брашнояд, Сив брашнен молец, Ръждивочервен зърнов бръмбар, Трогодерма, Тютюнев молец, Молец по сушените плодове - 1 торбичка за 2-6т или 1 торбичка за 4-10 м² (обработени и пакетирани в чували - под полиетилен); 1 торбичка за 1-2 м² (обработени, пакетирани и в чували без полиетилен)
  Oбеззаразяване на празни складове и мелници - Tютюнев бръмбар, Тютюнев молец - 1 торбичка/5-10м³
  Tретиране на тютюн - Tютюнев бръмбар, Тютюнев молец - 2 торбичка/28м³

 • Карантинен срок (дни): 30 за зърно; 60 за хранителни продукти и фуражи; за останалите – не се изисква
Още информация
 

ДИКАРЗОЛ 10 СП

ФОРМЕТАНАТ

90г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
ДИКАРЗОЛ 10 СП | 1 кг

1 кг

 • Зап. за разр. №: РД 11-2032/18.12.2014 г.
 • Разр. №: 01289-1/30.01.2015 г.
 • Валидно до: 30.09.2018 г.
 • Притежател на разрешението: Гоуан Комерсио Интернасионал е Сервикос, Португалия
 • Формулация: прах, разтворим във вода (СП)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: контактен инсектоакарицид с контактно и стомашно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Праскови, Нектарини, Кайсии - Калифорнийски трипс, Трипси -556г/дкаЛозя (десертни сортове) - Калифорнийски трипс, Трипси - 556г/дка
  Маруля, Салата айсберг, Цикория, Салата и други салати от сем. кръстоцветни - Калифорнийски трипс, Трипси - 556г/дка
  Домати, Патладжан - Калифорнийски трипс, Трипси - 556г/дка
  Дини (полско производство), Пъпеши (полско производство), Тикви (полско производство) - Калифорнийски трипс, Трипси - 556г/дка
  Декоративни култури, цветя - Калифорнийски трипс, Трипси - 556г/дка

 • Карантинен срок (дни): 3 за дини, пъпеши, тикви; 14 за домати, патладжан; за останалите култури – не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

MSDS заповед дикарзол 18.12.2014  

ДИКЛАЙН 2.5 ЕК

ДЕЛТАМЕТРИН

25г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ДИКЛАЙН 2.5 ЕК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-289/08.02.2017 г.
 • Разр. №: 01150-3/06.03.2017 г.
 • Валидно до: 02.05.2022 г.
 • Притежател на разрешението: Хеминова България и Румъния ЕООД
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: несистемен пиретроиден инсектицид с контактно и стомашно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Ябълки - Ябълков плодов червей, Зелена ябълкова листна въшка - 30мл/дка (0.03%)

 • Карантинен срок (дни): 7
Още информация
 

заповед диклайн 2,5 ек 02.05.2012

заповед диклайн 2,5 ЕК 08.02. 2017

ДИМИЛИН 25 ВП

ДИФЛУБЕНЗУРОН

250г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
ДИМИЛИН 25 ВП | 100 г

100 г

 • Зап. за разр. №: РД 11-2062/17.10.2017 г.
 • Разр. №: 0145-2/30.10.2017 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Ариста Лайфсайънс, Великобритания
 • Формулация: намокрим прах (ВП)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: несистемен бензоилурея регулатор на растежа с контактно и предимно стомашно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Маслодайна роза (непредназначена за производство на продукти за консумация от човека - Агрилус (3-4 дни преди беритба) - 100г/дка
  Забележка: Приложение само за технически цели без приложение за консумация!
  Топола - Малка тополова стъкленка - 0.05% или 30г/дка
  Иглолистни видове - Червеноглава борова листна оса - 10г/дка; Борова процесионка - 20г/дка (без прилепител) или 10г (с прилепител)
  Дъб - Гъботворка - 20г/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЕТИКЕТ MSDS

заповед Димилин 25 ВП 17.10.2017

 

ДИМИЛИН 480 СК

ДИФЛУБЕНЗУРОН

480г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ДИМИЛИН 480 СК | 500 мл

500 мл

 • Зап. за разр. №: РД 11-2076/17.10.2017 г.
 • Разр. №: 0044-2/30.10.2017 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Ариста Лайфсайънс, Великобритания
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: несистемен бензоилурея регулатор на растежа с контактно и предимно стомашно действие. Действа контактно на яйцата и стомашно на ларвите. Прекъсва натрупването на хитин в кутикулата, в резултат на което възникват тежки повреди в тъканите на ендокутикулата. Кутикулата не може да устои на мускулното напрежение по време на линеенето, поради което ларвите, които не са парализирани или умрели незабавно, умират в момент на преминаване от една ларвна възраст в друга. Блокира процеса на излюпване и унищожава всички яйца и ювенилни стадии. Не действа на възрастните насекоми, освен косвено, като в известна степен намалява плодовитостта на женските индивиди.
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Конски кестен - Кестенов листоминиращ молец - 0.04% (приложен с 0,02% адювант на базата на парафиново масло)Свободни площи - Марокански скакалец, Италиански скакалец - 5мл/дка (приложен с 50мл/дка адювант на базата на парафиново масло)
  Горски видове - Листозавивачки (сем. Tortricidae), Педомерки (сем. Geometridae), Златозадка - 10мл/дка (приложен с 50мл/дка адювант на базата на парафиново масло)
  Горски видове (дъб, габър) - Гъботворка - 10мл/дка (приложен с 50мл/дка адювант на базата на парафиново масло)
  Дъб) - Гъботворка - 10мл/дка (приложен с 25мл/дка адювант на базата на парафиново масло)Иглолистни - Борова процесионка - 10мл/дка (приложен с 50мл/дка адювант на базата на парафиново масло); Ръждива борова листна оса, Борова процесионка - 10мл/дка (приложен с 25мл/дка адювант на базата на парафиново масло)

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
Още информация
 

ЕТИКЕТ MSDS

заповед димилин 480 Ск 17.10.2017

ДИПЕЛ 2Х

БАЦИЛУС ТУРИНГЕНЗИС ВАР. КУРСТАКИ

32000 МЕ за 1мг продукт
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
ДИПЕЛ 2Х | 500 г

500 г

 • Зап. за разр. №: xx
 • Разр. №: 0231/24.11.2004 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Валент Биосайънсис, САЩ
 • Формулация: намокрим прах (ВП)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: при спорулацията Бацилус Турингензис формира токсични кристали със специфично действие срещу някои видове насекоми от разред Lepidoptera. Когато насекомите погълнат токсичните кристали във алкалната среда на стомашно-чревния тракт, те се разтварят и освобождават токсина от кристалите. Стомашно-чревния тракт на насекомите се парализира и се перфорира от токсините. Насекомите спират да се хранят и умират от глад.
  Подходящ за употреба в биологичното земеделие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Овощни, Горски видове - Шарен гроздов молец, Горски видове, Бяла американска пеперуда (гъсеници), Златозадка (гъсеници) - 0.1%; Гъботворка, Борова процесионка - 100г/дкаЗеле - Зелева нощенка, Бяла зелева пеперуда - 100г/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

MSDS

ДУКАТ 25 ЕК

БЕТА-ЦИФЛУТРИН

25г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ДУКАТ 25 ЕК |

 • Зап. за разр. №: РД11-2013/20.10.2016 г.
 • Разр. №: 01453-1/17.11.2016 г.
 • Валидно до: 31.10.2018 г.
 • Притежател на разрешението: Адама Агрикълчър Б.В., Нидерландия
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: несистемен пиретроиден инсектицид с контактно и стомашно дейставие, атакува нервната система, има бърз нокдаун ефект и дълго последействие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Рапица - Рапичен цветояд, Шушулков хоботник, Рапична листна осa - 20мл/дка; Черен рапичен скритохоботник, Рапичен стъблен скритохоботник, Рапична стъблена бълха, Phyllotetra atra, Phyllotetra nemorum, Листни въшки - 30мл/дка
  Броколи (полско производство), Цветно зеле (полско производство), Брюкселско зеле (полско производство), Главесто зеле (полско производство), Листно зеле (полско производство) - Зелева нощенка, Бяла зелева пеперуда, Рапична листна оса - 30мл/дка
  Грах, с изключение на фуражен (полско производство), Фасул (полско производство), Леща (полско производство), Бакла (полско производство) - Грудков хоботник, Зелев трипс, Грахова листозавивачка, Гамозначна нощенка, Грахова галица, Цвеклова листна въшка, Грахова лисна въшка - 30мл/дка; Фиев зърнояд - 60мл/дка
  Лен - Трипси, Синя ленова бълха - 30мл/дка
  Картофи - Колорадски бръмбар - 30мл/дка
  Ябълки, Круши, Дюли - Ябълков плодов червей, Ябълков плодов молец, Източен плодов червей, Змиевидно миниращ молец, Кръгломиниращ молец, Дървесница - 30мл/дка
  Декоративни растения - Нощенки, Листозавивачки, Листни оси - 30мл/дка
  Роза - Нощенки, Листни оси - 30мл/дка
  Лозя - Листни бълхи - 30мл/дка; Лозова листозавивачка, Бяла американска пеперуда - 40мл/дка; Американска лозова цикада, Флатидна цикада; Лозова цикада, Еднопоясен гроздов молец, Листозавивачки, Малка лозова листозавивачка, Шарен гроздов молец - 70мл/дка
  Царевица (само за зърно) - Царевичен стъблопробивач, Памукова нощенка, Средиземноморски царевичен стъблопробивач, Нощенки, Cirphis unipuncta - 80мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 7 за броколи, цветно зеле, брюкселско зеле, главесто зеле, листно зеле; 14 за ябълки, круши дюли, лозя – винени и десертни сортове; 21 за грах, с изключение на фуражен, фасул, леща, бакла, картофи; 28 за царевица; 30 за рапица, лен; при декоративни и роза – не се изисква
Още информация
 

заповед дукат 25 ек 20.10.2016

ДУРСБАН 4 EК

ХЛОРПИРИФОС-ЕТИЛ

480г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
ДУРСБАН 4 EК | 1 л

1 л

 • Зап. за разр. №: РД 11-1394/24.08.2015 г.
 • Разр. №: 208-2/16.09.2015 г.
 • Валидно до: 24.08.2025 г.
 • Притежател на разрешението: Дау Агросайънсис, Великобритания
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: несистемен органофосфорен инсектицид с контактно и стомашно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Праскови, Нектарини - Ябълков плодов червей, Сливов плодов червей, Прасковен клонков молец, Листозавивачки, Обикновена сливова щитоносна въшка, Калифорнийска щитоносна въшка, Източен плодов червей – 150-200мл/дкаЯбълки, Круши, Дюли - Ябълков плодов червей, Сливов плодов червей, Прасковен клонков молец, Листозавивачки, Обикновена сливова щитоносна въшка, Калифорнийска щитоносна въшка, Източен плодов червей – 150-187мл/дка
  Зимна пшеница, Ечемик - Обикновена житна пиявица, Обикновен житен бегач - 150мл/дка
  Царевица - Подземни нощенки - 150мл/дка
  Главесто зеле - Зимна нощенка, Зелева нощенка - 200мл/дка
  Захарно цвекло - Зелева нощенка, Подземни нощенки - 200мл/дка
  Маслодайна рапица - Рапичен цветояд - 100мл/дка
  Домати, Патладжан, Пипер - Зимна нощенка, Ипсилонова нощенка - 75-100мл/дка
  Ягоди - Зимна нощенка - 150мл/дка
  Лозя (винени сортове) - Обикновена сливова щитоносна въшка, Калифорнийска щитоносна въшка - 75мл/дка
  Лозя (десертни сортове) - Обикновена сливова щитоносна въшка, Калифорнийска щитоносна въшка - 75-135мл/дка
  Лозови вкоренилища - Подземни нощенки - 150мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 5 за домати, патладжан, пипер; 15 за ягоди; 21 за праскови, нектарини,ябълки, круши, дюли, главесто зеле, лозя; 60 за зимна пшеница, ечемик, царевица, захарно цвекло, маслодайна рапица; за лозови вкоренилища - не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

MSDS заповед дурсбан 4 ек 24.08.2015

ЕРКОЛЕ ГР

ЛАМБДА ЦИХАЛОТРИН

0,40%
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ЕРКОЛЕ ГР |

 • Зап. за разр. №: РД 11-250/11.02.2015 г.
 • Разр. №: 01301-1/19.03.2015 г.
 • Валидно до: 31.12.2016 г.
 • Притежател на разрешението: Оксон Италия СпА, Италия
 • Формулация: гранули (ГР)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: несистемен пиретроиден инсектицид с контактно и стомашно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица, Сорго, Просо - Нощенки (ларви), Бръмбари от сем. Melolonthidae (ларви), Телени червеи - 1.0-1.5кг/дка; Западен царевичен коренов червей (ларви) - 1.2-1.5кг/дка Памук, Слънчоглед, Моркови, Рапица, Соя, Домати, Патладжан, Пипер, Тютюн, Картофи, Краставици, Тиквички, Пъпеши, Дини, Тикви, Салата, Маруля, Зелеви, Цветя и декоративни култури, Овощни разсадници, Млади дървета - Нощенки (ларви), Бръмбари от сем. Melolonthidae (ларви), Телени червеи - 1.0-1.5кг/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
Още информация
 

MSDS заповед ерколе гр 11.02.2015  

ЕСТРЕЛА ВГ, ЛАМША ВГ, АДАЛАМ ВГ, ИНДУЛАМ ВГ

ЛАМБДА ЦИХАЛОТРИН

25.6г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ЕСТРЕЛА ВГ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1568/29.08.2016 г.
 • Разр. №: 01303-3
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Шарда Европа б.в.б.а., Белгия
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: несистемен пиретроиден инсектицид с контактно и стомашно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Праскови, Нектарини - Прасковена листна въшка, Средиземноморска плодова муха - 40-80г/дка Картофи - Kолорадски бръмбар, Листни въшки- 40-80г/дка

 • Карантинен срок (дни): 7 за праскови, нектарини; 14 за картофи
Още информация
 

заповед естрела вг 11.02.2015

заповед естрела вг 29.04.2015

заповед естрела вг 09.12.2015

заповед естрела вг 29.08.2016

ЕФОРИЯ 045 ЗК

ЛАМБДА ЦИХАЛОТРИН + ТИАМЕТОКСАМ

15г/кг + 30г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
ЕФОРИЯ 045 ЗК | 250 мл

250 мл

ЕФОРИЯ 045 ЗК | 50 мл

50 мл

 • Зап. за разр. №: РД 11-302/10.03.2014 г.
 • Разр. №: 01224-1/20.03.2014 г.
 • Валидно до: 10.03.2024 г.
 • Притежател на разрешението: Синджента България ЕООД
 • Формулация: смесена формулация от КС и СК (ЗК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: комбиниран широкоспектърен инсектицид със системно и контактно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Картофи - Колорадски бръмбар - 75мл/дка
  Краставици - Листни въшки - 100мл/дка; Oранжерийна белокрилка - 125мл/дка
  Домати - Oранжерийна белокрилка, Памукова нощенка - 125мл/дка
  Пипер - Зелена прасковена листна въшка - 100мл/дка; Цикади сем. Cixiidae - 125мл/дка
  Праскови - Източен плодов червей - 150мл/дка
  Сливи - Сливов плодов червей - 150мл/дка
  Череши - Листни въшки, Черешова муха - 150мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 3 за домати, пипер и краставици (оранжерии и на открито); 7 за картофи; 14 за праскови, сливи и череши
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЕТИКЕТ MSDS

заповед ЕФОРИЯ 045 ЗК 10.03.2014

ЕФЦИМЕТРИН 10 ЕК, ЦАЙПЕР 10ЕК

ЦИПЕРМЕТРИН

100г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
ЕФЦИМЕТРИН 10 ЕК | 1 л

1 л

ЕФЦИМЕТРИН 10 ЕК | 50 мл

50 мл

 • Зап. за разр. №: РД 11-410/16.03.2016 г.
 • Разр. №: 01056-3/29.03.2016 г.
 • Валидно до: 31.10.2018 г.
 • Притежател на разрешението: К&Н Ефтимиадис България ЕООД
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: несистемен пиретроиден инсектицид с контактно и стомашно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Рапица - Рапичен цветояд - 15мл/дкаКартофи - Колорадски бръмбар - 20мл/дка
  Пшеница, Ръж, Тритикале - Листни въшки по листата и класа - 25мл/дка
  Ябълки - Ябълков плодов червей, Миниращ молец - 30мл/дка
  Лозя - Шарен гроздов молец - 40мл/дка; Лозова листозавивачка - 50мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 7, 14 за ябълки, 21 за пшеница, ръж, тритикале
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

Етикет MSDS

заповед ефциметрин 10 ек 28.03.2014

заповед ефциметрин 10 ек 09.05.2014

заповед ефциметрин 10 ек 15.05.2014

заповед ефциметрин 10 ек 16.03.2016

К-ОБИОЛ

ДЕЛТАМЕТРИН

25г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
К-ОБИОЛ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-61/15.01.2016 г.
 • Разр. №: 1190-3/25.04.2017 г.
 • Валидно до: 14.10.2023 г.
 • Притежател на разрешението: Байер България ЕООД
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: несистемен пиретроиден инсектицид с контактно и стомашно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Празни складове - Житна гъгрица, Оризова гъгрица, Зърнов бръмбар, Ръждивочервен брашнен бръмбар, Суринамски брашнояд, Зърнов молец, Молец по сушените плодове – 40-60мл/100м²Обеззаразяване на зърно - Житна гъгрица, Оризова гъгрица, Зърнов бръмбар, Ръждивочервен брашнен бръмбар, Суринамски брашнояд, Зърнов молец, Молец по сушените плодове - 1% във вода (1л разреден продукт/тон)
  Обеззаразяване на зърнено-бобови култури - Фасулев зърнояд - 1% във вода (1л разреден продукт/тон)

 • Карантинен срок (дни): 7
Още информация
 

заповед к-обиол 14.10.2013

заповед к-обиол 07.01.2016

заповед к-обиол 15.01.2016

КАЛИПСО 480 СК

ТИАКЛОПРИД

480г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
КАЛИПСО 480 СК | 1 л

1 л

КАЛИПСО 480 СК | 20 мл

20 мл

 • Зап. за разр. №: РД 11-700/22.04.2016 г.
 • Разр. №: 0399-4/10.05.2016
 • Валидно до: 29.04.2023 г.
 • Притежател на разрешението: Байер България ЕООД
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: системен неоникотиноиден инсектицид с контактно и стомашно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Картофи - Колорадски бръмбар - 10-15мл/дка; Голяма картофена въшка - 20мл/дкаДомати, Пипер, Патладжан - Зелена прасковена листна въшка, Голяма картофена въшка, Памукова листна въшка, Колорадски бръмбар - 20мл/100л вода (0.02%)
  Краставици, Тиквички, Дини, Пъпеши Зелена прасковена листна въшка, Голяма картофена въшка, Памукова листна въшка - 20мл/100л вода (0.02%)
  Праскови, Нектарини, Череши, Кайсии - Листни въшки, Зелена прасковена листна въшка, Черешова муха - 20мл/100л вода (0.02%)
  Ябълки, Круши - Ябълков пъстър миниращ молец, Ябълков миниращ листов молец, Червеноглава ябълкова листна въшка, Кръгломиниращ молец - 20мл/100л вода (0.02%); Зелена ябълкова листна въшка, Ябълков плодов червей, Ябълково-живовлекова листна въшка – 20-25мл/100л вода (0.02-0.025%)
  Декоративни растения - Зелена розена листна въшка, Зелена прасковена листна въшка, Черна бобова листна въшка, Памукова листна въшка - 25мл/100л вода (0.025%)
  РАЗРЕШЕНИ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ
  Малини - Листни въшки, Листогризещи гъсеници, Ягодово хоботниче, Щитоносни въшки, Ябълкова запетаевидна щитоносна въшка, Малиново комарче - 25мл/100л вода (0.025%); Петнистокрила дрозофила, Средиземноморска плодова муха - 15мл/hl
  Къпини - Петнистокрила дрозофила, Средиземноморска плодова муха - 15мл/hl
  Касис (френско грозде) - Листни въшки, Хищни галици, Нощна пеперуда по френското грозде, Молец по касиса, Огневка, Щитоносни въшки - 25мл/100л вода (0.025%); Петнистокрила дрозофила - 25мл/hl
  Черна и червена боровинка - Листни въшки, Нощна пеперуда по френското грозде, Молец по касиса, Огневка, Щитоносни въшки - 25мл/100л вода (0.025%); Петнистокрила дрозофила, Средиземноморска плодова муха - 15мл/hl
  Ягоди - Листни въшки, Белокрилки - 25мл/дка; Петнистокрила дрозофила - 20-30мл/hl
  Кестен - Малка зимна педомерка, Кестенов плодов червей, Кестенов хоботник, Листозавивачки - 25мл/100л вода (0.025%)
  Ябълки, Круши - Петнистокрила дрозофила - 20-25мл/hl
  Праскови, Нектарини, Череши, Сливи, Къпини - Петнистокрила дрозофила - 15мл/hl
  Смокини - Петнистокрила дрозофила, Листни въшки, Средиземноморска плодова муха, Черна смокинова муха - 15мл/hl

 • Карантинен срок (дни): 1 за ягоди в оранжерии; 3 за домати, пипер, патладжан, краставици, тиквички, дини, пъпеши, малини, къпини, касис (френско грозде), черна и червена боровинка, ягоди на открито; 14 за ябълки, круши, праскови, нектарини, череши, кайсии, кестен, смокиня; 21 за картофи; за декоративни растения – не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

етикет MSDS

заповед калипсо 480 ск 29.04.2013

заповед калипсо 480 ск 29.05.2015

заповед калипсо 480 ск 22.04.2016

КАРАТЕ ЕКСПРЕС ВГ, НИНДЖА, ФОРЦА

ЛАМБДА ЦИХАЛОТРИН

25г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
КАРАТЕ ЕКСПРЕС ВГ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1295/19.07.2016 г.
 • Разр. №: 1265-4/09.08.2016 г.
 • Валидно до: 31.12.2016 г.
 • Притежател на разрешението: Синджента България ЕООД
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: несистемен пиретроиден инсектицид с контактно и стомашно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Цитрусови култури - портокал, лимон, мандарина, клементина - Листни въшки – сем. Aphididae - 120г/дка; Зелева дървеница, Мухи – разред Diptera - 60-160г/дкаПраскови, Нектарини - Листни въшки – сем. Aphididae - 40-60г/дка; Плодови мухи - 60 100г/дка; Източен плодов червей - 100-120г/дка; Прасковен клонков молец; Щитоносни въшки – сем. Coccidae - 100-160г/дка; Трипси - 60-80г/дка
  Кайсии, Сливи - Листни въшки – сем. Aphididae - 40-60г/дка; Плодови мухи - 60-100г/дка
  Кайсии - Източен плодов червей, Прасковен клонков молец - 100-120г/дка
  Череши - Листни въшки – сем. Aphididae - 40-60г/дка; Плодови мухи - 60-100г/дка
  Ябълки, Круши - Листни въшки – сем. Aphididae - 60-80г/дка; Плодови червеи, Кръгломиниращ молец - 60-100г/дка; Кръгломиниращ молец; Листогризещи гъсеници, Листоминиращи молци - 80-100г/дка; Обикновена крушова листна бълха(срещу I-во поколение-зимуващи възрастни) - 80-100г/дка; Обикновена крушова листна бълха(срещу II-ро поколение) - 100-140г/дка
  Ягоди - Листни въшки - 28-60г/дка; Пеперуди - 56-100г/дка
  Киви, Касис, Малини, Цариградско грозде - Листни въшки – сем. Aphididae - 28-60г/дка
  Бадеми, Лешници - Зелен агрилус, Майски бръмбар - 80-100г/дка
  Лозя - Лозова цикада 60-100г/дка; Гроздови молци І-во и ІІ-ро поколение, Зелена дървеница, Лозова листозавивачка - 100г/дка;
  Захарно цвекло - Листни въшки - 28-60г/дка; Надземни нощенки от сем. Noctuidae – 40-50г/дка; Земни бълхи, Цвеклов стъблохоботник - 42-80г/дка
  Пшеница, Ечемик - Листни въшки - 30г/дка; Трипси, Обикновена житна пиявица - 42-80г/дка; Надземни нощенки от сем. Noctuidae - 56-80г/дка
  Ръж, Овес, Сорго - Листни въшки, Трипси, Обикновена житна пиявица - 42-80г/дка; Надземни нощенки от сем. Noctuidae - 56-80г/дка
  Рапица - Листни въшки, Рапична листна оса, Бели пеперуди - 30г/дка
  Слънчоглед - Сив царевичен хоботник - 30г/дка; Листни въшки - 42-80г/дка
  Слънчоглед, Рапицса - Надземни нощенки от сем. Noctuidae - 40-50г/дка; Мухи – сем. Tenthredinidae, Рапичен цветояд, Рапична стъблена бълха - 42-80г/дка; Дървеници – сем. Cecidomyiidae, Галици – сем. Cimicidae - 58-120г/дка
  Царевица - Сив царевичен хоботник - 30г/дка; Листни въшки - 42-80г/дка; Молци, Западен царевичен коренов червей - 56-100г/дка
  Сладка царевица - Листни въшки - 42-80г/дка; Молци, Западен царевичен коренов червей - 56-100г/дка
  Царевица, Сладка царевица Надземни нощенки от сем. Noctuidae - 40-50г/дка; Обикновена житна пиявица, Трипси - 42-80г/дка
  Фуражна царевица - Надземни нощенки от сем. Noctuidae - 40-50г/дка; Листни въшки, Детелинов хоботник, Детелинов зърнояд - 42-120г/дка; Западен царевичен коренов червей - 56-100г/дка
  Фъстъци, Памук, Соя - Надземни нощенки от сем. Noctuidae - 40-50г/дка; Листни въшки, Мухи – сем. Tenthredinidae, Рапичен цветояд, Рапична стъблена бълха - 42-80г/дка; Дървеници – сем. Cecidomyiidae, Галици – сем. Cimicidae - 58-120г/дка
  Ливад, Пасища - Надземни нощенки от сем. Noctuidae - 40-50г/дка; Листни въшки, Детелинов хоботник, Детелинов зърнояд - 42-120г/дка
  Райграс, Люцерна, Фуражно цвекло - Надземни нощенки от сем. Noctuidae - 40-50г/дка; Листни въшки, Детелинов хоботник, Детелинов зърнояд - 42-120г/дка
  Чесън, Лук, Моркови, Краставици, Дини, Зелен фасул, Копър, Пипер, Патладжан, Пъпеши, Праз, Домати, Репички, Тиквички - Листни въшки, Оранжерийна белокрилка - 28-60г/дка; Надземни нощенки от сем. Noctuidae - 40-50г/дка; Колорадски бръмбар, Бяла зелева пеперуда, Молци, Трипси - 42-80г/дка; Дъвеници - 56-100г/дка
  Тютюн - Листни въшки, Оранжерийна белокрилка - 28-60г/дка; Надземни нощенки от сем. Noctuidae - 40-50г/дка; Трипси - 42-80г/дка; Тютюнева бълха - 42-80г/дка;
  Карфиол, Броколи, Зеле, Брюкселско зеле, Фасул, Бакла, Грах, Целина, Артишок, Леща, Маруля и подобни, Картофи Листни въшки Оранжерийна белокрилка - 28-60г/дка; Надземни нощенки от сем. Noctuidae - 40-50г/дка; Колорадски бръмбар, Бяла зелева пеперуда, Молци, Трипси - 42-80г/дка; Дъвеници - 56-100г/дка
  Цветя и декоративни растения Листни въшки, Оранжерийна белокрилка - 28-60г/дка; Надземни нощенки - 40-50г/дка; Трипси - 42-80г/дка; Листозавивачки по карамфила 70-120г/дка
  Гори - Листни въшки, Борова процесионка - 60-80г/дка; Молци - 60-100г/дка; Дървеница по явор - 80-100г/дка
  РАЗРЕШЕНИ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ
  Ябълки, Круши - Петнистокрила дрозофила (І-во поколение) – 80-100г/дка; Петнистокрила дрозофила (ІІ-ро поколение) – 100-140 г/дка
  Праскови, Нектарини, Кайсии, Череши, Сливи, Лозя- Петнистокрила дрозофила – 60-100г/дка
  Киви, Малини, Касис, Цариградско грозде- Петнистокрила дрозофила – 28-60г/дка
  Портокал, Лимон, Мандарина- Петнистокрила дрозофила – 60-160г/дка

 • Карантинен срок (дни): 3 за чесън, лук, моркови, краставици, дини, зелен фасул, копър, патладжан, пъпеш, пипер, домати, праз, репички, тиквички; 7 за цитрусови култури (портокал, лимон, мандарина, клементина), праскови, нектарини, кайсии, сливи, череши; ябълка, круша, ягоди, киви, касис, малина, цариградско грозде, бадеми, лешници, царевица, сладка царевица, фуражна царевица, люцерна, карфиол, броколи, зеле, брюкселско зеле, фасул, бакла, грах, целина, царевица (при доза 30г/дка); 14 за захарно цвекло, артишок, марули, леща; 15 за фъстъци памук, соя, фуражно цвекло, картофи; 20 за ливади и пасища; 21 за лозя; 28 за пшеница и ечемик, маслодайна рапица ( при доза 30 г/дка)30 за пшеница, ръж, сорго, рапица, райграс; 40 за ечемик, овес; 60 за тютюн; 70 за слънчоглед
Още информация
 

заповед карате експрес вг 10.11.2014 - І част

заповед карате експрес вг 10.11.2014 - ІІ част

заповед карате експрес вг 10.11.2014 - ІІІ част

заповед карате експрес вг 10.03.2015

заповед карате експрес вг 17.07.2015

заповед карате експрес вг 22.04.2016

заповед карате експрес вг 19.07.2016

Подреди по:
Име
Дата
 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com