Последно актуализирана: 11.12.2019 г.

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ИНСЕКТИЦИДИ

Продукти за борба с вредните насекомни неприятели по земеделските култури

АБАНТО

ПИРЕТРИНИ

40г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АБАНТО |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1200/07.06.2017 г.
 • Разр. №: 01486-1/27.06.2017 г.
 • Валидно до: 31.08.2020 г.
 • Притежател на разрешението: Индустриас Афраза С.А., Испания
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: несистемен инсектицид с контактно действие и бърз нокдаун ефект
  Подходящ за употреба в биологичното земеделие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Марули, Полска салата /кълнове салата, рукола, кресон и кълнове земен кресон, червен синап, къдраволистна и широколистна ендивия/, включително и бейби култури Спанак, Тученица, Листно и салатно цвекло - Листни въшки – 60мл/дка
  Домати, Пипер, Патлаждан, Тиквови с ядлива кора (краставици, тиквички), Тиквови с неядлива кора (тикви, пъпеши, дини) - Белокрилки – 75мл/дка
  Праскови, Нектарини, Кайсии, Сливи, Череши - Прасковена листна въшка – 75мл/дка
  Лозя - Цикада – 75мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 1 ден за домати, патладжан, пипер, краставици, тиквички, пъпеши, дини, тикви; 2 дни за марули, полска салата, кълнове салата, рукола, кресон, и кълнове земен кресон, червен синап, къдраволистна и широколистна ендивия, бейби култури, спанак, тученица, листно и салатно цвекло; 3 дни за праскови, нектарини, лозя; за кайсии, сливи, череши – не се изисква
Още информация
 

АВАНТ 150 ЕК

ИНДОКСАКАРБ

150г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АВАНТ 150 ЕК | 5 мл

5 мл

 • Зап. за разр. №: РД 11-2020/ 10.10.2019г.
 • Разр. №: 01175-4/12.03.2018 г.
 • Валидно до: 18.02.2023 г.
 • Притежател на разрешението: ФМС Агро България ЕООД
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: несистемен оксадиазинов инсектицид, действащ при контакт и при поглъщане
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя - Гроздови молци, Цикада, Лозова листозавивачка - 25мл/дка
  Рапица - Рапичен цветояд - 17мл/дка
  Артишок - Памукова нощенка, Зелева нощенка, Малка полска нощенка, Египетска памукова нощенка, Дяволска пеперуда - 25мл/дка
  Главесто зеле, Карфиол, Броколи - Памукова нощенка, Зелева нощенка, Бяла зелева пеперуда, Ряпна пеперуда, Малка полска нощенка, Египетска памукова нощенка - 17мл/дка
  Краставици, Тиквички - Памукова нощенка, Гамозначна нощенка, Малка полска нощенка, Египетска памукова нощенка, Царевичен стъблен пробивач, Сребристо точкова нощенка - 25мл/дка
  Спанак - Памукова нощенка, Малка полска нощенка, Гамозначна нощенка, Зелева нощенка - 25мл/дка
  Марули - Памукова нощенка, Малка полска нощенка, Египетска памукова нощенка, Гамозначна нощенка, Сребристо точкова нощенка, Зелева нощенка - 25мл/дка
  Сладка царевица и Царевица за зърно и силаж - Царевичен стъблен пробивач, Вид нощенка (Sesamia nonagrioides), Памукова нощенка, Западен коренов царевичн червей - 20мл/дка
  Череши - Плодова корогризачка, Листозавивачки - 33,3мл/дка
  Праскови, Нектарини - Прасковен молец, Плодова корогризачка, Източен плодов червей - 33,3мл/дка
  Ябълки, Круши - Източен плодов червей, Ябълков плодов червей, Малка лозова листозавивачка, Кафявоивичеста ябълкова листозавивачка, Ягодоплодна листозавивачка, Царевичен стъблен пробивач - 33,3мл/дка
  Домати, Пипер, Патладжан - Гамозначна нощенка, Сребристо точкова нощенка, Царевичен стъблен пробивач, Малка полска нощенка; Памукова нощенка - 25мл/дка
  Пъпеши, Тикви и Дини - Памукова нощенка - 25мл/дка

  РАЗРЕШЕНИ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ

  Домати - Доматен миниращ молец - 25мл/дка


 • Карантинен срок (дни): 1 ден за главесто зеле, карфиол, броколи, краставици и тиквички; 3 дни за марули, сладка царевица, домати пипер, патладжан, пъпеши, тикви и дини; 7 дни за праскови и нектарини, ябълки и круши; 10 дни за лозя, артишок и спанак; 14 дни за череши; за рапица не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

АГРИЯ 1050 +, ТЕРАГАРД ПЛЮС

ХЛОРПИРИФОС + ЦИПЕРМЕТРИН

480г/л + 50г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АГРИЯ 1050 + |

 • Зап. за разр. №: РД 11-2154/23.10.2018 г.
 • Разр. №: 01061-8/07.11.2018 г.
 • Валидно до: 31.01.2020 г.
 • Притежател на разрешението: Агрия АД, България
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: несистемен комбиниран инсектицид с контактно и стомашно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Картофи - Колорадски бръмбар - 50мл/дкаПшеница - Обикновен житен бегач (ларви) - 70мл/дка
  Тютюн - Тютюнев трипс - 70мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 28
Още информация
 

АДМИРАЛ 10 ЕК

ПИРИПРОКСИФЕН

100г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АДМИРАЛ 10 ЕК | 1 л

1 л

АДМИРАЛ 10 ЕК | 50 мл

50 мл

 • Зап. за разр. №: РД 11-147/23.01.2017 г.
 • Разр. №: 0027-2/08.02.2017 г.
 • Валидно до: 31.12.2019 г.
 • Притежател на разрешението: Сумитомо Кемикъл Агро Юръп САС, Франция
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: несистемен инсектицид с контактно и стомашно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Тиквички (оранжерийно производство), Краставици (оранжерийно производство), Корнишони (оранжерийно производство), Домати (оранжерийно производство) - Оранжерийна белокрилка - 7,5-50мл/дка (0.025%)

 • Карантинен срок (дни): 3
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

АКТАРА 25 ВГ

ТИАМЕТОКСАМ

250г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АКТАРА 25 ВГ | 250 г

250 г

АКТАРА 25 ВГ | 4 г

4 г

 • Зап. за разр. №: РД 11-1971/05.10.2018 г.
  Заповед за прекратяване на разрешението за пускане на пазара №: РД 11-1226/27.06.2019 г.
 • Разр. №: 01044-4/15.10.2018 г.
 • Валидно до: 27.09.2019 г. (гратисен период за продажба и разпространение)
 • Притежател на разрешението: Синджента България ЕООД
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: системен неоникотиноиден инсектицид с контактно и стомашно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Краставици (оранжерийно производство) - Памукова листна въшка - 0.007%Пипер (оранжерийно производство) - Листни въшки - 0.007%
  Домати (оранжерийно производство), Краставици (оранжерийно производство) - Oранжерийна белокрилка - 0.03%
  Домати (оранжерийно производство), Краставици (оранжерийно производство) - Памукова листна въшка, Зелена прасковена листна въшка, Оранжерийна белокрилка - 40+40г/дка (двукратно, чрез система за капково напояване) или 80г/дка (еднократно, чрез система за капково напояване)

 • Карантинен срок (дни): 3
Още информация
 

АКТАРА 25 ВГ

ТИАМЕТОКСАМ

250г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АКТАРА 25 ВГ | 1 кг

1 кг

АКТАРА 25 ВГ | 250 г

250 г

АКТАРА 25 ВГ | 4 г

4 г

АКТАРА 25 ВГ | 2 г

2 г

 • Функция: Инсектицид
 • Референтен продукт: АКТАРА 25 ВГ
 • Произход: Испания
 • Заповед за разрешаване на паралелна търговия №: Заповед за отнемане на разрешението за пускане на пазара №: РД 11-2223/11.11.2019 г.
 • Разр. №: 01477-2/20.12.2018 г.
 • Валидно до: 11.02.2020 г. (гратисен период за продажба и разпространение)
 • Притежател на разрешението: Агропал ООД
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Краставици (оранжерийно производство) - Памукова листна въшка - 0.007%Пипер (оранжерийно производство) - Листни въшки - 0.007%
  Домати (оранжерийно производство), Краставици (оранжерийно производство) - Oранжерийна белокрилка - 0.03%
  Домати (оранжерийно производство), Краставици (оранжерийно производство) - Памукова листна въшка, Зелена прасковена листна въшка, Оранжерийна белокрилка - 40+40г/дка (двукратно, чрез система за капково напояване) или 80г/дка (еднократно, чрез система за капково напояване)

 • Карантинен срок (дни): 3 за краставици, домати, пипер
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

АКТЕЛИК 50 ЕК

ПИРИМИФОС-МЕТИЛ

500г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АКТЕЛИК 50 ЕК | 1 л

1 л

 • Зап. за разр. №: РД 11-2464/30.11.2018 г.
 • Разр. №: 01004-3/25.03.2016 г.
 • Валидно до: 31.07.2020 г.
 • Притежател на разрешението: Синджента България ЕООД
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: първа професионална
 • Механизъм на действие: стемен органофосфорен инсектицид с контактно, стомашно и респираторно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Празни складови помещения и силозни клетки - Складови неприятели – 100мл/100м² (с 0,02-0,05л/ м² вода, приложен с въздушна помпа под налягане); 0,15мл/м³ (с 1,35мл/м³, приложен с автоматизиращ електрически разпръсквач М1026)Ечемик, Овес - Складови неприятели – 8мл/тон

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

АЛВЕРДЕ 240 СК

МЕТАФЛУМИЗОН

240г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АЛВЕРДЕ 240 СК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-775/18.04.2019 г.
 • Разр. №: 01008-5/23.04.2019 г.
 • Валидно до: 31.12.2024 г.
 • Притежател на разрешението: БАСФ ЕООД
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: несистемен, семикарбазонов инсектицид с контактно и стомашно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Картофи - Колорадски бръмбар - 20мл/дкаРАЗРЕШЕНИ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ
  Домати - Доматен миниращ молец - 100мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 3 за домати; 14 за картофи
Още информация
 

АЛТАКОР 35 ВГ

ХЛОРАНТРАНИЛИПРОЛ (РИНАКСИПИР)

350г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АЛТАКОР 35 ВГ | 100 г

100 г

АЛТАКОР 35 ВГ | 5 г

5 г

 • Зап. за разр. №: РД 11-378/01.03.2018 г.
 • Разр. №: 01200-3/12.03.2018 г.
 • Валидно до: 30.04.2025 г.
 • Притежател на разрешението: Хеминова България и Румъния ЕООД
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: несистемен диамиден инсектицид с предимно стомашно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Зеле - главесто, савойско, броколи, карфиол (полско производство) - Зелев молец, Зелева нощенка, Бяла зелева пеперуда, Рапична пеперуда, Малка полска нощенка, Египетска памукова нощенка - 8-10г/дка Зелен фасул със шушулки (полско и оранжерийно производство) - Малка полска нощенка, Египетска памукова нощенка, Гамозначна нощенка, Памукова нощенка, Царевичен стъблопробивач - 8-12г/дка Домати (полско и оранжерийно производство), Патладжани (полско и оранжерийно производство) - Доматен миниращ молец, Малка полска нощенка, Египетска памукова нощенка, Гамозначна нощенка, Памукова нощенка, Колорадски бръмбар - 8-12г/дка Краставици (полско и оранжерийно производство), Пъпеши (полско и оранжерийно производство), Дини (полско и оранжерийно производство), Тикви (полско и оранжерийно производство) - Гамозначна нощенка, Памукова нощенка, Малка полска нощенка, Египетска памукова нощенка, Царевичен стъблен пробивач - 8-12г/дка Спанак (полско производство), Салатни растения (полско производство), Подправки (полско производство), Марули (полско и оранжерийно производство) - Малка полска нощенка, Египетска памукова нощенка, Памукова нощенка, Гамозначна нощенка - 8-12г/дка Моркови (полско производство), Репички (полско производство) - Mорковена муха, Гамозначна нощенка, Памукова нощенка, Малка полска нощенка, Египетска памукова нощенка - 10-12г/дка

 • Карантинен срок (дни): 1 ден за подправки; 3 дни за зелен фасул, зеле, домати, патладжан, краставици, пъпеши, дини, тикви, марули, спанак, салатни растения; 21 дни за моркови, репички
Още информация
 

АМПЛИГО 150 ЗК

ЛАМБДА ЦИХАЛОТРИН + ХЛОРАНТРАНИЛИПРОЛ (РИНАКСИПИР)

50г/л + 100г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АМПЛИГО 150 ЗК | 250 мл

250 мл

АМПЛИГО 150 ЗК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-2280/12.11.2018 г.
 • Разр. №: 01270-2/12.11.2018 г.
 • Валидно до: 31.03.2024 г.
 • Притежател на разрешението: Синджента България ЕООД
 • Формулация: смесена формулация от КС и СК (ЗК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: комбинирн инсектицид с контактно, стомашно и трансламинарно действие с бърз начален нокдаун ефект и дълго последействие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Домати - Доматен миниращ молец, Надземни нощенки: египетска памукова нощенка, памукова нощенка, Листни въшки: черна бобова листна въшка, памукова листна въшка, зеленоивичеста листна въшка, зелена прасковена листна въшка - 40мл/дка
  Царевица, Сладка царевица - Царевичен стъблопробивач, Средиземноморски царевичен стъблопробивач, Памукова нощенка, Западен царевичен коренов червей - 30мл/дка
  Картофи - Картофен молец, Колорадски бръмбар - 30мл/дка
  Артишок - Надземни нощенки: малка полска нощенка, египетска памукова нощенка, сребристо точкова нощенка, Листни въшки: Brachycaudus cardui, Brachycaudus persicae, Macrosiphum spp. - 30мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 3 за домати и артишок; 14 за царевица, сладка царевица и картофи
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

АПАЧИ ЕВ

абамектин

18 г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АПАЧИ ЕВ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1634/ 08.08.2019г.
 • Разр. №: 01741-1/ 13.08.2019г.
 • Валидно до: 30.04.2021г.
 • Притежател на разрешението: Индустриас Афраза С.А., Испания
 • Формулация: емулсия, масло във вода (ЕВ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: инсектицид и акарицид
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Ябълки - Червен овощен акар, Обикновен паяжинообразуващ акар – 100 мл/дка
  Праскови и нектарини - Червен овощен акар, Обикновен паяжинообразуващ акар – 100-120 мл/дка
  Лозя (винени сортове); Лозя (десертни сортове) - Червен овощен акар, Обикновен паяжинообразуващ акар – 50-100 мл/дка
  Домати, патладжан - Обикновен паяжинообразуващ акар, Листоминиращи мухи – 30-100 мл/дка
  Пъпеши, Дини - Обикновен паяжинообразуващ акар, Листоминиращи мухи – 50-100 мл/дка
  Цаверица - Червен овощен акар, Обикновен паяжинообразуващ акар – 40 мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 3 дни за ябълки, домати, патладжан, пъпеши и дини; 14 дни за праскови, нектарини, лозя (винени и десертни сортове); за царевица - не се изисква
Още информация
 

АСКОТ ВГ

ЛАМБДА ЦИХАЛОТРИН

25.0г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АСКОТ ВГ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1935/30.12.2015 г.
 • Разр. №: 01365-1/08.01.2016 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Проплан Плант Протекшън, Испания
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: несистемен пиретроиден инсектицид с контактно и стомашно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Праскови, Нектарини - Прасковена листна въшка, Средиземноморска плодова муха - 40-80г/дка Картофи - Kолорадски бръмбар, Прасковена листна въшка - 40-80г/дка

 • Карантинен срок (дни): 7 за праскови, нектарини; 15 за картофи
Още информация
 

АУСТРАЛ ПЛЮС

ТЕФЛУТРИН + ФЛУДИОКСОНИЛ

40г/л + 10г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АУСТРАЛ ПЛЮС |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1051/19.06.218 г.
 • Разр. №: 01597-1/02.07.2018 г.
 • Валидно до: 31.10.2019 г.
 • Притежател на разрешението: Синджента България ЕООД
 • Формулация: концентрирана суспензия за третиране на семена (ФС)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Друга функция: Фунгицид
 • Механизъм на действие: Комбинация от две активни вещества - инсектицидно и фунгицидно. Тефлутринът е органично съединение. Той се класифицира като пиретроид, което означава, че по отношение на химическата структура той прилича на естествено срещащия се инсектицид пиретрин. Той е проектиран да бъде ефективен срещу почвените вредители. Флудиоксонилът е несистемен фенилпиролов фунгицид с предпазно и ограничено лечебно действие.
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Зърнено житни култури (пшеница, ечемик, ръж, тритикале, овес, спелта) - Телени червеи, Обикновен житен бегач - 500мл/100кг семена
  Пшеница, Тритикале, Спелта - Твърда главня, Фузариози, Септориоза - 500мл/100кг семена
  Ечемик - Ленточна боляст, Фузариози - 500мл/100кг семена
  Овес, Ръж - Фузариози - 500мл/100кг семена
  РАЗРЕШЕНИ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ
  Зърнено житни култури (пшеница, ечемик, ръж, тритикале, овес, спелта) - Миниращи мухи - 500мл/100кг семена
  Ечемик - Рамулариоза - 500мл/100кг семена

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
Още информация
 

АФИКАР 100 ЕК

ЦИПЕРМЕТРИН

100г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АФИКАР 100 ЕК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1174/05.11.2013 г.
 • Разр. №: 1202/02.12.2013 г.
 • Валидно до: 05.11.2023 г.
 • Притежател на разрешението: СБМ Девелопмент, Франция
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: несистемен пиретроиден инсектицид с контактно и стомашно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Рапица - Рапичен цветояд - 15мл/дкаКартофи - Колорадски бръмбар - 20мл/дка
  Пшеница, Ръж, Тритикале - Листни въшки по листата и класа - 25мл/дка
  Ябълки - Ябълков плодов червей, Миниращ молец - 30мл/дка
  Лозя - Шарен гроздов молец - 40мл/дка; Лозова листозавивачка - 50мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 7, 14 за ябълки, 21 за пшеница, ръж, тритикале
Още информация
 

АФЪРМ 095 СГ

ЕМАМЕКТИН БЕНЗОАТ

9.5г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АФЪРМ 095 СГ | 1 кг

1 кг

 • Зап. за разр. №: РД 11-702/22.04.2016 г.
 • Разр. №: 01134-3/10.05.2016 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Синджента България ЕООД
 • Формулация: гранули, разтворими във вода (СГ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: несистемен авермектинов инсектицид с проникващо действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Ябълки - Ябълков плодов червей - 300г/дкаДомати - Памукова нощенка, Доматен миниращ молец - 150г/дка
  РАЗРЕШЕНИ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ
  Череши - Петнистокрила дрозофила - 200г/дка
  Сливи - Петнистокрила дрозофила - 250г/дка

 • Карантинен срок (дни): 3 за домати; 7 за ябълки, череши, сливи
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 
 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com