Последно актуализирана: 18.04.2018 г.

ИНСЕКТИЦИДИ

Продукти за борба с вредните насекомни неприятели по земеделските култури

АБАНТО

ПИРЕТРИНИ

40г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АБАНТО |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1200/07.06.2017 г.
 • Разр. №: 01486-1/27.06.2017 г.
 • Валидно до: 31.08.2020 г.
 • Притежател на разрешението: Индустриас Афраза С.А., Испания
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: несистемен инсектицид с контактно действие и бърз нокдаун ефект
  Подходящ за употреба в биологичното земеделие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Марули, Полска салата /кълнове салата, рукола, кресон и кълнове земен кресон, червен синап, къдраволистна и широколистна ендивия/, включително и бейби култури Спанак, Тученица, Листно и салатно цвекло - Листни въшки – 60мл/дка
  Домати, Пипер, Патлаждан, Тиквови с ядлива кора (краставици, тиквички), Тиквови с неядлива кора (тикви, пъпеши, дини) - Белокрилки – 75мл/дка
  Праскови, Нектарини, Кайсии, Сливи, Череши - Прасковена листна въшка – 75мл/дка
  Лозя - Цикада – 75мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 1 ден за домати, патладжан, пипер, краставици, тиквички, пъпеши, дини, тикви; 2 дни за марули, полска салата, кълнове салата, рукола, кресон, и кълнове земен кресон, червен синап, къдраволистна и широколистна ендивия, бейби култури, спанак, тученица, листно и салатно цвекло; 3 дни за праскови, нектарини, лозя; за кайсии, сливи, череши – не се изисква
Още информация
 

АВАНТ 150 ЕК

ИНДОКСАКАРБ

150г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АВАНТ 150 ЕК | 5 мл

5 мл

 • Зап. за разр. №: РД 11-393/01.03.2018 г.
 • Разр. №: 01175-4/12.03.2018 г.
 • Валидно до: 18.02.2023 г.
 • Притежател на разрешението: Хеминова България и Румъния ЕООД
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: несистемен оксадиазинов инсектицид, действащ при контакт и при поглъщане
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Рапица - Рапичен цветояд - 17мл/дкаБрюкселско зеле, Зеле, Карфиол, Броколи - Зелева нощенка, Бяла зелева пеперуда - 17мл/дка
  Лозя - Гроздови молци, Лозова цикада, Лозова листозавивачка - 25мл/дка
  Пипер, Патладжан, Домати - Памукова нощенка - 25мл/дка
  Пъпеши, Тиква, Дини - Памукова нощенка - 25мл/дка
  Праскови - Източен плодов червей - 0.0333% (33.3мл/дка)
  РАЗРЕШЕНИ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ
  Домати - Доматен миниращ молец - 25мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 7 за праскови; 10 за лозя; за останалите - 3 дни; за рапица - не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

АГРИЯ 1050 +, ТЕРАГАРД ПЛЮС

ХЛОРПИРИФОС + ЦИПЕРМЕТРИН

480г/л + 50г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АГРИЯ 1050 + |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1362/26.06.2017 г.
 • Разр. №: 01061-6/08.02.2017 г.
 • Валидно до: 31.10.2018 г.
 • Притежател на разрешението: Агрия АД, България
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: несистемен комбиниран инсектицид с контактно и стомашно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Картофи - Колорадски бръмбар - 50мл/дкаПшеница - Обикновен житен бегач (ларви) - 70мл/дка
  Тютюн - Тютюнев трипс - 70мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 28
Още информация
 

АДМИРАЛ 10 ЕК

ПИРИПРОКСИФЕН

100г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АДМИРАЛ 10 ЕК | 1 л

1 л

АДМИРАЛ 10 ЕК | 50 мл

50 мл

 • Зап. за разр. №: РД 11-147/23.01.2017 г.
 • Разр. №: 0027-2/08.02.2017 г.
 • Валидно до: 31.12.2019 г.
 • Притежател на разрешението: Сумитомо Кемикъл Агро Юръп САС, Франция
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: несистемен инсектицид с контактно и стомашно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Тиквички (оранжерийно производство), Краставици (оранжерийно производство), Корнишони (оранжерийно производство), Домати (оранжерийно производство) - Оранжерийна белокрилка - 7,5-50мл/дка (0.025%)

 • Карантинен срок (дни): 3
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

АКТАРА 25 ВГ

ТИАМЕТОКСАМ

250г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АКТАРА 25 ВГ | 250 г

250 г

АКТАРА 25 ВГ | 4 г

4 г

 • Зап. за разр. №: РД 11-679/21.04.2015 г.
 • Разр. №: 01044-3/16.06.2015 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Синджента България ЕООД
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: системен неоникотиноиден инсектицид с контактно и стомашно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Краставици - Памукова листна въшка - 0.007%Пипер - Листни въшки - 0.007%
  Домати, Краставици - Oранжерийна белокрилка - 0.03%
  Домати (оранжерийно производство), Краставици (оранжерийно производство) - Памукова листна въшка, Зелена прасковена листна въшка, Оранжерийна белокрилка - 40+40г/дка (двукратно, чрез система за капково напояване) или 80г/дка дка (еднократно, чрез система за капково напояване)
  Картофи - Колорадски бръмбар, Листни въшки: картофена, зеленоивичеста, зелена прасковена, черна бобова - 6.0г/дка
  Тютюн - Тютюнева листна въшка - 20г/дка
  Ябълки - Зелена ябълкова листна въшка - 20г/дка
  Лозя - Американска лозова цикада, Лозова цикада, Цикада - 20г/дка

 • Карантинен срок (дни): 3 за краставици, домати, пипер; 7 за картофи, ябълки; 14 за тютюн, 28 за лозя
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

АКТЕЛИК 50 ЕК

ПИРИМИФОС-МЕТИЛ

500г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АКТЕЛИК 50 ЕК | 1 л

1 л

 • Зап. за разр. №: РД 11-403/16.03.2016 г.
 • Разр. №: 01004-3/25.03.2016 г.
 • Валидно до: 31.07.2019 г
 • Притежател на разрешението: Синджента България ЕООД
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: първа професионална
 • Механизъм на действие: стемен органофосфорен инсектицид с контактно, стомашно и респираторно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Празни складови помещения и силозни клетки - Складови неприятели – 100мл/100м² (с 0,02-0,05л/ м² вода, приложен с въздушна помпа под налягане); 0,15мл/м³ (с 1,35мл/м³, приложен с автоматизиращ електрически разпръсквач М1026)Ечемик, Овес - Складови неприятели – 8мл/тон

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

АЛВЕРДЕ 240 СК

МЕТАФЛУМИЗОН

240г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АЛВЕРДЕ 240 СК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-840/05.08.2013 г.
 • Разр. №: 01008-4/04.09.2013 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: БАСФ Агро Б.В., Швейцария
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: несистемен, семикарбазонов инсектицид с контактно и стомашно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Картофи - Колорадски бръмбар - 20мл/дкаРАЗРЕШЕНИ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ
  Домати - Доматен миниращ молец - 0.1% (100мл/дка)

 • Карантинен срок (дни): 3 за домати; 14 за картофи
Още информация
 

АЛТАКОР 35 ВГ

ХЛОРАНТРАНИЛИПРОЛ (РИНАКСИПИР)

350г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АЛТАКОР 35 ВГ | 100 г

100 г

АЛТАКОР 35 ВГ | 5 г

5 г

 • Зап. за разр. №: РД 11-378/01.03.2018 г.
 • Разр. №: 01200-3/12.03.2018 г.
 • Валидно до: 30.04.2025 г.
 • Притежател на разрешението: Хеминова България и Румъния ЕООД
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: несистемен диамиден инсектицид с предимно стомашно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Зеле - главесто, савойско, броколи, карфиол (полско производство) - Зелев молец, Зелева нощенка, Бяла зелева пеперуда, Рапична пеперуда, Малка полска нощенка, Египетска памукова нощенка - 8-10г/дка Зелен фасул със шушулки (полско и оранжерийно производство) - Малка полска нощенка, Египетска памукова нощенка, Гамозначна нощенка, Памукова нощенка, Царевичен стъблопробивач - 8-12г/дка Домати (полско и оранжерийно производство), Патладжани (полско и оранжерийно производство) - Доматен миниращ молец, Малка полска нощенка, Египетска памукова нощенка, Гамозначна нощенка, Памукова нощенка, Колорадски бръмбар - 8-12г/дка Краставици (полско и оранжерийно производство), Пъпеши (полско и оранжерийно производство), Дини (полско и оранжерийно производство), Тикви (полско и оранжерийно производство) - Гамозначна нощенка, Памукова нощенка, Малка полска нощенка, Египетска памукова нощенка, Царевичен стъблен пробивач - 8-12г/дка Спанак (полско производство), Салатни растения (полско производство), Подправки (полско производство), Марули (полско и оранжерийно производство) - Малка полска нощенка, Египетска памукова нощенка, Памукова нощенка, Гамозначна нощенка - 8-12г/дка Моркови (полско производство), Репички (полско производство) - Mорковена муха, Гамозначна нощенка, Памукова нощенка, Малка полска нощенка, Египетска памукова нощенка - 10-12г/дка

 • Карантинен срок (дни): 1 ден за подправки; 3 дни за зелен фасул, зеле, домати, патладжан, краставици, пъпеши, дини, тикви, марули, спанак, салатни растения; 21 дни за моркови, репички
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

АМПЛИГО 150 ЗК

ЛАМБДА ЦИХАЛОТРИН + ХЛОРАНТРАНИЛИПРОЛ (РИНАКСИПИР)

50г/л + 100г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АМПЛИГО 150 ЗК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1765/10.11.2014 г.
 • Разр. №: 01270/01.12.2014 г.
 • Валидно до: 31.12.2015 г.
 • Притежател на разрешението: Синджента България ЕООД
 • Формулация: смесена формулация от КС и СК (ЗК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: комбинирн инсектицид с контактно, стомашно и трансламинарно действие с бърз начален нокдаун ефект и дълго последействие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица, Сладка царевица - Царевичен стъблопробивач - 30мл/дкаМаруля и други салати - Памукови нощенки - 40мл/дка
  Карфиол, Броколи - Зелева пеперуда, Зелев молец, Памукови нощенки - 40мл/дка
  Домати - Доматен миниращ молец, Памукови нощенки - 40мл/дка
  Пресни билки - Памукови нощенки - 40мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 3 за карфиол, броколи, домати; 14 за царевица, сладка царевица,маруля и други салати, пресни билки
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

АСКОТ ВГ

ЛАМБДА ЦИХАЛОТРИН

25.0г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АСКОТ ВГ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1935/30.12.2015 г.
 • Разр. №: 01365-1/08.01.2016 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Проплан Плант Протекшън, Испания
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: несистемен пиретроиден инсектицид с контактно и стомашно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Праскови, Нектарини - Прасковена листна въшка, Средиземноморска плодова муха - 40-80г/дка Картофи - Kолорадски бръмбар, Прасковена листна въшка - 40-80г/дка

 • Карантинен срок (дни): 7 за праскови, нектарини; 15 за картофи
Още информация
 

АФИКАР 100 ЕК

ЦИПЕРМЕТРИН

100г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АФИКАР 100 ЕК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1174/05.11.2013 г.
 • Разр. №: 1202/02.12.2013 г.
 • Валидно до: 05.11.2023 г.
 • Притежател на разрешението: СБМ Девелопмент, Франция
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: несистемен пиретроиден инсектицид с контактно и стомашно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Рапица - Рапичен цветояд - 15мл/дкаКартофи - Колорадски бръмбар - 20мл/дка
  Пшеница, Ръж, Тритикале - Листни въшки по листата и класа - 25мл/дка
  Ябълки - Ябълков плодов червей, Миниращ молец - 30мл/дка
  Лозя - Шарен гроздов молец - 40мл/дка; Лозова листозавивачка - 50мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 7, 14 за ябълки, 21 за пшеница, ръж, тритикале
Още информация
 

АФЪРМ 095 СГ

ЕМАМЕКТИН БЕНЗОАТ

9.5г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АФЪРМ 095 СГ | 1 кг

1 кг

 • Зап. за разр. №: РД 11-702/22.04.2016 г.
 • Разр. №: 01134-3/10.05.2016 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Синджента България ЕООД
 • Формулация: гранули, разтворими във вода (СГ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: несистемен авермектинов инсектицид с проникващо действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Ябълки - Ябълков плодов червей - 300г/дкаДомати - Памукова нощенка, Доматен миниращ молец - 150г/дка
  РАЗРЕШЕНИ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ
  Череши - Петнистокрила дрозофила - 200г/дка
  Сливи - Петнистокрила дрозофила - 250г/дка

 • Карантинен срок (дни): 3 за домати; 7 за ябълки, череши, сливи
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

АФЪРМ ОПТИ

ЕМАМЕКТИН БЕНЗОАТ

9.5г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АФЪРМ ОПТИ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-473/15.03.2018 г.
 • Разр. №: 01572-1/19.03.2018 г.
 • Валидно до: 30.04.2025 г.
 • Притежател на разрешението: Синджента България ЕООД
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: несистемен авермектинов инсектицид с проникващо действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Семкови овощни видове - ябълки, круши, дюли, мушмули, японски мушмули - Ябълков плодов червей, Източен плодов червей, Плодови червеи (Cydia spp.), Листозавивачки, Кръгломиниращ молец, Ябълков пъстър миниращ молец – 200г/дка
  Костилкови овощни видове - праскови, нектарини - Източен плодов червей, Прасковен молец – 200-225г/дка
  Костилкови овощни видове - сливи - Сливов плодов червей – 250г/дка
  РАЗРЕШЕНИ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ
  Костилкови овощни видове - череши - Петнистокрила дрозофила – 200г/дка
  Костилкови овощни видове - сливи - Петнистокрила дрозофила – 250г/дка
  Ягоди - Петнистокрила дрозофила – 150г/дка

 • Карантинен срок (дни): 1 ден за ягоди; 7 дни за череши, сливи, ябълки, круши, дюли, мушмули, японски мушмули; 14 дни за праскови и нектарини
Още информация
 

БИ-58

ДИМЕТОАТ

400 г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
БИ-58 | 1 л

1 л

 • Зап. за разр. №: РД 11-1243/14.06.2017 г.
 • Разр. №: 0079-2/10.07.2017 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: БАСФ, Германия
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Друга функция: Акарицид
 • Механизъм на действие: системен инсектицид и акарицид с контактно и стомашно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Овощни – Зелена прасковена листна въшка, Виолетова стридоподобна щитоносна въшка - 0.05-0.07%; Обикновена сливова щитоносна въшка - 0.1%; Кръгломиниращ молец - 0.15%; Дървесница, Калифорнийска щитоносна въшка (млади ларви), Черничева щитоносна въшка (млади ларви), Дървесинояд - 0.2%Сливи – Малка сливова листна въшка - 50мл/дка; Обикновена сливова щитоносна въшка – 0.1%
  Хмел - Хмелова листна въшка - 0.08%; Голям люцернов хоботник - 200 мл/дка
  Зеленчуци – Оранжерийна белокрилка, Обикновен паяжинообразуващ акар, Атлантически акар - 0.1%.
  Tютюн – Зелена прасковена листна въшка, Тютюнев трипс - 200мл/дка РАЗРЕШЕНИ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ
  Горски видове - насекомни неприятели по горски дървесни видове – 0,07%-0,2%
  Горски видове - акари по горски дървесни видове – 0,1%
  Забележка: Продукта да не се използва в периода на отделяне на „манa“ за манов мед.

 • Карантинен срок (дни): 21
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

БИСКАЯ 240 ОД

ТИАКЛОПРИД

240г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
БИСКАЯ 240 ОД | 1 л

1 л

 • Зап. за разр. №: РД 09-456/10.07.2007 г.
 • Разр. №: 0521/12.07.2007 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Байер България ЕООД
 • Формулация: маслена дисперсия (ОД)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: системен неоникотиноиден инсектицид с контактно и стомашно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Картофи - Колорадски бръмбар - 20мл/дкаПшеница - Обикновен житен бегач - 25мл/дка
  Рапица - Рапичен цветояд - 25мл/дка
  Зеленчуци - Зелена прасковена листна въшка, Памукова листна въшка - 0.06%

 • Карантинен срок (дни): 3 за зеленчуци; 21 за картофи, рапица; 30 за пшеница
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 
 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com