02 994 62 50, 0885 73 30 25

Разрешени продукти

Списък на разрешените продукти с възможност за търсене.
el_spisukХербициди

Препарати за борба с плевелите

АЖИЛ 100ЕК

( ШОГУН 100ЕК )

Активно вещество: Съдържа 100 г/л пропаквизафоп + сърфактант
Формулация: емулсионен концентрат
Производител: Мактешим Аган, Израел
Категория за употреба: II-ра – за употреба от лица със сертификат
Карантинен срок: 60 дни
Разрешение за употреба №:01093/12.05.2010г.
Разрешена за употреба:
РАПИЦА МАСЛОДАЙНА – 50мл/дка във фаза 3-5 лист на плевелите;
СОЯ, ПАМУК, ПИПЕР, СЛЪНЧОГЛЕД, ЗАХАРНО ЦВЕКЛО, ДОМАТИ, ЛУК – 80мл/дка във фаза 3-5 лист на плевелите;
СЛЪНЧОГЛЕД, ЗАХАРНО ЦВЕКЛО, ТИКВИ, ПЪПЕШИ – 80мл/дка във фаза 3-5 лист на плевелите;
СОЯ – 100мл/дка във фаза 3-5 лист на плевелите;
ПАМУК, ДОМАТИ, ПИПЕР, ЛУК – 150мл/дка във фаза 3-5 лист на плевелите;
ЯГОДИ, МАЛИНИ – 150-200мл/дка във фаза 3-5 лист на плевелите.
Начин на действие: Селективен, системен, вегетационен арилоксифеноксипропионатен хербицид
Приложение: Срещу едногодишни житни плевели и самосевки от житни култури и многогодишни житни плевели в т.ч балур от коренища.
Чувствителни плевели: Ветрушка, Глушина, Див овес, Индийско елоиузине, Кощрява, Кръвно просо, Кокоше просо, Лисича опашка, Овсига, Просо, Райграс, Ягло, Балур, Пирей, Полевица, Троскот

pdf Етикет pdf MSDS