Последно актуализирана: 19.09.2017 г.

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

ШАРПЕН 33 EК, ПЕНКОТ 33 EК, ПЕНДИ 33 EК

ПЕНДИМЕТАЛИН

330г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ШАРПЕН 33 EК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-87/16.01.2017 г.
 • Разр. №: 01279-3/14.02.2017 г.
 • Валидно до: 31.07.2018 г.
 • Притежател на разрешението: Шарда Европа Б.В.Б.А., Белгия
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, почвен и вегетационен хербицид за борба с житни и някои едногодишни широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица, Слънчоглед, Фасул, Нахут, Грах за консервиране, Картофи, Тютюн - 360-600мл/дкаСоя, Моркови, Ряпа, Маруля, Ендивия, Карфиол - 300-600мл/дка
  Пипер, Памук - 400-600мл/дка
  Цикория - 300-500мл/дка
  Козя брада - 240мл/дка
  Лупина - 360мл/дка
  Топола - 280-360мл/дка
  Лозя, Ябълки, Круши, Дюли, Кайсии, Праскови, Нектарини, Цитрусови, Овощни разсадници, Фъстъци - 400-600мл/дка
  Декоративни, Разсадници, - 300-730мл/дка
  Треви за семена - 210-400мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 28 за аспержи; 75 за маруля, ендивия, цикория; за останалите култури - ограничен от фазата на приложение
Още информация
 

MSDS

заповед шарпен 33 ек 10.12.2014

заповед шарпен 33 ек 03.02.2015

заповед шарпен 33 ек 06.11.2015

заповед Шарпен 33 ЕК 16.01.2017

ЧИКАРА ДУО

ГЛИФОЗАТ + ФЛАЗАСУЛФУРОН

288г/кг+6,7г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ЧИКАРА ДУО |

 • Зап. за разр. №: РД 11-2021/20.10.2016 г.
 • Разр. №: 01377-2/17.11.2016 г.
 • Валидно до: 31.01.2018 г.
 • Притежател на разрешението: ИСК Биосайънсис Юръп Н.В., Белгия
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: тотален, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни житни и едногодишни/двугодишни широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя - винени и десертни сортове - 300г/дка; Маслини - 300г/дка Цитрусови - 300г/дка

 • Карантинен срок (дни): 45 за маслини и цитрусови; 75 за лозя
Още информация
 

етикет MSDS

заповед чикара дуо 03.02.2016

заповед чикара дуо 20.10.2016

ЦИКЛОП

КЛОДИНАФОП-ПРОПАРГИЛ + КЛОКВИНТОЦЕТ-МЕКСИЛ (антидот)

95г/л + 25г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ЦИКЛОП |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1709/14.09.2016 г.
 • Разр. №: 01450-1/20.09.2016
 • Валидно до: 30.04.2019 г.
 • Притежател на разрешението: Индустриас Афраза, С.А. Испания
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни житни плевели, в т.ч. див овес
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница (мека и твърда) - 63мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
Още информация
 

заповед циклоп 14.09.2016

ЦЕЛИО ВГ

КЛОДИНАФОП-ПРОПАРГИЛ + ПИРОКСУЛАМ + КЛОКВИНТОЦЕТ-МЕКСИЛ (антидот)

200г/кг + 75г/кг + 75г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
ЦЕЛИО ВГ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-2014/20.10.2016 г.
 • Разр. №: 01454-1/17.11.2016
 • Валидно до: 30.04.2019 г.
 • Притежател на разрешението: Синджента България ЕООД
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: Селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни житни и широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница (твърда и мека), Ръж, Тритикале - 25г/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

msds заповед целио вг 20.10.2016

ХУСАР МАКС ОД

ЙОДОСУЛФУРОН + МЕЗОСУЛФУРОН + антидот

7.5г/л+7.5г/л+22.5
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ХУСАР МАКС ОД |

 • Зап. за разр. №: РД 09-456/10.07.2007 г.
 • Разр. №: 0523-2/19.03.2012 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Байер Кропсайънс, Германия
 • Формулация: маслена дисперсия (ОД)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни житни, включително див овес, и широколистни плевели, в т.ч. слабочувствителни на хормоноподобните хербициди
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница - 100 мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
Още информация
 

заповед хусар макс од 10.07.2007

ХЕМТРИБЕ 75 ВГ

ТРИБЕНУРОН-МЕТИЛ

750г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ХЕМТРИБЕ 75 ВГ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1366/19.11.2012 г.
 • Разр. №: 01160/28.11.2012 г.
 • Валидно до: 19.11.2022 г.
 • Притежател на разрешението: Хеминова България и Румъния ЕООД
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни широколистни плевели, в т.ч. слабочувствителни на хормоноподобни хербициди
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница, Ечемик - 1,5г/дка

 • Карантинен срок (дни): 30
Още информация
 

ЕТИКЕТ MSDS

заповед хемтрибе 75 вг 19.11.2012

ХЕМНИКО 24 СК, МИСТРАЛ ОПТИ 240 СК

НИКОСУЛФУРОН

240г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
ХЕМНИКО 24 СК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-205/27.02.2012 г.
 • Разр. №: 01148-2/12.07.2013 г.
 • Валидно до: 27.02.2022 г.
 • Притежател на разрешението: Хеминова България и Румъния ЕООД
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни, в т.ч. балур и пирей и някои широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица - 21мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЕТИКЕТ MSDS

msds - Мистрал Опти 240 СК

заповед хемнико 24 ск 27.02.2012

ХАРМОНИ ЕКСТРА СГ, РЕФАЙН ЕКСТРА

ТИФЕНСУЛФУРОН-МЕТИЛ + ТРИБЕНУРОН-МЕТИЛ

333г/кг + 167г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ХАРМОНИ ЕКСТРА СГ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-682/21.04.2015 г.
 • Разр. №: 0538-3/16.06.2015 г.
 • Валидно до: 31.12.2016 г.
 • Притежател на разрешението: ДюПон Интернешънъл Оперейшънс САРЛ, Швейцария
 • Формулация: Вододиспергируеми гранули (СГ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Мека и твърда зимна пшеница, Мека и твърда пролетна пшеница, Ечемик - зимен и пролетен, Овес - зимен и пролетен, Ръж - зимна, Тритикале - 6г/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
Още информация
 

ЕТИКЕТ MSDS

заповед хармони екстра сг 10.11.2014

заповед хармони екстра сг 21.04.2015

ФУЗИЛАД ФОРТЕ 150 ЕК

ФЛУАЗИФОП-П-БУТИЛ

150г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
ФУЗИЛАД ФОРТЕ 150 ЕК | 1 л

1 л

 • Зап. за разр. №: РД 11-1846/07.09.2017 г.
 • Разр. №: 1016-2/
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Синджента, Швейцария
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба със самосевки от житни култури, едногодишни и многогодишни житни плевели, в т.ч балур
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Маслодайна рапица - Срещу самосевки от житни култури - 50мл/дка Слънчоглед - Срещу едногодишни житни плевели, в т.ч. балур от семе - 80мл/дка; Срещу многогодишни житни плевели, в т.ч. балур от коренища - 100-130мл/дка
  Памук, Фасул в група варива - Срещу едногодишни житни плевели, в т.ч. балур от семе - 90мл/дка; Срещу многогодишни житни плевели, в т.ч. балур от коренища - 100-130мл/дка
  Фасул с шушулки - Срещу едногодишни плевели; срещу многогодишни плевели – 50-250мл/дка
  Соя, Картофи - Срещу едногодишни житни плевели, в т.ч. балур от семе - 90мл/дка; Срещу многогодишни житни плевели, в т.ч. балур от коренища - 130мл/дка
  Тютюн - Срещу едногодишни плевели; срещу многогодишни житни плевели, в т.ч. балур от коренища – 90мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 90 за слънчоглед, картофи, фасул в група варива, маслодайна рапица; 75 за соя; 28 за фасул с шушулки; за памук и тютюн - не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

MSDS

заповед фузилад форте 150 ек 07.09.2017

ФРОНТИЕР СУПЕР

ДИМЕТЕНАМИД-П

720г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ФРОНТИЕР СУПЕР |

 • Зап. за разр. №: xx
 • Разр. №: 0184/10.03.2004 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: БАСФ СЕ, Германия
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, почвен хербицид за борба с едногодишни житни и някои широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица, Захарно цвекло, Соя, Слънчоглед, Картофи - 80-140мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
Още информация
 

ФОКУС УЛТРА, СТРАТОС УЛТРА

ЦИКЛОКСИДИМ

100г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
ФОКУС УЛТРА |

 • Зап. за разр. №: РД 12-26/30.04.2009 г.
 • Разр. №: 1006/06.10.2009 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: БАСФ СЕ, Германия
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба със самосевки от житни култури, едногодишни и многогодишни плевели, в т.ч балур от коренища
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Маслодайна рапица - Срещу едногодишни житни плевели и самосевки от житни култури - 100мл/дка Соя, Захарно цвекло, Фасул, Люцерна, Грах - Срещу едногодишни житни плевели - 100мл/дка; Срещу многогодишни житни плевели - 200мл/дка
  Слънчоглед - Срещу многогодишни житни плевели - 200мл/дка
  Царевица (СТМ - циклоксидим толерантна) - Срещу едногодишни и многогодишни житни плевели - 200мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 60
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

MSDS

заповед фокус ултра 10.07.2007

заповед фокус ултра 30.04.2009

ФОКСТРОТ 69 ЕВ

ФЕНОКСАПРОП-П-ЕТИЛ

69г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ФОКСТРОТ 69 ЕВ |

 • Зап. за разр. №: РД 09-456/10.02007 г.
 • Разр. №: 0518/12.07.2007 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Хеминова България и Румъния ЕООД
 • Формулация: емулсия, масло във вода (ЕВ)
 • Категория на употреба: първа професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни житни плевели, в т.ч. див овес
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница, Ечемик - 100мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 60
Още информация
 

ЕТИКЕТ MSDS

фокстрот 69 ев 10.07.2007

 

ФЛУРОСТАР 200

ФЛУРОКСИПИР

200г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ФЛУРОСТАР 200 |

 • Зап. за разр. №: РД 11-987/10.06.2015 г.
 • Разр. №: 1317-1/01.07.2015 г.
 • Валидно до: 31.12.2022 г.
 • Притежател на разрешението: Глобахем н.в., Белгия
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница - мека и твърда, Ечемик, Овес, Ръж - 90мл/дкаЦаревица - 50-70мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 60
Още информация
 

MSDS заповед флуростар 200 10.06.2015  

ФИНИ ВГ

МЕТСУЛФУРОН-МЕТИЛ

200г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ФИНИ ВГ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-854/20.06.2014 г.
 • Разр. №: 1237/27.06.2014 г.
 • Валидно до: 20.06.2024 г.
 • Притежател на разрешението: Агрикем Б.В., Холандия
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни широколистни, в т.ч. устойчиви на хормоноподобните хербициди
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница, Ечемик, Тритикале, Овес, Свободни площи - 3,0г/дка

 • Карантинен срок (дни): 90
Още информация
 

заповед фини вг 20.06.2014

ФЕН 24 ЕК

ОКСИФЛУОРФЕН

240г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ФЕН 24 ЕК |

 • Зап. за разр. №: Заповед за прекратяване на разрешението РД 11-1033/03.10.2013 г. - обжалвана
 • Притежател на разрешението: Зенит Кроп Сайънсис АД, Лихтенщайн
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, почвен и вегетационен хербицид за борба с едногодишни и някои многогодишни широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Слънчоглед - След сеитба, преди поникване - 80-100мл/дка; Вегетационно - 80мл/дкаЛозя - 80-100мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 45
Още информация
 

Подреди по:
Име
Дата
 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com