Последно актуализирана: 19.09.2017 г.

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

КОСМИК

ГЛИФОЗАТ

360г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
КОСМИК | 1 л

1 л

КОСМИК | 500 мл

500 мл

КОСМИК | 200 мл

200 мл

КОСМИК | 100 мл

100 мл

 • Зап. за разр. №: РД 09-719/29.12.2005 г.
 • Разр. №: 0323/09.01.2006 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Ариста Лайфсайънсис
 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: тотален, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Овощни, Лозя - 400-1200мл/дка Ж.п. линии - 1200мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 30
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЕТИКЕТ MSDS  

НЕРО ЕК

ПЕТОКСАМИД + КЛОМАЗОН

400г/л + 24г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
НЕРО ЕК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1668/10.08.2017 г.
 • Разр. №: xx
 • Валидно до: 31.01.2019 г.
 • Притежател на разрешението: Хеминова България и Румъния ЕООД
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, почвен хербицид за борба с едногодишни широколистни и житни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Зимна маслодайна рапица - След сеитба, преди поникване (до 5 дни след сеитба) - 300мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
Още информация
 

заповед неро ек 10.08.2017

ТЕМЗА СК

МЕЗОТРИОН

100г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ТЕМЗА СК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1709/16.08.2017 г.
 • Разр. №: xx
 • Валидно до: 31.07.2018 г.
 • Притежател на разрешението: Глобахем Н.В., Белгия
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, почвен и вегетационен хербицид за борба с едногодишни житни и широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица за фураж и зърно - 75-150мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
Още информация
 

заповед темза ск 16.08.2017

КАБАДЕКС ЕКСТРА

МЕЗОТРИОН + ФЛОРАСУЛАМ

267г/л + 16.7г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
КАБАДЕКС ЕКСТРА |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1710/16.08.2017 г.
 • Разр. №: xx
 • Валидно до: 31.07.2018 г.
 • Притежател на разрешението: Дау АгроСайънсис Експорт САС, Франция
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, почвен и вегетационен хербицид за борба с широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица (за зърно и силаж) - След сеитба, преди поникване - 45мл/дка; Вегетационно - 30мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
Още информация
 

заповед кабадекс Екстра 16.08.2017

БИСМАРК КС

КЛОМАЗОН + ПЕНДИМЕТАЛИН

55г/л + 275г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
БИСМАРК КС | 200 мл

200 мл

БИСМАРК КС | 100 мл

100 мл

БИСМАРК КС | 20 мл

20 мл

 • Зап. за разр. №: РД 11-171/24.01.2017 г.
 • Разр. №: 01419-2/14.02.2017 г.
 • Валидно до: 31.07.2018 г.
 • Притежател на разрешението: Оксон Италия СпА, Италия
 • Формулация: суспензия капсули (КС)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, почвен и вегетационен хербицид за борба с едногодишни широколистни и житни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Памук - След сеитба, преди поникване - 200-250мл/дкаТютюн - Преди разсаждане - 250-300мл/дка
  Рапица - След сеитба, преди поникване - 120-150мл/дка
  Аспержи - След беритба, преди показване на новите стъбла над почвата - 200-300мл/дка
  Фасул, Грах, Бакла, Резене, Кориандър - След сеитба, преди поникване - 150-200мл/дка
  Ориз (засят на сухо) - След сеитба, преди поникване - 200-300мл/дка
  Царевица - Преди поникване, рано след поникване - 150-200мл/дка
  Соя - След сеитба, преди поникване - 200-250мл/дка
  Картофи - Преди поникване, след загърляне - 150-200мл/дка
  Моркови - След сеитба, преди поникване - 150-200мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

етикет msds

заповед бисмарк кс 31.05.2016

заповед бисмарк кс 24.01.2017

КЛИОФАР 600 СЛ

КЛОПИРАЛИД

600г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
КЛИОФАР 600 СЛ | 1 л

1 л

КЛИОФАР 600 СЛ | 25 мл

25 мл

 • Зап. за разр. №: РД 11-1561/29.08.2016 г.
 • Разр. №: 01441-1/15.09.2016 г.
 • Валидно до: 30.04.2019 г.
 • Притежател на разрешението: Ариста Лайфсайънс Бенелюкс СПРЛ, Белгия
 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с ограничен брой едногодишни широколистни плевели и паламида
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Зеле, Карфиол, Лук, Захарно и кръмно цвекло, Маслодайна рапица, Ряпа - 25мл/дка
  Пшеница, Ечемик, Овес, Ръж, Царевица за зърно - 17мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 42 за захарно и кръмно цвекло; за останалите не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЕТИКЕТ

заповед клиофар 600 сл 29.08.2016

ОМНЕРА ОД

ФЛУРОКСИПИР + МЕТСУЛФУРОН-МЕТИЛ + ТИФЕЕНСУЛФУРОН-МЕТИЛ

135г/л + 5г/л + 30г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ОМНЕРА ОД |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1842/05.09.2017 г.
 • Разр. №: xx
 • Валидно до: 31.12.2022 г.
 • Притежател на разрешението: ДюПон България ЕООД
 • Формулация: маслена дисперсия (ОД)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Зимни житни култури (пшеница, ечемик, ръж, тритикале, овес, твърда пшеница) и Пролетни житни култури (пшеница, ечемик, овес, твърда пшеница) - 75-100мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
Още информация
 

заповед омнера од 05.09.2017

ЕВОЛИЯ

МЕЗОТРИОН

500г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ЕВОЛИЯ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1197/07.06.2017 г.
 • Разр. №: 01484-1/27.06.2017 г.
 • Валидно до: 31.07.2018 г.
 • Притежател на разрешението: Синджента България ЕООД
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, почвен и вегетационен хербицид за борба с едногодишни широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Сладка царевица - 15г/дка
  Царевица за фураж, зърно и семепроизводство - 30г/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
Още информация
 

заповед еволия 07.06.2017

КЛЕРАВО

ИМАЗАМОКС + КВИНМЕРАК

35г/л + 250г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
КЛЕРАВО |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1199/07.06.2017 г.
 • Разр. №: 01485-1/27.06.2017 г.
 • Валидно до: 31.07.2018 г.
 • Притежател на разрешението: БАСФ СЕ, Германия
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни широколистни и житни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Зимна маслодайна рапица (Клиърфийлд толерантни хибриди) - 100мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
Още информация
 

заповед клераво 07.06.2017

КАЛИСТО ПЛЮС

МЕЗОТРИОН + ДИКАМБА

50г/л + 120г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
КАЛИСТО ПЛЮС |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1201/07.06.2017 г.
 • Разр. №: 01487-1/27.06.2017 г.
 • Валидно до: 31.07.2018 г.
 • Притежател на разрешението: Синджента България ЕООД
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица - 200мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
Още информация
 

заповед калисто плюс 07.06.2017

ТАЙФУН СЛ

ГЛИФОЗАТ

360г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
ТАЙФУН СЛ | 1 л

1 л

ТАЙФУН СЛ | 500 мл

500 мл

ТАЙФУН СЛ | 250 мл

250 мл

ТАЙФУН СЛ | 100 мл

100 мл

 • Зап. за разр. №: РД 11-195/18.02.2013 г.
 • Разр. №: 01174-2/01.02. 2017 г .
 • Валидно до: 18.02.2023 г.
 • Притежател на разрешението: Адама Агрикълчър Б.В., Нидерландия
 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: тотален, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели; десикант
 • Друга функция: Десикант
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Слънчоглед, Царевица - 300мл/дка
  Слънчоглед - 400мл/дка (за десикация)
  Пшеница - зимна - 400 мл/дка
  Овощни градини, Лозя, Стърнища, Свободни площи - 400 - 1200мл/дка
  Ж.п. линии - 1200мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 30 дни за слънчоглед, царевица, соя; 14 дни за житни, зимна пшеница
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

 msds

заповед тайфун сл 18.02.2013

 

АКРИС

ДИМЕТЕНАМИД-П + ТЕРБУТИЛАЗИН

280г/л + 250г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АКРИС |

 • Зап. за разр. №: РД 11-710/06.04.2017 г.
 • Разр. №: 01474-1/18.04.2017 г.
 • Валидно до: 31.10.2018 г.
 • Притежател на разрешението: БАСФ СЕ, Германия
 • Формулация: суспо-емулсия (СЕ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, почвен и вегетационен хербицид за борба с едногодишни житни и широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица - 200-300мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
Още информация
 

ЗАПОВЕД АКРИС 06.04.2017

КАОС

БЕНТАЗОН

480г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
КАОС |

 • Зап. за разр. №: РД 11-238/03.02.2017 г.
 • Разр. №: 01470-1/16.02.2017 г.
 • Валидно до: 30.06.2018 г.
 • Притежател на разрешението: Сапек Агро С.А., Португалия
 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, контактен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица - 250-300мл/дка Ориз - 300-400мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
Още информация
 

Заповед Каос 03.02.2017

ЗЕНКОР 600 СК

МЕТРИБУЗИН

600г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
ЗЕНКОР 600 СК | 1 л

1 л

ЗЕНКОР 600 СК | 100 мл

100 мл

ЗЕНКОР 600 СК | 50 мл

50 мл

ЗЕНКОР 600 СК | 20 мл

20 мл

 • Зап. за разр. №: РД 11-11/07.01.2016 г.
 • Разр. №: 01253-2/21.01.2016 г.
 • Валидно до: 30.09.2018 г.
 • Притежател на разрешението: Байер България ЕООД
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, почвен и вегетационен хербицид за борба с едногодишни широколистни и някои житни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Картофи - След засаждане преди поникване – 75-90мл/дка; След поникване – 45-60мл/дка; Преди поникване – 60 мл/дка + След поникване – 30 мл/дка
  Домати (полско производство) - След сеитба преди поникване или вегетационно – във фаза 2-4 същински лист и след оформянето на лехите и тировете или 20 дни след разсаждане и добро вкореняване (3-4 същински лист – 46мл/дка
  Аспержи - Почвено преди поникване или след прибиране на реколтата - 90мл/дка
  Моркови (полско производство) - Вегетационно - 35мл/дка (еднократно или разделяне на дозата на две приложения без да се надвишава максималната доза/сезон)
  Моркови за семепроизводство - Почвено преди поникване - 76мл/дка
  Люцерна за семепроизводство - Почвено преди поникване - 90мл/дка
  РАЗРЕШЕНИ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ
  Соя - Почвено преди поникване - 35мл/дка
  Моркови (полско производство) - Вегетационно (втори същински лист) - 60мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 7 дни за аспержи; 30 за домати; 42 за моркови (при доза на приложение 35мл/дка/сезон); 60 за картофи, соя, моркови (при доза на приложение 60мл/дка - разрешена минимална употреба);
  за моркови и люцерна за семепроизводство - не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

   

ЕТИКЕТ MSDS

заповед зенкор 600 ск 03.07.2014

заповед зенкор 600 ск 07.01.2016

ГЛИФОС УЛТРА

ГЛИФОЗАТ

360г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ГЛИФОС УЛТРА |

 • Зап. за разр. №: РД 11-160/24.01.2017 г.
 • Разр. №: 01460-1/14.02.2017 г.
 • Валидно до: 31.12.2018 г.
 • Притежател на разрешението: Хеминова България и Румъния ЕООД
 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: тотален, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Аспержи (полско производство) - 0,15-1,2л/дка, внесен след сеитба, преди поникванеОвощни градини, Лозя, Орех (над 3 години), Топола, Смърч (над 2 години) - 0,15-1,2л/дка, внесен между растенията Свободни площи (незасети терени), Ж.П. линии, Канали - 0,15-1,2л/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
Още информация
 

ЗАПОВЕД ГЛИФОС УЛТРА 24.01.2017

Подреди по:
Име
Дата
 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com