Последно актуализирана: 16.11.2017 г.

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

ДИФЕНДЪР СЛ, МАГНЕТО СЛ, ПАСИФИК СЛ

2,4 Д аминна сол + ДИКАМБА

360г/л + 120г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
ДИФЕНДЪР СЛ | 1 л

1 л

ДИФЕНДЪР СЛ | 100 мл

100 мл

 • Зап. за разр. №: РД 12-27/05.03.2010 г.
 • Разр. №: 01066-2/26.05.2011 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Нюфарм, Австрия
 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: комбиниран листен, систе­мен хербицид за борба с широколистни плевели в т.ч и устойчивите на 2,4 Д при житните култури
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница - 80-100 мл/дка Царевица - 120мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 30
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЕТИКЕТ msds

Заповед дифендър 05.03.2010

ДИФЛАНИЛ СД

ДИФЛУФЕНИКАН

500г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ДИФЛАНИЛ СД |

 • Зап. за разр. №: РД 11-935/30.05.2016 г.
 • Разр. №: 01421-1/07.06.2016 г.
 • Валидно до: 31.12.2019 г.
 • Притежател на разрешението: Глобахем НВ, Белгия
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, контактен вегетационен хербицид за борба с едногодишни широколистни плевели, в т.ч. cлабочувствителни на хормоноподобните хербициди
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница (зимна) - 25мл/дкаПшеница (пролетна) - 37,5мл/дка
  Ечемик (зимен) - 20-40мл/дка
  Ръж (зимна) - 25мл/дка
  Ръж (пролетна) - 37,5мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
Още информация
 

заповед дифланил сд 30.05.2016

ДОМИНАТОР 360 СЛ

ГЛИФОЗАТ

360г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ДОМИНАТОР 360 СЛ |

 • Зап. за разр. №: xx
 • Разр. №: 0214-2/29.11.2012 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Дау Агросайънсис, Франция
 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: тотален, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Овощни, Лозя - 400-1200мл/дка Ж.п. линии - 1200мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 30
Още информация
 

ДОМИНАТОР МЕГА 480 СЛ

ГЛИФОЗАТ

480г/л - като диметиламониева сол - 608г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ДОМИНАТОР МЕГА 480 СЛ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-120/29.01.2014 г.
 • Разр. №: 01218/29.01.2014 г.
 • Валидно до: 29.01.2024 г.
 • Притежател на разрешението: Дау Агросайънсис, Франция
 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: тотален, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Стърнища - Срещу едногодишни житни и широколистни плевели, във фаза бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели - 300мл/дка; Срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели, във фаза бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели - 900мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
Още информация
 

заповед доминатор мега 480 сл 29.01.2014

ДОМИНАТОР УЛТРА

ГЛИФОЗАТ

360г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ДОМИНАТОР УЛТРА |

 • Зап. за разр. №: РД 09-213/06.04.2006 г.
 • Разр. №: 0356/20.04.2006 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Дау Агросайънсис, Франция
 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: тотален, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя - 300мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 30
Още информация
 

ДУАЛ ГОЛД 960 ЕК

S-МЕТОЛАХЛОР

960г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
ДУАЛ ГОЛД 960 ЕК | 1 л

1 л

ДУАЛ ГОЛД 960 ЕК | 250 мл

250 мл

 • Зап. за разр. №: РД 11-529/29.04.2013 г.
 • Разр. №: 01012-3/19.11.2013 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Синджента, Швейцария
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, почвен хербицид за борба с едногодишни житни, в т.ч. балур от семе и някои широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Домати, Пипер, Моркови, Лук І,ІІ,ІІІ год. - 120мл/дка Царевица, Слънчоглед, Соя, Захарно цвекло, Тютюн, Памук, Картофи, Фасул, Люцерна, Сорго - 150мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

MSDS

заповед дуал голд 960 ек 29.12.2006

заповед дуал голд 960 ек 29.04.2013

заповед дуал голд 960 ек 11.11.2013

ЕВОЛИЯ

МЕЗОТРИОН

500г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ЕВОЛИЯ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1197/07.06.2017 г.
 • Разр. №: 01484-1/27.06.2017 г.
 • Валидно до: 31.07.2018 г.
 • Притежател на разрешението: Синджента България ЕООД
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, почвен и вегетационен хербицид за борба с едногодишни широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Сладка царевица - 15г/дка
  Царевица за фураж, зърно и семепроизводство - 30г/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
Още информация
 

заповед еволия 07.06.2017

ЕКИП ОД

ФОРАМСУЛФУРОН

22.5г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
ЕКИП ОД | 5 л

5 л

 • Зап. за разр. №: РД 11-1050/03.07.2014 г.
 • Разр. №: 01087-2/29.04.2014 г.
 • Валидно до: 30.04.2019 г.
 • Притежател на разрешението: Байер Кропсайанс, Германия
 • Формулация: маслена дисперсия (ОД)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни житни и широколистни плевели и балур
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица - 200-250мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

етикет MSDS

заповед екип од 30.04.2009

заповед екип од 03.07.2014

 

ЕКЛИПС 70 ВГ

МЕТРИБУЗИН

700г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
ЕКЛИПС 70 ВГ | 500 г

500 г

ЕКЛИПС 70 ВГ | 70 г

70 г

ЕКЛИПС 70 ВГ | 40 г

40 г

ЕКЛИПС 70 ВГ | 20 г

20 г

 • Зап. за разр. №: РД 11-1234/07.07.2016 г.
 • Разр. №: 01095-3/25.07.2016 г.
 • Валидно до: 31.07.2019 г.
 • Притежател на разрешението: Адама Агрикълчър Б.В.,Нидерландия
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, почвен и вегетационен хербицид за борба с едногодишни житни и широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Картофи - преди поникване -25-40г/дка; след пълно разтваряне на котиледоните - 25-30г/дка
  Домати - преди поникване - 25-30г/дка; след пълно разтваряне на котиледоните - 25-40г/дка
  Моркови - след разтворен четвърти лист - 25-35г/дка
  Соя - след сеитба, преди поникване на културата - 25-35г/дка
  Люцерна - есен, след последния откос, когато културата е в покой - 50-75г/дка
  Пшеница (твърда и мека), ечемик - 10г/дка

 • Карантинен срок (дни): 30 за домати, 60 за моркови и люцерна; за останалите не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЕТИКЕТ MSDS

заповед еклипс 70 вг 03.05.2012

заповед еклипс 70 вг 10.05.2016

заповед еклипс 70 вг 07.07.2016

 

ЕКОПАРТ ТУРБО

ПИРАФЛУФЕН-ЕТИЛ

26,5г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
ЕКОПАРТ ТУРБО |

 • Зап. за разр. №: РД 11-398/16.03.2016 г.
 • Разр. №: 01387-1/25.03.2016 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Ничино Юръп Ко., Обединено кралство
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, контактен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни широколистни плевели; десикант
 • Друга функция: Десикант
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя, ябълки, круши, дюли, мушмули, японска мушмула, праскови, нектарини, кайсии, сливи, череши, лешници - 80мл/дка Лозя, ябълки, круши, дюли, мушмули, японска мушмула, праскови, нектарини, кайсии, сливи, череши, лешници - 25-30мл/дка при приложение с глифозатсъдържащи хербициди Свободни площи, ж.п. линии, канални диги, сухи канавки - 25-30 мл/дка - срещу широколистни плевели, коренови издънки (самостоятелно или в комбинация с глифозат съдържащи хербициди) Картофи - 80мл/дка (за десикация)

 • Карантинен срок (дни): 3 за картофи; 7 за череши; 20 за лешници; 30 за останалите
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

MSDS заповед екопарт турбо 16.03.2016

ЕКСПРЕС 50 СГ

ТРИБЕНУРОН-МЕТИЛ

500г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
ЕКСПРЕС 50 СГ | 100 г

100 г

 • Зап. за разр. №: РД 12-62/29.12.2006 г.
 • Разр. №: 0508/15.06.2007 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: ДюПон ИО, Швейцария
 • Формулация: Вододиспергируеми гранули (СГ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Слънчоглед- хибриди на Пионер (устойчиви на Експрес 50 СГ) - 4г/дка

 • Карантинен срок (дни): 30
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЕТИКЕТ MSDS

заповед експрес 50 сг 29.12.2006

ЕЛЕКТРОН 500 СК

МЕТАЗАХЛОР + КВИНМЕРАК

375г/л+125г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ЕЛЕКТРОН 500 СК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-249/11.02.2015 г.
 • Разр. №: 01300-1/19.03.2015 г.
 • Валидно до: 31.07.2020 г.
 • Притежател на разрешението: Адама Агрикълчър Б.В.,Нидерландия
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: първа професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, почвен и вегетационен хербицид за борба с едногодишни житни и широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Маслодайна рапица - 200мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
Още информация
 

заповед електрон 500 ск 11.02.2015

ЕЛУМИС ОД

МЕЗОТРИОН + НИКОСУЛФУРОН

75г/л + 30г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
ЕЛУМИС ОД | 5 л

5 л

 • Зап. за разр. №: РД 11-1074/14.10.2013 г.
 • Разр. №: 01151-2/25.10.2013 г.
 • Валидно до: 03.05.2022 г.
 • Притежател на разрешението: Синджента Кроп Протекшън, Швейцария
 • Формулация: маслена дисперсия (ОД)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни широколистни и житни плевели, в т.ч. балур от семена и коренища
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица - Еднократно - 130-200мл/дка; Двукратно - 100+70мл/дка и 130+70мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

MSDS

заповед елумис од 03.05.2012

заповед елумис од 14.10.2013

ЕРГОН ВГ

ТИФЕНСУЛФУРОН-МЕТИЛ + МЕТСУЛФУРОН-МЕТИЛ

682г/кг + 68г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ЕРГОН ВГ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1372/19.11.2012 г.
 • Разр. №: 01163/28.11.2012 г.
 • Валидно до: 19.11.2022 г.
 • Притежател на разрешението: Ротам Агрокемикъл Юръп, Англия
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни двусемеделни (широколистни плевели)
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница, Ръж, Тритикале - 5-9г/дкаЗимен ечемик - 5-6г/дка
  Пролетен ечемик - 6г/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
Още информация
 

MSDS заповед ергон вг 19.11.2012

ЕСТЕРОН 600 ЕК

2,4 Д естер

600г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ЕСТЕРОН 600 ЕК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-397/16.03.2016 г.
 • Разр. №: 01385-1/25.03.2016 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Дау Агросайънсис Експорт, Франция
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни широколистни плевели, паламида и повитица.
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица, Пшеница, Ечемик - 50-100 мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 60
Още информация
 

заповед естерон 600 ек 16.03.2016

Подреди по:
Име
Дата
 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com