Последно актуализирана: 08.02.2018 г.

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

ДОМИНАТОР МЕГА 480 СЛ

ГЛИФОЗАТ

480г/л - като диметиламониева сол - 608г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ДОМИНАТОР МЕГА 480 СЛ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-120/29.01.2014 г.
 • Разр. №: 01218/29.01.2014 г.
 • Валидно до: 29.01.2024 г.
 • Притежател на разрешението: Дау Агросайънсис, Франция
 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: тотален, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Стърнища - Срещу едногодишни житни и широколистни плевели, във фаза бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели - 300мл/дка; Срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели, във фаза бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели - 900мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
Още информация
 

заповед доминатор мега 480 сл 29.01.2014

ДОМИНАТОР УЛТРА

ГЛИФОЗАТ

360г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ДОМИНАТОР УЛТРА |

 • Зап. за разр. №: РД 09-213/06.04.2006 г.
 • Разр. №: 0356/20.04.2006 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Дау Агросайънсис, Франция
 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: тотален, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя - 300мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 30
Още информация
 

ДУАЛ ГОЛД 960 ЕК

S-МЕТОЛАХЛОР

960г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
ДУАЛ ГОЛД 960 ЕК | 1 л

1 л

ДУАЛ ГОЛД 960 ЕК | 250 мл

250 мл

 • Зап. за разр. №: РД 11-529/29.04.2013 г.
 • Разр. №: 01012-3/19.11.2013 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Синджента, Швейцария
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, почвен хербицид за борба с едногодишни житни, в т.ч. балур от семе и някои широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Домати, Пипер, Моркови, Лук І,ІІ,ІІІ год. - 120мл/дка Царевица, Слънчоглед, Соя, Захарно цвекло, Тютюн, Памук, Картофи, Фасул, Люцерна, Сорго - 150мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

MSDS

заповед дуал голд 960 ек 29.12.2006

заповед дуал голд 960 ек 29.04.2013

заповед дуал голд 960 ек 11.11.2013

ЕВОЛИЯ

МЕЗОТРИОН

500г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ЕВОЛИЯ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1197/07.06.2017 г.
 • Разр. №: 01484-1/27.06.2017 г.
 • Валидно до: 31.07.2018 г.
 • Притежател на разрешението: Синджента България ЕООД
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, почвен и вегетационен хербицид за борба с едногодишни широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Сладка царевица - 15г/дка
  Царевица за фураж, зърно и семепроизводство - 30г/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
Още информация
 

заповед еволия 07.06.2017

ЕКИП ОД

ФОРАМСУЛФУРОН

22.5г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
ЕКИП ОД | 5 л

5 л

 • Зап. за разр. №: РД 11-1050/03.07.2014 г.
 • Разр. №: 01087-2/29.04.2014 г.
 • Валидно до: 30.04.2019 г.
 • Притежател на разрешението: Байер Кропсайанс, Германия
 • Формулация: маслена дисперсия (ОД)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни житни и широколистни плевели и балур
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица - 200-250мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

етикет MSDS

заповед екип од 30.04.2009

заповед екип од 03.07.2014

 

ЕКЛИПС 70 ВГ

МЕТРИБУЗИН

700г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
ЕКЛИПС 70 ВГ | 500 г

500 г

ЕКЛИПС 70 ВГ | 70 г

70 г

ЕКЛИПС 70 ВГ | 40 г

40 г

ЕКЛИПС 70 ВГ | 20 г

20 г

 • Зап. за разр. №: РД 11-1234/07.07.2016 г.
 • Разр. №: 01095-3/25.07.2016 г.
 • Валидно до: 31.07.2019 г.
 • Притежател на разрешението: Адама Агрикълчър Б.В.,Нидерландия
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, почвен и вегетационен хербицид за борба с едногодишни житни и широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Картофи - преди поникване -25-40г/дка; след пълно разтваряне на котиледоните - 25-30г/дка
  Домати - преди поникване - 25-30г/дка; след пълно разтваряне на котиледоните - 25-40г/дка
  Моркови - след разтворен четвърти лист - 25-35г/дка
  Соя - след сеитба, преди поникване на културата - 25-35г/дка
  Люцерна - есен, след последния откос, когато културата е в покой - 50-75г/дка
  Пшеница (твърда и мека), ечемик - 10г/дка

 • Карантинен срок (дни): 30 за домати, 60 за моркови и люцерна; за останалите не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЕТИКЕТ MSDS

заповед еклипс 70 вг 03.05.2012

заповед еклипс 70 вг 10.05.2016

заповед еклипс 70 вг 07.07.2016

 

ЕКОПАРТ ТУРБО

ПИРАФЛУФЕН-ЕТИЛ

26,5г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
ЕКОПАРТ ТУРБО |

 • Зап. за разр. №: РД 11-398/16.03.2016 г.
 • Разр. №: 01387-1/25.03.2016 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Ничино Юръп Ко., Обединено кралство
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, контактен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни широколистни плевели; десикант
 • Друга функция: Десикант
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя, ябълки, круши, дюли, мушмули, японска мушмула, праскови, нектарини, кайсии, сливи, череши, лешници - 80мл/дка Лозя, ябълки, круши, дюли, мушмули, японска мушмула, праскови, нектарини, кайсии, сливи, череши, лешници - 25-30мл/дка при приложение с глифозатсъдържащи хербициди Свободни площи, ж.п. линии, канални диги, сухи канавки - 25-30 мл/дка - срещу широколистни плевели, коренови издънки (самостоятелно или в комбинация с глифозат съдържащи хербициди) Картофи - 80мл/дка (за десикация)

 • Карантинен срок (дни): 3 за картофи; 7 за череши; 20 за лешници; 30 за останалите
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

етикет mSDS

заповед екопарт турбо 16.03.2016

ЕКСПРЕС 50 СГ

ТРИБЕНУРОН-МЕТИЛ

500г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
ЕКСПРЕС 50 СГ | 100 г

100 г

 • Зап. за разр. №: РД 12-62/29.12.2006 г.
 • Разр. №: 0508/15.06.2007 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: ДюПон ИО, Швейцария
 • Формулация: Вододиспергируеми гранули (СГ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Слънчоглед- хибриди на Пионер (устойчиви на Експрес 50 СГ) - 4г/дка

 • Карантинен срок (дни): 30
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЕТИКЕТ MSDS

заповед експрес 50 сг 29.12.2006

ЕЛЕКТРОН 500 СК

МЕТАЗАХЛОР + КВИНМЕРАК

375г/л+125г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ЕЛЕКТРОН 500 СК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-249/11.02.2015 г.
 • Разр. №: 01300-1/19.03.2015 г.
 • Валидно до: 31.07.2020 г.
 • Притежател на разрешението: Адама Агрикълчър Б.В.,Нидерландия
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: първа професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, почвен и вегетационен хербицид за борба с едногодишни житни и широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Маслодайна рапица - 200мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
Още информация
 

заповед електрон 500 ск 11.02.2015

ЕЛУМИС ОД

МЕЗОТРИОН + НИКОСУЛФУРОН

75г/л + 30г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
ЕЛУМИС ОД | 5 л

5 л

 • Зап. за разр. №: РД 11-1074/14.10.2013 г.
 • Разр. №: 01151-2/25.10.2013 г.
 • Валидно до: 03.05.2022 г.
 • Притежател на разрешението: Синджента Кроп Протекшън, Швейцария
 • Формулация: маслена дисперсия (ОД)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни широколистни и житни плевели, в т.ч. балур от семена и коренища
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица - Еднократно - 130-200мл/дка; Двукратно - 100+70мл/дка и 130+70мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

MSDS

заповед елумис од 03.05.2012

заповед елумис од 14.10.2013

ЕРГОН ВГ

ТИФЕНСУЛФУРОН-МЕТИЛ + МЕТСУЛФУРОН-МЕТИЛ

682г/кг + 68г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ЕРГОН ВГ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1372/19.11.2012 г.
 • Разр. №: 01163/28.11.2012 г.
 • Валидно до: 19.11.2022 г.
 • Притежател на разрешението: Ротам Агрокемикъл Юръп, Англия
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни двусемеделни (широколистни плевели)
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница, Ръж, Тритикале - 5-9г/дкаЗимен ечемик - 5-6г/дка
  Пролетен ечемик - 6г/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
Още информация
 

MSDS заповед ергон вг 19.11.2012

ЕСТЕРОН 600 ЕК

2,4 Д естер

600г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ЕСТЕРОН 600 ЕК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-397/16.03.2016 г.
 • Разр. №: 01385-1/25.03.2016 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Дау Агросайънсис Експорт, Франция
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни широколистни плевели, паламида и повитица.
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица, Пшеница, Ечемик - 50-100 мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 60
Още информация
 

заповед естерон 600 ек 16.03.2016

ЕФАЗАТ 36 СЛ

ГЛИФОЗАТ

360г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ЕФАЗАТ 36 СЛ |

 • Зап. за разр. №: xx
 • Разр. №: 01051/24.02.2010 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: К&Н Ефтимиадис, Гърция
 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: тотален, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя - 400-1200мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 30
Още информация
 

mSDS

ЗЕНКОР 600 СК

МЕТРИБУЗИН

600г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
ЗЕНКОР 600 СК | 1 л

1 л

ЗЕНКОР 600 СК | 100 мл

100 мл

ЗЕНКОР 600 СК | 50 мл

50 мл

ЗЕНКОР 600 СК | 20 мл

20 мл

 • Зап. за разр. №: РД 11-11/07.01.2016 г.
 • Разр. №: 01253-2/21.01.2016 г.
 • Валидно до: 30.09.2018 г.
 • Притежател на разрешението: Байер България ЕООД
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, почвен и вегетационен хербицид за борба с едногодишни широколистни и някои житни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Картофи - След засаждане преди поникване – 75-90мл/дка; След поникване – 45-60мл/дка; Преди поникване – 60 мл/дка + След поникване – 30 мл/дка
  Домати (полско производство) - След сеитба преди поникване или вегетационно – във фаза 2-4 същински лист и след оформянето на лехите и тировете или 20 дни след разсаждане и добро вкореняване (3-4 същински лист – 46мл/дка
  Аспержи - Почвено преди поникване или след прибиране на реколтата - 90мл/дка
  Моркови (полско производство) - Вегетационно - 35мл/дка (еднократно или разделяне на дозата на две приложения без да се надвишава максималната доза/сезон)
  Моркови за семепроизводство - Почвено преди поникване - 76мл/дка
  Люцерна за семепроизводство - Почвено преди поникване - 90мл/дка
  РАЗРЕШЕНИ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ
  Соя - Почвено преди поникване - 35мл/дка
  Моркови (полско производство) - Вегетационно (втори същински лист) - 60мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 7 дни за аспержи; 30 за домати; 42 за моркови (при доза на приложение 35мл/дка/сезон); 60 за картофи, соя, моркови (при доза на приложение 60мл/дка - разрешена минимална употреба);
  за моркови и люцерна за семепроизводство - не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЕТИКЕТ MSDS

заповед зенкор 600 ск 03.07.2014

заповед зенкор 600 ск 07.01.2016

ЗЕНКОР 70 ВГ

МЕТРИБУЗИН

700г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ЗЕНКОР 70 ВГ | 50 г

50 г

ЗЕНКОР 70 ВГ | 17, 5 г

17, 5 г

 • Зап. за разр. №: РД 12-61/29.12.2006 г.
  Заповед за прекратяване на разрешението за пускане на пазара №:
  РД 11-2627/01.12.2017 г.
 • Разр. №: 0564/29.09.2009 г.
 • Валидно до: 01.06.2018 г. (гратисен период за продажба и разпространение)
 • Притежател на разрешението: Байер Кропсайанс, Германия
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, почвен и вегетационен хербицид за борба с едногодишни широколистни и някои житни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Домати - безразсадни - 50г/дка Домати - във фаза първа цветна китка - 60-70г/дка; преди разсаждане - 70г/дка
  Картофи - при височина 5-10см на културата - 60-70г/дка; след засаждане преди поникване - 70-80г/дка Люцерна - стара - 100г/дка

 • Карантинен срок (дни): 30
Още информация
 

ЕТИКЕТ MSDS

заповед зенкор 70 вг 29.12.2006

заповед зенкор 70 вг 01.12.2017

Подреди по:
Име
Дата
 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com