Последно актуализирана: 16.11.2017 г.

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

БРАСАН 540 ЕК

ДИМЕТАХЛОР + КЛОМАЗОН

500г/л + 40г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
БРАСАН 540 ЕК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-932/30.05.2016 г.
 • Разр. №: 01346-2/07.06.2016 г.
 • Валидно до: 31.10.2019 г.
 • Притежател на разрешението: Синджента България ЕООД
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, почвен хербицид за борба с едногодишни широколистни и някои житни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Маслодайна зимна рапица - 200мл/дка;

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
Още информация
 

MSDS

заповед БРАСАН 540 ЕК 06.11.2015

заповед брасан 540 ек 30.05.2016

БУГУИС

КЛОДИНАФОП-ПРОПАРГИЛ + КЛОКВИНТОЦЕТ-МЕКСИЛ (антидот)

95г/л + 25г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
БУГУИС |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1711/14.09.2016 г.
 • Разр. №: 01451-1/20.09.2016 г.
 • Валидно до: 30.04.2019 г.
 • Притежател на разрешението: Проплан Плант Протекшън Ко. С.Л., Испания
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни житни плевели, в т.ч. див овес
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница (мека и твърда) - 63мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
Още информация
 

етикет заповед бугуис 14.09.2016

БУКТРИЛ УНИВЕРСАЛ

БРОМОКСИНИЛ октаноат/ хептаноат + 2,4 Д етилхексил естер

400.8 г/л = 280г/л бромоксинил + 422.1 г/л = 280г/л 2.4-Д
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
БУКТРИЛ УНИВЕРСАЛ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-86/28.01.2014 г.
 • Разр. №: 01221/28.01.2014 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Байер Кропсайанс, Германия
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица, Сорго - 80мл/дка Пшеница, Ечемик, Овес, Ръж - 100мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

етикет MSDS

заповед БУКТРИЛ УНИВЕРСАЛ 28.01.2014

БУТИЗАН 400 СК

МЕТАЗАХЛОР

400г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
БУТИЗАН 400 СК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-846/05.08.2013 г.
 • Разр. №: 01068-2/04.09.2013 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: БАСФ СЕ, Германия
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: първа професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, почвен и вегетационен хербицид за борба с едногодишни житни и широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Зеле, Зеле - разсад, Рапица - 250мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 70
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

MSDS

заповед бутизан 400 ск 03.01.2008

заповед бутизан 400 ск 05.08.2013

БУТИЗАН S

МЕТАЗАХЛОР

500г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
БУТИЗАН S |

 • Зап. за разр. №: РД 11-848/05.08.2013 г.
 • Разр. №: 01069-2/04.09.2013 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: БАСФ СЕ, Германия
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: първа професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, почвен и вегетационен хербицид за борба с едногодишни житни и широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Тютюн - 150мл/дкаПраз, Зеле, Рапица - фуражна - 200мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 70
Още информация
 

заповед бутизан S 05.08.2013

БУТИЗАН МАКС

МЕТАЗАХЛОР + ДИМЕТЕНАМИД-П + КВИНМЕРАК

200г/л + 200г/л + 100г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
БУТИЗАН МАКС |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1048/03.07.2014 г.
 • Разр. №: 01258/29.07.2014 г.
 • Валидно до: 03.07.2024 г.
 • Притежател на разрешението: БАСФ СЕ, Германия
 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Категория на употреба: първа професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, почвен и вегетационен хербицид за борба с едногодишни житни и широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Маслодайна рапица - След сеитба, преди поникване - 200мл/дка; Вегетационно - 250мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 70
Още информация
 

заповед бутизан макс 03.07.2014

ВАЛСАГЛИФ

ГЛИФОЗАТ

360 г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ВАЛСАГЛИФ |

 • Зап. за разр. №: xx
 • Разр. №: 0153/04.01.2005 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Стоктън Кемикъл Корп, САЩ
 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: тотален, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя - 600мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 30
Още информация
 

MSDS

ВАЛСАМИН

2,4 Д аминна сол

600г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ВАЛСАМИН |

 • Зап. за разр. №: xx
 • Разр. №: 0154/04.01.2005 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Стоктън Кемикъл Корп, САЩ
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница - 150мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
Още информация
 

MSDS  

ВЕЗУВИЙ, ГЛИФОМЕГА, БАЛЕАГЛИФО, КИЛЛЪР 360

ГЛИФОЗАТ

360г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ВЕЗУВИЙ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-292/08.02.2017 г.
 • Разр. №: 01404-2/06.03.2017 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Вентура Агросайънс, Великобритания
 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: тотален, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели; десикант
 • Друга функция: Десикант
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Памук, Тютюн - 300мл/дка; Пшеница, Ечемик - 400 мл/дка (срещу плевели и като десикант)
  Овощни, Лозя, Стърнища, Канали - 400-1000мл/дка
  Топола, Орех-над 3г., Смърч - над 2 г. - 500мл/дка
  Ж.п. линии - 1000мл/дка
  Пасища - Срещу Орлова папрат - 1000мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 14 дни за пшеница, ечемик, 10 дни за пасища, 7 дни за всички останали култури
Още информация
 

ЕТИКЕТ MSDS

заповед везувий 22.04.2016

Заповед везувий 08.02.2017

ВЕНТУМ ВГ

ЙОДОСУЛФУРОН + ФОРАМСУЛФУРОН + ИЗОКСАДИФЕН-ЕТИЛ (антидот)

10г/кг + 300г/кг + 300г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
ВЕНТУМ ВГ |

 • Зап. за разр. №: РД 12-56/14.08.2009 г.
 • Разр. №: 01023/05.02.2010 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Байер Кропсайънс, Германия
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни житни, в т.ч. балур от семе и едногодишни широколистни плевели, както и някои многогодишни (паламида, пирей, балур от коренища)
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица - 10-15г/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЕТИКЕТ MSDS

заповед вентум вг 14.08.2009

ГАЛАКСИЯ СЛ

ГЛИФОЗАТ + МЦПА

180г/л + 180г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ГАЛАКСИЯ СЛ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1987/10.12.2014 г.
 • Разр. №: 01282-1 / 30.01.2015 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Индустриас Афраза С.А., Испания
 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: тотален, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Ябълки, Круши, Цитрусови, Маслини - 400-600мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 15
Още информация
 

ЕТИКЕТ MSDS

заповед галаксия сл 10.12.2014

ГАЛЕРА СУПЕР

КЛОПИРАЛИД + ПИКЛОРАМ + АМИНОПИРАЛИД

240г/л + 80г/л + 40г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ГАЛЕРА СУПЕР |

 • Зап. за разр. №: РД 11-850/20.06.2014 г.
 • Разр. №: 1246/27.06.2014 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Дау Агросайънсис С.А.С
 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Зимна и пролетна маслодайна рапица - 20мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
Още информация
 

MSDS заповед галера супер 20.06.2014

ГАЛИГАН 240 EК, ОКСИГАН 240 ЕК

ОКСИФЛУОРФЕН

240г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ГАЛИГАН 240 EК |

 • Зап. за разр. №: xx
 • Разр. №: 0278-2/31.07.2012 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Адама Агрикълчър Б.В., Нидерландия
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, почвен и вегетационен хербицид за борба с едногодишни и някои многогодишни широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Слънчоглед - 80-100мл/дка Лук II година - 150мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 45
Още информация
 

ГАРДОПРИМ ПЛЮС ГОЛД 500 СЕ, СИЛБА СЕ

S-МЕТОЛАХЛОР + ТЕРБУТИЛАЗИН

312.5г/л + 187.5г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
ГАРДОПРИМ ПЛЮС ГОЛД 500 СЕ | 20 л

20 л

 • Зап. за разр. №: РД 11-243/03.02.2017 г.
 • Разр. №: 01001-4/16.02.2017 г.
 • Валидно до: 31.07.2019 г.
 • Притежател на разрешението: Синджента България ЕООД
 • Формулация: суспо-емулсия (СЕ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, почвен и вегетационен хербицид за борба с едногодишни житни и широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Слънчоглед - 350-400мл/дка Царевица - След сеитба преди поникване на културата, преди поникване на плевелите - 400-450мл/дка; Вегетационно (от "поява на 1-ви лист" до "разтваряне на 4-ти лист" на културата и 1-2-ри лист на житните плевели и 2-4-ти лист на широколистните плевели) - 350-400мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 60 дни за фуражна царевица; за останалите - не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

MSDS

заповед гардоприм плюс голд 500 се/ силба се 03.02.2017

ГЛИФОГАН 480 СЛ, ГЛИФОГОЛД 480 СЛ

ГЛИФОЗАТ

360 г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ГЛИФОГАН 480 СЛ | 500 мл

500 мл

ГЛИФОГАН 480 СЛ | 250 мл

250 мл

 • Зап. за разр. №: РД 11-189/18.02.2013 г.
 • Разр. №: 01098-3/05.03.2013 г.
 • Валидно до: 18.02.2023 г.
 • Притежател на разрешението: Адама Агрикълчър Б.В., Нидерландия
 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: тотален, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Овощни, Лозя, Стърнища - 400-1000мл/дкаЖ.п линии - 1000мл/дка
  Тютюн - за премахване на цветната китка и ограничаване на филизообразуването - 300мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 7
Още информация
 

ЕТИКЕТ MSDS

заповед глофоган 480 сл 19.11.2012

заповед глофоган 480 сл 18.02.2013

Подреди по:
Име
Дата
 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com