Последно актуализирана: 18.04.2018 г.

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

КАПРЕНО СК

ТЕМБОТРИОН + ТИЕНКАРБАЗОН-МЕТИЛ

345г/л + 68г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
КАПРЕНО СК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-678/22.04.2016 г.
 • Разр. №: 01341-2/10.05.2016 г.
 • Валидно до: 30.04.2025 г.
 • Притежател на разрешението: Байер България ЕООД
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни широколистни и едногодишни житни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица - 22-29мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
  Съдържа АНТИДОТ (134г/л изоксадифен-етил)
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

КАСПЪР 55 ВГ

ДИКАМБА + ПРОСУЛФУРОН

500г/кг + 50г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
КАСПЪР 55 ВГ | 1 кг

1 кг

 • Зап. за разр. №: РД 12-33/26.04.2010 г.
 • Разр. №: 01089/12.05.2010 г.
 • Валидно до: 26.04.2020 г.
 • Притежател на разрешението: Синджента, Швейцария
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и някои многогодишни широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица за зърно, Царевица за силаж - 30г/дка

 • Карантинен срок (дни): 14 дни за силажната царевица
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

КЕЛВИН ОД, ВИКТУС ОД

НИКОСУЛФУРОН

40г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
КЕЛВИН ОД |

 • Зап. за разр. №: РД 11-2341/30.11.2016 г.
 • Разр. №: 0577-3/
 • Валидно до: 31.12.2019 г.
 • Притежател на разрешението: ДюПон България ЕООД
 • Формулация: маслена дисперсия (ОД)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни, в т.ч. балур от коренища и широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица - 100мл/дка; 125мл/дка; 150мл/дка в зависимост от степента на заплевеляване

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

КЛИОФАР 600 СЛ

КЛОПИРАЛИД

600г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
КЛИОФАР 600 СЛ | 1 л

1 л

КЛИОФАР 600 СЛ | 25 мл

25 мл

 • Зап. за разр. №: РД 11-1561/29.08.2016 г.
 • Разр. №: 01441-1/15.09.2016 г.
 • Валидно до: 30.04.2019 г.
 • Притежател на разрешението: Ариста Лайфсайънс Бенелюкс СПРЛ, Белгия
 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с ограничен брой едногодишни широколистни плевели и паламида
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Зеле, Карфиол, Лук, Захарно и кръмно цвекло, Маслодайна рапица, Ряпа - 25мл/дка
  Пшеница, Ечемик, Овес, Ръж, Царевица за зърно - 17мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 42 за захарно и кръмно цвекло; за останалите не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

КОСМИК

ГЛИФОЗАТ

360г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
КОСМИК | 1 л

1 л

КОСМИК | 500 мл

500 мл

КОСМИК | 200 мл

200 мл

КОСМИК | 100 мл

100 мл

 • Зап. за разр. №: РД 09-719/29.12.2005 г.
 • Разр. №: 0323/09.01.2006 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Ариста Лайфсайънсис
 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: тотален, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Овощни, Лозя - 400-1200мл/дка Ж.п. линии - 1200мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 30
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЛАУДИС ОД

ТЕМБОТРИОН

44г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ЛАУДИС ОД | 5 л

5 л

ЛАУДИС ОД | 1 л

1 л

 • Зап. за разр. №: РД 11-990/30.07.2012 г.
 • Разр. №: 0581-4/31.07.2012 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Байер България, ЕООД
 • Формулация: маслена дисперсия (ОД)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели, вклключително семена и коренища
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица - 200мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 100
  Съдържа АНТИДОТ (22г/л изоксадифен-етил)
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЛОНТРЕЛ 300 СЛ

КЛОПИРАЛИД

300г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ЛОНТРЕЛ 300 СЛ | 1 л

1 л

 • Зап. за разр. №: РД 11-181/18.02.2013 г.
 • Разр. №: 0245-4/05.03.2013 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Дау Агросайънсис, САЩ
 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Ягоди - 30-40мл/дка Цвекло, Лен - 30-50мл/дка
  Зимна и пролетна маслодайна рапица - 35-40мл/дка
  Пшеница, Лук за глави - 40-50мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

МЕРЛИН ФЛЕКС 480 СК

ИЗОКСАФЛУТОЛ

240г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
МЕРЛИН ФЛЕКС 480 СК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-2622/01.12.2017 г.
 • Разр. №: 01127-2/20.12.2017 г.
 • Валидно до: 09.05.2021 г.
 • Притежател на разрешението: Байер България ЕООД
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, почвен и вегетационен хербицид за борба с едногодишни житни и широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица за зърно, Царевица за силаж - 42мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
  Съдържа АНТИДОТ (240г/л ципросулфамид)
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

МОДАОН 4Ф

БИФЕНОКС

480 г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
МОДАОН 4Ф |

 • Зап. за разр. №: РД 11-836/05.08.2013 г.
 • Разр. №: 0176-2/28.08.2013 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Адама Агрикълчър Б.В., Нидерландия
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: Непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, почвен и вегетационен хербицид за борба с едногодишни широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Рапица - 100мл/дкаСлънчоглед - 150мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

МУСТАНГ 306.25 СК

2,4 Д естер + ФЛОРАСУЛАМ

300г/л + 6.25г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
МУСТАНГ 306.25 СК |

 • Зап. за разр. №: xx
 • Разр. №: 0156/05.01.2005 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Дау Агросайънсис, САЩ
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни житни и широколистни плевели, в т.ч. слабочувствителни на хормоноподобните хербициди
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица - 40мл/дка или 60мл/дка Пшеница - 60-80 мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 65
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 
MSDS  

ОПТИКА ТРИО

ДИХЛОРПРОП-П + МЦПА + МЦПП-П

310г/л + 160г/л + 130г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ОПТИКА ТРИО | 1 л

1 л

ОПТИКА ТРИО | 200 мл

200 мл

 • Зап. за разр. №: xx
 • Разр. №: 0548/30.01.2009 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Нюфарм, Австрия
 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: листен, селективен, системен
  хербицид, предназначен за борба с едногодишни и многогодишни, широколистни плевели, слабочувствителни към други хормоноподобни хербициди
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница, Ечемик - 150-200 мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ПАНТЕРА 40 ЕК, РАНГО 40 ЕК, ПАНАРЕКС 40 ЕК

КВИЗАЛОФОП-П-ТЕФУРИЛ

40г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ПАНТЕРА 40 ЕК | 5 л

5 л

ПАНТЕРА 40 ЕК | 200 мл

200 мл

 • Зап. за разр. №: РД 11-87/28.01.2014 г.
 • Разр. №: 01071-3/28.01.2014 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Ариста ЛайфСайънс Регистрешънс, Великобритания
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба със самосевки от житни култури, едногодишни и многогодишни житни плевели, в т.ч балур от коренища
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Маслодайна рапица - Срещу едногодишни житни плевели и самосевки от житни култури - 80мл/дка Слънчоглед, Домати - Срещу едногодишни житни плевели - 150 мл/дка; Срещу многогодишни житни плевели - 170мл/дка
  Захарно цвекло, Соя - Срещу едногодишни житни плевели - 150 мл/дка; Срещу многогодишни житни плевели - 250мл/дка
  Тютюн - ориенталски и едролистен - Срещу многогодишни житни плевели - 175мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 60
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ПАСИФИКА ВГ + БИОПАУЪР

ЙОДОСУЛФУРОН + МЕЗОСУЛФУРОН

10г/кг + 30г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ПАСИФИКА ВГ + БИОПАУЪР |

 • Зап. за разр. №: РД 11-2616/01.12.2017 г.
 • Разр. №: 0578-3/20.12.2017 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Байер България ЕООД
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни житни и широколистни плевели, в т.ч. слабочувствителни на хормоноподобните хербициди
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница - 35г/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
  Съдържа АНТИДОТ (90г/кг)
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ПЕНДИГАН 330 EК

ПЕНДИМЕТАЛИН

330г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ПЕНДИГАН 330 EК | 1 л

1 л

ПЕНДИГАН 330 EК | 200 мл

200 мл

ПЕНДИГАН 330 EК | 100 мл

100 мл

 • Зап. за разр. №: РД 11-1446/03.12.2012 г.
 • Разр. №: 01074-2/06.12.2012 г.
 • Валидно до: 05.03.2020 г.
 • Притежател на разрешението: Адама Агрикълчър Б.В., Нидерландия
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, почвен и вегетационен хербицид за борба с житни и някои едногодишни широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица - След сеитба, преди поникване - 400мл/дка; Вегетационно - 400-600мл/дка Тютюн - След сеитба, преди поникване - 400мл/дка; Преди разсаждане или след разсаждане междуредово - 400-600мл/дка
  Слънчоглед, Чесън, Овощни, Картофи - 400-600мл/дка
  Ориз - 450мл/дка
  Домати, Лук I/II г. - 300-350мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 90 за ориз
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ПИК 75 ВГ

ПРОСУЛФУРОН

750г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ПИК 75 ВГ |

 • Зап. за разр. №: РД 12-61/13.06.2008 г.
 • Разр. №: 01031/18.02.2010 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Синджента, Швейцария
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: първа професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица - 1,5г/дка + 0,2% Атплюс с 20л/дка работен разтвор

 • Карантинен срок (дни): 60 за фураж
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 
 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com