Последно актуализирана: 10.01.2020 г.

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

КАМИКС 560 СЕ

МЕЗОТРИОН + S-МЕТОЛАХЛОР

60г/л + 500г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
КАМИКС 560 СЕ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-977/30.07.2012 г.
 • Разр. №: 01155/01.08.2012 г.
 • Валидно до: 29.07.2022 г.
 • Притежател на разрешението: Синджента Агро СА, Швейцария
 • Формулация: суспо-емулсия (СЕ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, почвен и вегетационен хербицид за борба с едногодишни житни и широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица - 200мл/дка и 250мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

КАПРЕНО СК

ТЕМБОТРИОН + ТИЕНКАРБАЗОН-МЕТИЛ

345г/л + 68г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
КАПРЕНО СК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-678/22.04.2016 г.
 • Разр. №: 01341-2/10.05.2016 г.
 • Валидно до: 30.04.2025 г.
 • Притежател на разрешението: Байер България ЕООД
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни широколистни и едногодишни житни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица - 22-29мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
  Съдържа АНТИДОТ (134г/л изоксадифен-етил)
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

КАСПЪР 55 ВГ

ДИКАМБА + ПРОСУЛФУРОН

500г/кг + 50г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
КАСПЪР 55 ВГ | 1 кг

1 кг

 • Зап. за разр. №: РД 12-33/26.04.2010 г.
 • Разр. №: 01089/12.05.2010 г.
 • Валидно до: 26.04.2020 г.
 • Притежател на разрешението: Синджента, Швейцария
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и някои многогодишни широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица за зърно, Царевица за силаж - 30г/дка

 • Карантинен срок (дни): 14 дни за силажната царевица
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

КИДЕКА

МЕЗОТРИОН

100г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
КИДЕКА |

 • Зап. за разр. №: РД 11-2129/19.10.2017 г.
 • Разр. №: 01509-1/01.11.2017 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Нюфарм САС, Франция
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни широколистни плевели и житни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица - 75-150мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

КЛИОФАР 600 СЛ

КЛОПИРАЛИД

600г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
КЛИОФАР 600 СЛ | 1 л

1 л

КЛИОФАР 600 СЛ | 25 мл

25 мл

 • Зап. за разр. №: РД 11-791/22.04.2019 г.
 • Разр. №: 01441-2/25.07.2018 г.
 • Валидно до: 30.04.2021 г.
 • Притежател на разрешението: Ариста Лайфсайънс Бенелюкс СПРЛ, Белгия
 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с ограничен брой едногодишни широколистни плевели и паламида
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Зеле, Карфиол, Лук, Захарно и кръмно цвекло, Маслодайна рапица, Ряпа - 25мл/дка
  Пшеница, Ечемик, Овес, Ръж, Царевица за зърно - 17мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 42 за захарно и кръмно цвекло; за останалите не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

КОСМИК

ГЛИФОЗАТ

360г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
КОСМИК | 1 л

1 л

КОСМИК | 500 мл

500 мл

КОСМИК | 200 мл

200 мл

КОСМИК | 100 мл

100 мл

 • Зап. за разр. №: РД 09-719/29.12.2005 г.
 • Разр. №: 0323/09.01.2006 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Ариста Лайфсайънсис
 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: тотален, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Овощни, Лозя - 400-1200мл/дка Ж.п. линии - 1200мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 30
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

КРЮ 4 СК, СИРИО 4 СК, АСТРАЛ 4 СК

НИКОСУЛФУРОН

40г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
КРЮ 4 СК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1049/14.06.2016 г.

  Заповед за прекратяване на разрешението за пускане на пазара №: РД 11-2153/ 31.10.2019 г.
 • Разр. №: 01055-3/04.07.2016
 • Валидно до: 31.01.2020 г. (гратисен период за продажба и разпространение)
 • Притежател на разрешението: Нюфарм С.А.С., Франция
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни, в т.ч. балур и пирей и някои широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица - 125мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЛАУДИС ВГ

ТЕМБОТРИОН

200г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ЛАУДИС ВГ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-177/18.02.2013 г.
 • Разр. №: 01177-1/05.03.2013 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Байер България, ЕООД
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели, вклключително семена и коренища
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица - за зърно, силаж и фураж, Сладка царевица - 50г/дка

 • Карантинен срок (дни): 100 за зърно, 80 за силаж и фураж, 47 за сладка царевица
  Съдържа АНТИДОТ (150г/кг изоксадифен-етил)
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЛАУДИС ОД

ТЕМБОТРИОН

44г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ЛАУДИС ОД | 5 л

5 л

ЛАУДИС ОД | 1 л

1 л

 • Зап. за разр. №: РД 11-990/30.07.2012 г.
 • Разр. №: 0581-4/31.07.2012 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Байер България, ЕООД
 • Формулация: маслена дисперсия (ОД)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели, вклключително семена и коренища
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица - 200мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 100
  Съдържа АНТИДОТ (22г/л изоксадифен-етил)
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЛЕНТАГРАН ВП

ПИРИДАТ

450г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ЛЕНТАГРАН ВП | 1 кг

1 кг

ЛЕНТАГРАН ВП |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1249/13.10.2011 г.
 • Разр. №: 01141-1/21.10.2011 г.
 • Валидно до: 13.10.2021 г.
 • Притежател на разрешението: Белхим Кроп Протекшън, Белгия
 • Формулация: водонамокрим прах (ВП)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, контактен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Зеле - главесто - бяло, червено, савойско, Карфиол, Броколи, Къдраво зеле, Брюкселско зеле, Праз - 200г/дка

 • Карантинен срок (дни): 42 за зелеви; 28 за праз
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЛИСТЕГО ПЛЮС

ИМАЗАМОКС

25г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ЛИСТЕГО ПЛЮС |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1239/27.06.2019 г.
 • Разр. №: 01607-1/25.07.2018 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: БАСФ ЕООД
 • Формулация: водоразтворим концентрат (СЛ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, контактен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни житни и широколистни плевели и синя китка
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Слънчоглед хибриди толеранти на Имидазолинони/ имазамокс вкл. Клиърфийлд и Клиърфийлд Плюс хибриди - 120-200мл/дка, внесен от първа двойка листа до развитие на осем листа на културата; по-високата доза (200мл/дка) се прилага при силно нападение, срещу по-развити или трудно унищожими плевели

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
  Продуктът е идентичен на Пулсар Плюс с Разр. № 01458-1/08.02.2017 г.
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

МАГНЕТО СЛ, ДИФЕНДЪР СЛ, ПАСИФИК СЛ

2,4 Д аминна сол + ДИКАМБА

360г/л + 120г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
МАГНЕТО СЛ | 5 л

5 л

МАГНЕТО СЛ | 1 л

1 л

МАГНЕТО СЛ | 100 мл

100 мл

 • Зап. за разр. №: РД 12-27/05.03.2010 г.
 • Разр. №: 01066-2/26.05.2011 г.
  Заповед за прекратяване на разрешението за пускане на пазара №: РД 11-1611/02.08.2019 г.
 • Валидно до: 02.11.2019 г. (гратисен период за продажба и разпространение)
 • Притежател на разрешението: Нюфарм, Австрия
 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: комбиниран листен, систе­мен хербицид за борба с широколистни плевели в т.ч и устойчивите на 2,4 Д при житните култури
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница - 80-100 мл/дка Царевица - 120мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 30
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

МЕРЛИН ФЛЕКС 480 СК

ИЗОКСАФЛУТОЛ

240г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
МЕРЛИН ФЛЕКС 480 СК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-2622/01.12.2017 г.
 • Разр. №: 01127-2/20.12.2017 г.
 • Валидно до: 09.05.2021 г.
 • Притежател на разрешението: Байер България ЕООД
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, почвен и вегетационен хербицид за борба с едногодишни житни и широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица за зърно, Царевица за силаж - 42мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
  Съдържа АНТИДОТ (240г/л ципросулфамид)
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

МИСТРАЛ ПЛЮС

ДИКАМБА + НИКОСУЛФУРОН

220г/л + 50г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
МИСТРАЛ ПЛЮС |

 • Зап. за разр. №: РД 11-58/14.01.2019 г.
 • Разр. №: 01655-1/23.01.2019 г.
 • Валидно до: 31.12.2020 г.
 • Притежател на разрешението: Синджента България ЕООД
 • Формулация: маслена дисперсия (ОД)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица (за зърно и фураж) - еднократно 80мл/дка, при почви със съдържание на глина < 10%
  Царевица (за зърно и фураж) - еднократно 120мл/дка, при почви със съдържание на глина > 10%
  Царевица (за зърно и фураж) - двуктарно 60+60мл/дка или 80+40мл/дка (120мл/дка), при почви със съдържание на глина > 10%

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

МУСТАНГ 306.25 СК

2,4 Д естер + ФЛОРАСУЛАМ

300г/л + 6.25г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
МУСТАНГ 306.25 СК |

 • Зап. за разр. №: xx
 • Разр. №: 0156/05.01.2005 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Дау Агросайънсис, САЩ
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни житни и широколистни плевели, в т.ч. слабочувствителни на хормоноподобните хербициди
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица - 40мл/дка или 60мл/дка Пшеница - 60-80 мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 65
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 
MSDS  
 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com