Последно актуализирана: 14.01.2021 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

ГАРДОПРИМ ПЛЮС ГОЛД 500 СЕ, СИЛБА СЕ

S-МЕТОЛАХЛОР + ТЕРБУТИЛАЗИН

312.5г/л + 187.5г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ГАРДОПРИМ ПЛЮС ГОЛД 500 СЕ | 20 л

20 л

 • Зап. за разр. №: РД 11-1892/ 17.08.2020 г.
 • Разр. №: 01001-5/
 • Валидно до: 31.07.2022 г.
 • Притежател на разрешението: Синджента България ЕООД
 • Формулация: суспо-емулсия (СЕ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, почвен и вегетационен хербицид за борба с едногодишни житни и широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Слънчоглед - 350-400мл/дка Царевица - След сеитба преди поникване на културата, преди поникване на плевелите - 400-450мл/дка; Вегетационно (от "поява на 1-ви лист" до "разтваряне на 4-ти лист" на културата и 1-2-ри лист на житните плевели и 2-4-ти лист на широколистните плевели) - 350-400мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 60 дни за фуражна царевица; за останалите - не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ГЛИФОН

ГЛИФОЗАТ

360г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ГЛИФОН | 5 л

5 л

ГЛИФОН | 1 л

1 л

ГЛИФОН | 500 мл

500 мл

ГЛИФОН | 200 мл

200 мл

ГЛИФОН | 100 мл

100 мл

 • Зап. за разр. №: РД 11-428/09.03.2018 г.
 • Разр. №: 01567-1/14.03.2018 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Синон ЕУ ГМБХ, Германия
 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: тотален, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Поливни канали, Синори - срещу многогодишни плевели - 300-1000мл/дка
  Пасища - срещу нежелана дървесна растителност - 300-1000мл/дка
  Дървесни видове - срещу едногодишни плевели - 300-600мл/дка; срещу многогодишни плевели – 600-1000мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ДЕВРИНОЛ 4 Ф

НАПРОПАМИД

450г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ДЕВРИНОЛ 4 Ф |

ДЕВРИНОЛ 4 Ф | 1 л

1 л

ДЕВРИНОЛ 4 Ф | 200 мл

200 мл

ДЕВРИНОЛ 4 Ф | 10 мл

10 мл

 • Зап. за разр. №: РД 09-791/28.12.2002 г.
 • Разр. №: 0069/21.07.2003 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Юнайтед Фосфоръс, Индия
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, почвен хербицид за борба с едногодишни житни и някои широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Рапица - фуражна - 300-350мл/дкаТютюн-лехи - 300-400мл/дка
  Тютюн, Сливи, Шипка - разсад, Лавандула - разсад - 400мл/дка
  Зеле, Домати - безразсадни, пипер - безразсаден - 400-500мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 45
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ДЕРБИ СУПЕР ЕДНО

АМИНОПИРАЛИД + ФЛОРАСУЛАМ

300 г/кг + 150 г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ДЕРБИ СУПЕР ЕДНО |

 • Зап. за разр. №: РД 11-95/ 12.01.2021 г.
 • Разр. №: 01287-3/29.08.2018 г.
 • Валидно до: 31.12.2025 г.
 • Притежател на разрешението: Дау Агросайънсис Експорт С.А.С., Франция
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица - Широколистни плевели - 3,3 г/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ДОМИНАТОР УЛТРА

ГЛИФОЗАТ

360г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ДОМИНАТОР УЛТРА |

ДОМИНАТОР УЛТРА |

ДОМИНАТОР УЛТРА |

ДОМИНАТОР УЛТРА |

 • Зап. за разр. №: РД 11-342/26.02.2018 г.
 • Разр. №: 0356-2/01.03.2018 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Албо ТКИ д.о.о.
 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: тотален, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя - 300мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 30
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ДУАЛ ГОЛД 960 ЕК

S-МЕТОЛАХЛОР

960г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ДУАЛ ГОЛД 960 ЕК | 5 л

5 л

ДУАЛ ГОЛД 960 ЕК | 1 л

1 л

ДУАЛ ГОЛД 960 ЕК | 250 мл

250 мл

 • Зап. за разр. №: РД 11-529/29.04.2013 г.
 • Разр. №: 01012-3/19.11.2013 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Синджента, Швейцария
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, почвен хербицид за борба с едногодишни житни, в т.ч. балур от семе и някои широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Домати, Пипер, Моркови, Лук І,ІІ,ІІІ год. - 120мл/дка Царевица, Слънчоглед, Соя, Захарно цвекло, Тютюн, Памук, Картофи, Фасул, Люцерна, Сорго - 150мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ДУАЛ ГОЛД 960 ЕК

S-МЕТОЛАХЛОР

960г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ДУАЛ ГОЛД 960 ЕК | 1 л

1 л

ДУАЛ ГОЛД 960 ЕК | 250 мл

250 мл

ДУАЛ ГОЛД 960 ЕК | 100 мл

100 мл

 • Функция: Хербицид
 • Референтен продукт: ДУАЛ ГОЛД 960 ЕК
 • Произход: Италия
 • Заповед за разрешаване на паралелна търговия №: РД 11-1670/28.08.2018 г.
 • Разр. №: 01625-1/13.09.2018 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението на референтния продукт
 • Притежател на разрешението: Агропал ООД
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, почвен хербицид за борба с едногодишни житни, в т.ч. балур от семе и някои широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Домати, Пипер, Моркови, Лук І,ІІ,ІІІ год. - 120мл/дка Царевица, Слънчоглед, Соя, Захарно цвекло, Тютюн, Памук, Картофи, Фасул, Люцерна, Сорго - 150мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЕКИП ОД

ФОРАМСУЛФУРОН

22.5г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ЕКИП ОД | 5 л

5 л

 • Зап. за разр. №: РД 11-1937/02.10.2018 г.
 • Разр. №: 01087-2/29.04.2014 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Байер Кропсайанс, Германия
 • Формулация: маслена дисперсия (ОД)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни житни и широколистни плевели и балур
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица - 200-250мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
  Съдържа АНТИДОТ (22.5г/л изоксадифен-етил)
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЕКЛИПС 70 ВГ

МЕТРИБУЗИН

700г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ЕКЛИПС 70 ВГ | 1 кг

1 кг

ЕКЛИПС 70 ВГ | 500 г

500 г

ЕКЛИПС 70 ВГ | 70 г

70 г

ЕКЛИПС 70 ВГ | 40 г

40 г

ЕКЛИПС 70 ВГ | 20 г

20 г

 • Зап. за разр. №: РД 11-2529/11.12.2018 г.
 • Разр. №: 01095-3/25.07.2016 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Адама Агрикълчър Б.В.,Нидерландия
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, почвен и вегетационен хербицид за борба с едногодишни житни и широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Картофи - преди поникване -25-40г/дка; след пълно разтваряне на котиледоните - 25-30г/дка
  Домати - преди поникване - 25-30г/дка; след пълно разтваряне на котиледоните - 25-40г/дка
  Моркови - след разтворен четвърти лист - 25-35г/дка
  Соя - след сеитба, преди поникване на културата - 25-35г/дка
  Люцерна - есен, след последния откос, когато културата е в покой - 50-75г/дка
  Пшеница (твърда и мека), ечемик - 10г/дка

 • Карантинен срок (дни): 30 за домати, 60 за моркови и люцерна; за останалите не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЕКОПАРТ ТУРБО

ПИРАФЛУФЕН-ЕТИЛ

26,5г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ЕКОПАРТ ТУРБО |

 • Зап. за разр. №: РД 11-398/16.03.2016 г.
 • Разр. №: 01387-1/25.03.2016 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Ничино Юръп Ко., Обединено кралство
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, контактен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни широколистни плевели; десикант
 • Друга функция: Десикант
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя, ябълки, круши, дюли, мушмули, японска мушмула, праскови, нектарини, кайсии, сливи, череши, лешници - 80мл/дка Лозя, ябълки, круши, дюли, мушмули, японска мушмула, праскови, нектарини, кайсии, сливи, череши, лешници - 25-30мл/дка при приложение с глифозатсъдържащи хербициди Свободни площи, ж.п. линии, канални диги, сухи канавки - 25-30 мл/дка - срещу широколистни плевели, коренови издънки (самостоятелно или в комбинация с глифозат съдържащи хербициди) Картофи - 80мл/дка (за десикация)

 • Карантинен срок (дни): 3 за картофи; 7 за череши; 20 за лешници; 30 за останалите
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЕКСПРЕС 50 СГ

ТРИБЕНУРОН-МЕТИЛ

500г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ЕКСПРЕС 50 СГ | 100 г

100 г

 • Зап. за разр. №: РД 11-1268/04.07.2019 г.
 • Разр. №: 0567-2/12.03.2018 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: ФМС Агро България ЕООД
 • Формулация: Вододиспергируеми гранули (СГ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Слънчогледови хибриди, устойчиви на Експрес 50 СГ - 4г/дка

 • Карантинен срок (дни): 30
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЕЛУМИС ОД

МЕЗОТРИОН + НИКОСУЛФУРОН

75г/л + 30г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ЕЛУМИС ОД | 5 л

5 л

 • Зап. за разр. №: РД 11-1074/14.10.2013 г.
 • Разр. №: 01151-2/25.10.2013 г.
 • Валидно до: 03.05.2022 г.
 • Притежател на разрешението: Синджента Кроп Протекшън, Швейцария
 • Формулация: маслена дисперсия (ОД)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни широколистни и житни плевели, в т.ч. балур от семена и коренища
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица - Еднократно - 130-200мл/дка; Двукратно - 100+70мл/дка и 130+70мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЗЕНКОР 600 СК

МЕТРИБУЗИН

600г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ЗЕНКОР 600 СК | 1 л

1 л

ЗЕНКОР 600 СК | 100 мл

100 мл

ЗЕНКОР 600 СК | 50 мл

50 мл

ЗЕНКОР 600 СК | 20 мл

20 мл

 • Зап. за разр. №: РД 11-11-1967/ 25.08.2020 г.
 • Разр. №: 01253-2/21.01.2016 г.
 • Валидно до: 31.07.2022 г.
 • Притежател на разрешението: Байер България ЕООД
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, почвен и вегетационен хербицид за борба с едногодишни широколистни и някои житни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Картофи - След засаждане преди поникване – 75-90мл/дка; След поникване – 45-60мл/дка; Преди поникване – 60 мл/дка + След поникване – 30 мл/дка
  Домати (полско производство) - След сеитба преди поникване или вегетационно – във фаза 2-4 същински лист и след оформянето на лехите и тировете или 20 дни след разсаждане и добро вкореняване (3-4 същински лист – 46мл/дка
  Аспержи - Почвено преди поникване или след прибиране на реколтата - 90мл/дка
  Моркови (полско производство) - Вегетационно - 35мл/дка (еднократно или разделяне на дозата на две приложения без да се надвишава максималната доза/сезон)
  Моркови за семепроизводство - Почвено преди поникване - 76мл/дка
  Люцерна за семепроизводство - Почвено преди поникване - 90мл/дка
  РАЗРЕШЕНИ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ
  Соя - Почвено преди поникване - 35мл/дка
  Моркови (полско производство) - Вегетационно (втори същински лист) - 60мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 7 дни за аспержи; 30 за домати; 42 за моркови (при доза на приложение 35мл/дка/сезон); 60 за картофи, соя, моркови (при доза на приложение 60мл/дка - разрешена минимална употреба);
  за моркови и люцерна за семепроизводство - не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЗЕНКОР 600 СК

МЕТРИБУЗИН

600г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
 
 • Функция: Хербицид
 • Референтен продукт: ЗЕНКОР 600 СК
 • Произход: Унгария
 • Заповед за разрешаване на паралелна търговия №: РД 11-537/ 21.02.2020 г.
 • Разр. №: 01823-1/06.03.2020г.
 • Валидно до: 31.07.2022 г.
 • Притежател на разрешението: Агропал ООД
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: селективен, системен, почвен и вегетационен хербицид за борба с едногодишни широколистни и някои житни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Картофи - След засаждане преди поникване – 75-90мл/дка; След поникване – 45-60мл/дка; Преди поникване – 60 мл/дка + След поникване – 30 мл/дка
  Домати (полско производство) - След сеитба преди поникване или вегетационно – във фаза 2-4 същински лист и след оформянето на лехите и тировете или 20 дни след разсаждане и добро вкореняване (3-4 същински лист – 46мл/дка
  Аспержи - Почвено преди поникване или след прибиране на реколтата - 90мл/дка
  Моркови (полско производство) - Вегетационно - 35мл/дка (еднократно или разделяне на дозата на две приложения без да се надвишава максималната доза/сезон)
  Моркови за семепроизводство - Почвено преди поникване - 76мл/дка
  Люцерна за семепроизводство - Почвено преди поникване - 90мл/дка
  РАЗРЕШЕНИ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ
  Соя - Почвено преди поникване - 35мл/дка
  Моркови (полско производство) - Вегетационно (втори същински лист) - 60мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 7 дни за аспержи; 30 за домати; 42 за моркови (при доза на приложение 35мл/дка/сезон); 60 за картофи, соя, моркови (при доза на приложение 60мл/дка - разрешена минимална употреба);
  за моркови и люцерна за семепроизводство - не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

КАМЕО МАКС, ГРАНСТАР СУПЕР 50 СГ

ТИФЕНСУЛФУРОН-МЕТИЛ + ТРИБЕНУРОН-МЕТИЛ

250г/кг + 250г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
КАМЕО МАКС |

 • Зап. за разр. №: РД 11-2507/ 04.11.2020 г.
 • Разр. №: 01142-3/12.03.2018 г.
 • Валидно до: 13.10.2021 г.
 • Притежател на разрешението: ФМС Агро България ЕООД
 • Формулация: Вододиспергируеми гранули (СГ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни широколистни, в т.ч. слабочувствителни на хормоноподобни хербициди плевели, и паламида
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница, Ечемик - 4г/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com