Последно актуализирана: 08.02.2018 г.

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

ФЕН 24 ЕК

ОКСИФЛУОРФЕН

240г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ФЕН 24 ЕК |

 • Зап. за разр. №: Заповед за прекратяване на разрешението РД 11-1033/03.10.2013 г. - обжалвана
 • Притежател на разрешението: Зенит Кроп Сайънсис АД, Лихтенщайн
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, почвен и вегетационен хербицид за борба с едногодишни и някои многогодишни широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Слънчоглед - След сеитба, преди поникване - 80-100мл/дка; Вегетационно - 80мл/дкаЛозя - 80-100мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 45
Още информация
 

ФИНИ ВГ

МЕТСУЛФУРОН-МЕТИЛ

200г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ФИНИ ВГ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-854/20.06.2014 г.
 • Разр. №: 1237/27.06.2014 г.
 • Валидно до: 20.06.2024 г.
 • Притежател на разрешението: Агрикем Б.В., Холандия
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни широколистни, в т.ч. устойчиви на хормоноподобните хербициди
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница, Ечемик, Тритикале, Овес, Свободни площи - 3,0г/дка

 • Карантинен срок (дни): 90
Още информация
 

заповед фини вг 20.06.2014

ФЛУРОСТАР 200

ФЛУРОКСИПИР

200г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ФЛУРОСТАР 200 |

 • Зап. за разр. №: РД 11-987/10.06.2015 г.
 • Разр. №: 1317-1/01.07.2015 г.
 • Валидно до: 31.12.2022 г.
 • Притежател на разрешението: Глобахем н.в., Белгия
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница - мека и твърда, Ечемик, Овес, Ръж - 90мл/дкаЦаревица - 50-70мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 60
Още информация
 

MSDS заповед флуростар 200 10.06.2015  

ФОКСТРОТ 69 ЕВ

ФЕНОКСАПРОП-П-ЕТИЛ + КЛОКВИНТОЦЕТ-МЕКСИЛ (антидот)

69г/л + 34.5г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ФОКСТРОТ 69 ЕВ |

 • Зап. за разр. №: РД 09-456/10.02007 г.
 • Разр. №: 0518/12.07.2007 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Хеминова България и Румъния ЕООД
 • Формулация: емулсия, масло във вода (ЕВ)
 • Категория на употреба: първа професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни житни плевели, в т.ч. див овес
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница, Ечемик - 100мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 60
Още информация
 

ЕТИКЕТ MSDS

фокстрот 69 ев 10.07.2007

 

ФОКУС УЛТРА, СТРАТОС УЛТРА

ЦИКЛОКСИДИМ

100г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
ФОКУС УЛТРА |

 • Зап. за разр. №: РД 12-26/30.04.2009 г.
 • Разр. №: 1006/06.10.2009 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: БАСФ СЕ, Германия
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба със самосевки от житни култури, едногодишни и многогодишни плевели, в т.ч балур от коренища
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Маслодайна рапица - Срещу едногодишни житни плевели и самосевки от житни култури - 100мл/дка Соя, Захарно цвекло, Фасул, Люцерна, Грах - Срещу едногодишни житни плевели - 100мл/дка; Срещу многогодишни житни плевели - 200мл/дка
  Слънчоглед - Срещу многогодишни житни плевели - 200мл/дка
  Царевица (СТМ - циклоксидим толерантна) - Срещу едногодишни и многогодишни житни плевели - 200мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 60
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

MSDS

заповед фокус ултра 10.07.2007

заповед фокус ултра 30.04.2009

ФРОНТИЕР СУПЕР

ДИМЕТЕНАМИД-П

720г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ФРОНТИЕР СУПЕР |

 • Зап. за разр. №: xx
 • Разр. №: 0184/10.03.2004 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: БАСФ СЕ, Германия
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, почвен хербицид за борба с едногодишни житни и някои широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица, Захарно цвекло, Соя, Слънчоглед, Картофи - 80-140мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
Още информация
 

ФУЗИЛАД ФОРТЕ 150 ЕК

ФЛУАЗИФОП-П-БУТИЛ

150г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
ФУЗИЛАД ФОРТЕ 150 ЕК | 1 л

1 л

 • Зап. за разр. №: РД 11-1846/07.09.2017 г.
 • Разр. №: 01016-2/25.09.2017 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Синджента, Швейцария
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба със самосевки от житни култури, едногодишни и многогодишни житни плевели, в т.ч балур
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Маслодайна рапица - Срещу самосевки от житни култури - 50мл/дка Слънчоглед - Срещу едногодишни житни плевели, в т.ч. балур от семе - 80мл/дка; Срещу многогодишни житни плевели, в т.ч. балур от коренища - 100-130мл/дка
  Памук, Фасул в група варива - Срещу едногодишни житни плевели, в т.ч. балур от семе - 90мл/дка; Срещу многогодишни житни плевели, в т.ч. балур от коренища - 100-130мл/дка
  Фасул с шушулки - Срещу едногодишни плевели; срещу многогодишни плевели – 50-250мл/дка
  Соя, Картофи - Срещу едногодишни житни плевели, в т.ч. балур от семе - 90мл/дка; Срещу многогодишни житни плевели, в т.ч. балур от коренища - 130мл/дка
  Тютюн - Срещу едногодишни плевели; срещу многогодишни житни плевели, в т.ч. балур от коренища – 90мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 90 за слънчоглед, картофи, фасул в група варива, маслодайна рапица; 75 за соя; 28 за фасул с шушулки; за памук и тютюн - не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

MSDS

заповед фузилад форте 150 ек 07.09.2017

ХАРМОНИ ЕКСТРА СГ, РЕФАЙН ЕКСТРА

ТИФЕНСУЛФУРОН-МЕТИЛ + ТРИБЕНУРОН-МЕТИЛ

333г/кг + 167г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ХАРМОНИ ЕКСТРА СГ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-682/21.04.2015 г.
 • Разр. №: 0538-3/16.06.2015 г.
 • Валидно до: 31.12.2016 г.
 • Притежател на разрешението: ДюПон Интернешънъл Оперейшънс САРЛ, Швейцария
 • Формулация: Вододиспергируеми гранули (СГ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Мека и твърда зимна пшеница, Мека и твърда пролетна пшеница, Ечемик - зимен и пролетен, Овес - зимен и пролетен, Ръж - зимна, Тритикале - 6г/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
Още информация
 

ЕТИКЕТ MSDS

заповед хармони екстра сг 10.11.2014

заповед хармони екстра сг 21.04.2015

ХЕМНИКО 24 СК, МИСТРАЛ ОПТИ 240 СК

НИКОСУЛФУРОН

240г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
ХЕМНИКО 24 СК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-205/27.02.2012 г.
 • Разр. №: 01148-2/12.07.2013 г.
 • Валидно до: 27.02.2022 г.
 • Притежател на разрешението: Хеминова България и Румъния ЕООД
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни, в т.ч. балур и пирей и някои широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица - 21мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЕТИКЕТ MSDS

msds - Мистрал Опти 240 СК

заповед хемнико 24 ск 27.02.2012

ХЕМТРИБЕ 75 ВГ

ТРИБЕНУРОН-МЕТИЛ

750г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ХЕМТРИБЕ 75 ВГ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1366/19.11.2012 г.
 • Разр. №: 01160/28.11.2012 г.
 • Валидно до: 19.11.2022 г.
 • Притежател на разрешението: Хеминова България и Румъния ЕООД
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни широколистни плевели, в т.ч. слабочувствителни на хормоноподобни хербициди
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница, Ечемик - 1,5г/дка

 • Карантинен срок (дни): 30
Още информация
 

ЕТИКЕТ MSDS

заповед хемтрибе 75 вг 19.11.2012

ХУСАР МАКС ОД

ЙОДОСУЛФУРОН + МЕЗОСУЛФУРОН + МЕФЕНПИР-ДИЕТИЛ (антидот)

7.5г/л+7.5г/л+22.5
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ХУСАР МАКС ОД |

 • Зап. за разр. №: РД 11-2618/01.12.2017 г.
 • Разр. №: 0523-3/20.12.2017 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Байер България ЕООД
 • Формулация: маслена дисперсия (ОД)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни житни, включително див овес, и широколистни плевели, в т.ч. слабочувствителни на хормоноподобните хербициди
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница - 100 мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
Още информация
 

заповед хусар макс од 10.07.2007

заповед хусар макс од 01.12.2017

ЦЕЛИО ВГ

КЛОДИНАФОП-ПРОПАРГИЛ + ПИРОКСУЛАМ + КЛОКВИНТОЦЕТ-МЕКСИЛ (антидот)

200г/кг + 75г/кг + 75г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
ЦЕЛИО ВГ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-2014/20.10.2016 г.
 • Разр. №: 01454-1/17.11.2016
 • Валидно до: 30.04.2019 г.
 • Притежател на разрешението: Синджента България ЕООД
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: Селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни житни и широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница (твърда и мека), Ръж, Тритикале - 25г/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

msds заповед целио вг 20.10.2016

ЦИКЛОП

КЛОДИНАФОП-ПРОПАРГИЛ + КЛОКВИНТОЦЕТ-МЕКСИЛ (антидот)

95г/л + 25г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
ЦИКЛОП |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1709/14.09.2016 г.
 • Разр. №: 01450-1/20.09.2016 г.
 • Валидно до: 30.04.2019 г.
 • Притежател на разрешението: Индустриас Афраза, С.А. Испания
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни житни плевели, в т.ч. див овес
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница (мека и твърда) - 63мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

етикет заповед циклоп 14.09.2016

ЧИКАРА ДУО

ГЛИФОЗАТ + ФЛАЗАСУЛФУРОН

288г/кг+6,7г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ЧИКАРА ДУО |

 • Зап. за разр. №: РД 11-2021/20.10.2016 г.
 • Разр. №: 01377-2/17.11.2016 г.
 • Валидно до: 31.01.2018 г.
 • Притежател на разрешението: ИСК Биосайънсис Юръп Н.В., Белгия
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: тотален, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни житни и едногодишни/двугодишни широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя - винени и десертни сортове - 300г/дка; Маслини - 300г/дка Цитрусови - 300г/дка

 • Карантинен срок (дни): 45 за маслини и цитрусови; 75 за лозя
Още информация
 

етикет MSDS

заповед чикара дуо 03.02.2016

заповед чикара дуо 20.10.2016

ШАРПЕН 33 EК, ПЕНКОТ 33 EК, ПЕНДИ 33 EК

ПЕНДИМЕТАЛИН

330г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ШАРПЕН 33 EК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-87/16.01.2017 г.
 • Разр. №: 01279-3/14.02.2017 г.
 • Валидно до: 31.07.2018 г.
 • Притежател на разрешението: Шарда Европа Б.В.Б.А., Белгия
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, почвен и вегетационен хербицид за борба с житни и някои едногодишни широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица, Слънчоглед, Фасул, Нахут, Грах за консервиране, Картофи, Тютюн - 360-600мл/дкаСоя, Моркови, Ряпа, Маруля, Ендивия, Карфиол - 300-600мл/дка
  Пипер, Памук - 400-600мл/дка
  Цикория - 300-500мл/дка
  Козя брада - 240мл/дка
  Лупина - 360мл/дка
  Топола - 280-360мл/дка
  Лозя, Ябълки, Круши, Дюли, Кайсии, Праскови, Нектарини, Цитрусови, Овощни разсадници, Фъстъци - 400-600мл/дка
  Декоративни, Разсадници, - 300-730мл/дка
  Треви за семена - 210-400мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 28 за аспержи; 75 за маруля, ендивия, цикория; за останалите култури - ограничен от фазата на приложение
Още информация
 

MSDS

заповед шарпен 33 ек 10.12.2014

заповед шарпен 33 ек 03.02.2015

заповед шарпен 33 ек 06.11.2015

заповед Шарпен 33 ЕК 16.01.2017

Подреди по:
Име
Дата
 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com