Последно актуализирана: 16.11.2017 г.

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

ТАЙФУН СЛ

ГЛИФОЗАТ

360г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
ТАЙФУН СЛ | 1 л

1 л

ТАЙФУН СЛ | 500 мл

500 мл

ТАЙФУН СЛ | 250 мл

250 мл

ТАЙФУН СЛ | 100 мл

100 мл

 • Зап. за разр. №: РД 11-195/18.02.2013 г.
 • Разр. №: 01174-2/01.02. 2017 г .
 • Валидно до: 18.02.2023 г.
 • Притежател на разрешението: Адама Агрикълчър Б.В., Нидерландия
 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: тотален, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели; десикант
 • Друга функция: Десикант
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Слънчоглед, Царевица - 300мл/дка
  Слънчоглед - 400мл/дка (за десикация)
  Пшеница - зимна - 400 мл/дка
  Овощни градини, Лозя, Стърнища, Свободни площи - 400 - 1200мл/дка
  Ж.п. линии - 1200мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 30 дни за слънчоглед, царевица, соя; 14 дни за житни, зимна пшеница
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

 msds

заповед тайфун сл 18.02.2013

 

ТАРГА СУПЕР 5 ЕК, АЧИБА 5 ЕК

КВИЗАЛОФОП-П-ЕТИЛ

50г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
ТАРГА СУПЕР 5 ЕК | 1 л

1 л

ТАРГА СУПЕР 5 ЕК | 200 мл

200 мл

ТАРГА СУПЕР 5 ЕК | 100 мл

100 мл

 • Зап. за разр. №: РД 11-2020/20.10.2016 г.
 • Разр. №: 01054-2/17.11.2016 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Нисан Кемикъл, Япония
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба със самосевки от житни култури, едногодишни и многогодишни житни плевели, в т.ч балур от коренища
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Маслодайна рапица - Срещу едногодишни житни плевели и самосевки от житни култури - 120мл/дкаДомати - Срещу едногодишни житни плевели - 150 мл/дка; Срещу многогодишни житни плевели - 175 мл/дка
  Слънчоглед - Срещу едногодишни житни плевели - 150 мл/дка; Срещу многогодишни житни плевели - 200мл/дка
  Захарно цвекло, Тютюн, Соя, Памук, Фасул - Срещу едногодишни житни плевели - 150 мл/дка; Срещу многогодишни житни плевели - 200-250мл/дка
  Картофи, Лук, Ягоди - Срещу едногодишни житни плевели - 150 мл/дка; Срещу многогодишни житни плевели - 250-300мл/дка
  Малини - Срещу едногодишни житни плевели - 150 мл/дка; Срещу многогодишни житни плевели - 300мл/дка
  Малини - Срещу едногодишни житни плевели - 150 мл/дка; Срещу едногодишни и многогодишни житни плевели - 300мл/дка
  Лозя - Срещу едногодишни и многогодишни житни плевели - 300-600мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 60 дни; 90 дни за рапица
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЕТИКЕТ MSDS

заповед тарга супер 5 ек 30.04.2009

Заповед тарга супер 5 ЕК 20.10.2016

ТАРИКА

ТРИБЕНУРОН-МЕТИЛ

750г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ТАРИКА |

 • Зап. за разр. №: РД 11-610/19.04.2016 г.
 • Разр. №: 01407-1/09.05.2016 г.
 • Валидно до: 31.10.2018 г.
 • Притежател на разрешението: Лаинко, С.А., Испания
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница, Ечемик, Овес, Ръж, Тритикале - 2,0г/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
Още информация
 

заповед тарика 19.04.2016

ТАРОТ ПЛЮС + ТРЕНД 90

ДИКАМБА + РИМСУЛФУРОН

60.87% + 3.26%
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
ТАРОТ ПЛЮС + ТРЕНД 90 |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1015/17.06.2015 г.
 • Разр. №: 01065-4/01.07.2015 г.
 • Валидно до: 18.02.2023 г.
 • Притежател на разрешението: ДюПон България ЕООД
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни, в.т.ч балур от семе, и широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица - 30,7г/дка или 38,4г/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЕТИКЕТ MSDS

заповед титус плюс вг 18.02.2013

заповед тарот плюс 17.06.2015

ТЕМЗА СК

МЕЗОТРИОН

100г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ТЕМЗА СК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1709/16.08.2017 г.
 • Разр. №: 01494-1/30.08.2017 г.
 • Валидно до: 31.07.2018 г.
 • Притежател на разрешението: Глобахем Н.В., Белгия
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, почвен и вегетационен хербицид за борба с едногодишни житни и широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица за фураж и зърно - 75-150мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
Още информация
 

заповед темза ск 16.08.2017

ТЕРИДОКС 500 ЕК

ДИМЕТАХЛОР

500г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
ТЕРИДОКС 500 ЕК |

 • Зап. за разр. №: РД 12-50/11.06.2010 г.
 • Разр. №: 01096/16.06.2010 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Синджента, Швейцария
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, почвен хербицид за борба с едногодишни житни и някои широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Маслодайна зимна рапица - 200мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

MSDS

заповед теридокс 500 ек 16.06.2009

заповед теридокс 500 ек 11.06.2010

 

ТЕРМИНАТОР 4 СК, НИФУР 4СК, НИРЛОН 4СК

НИКОСУЛФУРОН

40г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
ТЕРМИНАТОР 4 СК | 1 л

1 л

ТЕРМИНАТОР 4 СК | 500 мл

500 мл

ТЕРМИНАТОР 4 СК | 250 мл

250 мл

 • Зап. за разр. №: РД 11-1851/09.12.2015 г.
 • Разр. №: 0598-3/28.12.2015 г.
 • Валидно до: 09.05.2021
 • Притежател на разрешението: Шарда Уърлдуайд Експортс Прайвът Лтд, Индия
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни, в т.ч. балур и пирей и някои широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица - 125мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

 

ЕТИКЕТ MSDS

заповед терминатор 4 ск 09.12.2015

 

ТИТУС 25 ДФ

РИМСУЛФУРОН

250г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ТИТУС 25 ДФ |

 • Зап. за разр. №: РД 09-457/10.07.2007 г.
 • Разр. №: 0543/20.10.2008 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: ДюПон ЕО, Швейцария
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ДФ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, контактен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни житни плевели и балур от коренища
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица, Картофи - 4-6г/дка;Домати - 5г/дка

 • Карантинен срок (дни): 30
Още информация
 

ЕТИКЕТ MSDS

заповед титус 25 дф 10.07.2007

ТОЛУРЕКС 500 СК

ХЛОРТОЛУРОН

500г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ТОЛУРЕКС 500 СК |

 • Зап. за разр. №: xx
 • Разр. №: 0503/18.06.2007 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Адама Агрикълчър Б.В., Нидерландия
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, контактен, почвен хербицид за борба с едногодишни житни и някои широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница, Ечемик - 350-400мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 30
Още информация
 

ТОПИК 080 ЕК

КЛОДИНАФОП-ПРОПАРГИЛ

80г/л+антидот
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ТОПИК 080 ЕК |

 • Зап. за разр. №: xx
 • Разр. №: 01033-2/12.05.2011 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Синджента, Швейцария
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни житни плевели, в т.ч. див овес
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница - 30-40мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
Още информация
 

MSDS

ТОРИНКА (ФР-888)

ГЛИФОЗАТ

360г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ТОРИНКА (ФР-888) |

 • Зап. за разр. №: РД 11-196/18.02.2013 г.
 • Разр. №: 01172/05.03.2013 г.
 • Валидно до: 18.02.2023 г.
 • Притежател на разрешението: Монсанто Европа С.А., Белгия
 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: тотален, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели; десикант
 • Друга функция: Десикант
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Памук, Тютюн - 200мл/дка; Пшеница, Ечемик - 400 мл/дка
  Овощни, Лозя, Стърнища, Канали - 400 -1000мл/дка
  Топола, Орех-над 3г., Смърч - над 2 г. - 500мл/дка
  Пасища, Ж.п. линии - 1000мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 7 дни за орех, памук, тютюн, овощни, лозя, свободни площи, канали, смърч, топола, ЖП линии; 10 дни за пасища; 14 дни за пшеница и ечемик
Още информация
 

заповед торинка (фр-888) 18.02.2013

ТОСКАНА

ТРИБЕНУРОН-МЕТИЛ

750г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ТОСКАНА |

 • Зап. за разр. №: РД 11-155/29.01.2016 г.
 • Разр. №: 01375-1/08.02.2016 г.
 • Валидно до: 31.10.2018 г.
 • Притежател на разрешението: Проплан Плант Протекшън С.Л., Испания
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница, Ечемик - 1,0-2,0г/дка

Още информация
 

етикет заповед тоскана 29.01.2016  

ТРАКСОС 50 ЕК

ПИНОКСАДЕН + КЛОДИНАФОП-ПРОПАРГИЛ + КЛОКВИНТОЦЕТ-МЕКСИЛ (антидот)

25г/л + 25г/л + 6,25г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ТРАКСОС 50 ЕК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1369/25.07.2016 г.
 • Разр. №: 01216-2/09.08.2016 г.
 • Валидно до: 31.12.2017 г.
 • Притежател на разрешението: Синджента България ЕООД
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни житни плевели, в т.ч. див овес
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница - 120мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
Още информация
 

заповед траксос 50 ек 29.01.2014

заповед траксос 50 ек 25.07.2016

ТРЕЙЛЪР

ТРИБЕНУРОН-МЕТИЛ

750г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ТРЕЙЛЪР |

 • Зап. за разр. №: РД 11-609/19.04.2016 г.
 • Разр. №: 01408-1/09.05.2016 г.
 • Валидно до: 31.10.2018 г.
 • Притежател на разрешението: Индустриас Афраза, С.А., Испания
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница, Ечемик , Овес, Ръж, Тритикале - 2,0г/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
Още информация
 

етикет заповед трейлър 19.04.2016  

ТРИБЕ 75 ВГ, ТЕНУРОН 75 ВГ, ТРИНУ 75 ВГ, ТРИРОН 75 ВГ, ТРИША 75 ВГ

ТРИБЕНУРОН-МЕТИЛ

750г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
ТРИБЕ 75 ВГ | 100 г

100 г

 • Зап. за разр. №: РД 11-831/24.04.2017 г.
 • Разр. №: 01307-4/04.05.2017 г.
 • Валидно до: 31.10.2018 г.
 • Притежател на разрешението: Шарда Европа Б.В.Б.А., Белгия
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница, Ечемик - зимен и пролетен, Овес - зимен и пролетен, Ръж, Тритикале - 2,0г/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

MSDS

заповед трибе 75 вг 10.03.2015

заповед трибе 75 вг 03.02.2016

ЗАПОВЕД ТРИБЕ 75 ВГ 05.12.2016

ЗАПОВЕД ТРИБЕ 75 ВГ 24.04.2017

 

Подреди по:
Име
Дата
 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com