Последно актуализирана: 18.04.2018 г.

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

ТАЙФУН СЛ

ГЛИФОЗАТ

360г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ТАЙФУН СЛ | 1 л

1 л

ТАЙФУН СЛ | 500 мл

500 мл

ТАЙФУН СЛ | 250 мл

250 мл

ТАЙФУН СЛ | 100 мл

100 мл

 • Зап. за разр. №: РД 11-195/18.02.2013 г.
 • Разр. №: 01174-2/01.02. 2017 г .
 • Валидно до: 18.02.2023 г.
 • Притежател на разрешението: Адама Агрикълчър Б.В., Нидерландия
 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: тотален, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели; десикант
 • Друга функция: Десикант
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Слънчоглед, Царевица - 300мл/дка
  Слънчоглед - 400мл/дка (за десикация)
  Пшеница - зимна - 400 мл/дка
  Овощни градини, Лозя, Стърнища, Свободни площи - 400 - 1200мл/дка
  Ж.п. линии - 1200мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 30 дни за слънчоглед, царевица, соя; 14 дни за житни, зимна пшеница
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ТАРГА СУПЕР 5 ЕК, АЧИБА 5 ЕК

КВИЗАЛОФОП-П-ЕТИЛ

50г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ТАРГА СУПЕР 5 ЕК | 1 л

1 л

ТАРГА СУПЕР 5 ЕК | 200 мл

200 мл

ТАРГА СУПЕР 5 ЕК | 100 мл

100 мл

 • Зап. за разр. №: РД 11-2020/20.10.2016 г.
 • Разр. №: 01054-2/17.11.2016 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Нисан Кемикъл, Япония
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба със самосевки от житни култури, едногодишни и многогодишни житни плевели, в т.ч балур от коренища
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Маслодайна рапица - Срещу едногодишни житни плевели и самосевки от житни култури - 120мл/дкаДомати - Срещу едногодишни житни плевели - 150 мл/дка; Срещу многогодишни житни плевели - 175 мл/дка
  Слънчоглед - Срещу едногодишни житни плевели - 150 мл/дка; Срещу многогодишни житни плевели - 200мл/дка
  Захарно цвекло, Тютюн, Соя, Памук, Фасул - Срещу едногодишни житни плевели - 150 мл/дка; Срещу многогодишни житни плевели - 200-250мл/дка
  Картофи, Лук, Ягоди - Срещу едногодишни житни плевели - 150 мл/дка; Срещу многогодишни житни плевели - 250-300мл/дка
  Малини - Срещу едногодишни житни плевели - 150 мл/дка; Срещу многогодишни житни плевели - 300мл/дка
  Малини - Срещу едногодишни житни плевели - 150 мл/дка; Срещу едногодишни и многогодишни житни плевели - 300мл/дка
  Лозя - Срещу едногодишни и многогодишни житни плевели - 300-600мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 60 дни; 90 дни за рапица
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ТАРОТ ПЛЮС + ТРЕНД 90

ДИКАМБА + РИМСУЛФУРОН

60.87% + 3.26%
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ТАРОТ ПЛЮС + ТРЕНД 90 |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1015/17.06.2015 г.
 • Разр. №: 01065-4/01.07.2015 г.
 • Валидно до: 18.02.2023 г.
 • Притежател на разрешението: ДюПон България ЕООД
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни, в.т.ч балур от семе, и широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица - 30,7г/дка или 38,4г/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ТЕРИДОКС 500 ЕК

ДИМЕТАХЛОР

500г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ТЕРИДОКС 500 ЕК |

 • Зап. за разр. №: РД 12-50/11.06.2010 г.
 • Разр. №: 01096/16.06.2010 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Синджента, Швейцария
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, почвен хербицид за борба с едногодишни житни и някои широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Маслодайна зимна рапица - 200мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ТЕРМИНАТОР 4 СК, НИФУР 4СК, НИРЛОН 4СК

НИКОСУЛФУРОН

40г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ТЕРМИНАТОР 4 СК | 1 л

1 л

ТЕРМИНАТОР 4 СК | 500 мл

500 мл

ТЕРМИНАТОР 4 СК | 250 мл

250 мл

 • Зап. за разр. №: РД 11-1851/09.12.2015 г.
 • Разр. №: 0598-3/28.12.2015 г.
 • Валидно до: 09.05.2021
 • Притежател на разрешението: Шарда Уърлдуайд Експортс Прайвът Лтд, Индия
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни, в т.ч. балур и пирей и някои широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица - 125мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ТРИБЕ 75 ВГ, ТЕНУРОН 75 ВГ, ТРИНУ 75 ВГ, ТРИРОН 75 ВГ, ТРИША 75 ВГ

ТРИБЕНУРОН-МЕТИЛ

750г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ТРИБЕ 75 ВГ | 100 г

100 г

 • Зап. за разр. №: РД 11-831/24.04.2017 г.
 • Разр. №: 01307-4/04.05.2017 г.
 • Валидно до: 31.10.2018 г.
 • Притежател на разрешението: Шарда Европа Б.В.Б.А., Белгия
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница, Ечемик - зимен и пролетен, Овес - зимен и пролетен, Ръж, Тритикале - 2,0г/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ТЪЧДАУН СИСТЕМ 4

ГЛИФОЗАТ

360г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ТЪЧДАУН СИСТЕМ 4 |

 • Зап. за разр. №: РД 09-231/13.04.2006 г.
 • Разр. №: 1015-2/22.02.2010 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Синджента, Швейцария
 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: тотален, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Стърнища - Срещу едногодишни плевели - 150мл/дка; Срещу многогодишни плевели - 400 мл/дкаПшеница, Ечемик - Срещу едногодишни плевели - 200 мл/дка; Срещу многогодишни плевели - 600мл/дка
  Овощни, Лозя - 400мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 30
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

УИНГ П

ДИМЕТЕНАМИД-П + ПЕНДИМЕТАЛИН

212.5г/л + 250г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
УИНГ П |

 • Зап. за разр. №: РД 09-456/10.07.2007 г.
 • Разр. №: 0530/12.07.2007 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: БАСФ, Германия
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, почвен и вегетационен хербицид за борба с едногодишни житни и някои широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица, Слънчоглед - 300-400мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ФОКУС УЛТРА, СТРАТОС УЛТРА

ЦИКЛОКСИДИМ

100г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ФОКУС УЛТРА |

 • Зап. за разр. №: РД 12-26/30.04.2009 г.
 • Разр. №: 1006/06.10.2009 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: БАСФ СЕ, Германия
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба със самосевки от житни култури, едногодишни и многогодишни плевели, в т.ч балур от коренища
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Маслодайна рапица - Срещу едногодишни житни плевели и самосевки от житни култури - 100мл/дка Соя, Захарно цвекло, Фасул, Люцерна, Грах - Срещу едногодишни житни плевели - 100мл/дка; Срещу многогодишни житни плевели - 200мл/дка
  Слънчоглед - Срещу многогодишни житни плевели - 200мл/дка
  Царевица (СТМ - циклоксидим толерантна) - Срещу едногодишни и многогодишни житни плевели - 200мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 60
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ФУЗИЛАД ФОРТЕ 150 ЕК

ФЛУАЗИФОП-П-БУТИЛ

150г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ФУЗИЛАД ФОРТЕ 150 ЕК | 1 л

1 л

 • Зап. за разр. №: РД 11-1846/07.09.2017 г.
 • Разр. №: 01016-2/25.09.2017 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Синджента, Швейцария
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба със самосевки от житни култури, едногодишни и многогодишни житни плевели, в т.ч балур
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Маслодайна рапица - Срещу самосевки от житни култури - 50мл/дка Слънчоглед - Срещу едногодишни житни плевели, в т.ч. балур от семе - 80мл/дка; Срещу многогодишни житни плевели, в т.ч. балур от коренища - 100-130мл/дка
  Памук, Фасул в група варива - Срещу едногодишни житни плевели, в т.ч. балур от семе - 90мл/дка; Срещу многогодишни житни плевели, в т.ч. балур от коренища - 100-130мл/дка
  Фасул с шушулки - Срещу едногодишни плевели; срещу многогодишни плевели – 50-250мл/дка
  Соя, Картофи - Срещу едногодишни житни плевели, в т.ч. балур от семе - 90мл/дка; Срещу многогодишни житни плевели, в т.ч. балур от коренища - 130мл/дка
  Тютюн - Срещу едногодишни плевели; срещу многогодишни житни плевели, в т.ч. балур от коренища – 90мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 90 за слънчоглед, картофи, фасул в група варива, маслодайна рапица; 75 за соя; 28 за фасул с шушулки; за памук и тютюн - не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ХЕМНИКО 24 СК, МИСТРАЛ ОПТИ 240 СК

НИКОСУЛФУРОН

240г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ХЕМНИКО 24 СК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-205/27.02.2012 г.
 • Разр. №: 01148-2/12.07.2013 г.
 • Валидно до: 27.02.2022 г.
 • Притежател на разрешението: Хеминова България и Румъния ЕООД
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни, в т.ч. балур и пирей и някои широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица - 21мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЦЕЛИО ВГ

КЛОДИНАФОП-ПРОПАРГИЛ + ПИРОКСУЛАМ

200г/кг + 75г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ЦЕЛИО ВГ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-2014/20.10.2016 г.
 • Разр. №: 01454-1/17.11.2016
 • Валидно до: 30.04.2019 г.
 • Притежател на разрешението: Синджента България ЕООД
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: Селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни житни и широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница (твърда и мека), Ръж, Тритикале - 25г/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
  Съдържа АНТИДОТ (75г/кг клоквинтоцет-мексил)
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЦИКЛОП

КЛОДИНАФОП-ПРОПАРГИЛ

95г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ЦИКЛОП | 100 мл

100 мл

ЦИКЛОП |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1709/14.09.2016 г.
 • Разр. №: 01450-1/20.09.2016 г.
 • Валидно до: 30.04.2019 г.
 • Притежател на разрешението: Индустриас Афраза, С.А. Испания
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни житни плевели, в т.ч. див овес
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница (мека и твърда) - 63мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
  Съдържа АНТИДОТ (25г/л клоквинтоцет-мексил)
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 
 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com