Последно актуализирана: 16.11.2017 г.

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

ГЛИФОЗАТ 360-С

ГЛИФОЗАТ

360 г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
ГЛИФОЗАТ 360-С | 5 л

5 л

ГЛИФОЗАТ 360-С | 1 л

1 л

ГЛИФОЗАТ 360-С | 500 мл

500 мл

ГЛИФОЗАТ 360-С | 200 мл

200 мл

ГЛИФОЗАТ 360-С | 100 мл

100 мл

 • Зап. за разр. №: РД 12-3/03.01.2008 г.
 • Разр. №: 0557/16.04.2009 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Синон, Тайван
 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Категория на употреба: Непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: тотален, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Овощни, Лозя, Стърнища - 400-1200мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 30
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

етикет MSDS

заповед глифозат 360-с 03.01.2008

 

ГЛИФОС 36 СЛ

ГЛИФОЗАТ

360 г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ГЛИФОС 36 СЛ |

 • Зап. за разр. №: РД 12-62/29.12.2006 г.
 • Разр. №: 0531/14.01.2007 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Хеминова България и Румъния ЕООД
 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: тотален, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Овощни, Лозя, Стърнища, Свободни площи - 400-1200мл/дка Ж.п. линии - 1200мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 30
Още информация
 

ЕТИКЕТ MSDS

заповед глифос 36 сл 29.12.2006

ГЛИФОС ДАКАР

ГЛИФОЗАТ

680 г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ГЛИФОС ДАКАР |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1649/06.11.2015 г.
 • Разр. №: 01348-1/18.11.2015 г.
 • Валидно до: 31.12.2016 г.
 • Притежател на разрешението: Хеминова България и Румъния ЕООД
 • Формулация: гранули, разтворими във вода (СГ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: тотален, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Полски и зеленчукови култури, Лозя, Овощни - всички - Срещу едногодишни плевели, преди засаждане и срещу едногодишни житни плевели, след прибиране на реколтата - 159г/дка; Срещу двугодишни плевели, преди засаждане и срещу едногодишни и двугодишни широколистни плевели, след прибиране на реколтата - 318г/дка; Срещу многогодишни плевели, преди засаждане и срещу многогодишни плевели, след прибиране на реколтата - 370г/дка Лозя, Овощни - всички - Срещу едногодишни плевели, по време на вегетация на културата - 212г/дка; Срещу двугодишни плевели, по време на вегетация на културата - 318г/дка; Срещу многогодишни плевели, по време на вегетация на културата - 424г/дка
  Пшеница, Ечемик - Срещу поникнали плевели, от BBCH 89 - "пълна зрелост" - 318г/дка

 • Карантинен срок (дни): 7 за зърнени култури; 14 за костилкови овощни; 21 за лозя, цитрусови, семкови овощни, черупкови овощни, овощни култури с дребни и месести безкостилкови плодове; 30 за зеленчукови
Още информация
 

заповед глифос дакар 06.11.2015

ГЛИФОС СУПЕР 45 СЛ

ГЛИФОЗАТ

450г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ГЛИФОС СУПЕР 45 СЛ |

 • Зап. за разр. №: РД 12-62/29.12.2006 г.
 • Разр. №: 0532/14.01.2007 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Хеминова България и Румъния ЕООД
 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: тотален, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Свободни площи - 320-960мл/дкаЖ.п линии - 960мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 30
Още информация
 

заповед глифос супер 45 сл 29.12.2006

ГЛИФОС УЛТРА

ГЛИФОЗАТ

360г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ГЛИФОС УЛТРА |

 • Зап. за разр. №: РД 11-160/24.01.2017 г.
 • Разр. №: 01460-1/14.02.2017 г.
 • Валидно до: 31.12.2018 г.
 • Притежател на разрешението: Хеминова България и Румъния ЕООД
 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: тотален, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Аспержи (полско производство) - 0,15-1,2л/дка, внесен след сеитба, преди поникванеОвощни градини, Лозя, Орех (над 3 години), Топола, Смърч (над 2 години) - 0,15-1,2л/дка, внесен между растенията Свободни площи (незасети терени), Ж.П. линии, Канали - 0,15-1,2л/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
Още информация
 

ЗАПОВЕД ГЛИФОС УЛТРА 24.01.2017

ГРАНСТАР 75 ДФ, ТРИМЕР 75 ДФ

ТРИБЕНУРОН-МЕТИЛ

750г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ГРАНСТАР 75 ДФ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1113/24.06.2015 г.
 • Разр. №: 01028-2/21.07.2015 г.
 • Валидно до: 24.06.2025 г.
 • Притежател на разрешението: ДюПон ИО , Швейцария
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ДФ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница, Ечемик - 1-1,5г/дка

 • Карантинен срок (дни): 30
Още информация
 

MSDS заповед гранстар 75 дф 24.06.2015

ГРАНСТАР СУПЕР 50 СГ

ТИФЕНСУЛФУРОН-МЕТИЛ + ТРИБЕНУРОН-МЕТИЛ

250г/кг + 250г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
ГРАНСТАР СУПЕР 50 СГ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1675/10.08.2017 г.
 • Разр. №: 01142-2/07.09.2017 г.
 • Валидно до: 13.10.2021 г.
 • Притежател на разрешението: ДюПон ИО, Швейцария
 • Формулация: Вододиспергируеми гранули (СГ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни широколистни, в т.ч. слабочувствителни на хормоноподобни хербициди плевели, и паламида
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница, Ечемик - 4г/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЕТИКЕТ MSDS

заповед гранстар супер 50 сг 13.10.2011

заповед гранстар супер 50 сг 10.08.2017

ГЪЛИВЕР 50 ВГ

АЗИМСУЛФУРОН

500г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ГЪЛИВЕР 50 ВГ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-087/22.04.2016 г.
 • Разр. №: 01398-1/10.05.2016 г.
 • Валидно до: 31.12.2022 г.
 • Притежател на разрешението: ДюПон България ЕООД
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: Селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с житни и широколистни плевели (от семена и от коренища - I-ви до 4-6 лист, видове просо - I-ви до 4-ти лист, преди начало на братене)
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Ориз - 4-5г/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
Още информация
 

етикет mSDS

заповед гъливер 50 вг 22.04.2016

ДЕВРИНОЛ 4 Ф

НАПРОПАМИД

450г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
ДЕВРИНОЛ 4 Ф | 1 л

1 л

ДЕВРИНОЛ 4 Ф | 250 мл

250 мл

ДЕВРИНОЛ 4 Ф | 50 мл

50 мл

ДЕВРИНОЛ 4 Ф | 5 мл

5 мл

 • Зап. за разр. №: РД 09-791/28.12.2002 г.
 • Разр. №: 0069/21.07.2003 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Юнайтед Фосфоръс, Индия
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, почвен хербицид за борба с едногодишни житни и някои широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Рапица - фуражна - 300-350мл/дкаТютюн-лехи - 300-400мл/дка
  Тютюн, Сливи, Шипка - разсад, Лавандула - разсад - 400мл/дка
  Зеле, Домати - безразсадни, пипер - безразсаден - 400-500мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 45
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

    ЕТИКЕТ MSDS        

ДЕРБИ СУПЕР

АМИНОПИРАЛИД - КАЛИЙ + ФЛОРАСУЛАМ

300.5 г/кг + 150.2 г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
ДЕРБИ СУПЕР |

 • Зап. за разр. №: РД 11-841/05.08.2013 г.
 • Разр. №: 01073-3/28.08.2013 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Дау Агросайънсис, САЩ
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: Непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с широколистни плевели, в т.ч. устойчиви на хормоноподобните хербициди
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница - 2.5г/дка, 3.3г/дка - при преобладаващо заплевеляване с паламида

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

MSDS

заповед дерби супер 13.10.2011

заповед дерби супер 05.08.2013

 

ДЕРБИ СУПЕР ЕДНО, ЛАНСЕЛОТ

АМИНОПИРАЛИД + ФЛОРАСУЛАМ

300 г/кг + 150 г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ДЕРБИ СУПЕР ЕДНО |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1846/09.12.2015 г.
 • Разр. №: 01287-2/28.12.2015 г.
 • Валидно до: 18.12.2017 г.
 • Притежател на разрешението: Дау Агросайънсис Експорт САС, Франция
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница (твърда и мека), Ечемик - 2.5г-3.3г/дка

 • Карантинен срок (дни): 60
Още информация
 

msds

заповед дерби супер едно 18.12.2014

заповед дерби супер едно 09.12.2015

ДЕССИКАШ 200 СЛ

ДИКВАТ

200г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ДЕССИКАШ 200 СЛ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1266/01.08.2014 г.
 • Разр. №: 01259/11.08.2014 г.
 • Валидно до: 01.08.2024 г.
 • Притежател на разрешението: Шарда Уърлдуайд Експорт, Индия
 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Категория на употреба: първа професионална
 • Механизъм и спектър на действие: тотален, контактен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели; десикант
 • Друга функция: Десикант
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Картофи - 250мл/дка (срещу плевели и като десикант)

 • Карантинен срок (дни): 7
Още информация
 

заповед дессикаш 200 сл 01.08.2014

ДИКВА 20 СЛ, ДИМОР 20 СЛ, ДИМАЗО 20 СЛ

ДИКВАТ

200г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ДИКВА 20 СЛ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1567/29.08.2016 г.
 • Разр. №: 01320-5/15.09.2016 г.
 • Валидно до: 30.06.2018 г.
 • Притежател на разрешението: Шарда Европа Б.В.Б.А., Белгия
 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: тотален, контактен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели; десикант
 • Друга функция: Десикант
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя, Овощни, Цитрусови, Маслини, Царевица, Тревен чим - Бермудска трева - 330-550мл/дка
  Разсадници, Зеленчукови култури, Аспержи, Декоративни разсадници - 200-400мл/дка
  Люцерна - 250-330мл/дка
  Пасища - 500мл/дка
  Картофи - 330-500мл/дка (за десикация)

 • Карантинен срок (дни): 10 за картофи; 30 за всички останали култури
Още информация
 

MSDS

заповед диква 20 сл 29.05.2015

заповед диква 20 сл 02.10.2015

заповед диква 20 сл 08.02.2016

заповед диква 20 сл 19.04.2016

заповед диква 20 сл 29.08.2016

 

ДИКОПУР Ф, ХЕРБОКСОН ТОП

2,4 Д аминна сол

600г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
ДИКОПУР Ф | 5 л

5 л

ДИКОПУР Ф | 200 мл

200 мл

ДИКОПУР Ф | 100 мл

100 мл

 • Зап. за разр. №: xx
 • Разр. №: 0202-2/19.07.2011 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Нюфарм, Австрия
 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица - 120мл/дка Пшеница, Ечемик - 150-200 мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

етикет  

ДИОВИД 60 СЛ

2,4 Д аминна сол

600г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ДИОВИД 60 СЛ |

 • Зап. за разр. №: xx
 • Разр. №: 0170/10.03.2004 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Юнайтед Фосфоръс, Индия
 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица - 120мл/дка Пшеница - 150-200 мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
Още информация
 

Подреди по:
Име
Дата
 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com