Последно актуализирана: 10.01.2020 г.

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

ОКСО 337 ЕК

БРОМОКСИНИЛ-ОКТАНОАТ + ТЕМБОТРИОН

262г/л + 50г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ОКСО 337 ЕК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1747/22.08.2019 г.
 • Разр. №: 01456-1/17.11.2016 г.
 • Валидно до: 31.07.2020 г.
 • Притежател на разрешението: Байер България ЕООД
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: Селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни житни и широколистни плевели.
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица, Сладка царевица - 100мл/дка + 100мл/дка прилепител Меро или двукратно 75мл/дка + 100мл/дка прилепител Меро (общо 150мл/дка продукт)

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
  Съдържа АНТИДОТ (25г/л изоксадифен-етил)
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ОПТИКА ТРИО

ДИХЛОРПРОП-П + МЦПА + МЦПП-П

310г/л + 160г/л + 130г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ОПТИКА ТРИО | 1 л

1 л

ОПТИКА ТРИО | 200 мл

200 мл

 • Зап. за разр. №: xx
 • Разр. №: 0548/30.01.2009 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Нюфарм, Австрия
 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: листен, селективен, системен
  хербицид, предназначен за борба с едногодишни и многогодишни, широколистни плевели, слабочувствителни към други хормоноподобни хербициди
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница, Ечемик - 150-200 мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ПАНТЕРА 40 ЕК

КВИЗАЛОФОП-П-ТЕФУРИЛ

40г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ПАНТЕРА 40 ЕК | 5 л

5 л

ПАНТЕРА 40 ЕК | 200 мл

200 мл

 • Зап. за разр. №: РД 11-2023/12.10.2018 г.
 • Разр. №: 01071-4/19.10.2018 г.
 • Валидно до: 30.11.2022 г.
 • Притежател на разрешението: Ариста ЛайфСайънс Регистрешънс, Великобритания
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба със самосевки от житни култури, едногодишни и многогодишни житни плевели, в т.ч балур от коренища
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Зимна маслодайна рапица - Срещу едногодишни житни плевели и самосевки от житни култури - 80мл/дка
  Захарно цвекло - Срещу едногодишни и многогодишни житни плевели – 150-225мл/дка
  Слънчоглед - Срещу едногодишни и многогодишни житни плевели – 150-175мл/дка
  Соя - Срещу едногодишни и многогодишни житни плевели – 150мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 60
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ПАСИФИКА ВГ + БИОПАУЪР

ЙОДОСУЛФУРОН + МЕЗОСУЛФУРОН

10г/кг + 30г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ПАСИФИКА ВГ + БИОПАУЪР |

 • Зап. за разр. №: РД 11-2616/01.12.2017 г.
  Заповед за прекратяване на разрешението за пускане на пазара №: РД 11-782/19.04.2019 г.
 • Разр. №: 0578-3/20.12.2017 г.
 • Валидно до: 19.07.2019 г. (гратисен период за продажба и разпространение)
 • Притежател на разрешението: Байер България ЕООД
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни житни и широколистни плевели, в т.ч. слабочувствителни на хормоноподобните хербициди
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница - 35г/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
  Съдържа АНТИДОТ (90г/кг)
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ПИК 75 ВГ

ПРОСУЛФУРОН

750г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ПИК 75 ВГ |

 • Зап. за разр. №: РД 12-61/13.06.2008 г.
 • Разр. №: 01031/18.02.2010 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Синджента, Швейцария
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: първа професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица - 1,5г/дка + 0,2% Атплюс с 20л/дка работен разтвор

 • Карантинен срок (дни): 60 за фураж
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ПЛЕДЖ 50 ВП

ФЛУМИОКСАЗИН

500г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ПЛЕДЖ 50 ВП |

 • Зап. за разр. №: РД 12-62/29.12.2006 г.
 • Разр. №: 0543/18.10.2007 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Сумитомо Кемикъл, Япония
 • Формулация: водонамокрим прах (ВП)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, почвен хербицид за борба с широколистни и някои житни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Слънчоглед, Царевица - 8г/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ПРИНЦИПАЛ ПЛЮС 66.5 ВГ

ДИКАМБА + НИКОСУЛФУРОН + РИМСУЛФУРОН

552г/кг + 92г/кг + 23г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ПРИНЦИПАЛ ПЛЮС 66.5 ВГ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-194/18.02.2013 г.
 • Разр. №: 01170/05.03.2013 г.
 • Валидно до: 18.02.2023 г.
 • Притежател на разрешението: ДюПон ИО, Швейцария
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен и контактен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни, в т.ч. балур от коренища, и някои широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица за зърно, Царевица за силаж - 44г/дка + 0,1% Тренд 90 (прилепител)

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ПРОМАН, СОЛЕТО

МЕТОБРОМУРОН

500г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ПРОМАН | 10 л

10 л

ПРОМАН | 200 мл

200 мл

ПРОМАН | 100 мл

100 мл

 • Зап. за разр. №: РД 11-1300/19.07.2016 г.
 • Разр. №: 01362-3/03.08.2016 г.
 • Валидно до: 31.12.2025 г.
 • Притежател на разрешението: Белхим Кроп Протекшън, Белгия
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, почвен хербицид за борба с широколистни и някои едногодишни житни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Картофи - 400мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ПУЛСАР 40, ЛИСТЕГО 40, ПАСАТ 40

ИМАЗАМОКС

40г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ПУЛСАР 40 | 5 л

5 л

 • Зап. за разр. №: РД 11-607/19.04.2016 г.
 • Разр. №: 0210-5/28.04.2016 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: БАСФ СЕ, Германия
 • Формулация: водоразтворим концентрат (СЛ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, контактен, почвен и вегетационен хербицид за борба с едногодишни житни и широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Слънчоглед - При имитолерантни хибриди (устойчиви на имидазолинони) - 120мл/дка; При имитолерантен хибрид "Рими", срещу едногодишни житни и широколистни плевели и синя китка - 120мл/дка + 230мл/дка Стомп Нов 330 ЕК
  Люцерна млада - 120мл/дка (внася се един месец след засяване)
  РАЗРЕШЕНИ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ
  Ориз (Клиърфийлд толерантни хибриди) - 125 мл/дка (еднократно) или 87,5 мл/дка (двукратно)

 • Карантинен срок (дни): 90; за ориз - не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ПУЛСАР ПЛЮС

ИМАЗАМОКС

25г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ПУЛСАР ПЛЮС |

 • Зап. за разр. №: РД 11-176/22.01.2019 г.
 • Разр. №: 01458-2/06.02 .2019 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: БАСФ СЕ, Германия
 • Формулация: водоразтворим концентрат (СЛ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, контактен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни житни и широколистни плевели и синя китка
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Слънчоглед (Слънчоглед хибриди толерантни на Имидазолинони/имазамокс, вкл. Клиърфийлд и Клиърфийлд плюс хибриди) - 120-200мл/дка, внесен от първа двойка листа до развитие на осем листа на културата; по-високата доза (200мл/дка) се прилага при силно нападение, срещу по-развити или трудно унищожими плевели

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ПУМА СУПЕР 7.5 ЕВ

ФЕНОКСАПРОП-П-ЕТИЛ

69г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ПУМА СУПЕР 7.5 ЕВ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-26/ 03.01.2020 г.
 • Разр. №: 0565-2/08.02.2016 г.
 • Валидно до: 31.12.2021 г.
 • Притежател на разрешението: Байер България ЕООД
 • Формулация: емулсия, масло във вода (ЕВ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни житни плевели, в т.ч. див овес
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница, Ечемик - 100мл/дка (есенно)
  Пшеница, Ечемик - 120мл/дка (пролетно)

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
  Съдържа АНТИДОТ (75г/л мефенпир-диетил)
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

РАУНДЪП КЛАСИК ПРО

ГЛИФОЗАТ

360г/л под формата на 441 г/л калиева сол
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
РАУНДЪП КЛАСИК ПРО | 5 л

5 л

РАУНДЪП КЛАСИК ПРО | 1 л

1 л

РАУНДЪП КЛАСИК ПРО | 500 мл

500 мл

РАУНДЪП КЛАСИК ПРО | 200 мл

200 мл

РАУНДЪП КЛАСИК ПРО | 100 мл

100 мл

 • Зап. за разр. №: РД 11-1707/14.09.2016 г.
 • Разр. №: 01340-2/20.09.2016 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Монсанто Европа С.А., Белгия
 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: тотален, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Преди сеитба/разсаждане при: Кореноплодни и грудкови - моркови, картофи, захарно цвекло, Ягоди, Зеленчуци, Зърнени, Царевица, Лен, Памук, Синап, Слънчоглед, Соя, Маслодайна рапица - При поникнали едногодишни плевели (под 20см) - 100-400мл/дка; При поникнали двугодишни плевели - 400-400мл/дка; При поникнали многогодишни плевели - 600-1000мл/дка
  Не по-късно от 3 дни след сеитба/засаждане, преди поникване на културата при: Аспержи, Зърнени, Царевица, Захарно цвекло, Картофи, Лук, Лен, Синап, Бобови, Луковици на цветя - При поникнали плевели, - 100-1000мл/дка
  След поникване/засаждане/разсаждане при: Кореноплодни и клубеноплодни - моркови, картофи, захарно цвекло, Домати, Патладжан, Бобови зеленчуци - грах, боб, бакла, зелен фасул, Листно-стъблени зеленчуци - артишок, Соя, Царевица, Рози - При поникнали едногодишни плевели (под 20см)- 100-400мл/дка; При поникнали двугодишни плевели - 400-600мл/дка; При поникнали многогодишни плевели - 600-1000мл/дка
  След прибиране на реколтата при: Кореноплодни и грудкови - моркови, картофи, захарно цвекло, Зеленчуци, Ягоди, Слънчоглед, Соя, Зърнени, Лен, Синап, Разсадници, Памук, Маслодайна рапица, Стърнища - При поникнали едногодишни плевели (под 20см)- 100-400мл/дка; При поникнали двугодишни плевели след сеитба/засаждане - 400-600мл/дка; При поникнали многогодишни плевели - 600-1000мл/дка
  Лозя над 4 г., Орехи, Лешници, Бадеми, Цитрусови, Маслини, Киви, Семкови овощни, Костилкови овощни, Разсадници - цветя, храсти, декоративни растения, топола, Люцерна, Незасети земи, Угари, Неземеделски площи - При поникнали едногодишни плевели (под 20см) - 100-400мл/дка; При поникнали двугодишни плевели - 400-600мл/дка; При поникнали плевели - 600-1000мл/дка
  Ливади, Пасища - за обновяване и селективен контрол на инвазивни плевели - При едногодишни плевели (под 20см), преди сеитба или след прибиране, съобразно стадия на развитие - 100-400мл/дка; При двугодишни плевели, преди сеитба или след прибиране - 400-600мл/дка; При многогодишни плевели, преди сеитба или след прибиране - 600-1000мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 28 дни за моркови, картофи, захарно цвекло, домати, патладжан, грах, боб, бакла, зелен фасул, артишок, соя, царевица, рози, лозя; 7 дни за орех, лешник, бадем, цитрусови, овощни, маслини
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

СЕКАТОР ОД

АМИДОСУЛФУРОН + ЙОДОСУЛФУРОН-МЕТИЛ-НАТРИЙ

100г/л + 25г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
СЕКАТОР ОД | 1 л

1 л

 • Зап. за разр. №: РД 11-2559/29.11.2017 г.
 • Разр. №: 0371-3/
 • Валидно до: 31.12.2019 г.
 • Притежател на разрешението: Байер България ЕООД
 • Формулация: маслена дисперсия (ОД)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни широколистни плевели, в т.ч. устойчиви на хормоноподобните хербициди
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница - 10-15мл/дка
  Ечемик - 10мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
  Съдържа АНТИДОТ (250г/л мефенпир-диетил)
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

СЕЛЕКТ СУПЕР 120 ЕК

КЛЕТОДИМ

120г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
СЕЛЕКТ СУПЕР 120 ЕК | 20 л

20 л

СЕЛЕКТ СУПЕР 120 ЕК | 1 л

1 л

СЕЛЕКТ СУПЕР 120 ЕК | 200 мл

200 мл

СЕЛЕКТ СУПЕР 120 ЕК | 100 мл

100 мл

 • Зап. за разр. №: РД 11-1288/12.07.2018 г.
 • Разр. №: 0348-4/25.07.2018 г.
 • Валидно до: 31.05.2022 г.
 • Притежател на разрешението: Ариста Лайфсайънс С.А.С., Франция
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба със самосевки от житни култури, едногодишни и многогодишни житни плевели, в т.ч балур от коренища
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Слънчоглед, Захарно цвекло, Картофи, Рапица - Срещу едногодишни житни плевели - 80 мл/дка; Срещу многогодишни житни плевели - 160мл/дка
  Фасул (с и без шушулки) - Срещу едногодишни житни плевели - 80мл/дка
  Полско производство на Моркови, Пащърнак, Целина, Хрян - Срещу едногодишни житни плевели - 100мл/дка; Срещу многогодишни житни плевели - 200мл/дка
  Полско производство на Моркови, Пащърнак, Целина, Хрян - Срещу едногодишни житни плевели - 100мл/дка; Срещу многогодишни житни плевели - 200мл/дка
  Полско производство на Грах, Фуражен грах, Бакла, Лупина - Срещу едногодишни и многогодишни житни плевели - 100мл/дка
  РАЗРЕШЕНИ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ
  Фъстъци, Нахут - Срещу едногодишни житни плевели - 100мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 30 дни за фасул; 40 дни за моркови, пащърнак, целина, хрян; 60 дни за картофи, захарно цвекло, фъстъци; 100 дни за слънчоглед; 120 дни за рапица; за грах, фуражен грах, бакла, лупина и нахут – последно приложение до BBCH 49
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

СПЕКТРУМ

ДИМЕТЕНАМИД-П

720г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
СПЕКТРУМ |

 • Зап. за разр. №: РД 09-213/06.04.2006 г.
 • Разр. №: 0360/26.04.2006 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: БАСФ СЕ, Германия
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, почвен хербицид за борба с едногодишни житни и някои широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица, Захарно цвекло, Соя, Слънчоглед, Картофи - 80-140мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 
 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com