Последно актуализирана: 18.04.2018 г.

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

ПЛЕДЖ 50 ВП

ФЛУМИОКСАЗИН

500г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ПЛЕДЖ 50 ВП |

 • Зап. за разр. №: РД 12-62/29.12.2006 г.
 • Разр. №: 0543/18.10.2007 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Сумитомо Кемикъл, Япония
 • Формулация: водонамокрим прах (ВП)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, почвен хербицид за борба с широколистни и някои житни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Слънчоглед, Царевица - 8г/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ПРИНЦИПАЛ

НИКОСУЛФУРОН + РИМСУЛФУРОН

429г/кг + 107г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ПРИНЦИПАЛ |

 • Зап. за разр. №: РД 12-79/19.10.2010 г.
 • Разр. №: 01109/02.11.2010 г.
 • Валидно до: 19.10.2020 г.
 • Притежател на разрешението: ДюПон ИО, Швейцария
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен и контактен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни, в т.ч балур от коренища и някои широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица - 9г/дка + 0,1% Тренд

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ПРИНЦИПАЛ ПЛЮС 66.5 ВГ

ДИКАМБА + НИКОСУЛФУРОН + РИМСУЛФУРОН

552г/кг + 92г/кг + 23г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ПРИНЦИПАЛ ПЛЮС 66.5 ВГ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-194/18.02.2013 г.
 • Разр. №: 01170/05.03.2013 г.
 • Валидно до: 18.02.2023 г.
 • Притежател на разрешението: ДюПон ИО, Швейцария
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен и контактен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни, в т.ч. балур от коренища, и някои широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица за зърно, Царевица за силаж - 44г/дка + 0,1% Тренд 90 (прилепител)

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ПРОМАН, СОЛЕТО, АКАМОС 500

МЕТОБРОМУРОН

500г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ПРОМАН | 200 мл

200 мл

ПРОМАН | 100 мл

100 мл

 • Зап. за разр. №: РД 11-145/18.01.2018 г.
 • Разр. №: 01362-3/03.08.2016 г. - ПРОМАН, СОЛЕТО; № 01545-1/05.02.2018 г. - АКАМОС 500
 • Валидно до: 31.12.2025 г.
 • Притежател на разрешението: Белхим Кроп Протекшън, Белгия
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, почвен и вегетационен хербицид за борба с широколистни и някои едногодишни житни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Картофи - 400мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ПУЛСАР 40, ЛИСТЕГО 40, ПАСАТ 40

ИМАЗАМОКС

40г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ПУЛСАР 40 | 3 л

3 л

 • Зап. за разр. №: РД 11-607/19.04.2016 г.
 • Разр. №: 0210-5/28.04.2016 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: БАСФ СЕ, Германия
 • Формулация: водоразтворим концентрат (СЛ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, контактен, почвен и вегетационен хербицид за борба с едногодишни житни и широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Слънчоглед - При имитолерантни хибриди (устойчиви на имидазолинони) - 120мл/дка; При имитолерантен хибрид "Рими", срещу едногодишни житни и широколистни плевели и синя китка - 120мл/дка + 230мл/дка Стомп Нов 330 ЕК
  Люцерна млада - 120мл/дка (внася се един месец след засяване)
  РАЗРЕШЕНИ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ
  Ориз (Клиърфийлд толерантни хибриди) - 125 мл/дка (еднократно) или 87,5 мл/дка (двукратно)

 • Карантинен срок (дни): 90; за ориз - не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ПУМА СУПЕР 7.5 ЕВ

ФЕНОКСАПРОП-П-ЕТИЛ

69г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ПУМА СУПЕР 7.5 ЕВ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-160/29.01.2016 г.
 • Разр. №: 0565-2/08.02.2016 г.
 • Валидно до: 31.12.2019 г.
 • Притежател на разрешението: Байер България ЕООД
 • Формулация: емулсия, масло във вода (ЕВ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни житни плевели, в т.ч. див овес
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница, Ечемик - 100мл/дка (есенно)
  Пшеница, Ечемик - 120мл/дка (пролетно)

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
  Съдържа АНТИДОТ (75г/л мефенпир-диетил)
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

РАУНДЪП КЛАСИК ПРО

ГЛИФОЗАТ

360г/л под формата на 441 г/л калиева сол
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
РАУНДЪП КЛАСИК ПРО | 5 л

5 л

РАУНДЪП КЛАСИК ПРО | 1 л

1 л

РАУНДЪП КЛАСИК ПРО | 500 мл

500 мл

РАУНДЪП КЛАСИК ПРО | 200 мл

200 мл

РАУНДЪП КЛАСИК ПРО | 100 мл

100 мл

 • Зап. за разр. №: РД 11-1707/14.09.2016 г.
 • Разр. №: 01340-2/20.09.2016 г.
 • Валидно до: 31.12.2018 г.
 • Притежател на разрешението: Монсанто Европа С.А., Белгия
 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: тотален, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Преди сеитба/разсаждане при: Кореноплодни и грудкови - моркови, картофи, захарно цвекло, Ягоди, Зеленчуци, Зърнени, Царевица, Лен, Памук, Синап, Слънчоглед, Соя, Маслодайна рапица - При поникнали едногодишни плевели (под 20см) - 100-400мл/дка; При поникнали двугодишни плевели - 400-400мл/дка; При поникнали многогодишни плевели - 600-1000мл/дка
  Не по-късно от 3 дни след сеитба/засаждане, преди поникване на културата при: Аспержи, Зърнени, Царевица, Захарно цвекло, Картофи, Лук, Лен, Синап, Бобови, Луковици на цветя - При поникнали плевели, - 100-1000мл/дка
  След поникване/засаждане/разсаждане при: Кореноплодни и клубеноплодни - моркови, картофи, захарно цвекло, Домати, Патладжан, Бобови зеленчуци - грах, боб, бакла, зелен фасул, Листно-стъблени зеленчуци - артишок, Соя, Царевица, Рози - При поникнали едногодишни плевели (под 20см)- 100-400мл/дка; При поникнали двугодишни плевели - 400-600мл/дка; При поникнали многогодишни плевели - 600-1000мл/дка
  След прибиране на реколтата при: Кореноплодни и грудкови - моркови, картофи, захарно цвекло, Зеленчуци, Ягоди, Слънчоглед, Соя, Зърнени, Лен, Синап, Разсадници, Памук, Маслодайна рапица, Стърнища - При поникнали едногодишни плевели (под 20см)- 100-400мл/дка; При поникнали двугодишни плевели след сеитба/засаждане - 400-600мл/дка; При поникнали многогодишни плевели - 600-1000мл/дка
  Лозя над 4 г., Орехи, Лешници, Бадеми, Цитрусови, Маслини, Киви, Семкови овощни, Костилкови овощни, Разсадници - цветя, храсти, декоративни растения, топола, Люцерна, Незасети земи, Угари, Неземеделски площи - При поникнали едногодишни плевели (под 20см) - 100-400мл/дка; При поникнали двугодишни плевели - 400-600мл/дка; При поникнали плевели - 600-1000мл/дка
  Ливади, Пасища - за обновяване и селективен контрол на инвазивни плевели - При едногодишни плевели (под 20см), преди сеитба или след прибиране, съобразно стадия на развитие - 100-400мл/дка; При двугодишни плевели, преди сеитба или след прибиране - 400-600мл/дка; При многогодишни плевели, преди сеитба или след прибиране - 600-1000мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 28 дни за моркови, картофи, захарно цвекло, домати, патладжан, грах, боб, бакла, зелен фасул, артишок, соя, царевица, рози, лозя; 7 дни за орех, лешник, бадем, цитрусови, овощни, маслини
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

РЕГЛОН ФОРТЕ

ДИКВАТ

150г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
РЕГЛОН ФОРТЕ | 5 л

5 л

 • Зап. за разр. №: РД 11-183/18.02.2013 г.
 • Разр. №: 01032-2/05.03.2013 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Синджента, Швейцария
 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Категория на употреба: първа професионална
 • Механизъм и спектър на действие: тотален, контактен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели; десикант
 • Друга функция: Десикант
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя, Овощни - 300мл/дка
  Памук - 100мл/дка (за десикация)
  Кориандър - 150-200мл/дка (за десикация)
  Слънчоглед, Картофи, Маслодайна рапица - 250мл/дка (за десикация)
  Люцерна (за семепроизводство) - 250-300мл/дка (за десикация)
  Соя, Ориз - 300мл/дка (за десикация)

 • Карантинен срок (дни): 10 за картофи; 7-10 за маслодайна рапица; 30 за памук, кориандър, слънчоглед, люцерна (за семепроизводство), соя, ориз и лозя
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

СЕКАТОР ОД

АМИДОСУЛФУРОН + ЙОДОСУЛФУРОН-МЕТИЛ-НАТРИЙ

100г/л + 25г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
СЕКАТОР ОД | 1 л

1 л

 • Зап. за разр. №: РД 11-2559/29.11.2017 г.
 • Разр. №: 0371-3/
 • Валидно до: 31.12.2019 г.
 • Притежател на разрешението: Байер България ЕООД
 • Формулация: маслена дисперсия (ОД)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни широколистни плевели, в т.ч. устойчиви на хормоноподобните хербициди
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница - 10-15мл/дка
  Ечемик - 10мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
  Съдържа АНТИДОТ (250г/л мефенпир-диетил)
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

СЕЛЕКТ СУПЕР 120 ЕК, ЦЕНТУРИОН СУПЕР, ШАДОУ

КЛЕТОДИМ

120г/л+прилепител
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
СЕЛЕКТ СУПЕР 120 ЕК | 20 л

20 л

СЕЛЕКТ СУПЕР 120 ЕК | 1 л

1 л

СЕЛЕКТ СУПЕР 120 ЕК | 1 л

1 л

СЕЛЕКТ СУПЕР 120 ЕК | 200 мл

200 мл

СЕЛЕКТ СУПЕР 120 ЕК | 100 мл

100 мл

 • Зап. за разр. №: РД 11-276/07.02.2017 г.
 • Разр. №: 0348-3/16.02.2017 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Ариста Лайфсайънс С.А.С., Франция
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба със самосевки от житни култури, едногодишни и многогодишни житни плевели, в т.ч балур от коренища
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Слънчоглед, Захарно цвекло, Фасул, Картофи - Срещу едногодишни житни плевели и самосевки от житни култури - 80 мл/дка; Срещу едногодишни и многогодишни житни плевели - 160мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 100
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

СИРИО 4 СК, КРЮ 4 СК; АСТРАЛ 4 СК

НИКОСУЛФУРОН

40г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
СИРИО 4 СК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1049/14.06.2016 г.
 • Разр. №: 01055-3/04.07.2016
 • Валидно до: 09.05.2021 г.
 • Притежател на разрешението: Нюфарм С.А.С., Франция
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни, в т.ч. балур и пирей и някои широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица - 125мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

СПЕКТРУМ

ДИМЕТЕНАМИД-П

720г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
СПЕКТРУМ |

 • Зап. за разр. №: РД 09-213/06.04.2006 г.
 • Разр. №: 0360/26.04.2006 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: БАСФ СЕ, Германия
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, почвен хербицид за борба с едногодишни житни и някои широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица, Захарно цвекло, Соя, Слънчоглед, Картофи - 80-140мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

СТОМП АКВА, ПРОЛ АКВА

ПЕНДИМЕТАЛИН

455г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
СТОМП АКВА | 1 л

1 л

 • Зап. за разр. №: РД 11-703/22.04.2016 г. - СТОМП АКВА;
  РД 11-365/28.02.2018 г. - ПРОЛ АКВА
 • Разр. №: 01011-4/10.05.2016 г. - СТОМП АКВА;
  01554-1/12.03.2018 г. - ПРОЛ АКВА
 • Валидно до: 14.08.2019 г.
 • Притежател на разрешението: БАСФ Агро Б.В., Швейцария
 • Формулация: суспензия капсули (КС)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, почвен и вегетационен хербицид за борба с едногодишни житни и широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Моркови, Артишок - 200-250мл/дка
  Домати, Маруля, Салати, Зеле, Броколи, Карфиол, Чесън - 250-300мл/дка
  Ягоди - 250-300мл/дка
  Лозя - 250-300мл/дка
  Ябълки, Круши, Праскови, Нектарини, Кайсии, Портокали, Лимони, Мандарини, Помело, Грейпфрут - 250-300мл/дка
  Разсадници за дървесни видове, площи с декоративни дървета - 200-300мл/дка
  Фасул, Грах (полски и градински), Соя - 250-300мл/дка
  Пшеница, Ечемик, Тритикале, Ръж - 250-300мл/дка
  Царевица, Слънчоглед, Лук от арпаджик, Тютюн, Памук, Картофи, Кориандър, Нахут - 350мл/дка
  Царевица, Слънчоглед - 300-350мл/дка, приложен след сеитба преди поникване или в началото на вегетацията на културата и до 2-ри лист на плевелите
  РАЗРЕШЕНИ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ
  Сорго - 260мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 60 дни за царевица, лук, слънчоглед; 75 дни за кориандър; 40 дни за нахут; не се изисква за памук, тютюн, картофи, пшеница, ечемик, ръж, тритикале, фасул, грах, соя, ябълки, круши, праскови, нектарини, кайсии, портокали, лимони, помело, грейпфрут, разсадници с дървесни видове, декоративни дървета, ягоди, домати, марули, салати, зеле, броколи, карфиол, чесън, моркови, артишок, лозя
  Забележка: Да не се използват лозови листа за храна.
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

СТОМП НОВ 330 EК

ПЕНДИМЕТАЛИН

330г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
СТОМП НОВ 330 EК | 5 л

5 л

СТОМП НОВ 330 EК | 200 мл

200 мл

 • Зап. за разр. №: РД 12-27/30.04.2009 г.
 • Разр. №: 01007/06.10.2009 г.
 • Валидно до: 30.04.2019 г.
 • Притежател на разрешението: БАСФ Агро Б.В., Швейцария
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, почвен и вегетационен хербицид за борба с житни и някои едногодишни широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Слънчоглед - При формиране на 2-3 двойки листа -230мл/дка; След сеитба, преди поникване - 400мл/дка; В началото на вегетацията - 450мл/дкаЦаревица - След сеитба, преди поникване - 400мл/дка; В началото на вегетацията - 450мл/дка
  Памук, Фасул, Соя, Фъстъци, Кориандър, Тютюн, Ягоди, Мента - 400мл/дка
  Нахут, Ечемик - 450мл/дка
  Лук I/II г., Картофи, Домати, Пипер - 400-500мл/дка
  Пшеница - 500мл/дка
  Ориз, Малини, Овощни - 600мл/дка
  Гладиоли - 300-400мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 40 за нахут, фасул, соя, фъстъци; 60 за лук, ягоди, малини, царевица, слънчоглед; 75 за домати, пипер, кориандър, разсадна мента; 90 за пшеница, ечемик, ориз; не се прилага при картофи, памук, тютюн, гладиоли
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

СУОРД 240 ЕК

КЛОДИНАФОП-ПРОПАРГИЛ

240г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
СУОРД 240 ЕК | 1 л

1 л

 • Зап. за разр. №: РД 11-381/01.03.2018 г.
 • Разр. №: 01211-2/
 • Валидно до: 30.04.2019 г.
 • Притежател на разрешението: Адама Агрикълчър Б.В., Нидерландия
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни житни плевели, в т.ч. див овес
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница - Срещу полска лисича опашка и див овес - 17мл/дка; Срещу тръстичина и пролетно просо - 20мл/дка; Срещу райграс и житна пиявица - 25мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 
 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com