Последно актуализирана: 19.01.2018 г.

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

АРИГО ВГ

МЕЗОТРИОН + НИКОСУЛФУРОН + РИМСУЛФУРОН

360г/кг + 120г/кг + 30г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АРИГО ВГ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-2015/20.10.2016 г.
 • Разр. №: 01455-1/17.11.2016 г.
 • Валидно до: 31.07.2018 г.
 • Притежател на разрешението: ДюПон България ЕООД
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: втора профеционална
 • Механизъм и спектър на действие: Селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица (за зърно и силаж) - 33г/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
Още информация
 

етикет msds

заповед Ариго вг 20.10.2016

АРКАДА 880 ЕК

ПРОСУЛФОКАРБ + МЕТРИБУЗИН

800г/л + 80г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АРКАДА 880 ЕК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1115/24.06.2015 г.
 • Разр. №: 01257-3/16.09.2015 г.
 • Валидно до: 03.07.2024 г.
 • Притежател на разрешението: Синджента Съплай, Швейцария
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, почвен хербицид за борба с едногодишни житни и широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Картофи - 400-500мл/дка;

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
Още информация
 

MSDS

заповед аркада 880 ек 03.07.2014

заповед аркада 880 ек 24.06.2015

АТЛАНТИС ФЛЕКС 20,25 ВГ

МЕЗОСУЛФУРОН-МЕТИЛ + ПРОПОКСИКАРБАЗОН-НАТРИЙ + МЕФЕНПИР-ДИЕТИЛ (антидот)

45г/кг + 67.5г/кг + 90г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АТЛАНТИС ФЛЕКС 20,25 ВГ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-2545/29.11.2017 г.
 • Разр. №: 01524-1/07.12.2017 г.
 • Валидно до: 31.01.2019 г.
 • Притежател на разрешението: Байер България ЕООД
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен системен вегетационен хербицид срещу едногодишни житни и широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница - мека и твърда, Тритикале - 20-33г/дка + адювант Биопауър 100мл/дка

Още информация
 

Заповед атлантис флекс 20.25 вг 29 11 2017

АУРА

ПРОФОКСИДИМ

200г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АУРА |

 • Зап. за разр. №: РД 11-686/22.04.2016 г.
 • Разр. №: 01397-1/10.05.2016 г.
 • Валидно до: 31.07.2022 г.
 • Притежател на разрешението: БАСФ СЕ, Германия
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни житни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Ориз - 40-100мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
Още информация
 

заповед аура 22.04.2016

БАЗАГРАН 480 СЛ

БЕНТАЗОН

480 г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
БАЗАГРАН 480 СЛ | 5 л

5 л

 • Зап. за разр. №: РД 11-1275/01.08.2014 г.
 • Разр. №: 512-4/13.08.2014 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: БАСФ СЕ, Германия
 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, контактен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Градински грах за семепроизводство - 100-150мл/дкаКопър, Резене, Хизоп - 180мл/дка
  Картофи, Лук, Чесън, Соя, Фасул, Грах, Лен - 200мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 30; 56 за картофи
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

MSDS

заповед базагран 480 сл 27.02.2012

заповед базагран 480 сл 01.08.2014

БАЗАМИД ГРАНУЛАТ

ДАЗОМЕТ

980г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
БАЗАМИД ГРАНУЛАТ | 5 кг

5 кг

 • Зап. за разр. №: РД09-869/19.12.2003 г.
 • Разр. №: 0144/05.02.2004 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Канешо Сойл Трийтмънт, Белгия
 • Формулация: гранулат (Г)
 • Категория на употреба: първа професионална
 • Механизъм и спектър на действие: почвен обеззаразител за борба с едногодишни житни и широколистни плевели, и галови немагоди
 • Друга функция: Нематоцид
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Тютюн - разсад - срещу едногодишни житни и широколистни плевели -
  10-20 г/м²
  Домати (оранжерийно производство) - Галови нематоди - 50-70кг/дка

 • Карантинен срок (дни): тютюн (разсад) - не се изисква; 45-50 дни за домати
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

БАРКЛИ ГАЛЪП 360, БАРКЛИ ВАРВАРИН 360

ГЛИФОЗАТ

360 г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
БАРКЛИ ГАЛЪП 360 |

 • Зап. за разр. №: РД 11-976/30.07.2012 г.
 • Разр. №: 1156/01.08.2012 г.
 • Валидно до: 30.07.2022 г.
 • Притежател на разрешението: Баркли Кемикъл Манифакчъринг
 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: тотален, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Овощни, Лозя - 400мл/дка и 1200мл/дка Стърнища, Ж.п. линии - 1200мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 30
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЕТИКЕТ MSDS

заповед баркли галъп 360 30.07.2012

БАСТА 15 СЛ

ГЛЮФОЗИНАТ АМОНИУМ

150г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
БАСТА 15 СЛ | 1 л

1 л

 • Зап. за разр. №: РД 11-117/29.01.2014 г.
 • Разр. №: 0563-2/29.01.2014 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Байер Кропсайанс, Германия
 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: тотален, контактен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Овощни, Лозя - 500мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 14
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

етикет MSDS

заповед баста 15 сл 29.12.2006

заповед баста 15 сл 29.01.2014

БАТЪЛ ДЕЛТА

ДИФЛУФЕНИКАН + ФЛУФЕНАСЕТ

200г/л + 400г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
БАТЪЛ ДЕЛТА |

 • Зап. за разр. №: РД 11-2652/06.12.2017 г.
 • Разр. №: 01526-1/19.12.2017 г.
 • Валидно до: 31.10.2018 г.
 • Притежател на разрешението: Хеминова България и Румъния ЕООД
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, контактен и системен, почвен и вегетационен хербицид за борба с едногодишни житни и широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница, Ечемик, Ръж, Тритикале - 60мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
Още информация
 

заповед батъл делта 06.12.2017

БЕЛВЕДЕРЕ

ДЕСМЕДИФАМ + ФЕНМЕДИФАМ

160г/л + 160г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
БЕЛВЕДЕРЕ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-251/11.02.2015 г.
 • Разр. №: 01297-1/19.03.2015 г.
 • Валидно до: 11.02.2025 г.
 • Притежател на разрешението: Адама Агрикълчър Б.В., Нидерландия
 • Формулация: суспо-емулсия (СЕ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, контактен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Захарно цвекло - 100мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 90
Още информация
 

заповед белведере 11.02.2015

БЕЛВЕДЕРЕ ФОРТЕ

ЕТОФУМЕЗАТ + ДЕСМЕДИФАМ + ФЕНМЕДИФАМ

200г/л + 100г/л + 100г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
БЕЛВЕДЕРЕ ФОРТЕ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-252/11.02.2015 г.
 • Разр. №: 01296-1/19.03.2015 г.
 • Валидно до: 11.02.2025 г.
 • Притежател на разрешението: Адама Агрикълчър Б.В.,Нидерландия
 • Формулация: суспо-емулсия (СЕ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, контактен и системен, вегетационен хербицид за борба с широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Захарно цвекло - 100мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 90
Още информация
 

заповед белведере форте 11.02.2015

БЕЛУРЕ-Т

ТРИБЕНУРОН-МЕТИЛ

750г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
БЕЛУРЕ-Т |

 • Зап. за разр. №: РД 11-611/19.04.2016 г.
 • Разр. №: 01406-1/09.05.2016 г.
 • Валидно до: 31.10.2018 г.
 • Притежател на разрешението: Пробелте, С.А., Испания
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ДФ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница, ечемик, ръж, овес, тритикале - 4,0г/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
Още информация
 

msds заповед белуре -т 19.04.2016

БЕФЛЕКС

БЕФЛУБУТАМИД

500г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
БЕФЛЕКС |

 • Зап. за разр. №: РД 11-15/07.01.2016 г.
 • Разр. №: 01369-1/21.01.2016 г.
 • Валидно до: 31.07.2019 г.
 • Притежател на разрешението: Хеминова България и Румъния ЕООД
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, почвен и вегетационен хербицид за борба с едногодишни широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница - 50 г/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
Още информация
 

заповед бефлекс 07.11.2016

БИАТЛОН 4 Д

ТРИТОСУЛФУРОН + ФЛОРАСУЛАМ

714г/кг+54г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
БИАТЛОН 4 Д |

 • Зап. за разр. №: РД 11-675/21.04.2015 г.
 • Разр. №: 01312-1/16.05.2015 г.
 • Валидно до: 31.12.2016 г.
 • Притежател на разрешението: БАСФ СЕ, Германия
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и някои многогодишни широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Зърнено-житни култури - пшеница, ечемик - зимен и пролетен, ръж, овес, тритикале - 4-5,5г/дка;

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

MSDS заповед биатлон 4 д 21.04.2015  

БИСМАРК КС

КЛОМАЗОН + ПЕНДИМЕТАЛИН

55г/л + 275г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
БИСМАРК КС | 200 мл

200 мл

БИСМАРК КС | 100 мл

100 мл

БИСМАРК КС | 20 мл

20 мл

 • Зап. за разр. №: РД 11-171/24.01.2017 г.
 • Разр. №: 01419-2/14.02.2017 г.
 • Валидно до: 31.07.2018 г.
 • Притежател на разрешението: Оксон Италия СпА, Италия
 • Формулация: суспензия капсули (КС)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, почвен и вегетационен хербицид за борба с едногодишни широколистни и житни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Памук - След сеитба, преди поникване - 200-250мл/дкаТютюн - Преди разсаждане - 250-300мл/дка
  Рапица - След сеитба, преди поникване - 120-150мл/дка
  Аспержи - След беритба, преди показване на новите стъбла над почвата - 200-300мл/дка
  Фасул, Грах, Бакла, Резене, Кориандър - След сеитба, преди поникване - 150-200мл/дка
  Ориз (засят на сухо) - След сеитба, преди поникване - 200-300мл/дка
  Царевица - Преди поникване, рано след поникване - 150-200мл/дка
  Соя - След сеитба, преди поникване - 200-250мл/дка
  Картофи - Преди поникване, след загърляне - 150-200мл/дка
  Моркови - След сеитба, преди поникване - 150-200мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

етикет msds

заповед бисмарк кс 31.05.2016

заповед бисмарк кс 24.01.2017

Подреди по:
Име
Дата
 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com