Последно актуализирана: 16.11.2017 г.

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

ТРИМУР

ТРИБЕНУРОН-МЕТИЛ

750г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ТРИМУР |

 • Зап. за разр. №: РД 11-396/16.03.2016 г.
 • Разр. №: 01386-1/25.03.2016 г.
 • Валидно до: 31.10.2018
 • Притежател на разрешението: Ексклузивас Сарабия С.А., Испания
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: Селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница, Ечемик - 1,0-2,0г/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
Още информация
 

заповед тримур 16.03.2016

ТРИПАЛИ ВГ

ТРИБЕНУРОН-МЕТИЛ + МЕТСУЛФУРОН-МЕТИЛ + ФЛОРАСУЛАМ

83г/кг + 83г/кг + 105г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ТРИПАЛИ ВГ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-2040/17.10.2017 г.
 • Разр. №: 01504-1/30.10.2017 г.
 • Валидно до: 31.10.2018 г.
 • Притежател на разрешението: ДюПон България ЕООД
 • Формулация: вододоразтворими гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Житни култури (пшеница, ечемик, овес, ръж) - 5г/дка
  Забележка: Да не се прилага през есента!

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
Още информация
 

заповед трипали вг 17.10.2017

ТЪЧДАУН СИСТЕМ 4

ГЛИФОЗАТ

360г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
ТЪЧДАУН СИСТЕМ 4 |

 • Зап. за разр. №: РД 09-231/13.04.2006 г.
 • Разр. №: 1015-2/22.02.2010 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Синджента, Швейцария
 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: тотален, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Стърнища - Срещу едногодишни плевели - 150мл/дка; Срещу многогодишни плевели - 400 мл/дкаПшеница, Ечемик - Срещу едногодишни плевели - 200 мл/дка; Срещу многогодишни плевели - 600мл/дка
  Овощни, Лозя - 400мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 30
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

MSDS

У-46 М ФЛУИД

МЦПА

500г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
У-46 М ФЛУИД |

 • Зап. за разр. №: xx
 • Разр. №: xx
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Нюфарм, Австрия
 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница, Ечемик - 200мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
Още информация
 

УИНГ П

ДИМЕТЕНАМИД-П + ПЕНДИМЕТАЛИН

212.5г/л + 250г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
УИНГ П |

 • Зап. за разр. №: РД 09-456/10.07.2007 г.
 • Разр. №: 0530/12.07.2007 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: БАСФ, Германия
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, почвен и вегетационен хербицид за борба с едногодишни житни и някои широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица, Слънчоглед - 300-400мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

MSDS заповед уинг п 10.07.2007

УИШ ТОП

КВИЗАЛОФОП-П-ЕТИЛ

120г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
УИШ ТОП |

 • Зап. за разр. №: РД 11-2126/19.10.2017 г.
 • Разр. №: xx
 • Валидно до: 30.11.2020 г.
 • Притежател на разрешението: Шарда Европа Б.В.Б.А., Белгия
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни (полска лисича опашка, див овес, кръвно просо, кокоше просо, видове метлица, видове просо, видове кощрява, видове овсига и многогодишни житни плевели (балур, видове райграс, троскот)
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Ябълки, Круши, Праскови, Боровинки, Малини, Френско грозде, Картофи, Захарно цвекло, Кръмно цвекло, Слънчоглед, Тютюн, Люцерна, Детелина, Домати, Патладжан, Маруля, Спанак, Подправки, Грах, Фасул, Леща, Нахут, Рапица, Лен, Соя, Памук, Декоративни растения, Широколистни дървета (разсадници), Иглолистни дървета (разсадници) - 83-125мл/дка
  Забележка: По-ниската доза се използва срещу едногодишните плевели, а по-високата срещу многогодишните.
  Лозя - 125мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 15 дни за домати и патладжан; 21 дни за люцерна и детелина; 23 дни за грах, фасул, леща, нахут; 28 дини за маруля, спанак подправки; 30 дни за тютюн; 35 дни за ябълки, круши, праскови, лозя; 42 дни за боровинки, малини, френско грозде; 56 дни за картофи; 60 дни за захарно цвекло, кръмно цвекло; 84 дни за слънчоглед, рапица, лен, соя, памук; за декоративни видове, широколистни и иглолистни дървета – не се изисква
Още информация
 

заповед уиш тот 19.10.2017

ФЕН 24 ЕК

ОКСИФЛУОРФЕН

240г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ФЕН 24 ЕК |

 • Зап. за разр. №: Заповед за прекратяване на разрешението РД 11-1033/03.10.2013 г. - обжалвана
 • Притежател на разрешението: Зенит Кроп Сайънсис АД, Лихтенщайн
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, почвен и вегетационен хербицид за борба с едногодишни и някои многогодишни широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Слънчоглед - След сеитба, преди поникване - 80-100мл/дка; Вегетационно - 80мл/дкаЛозя - 80-100мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 45
Още информация
 

ФИНИ ВГ

МЕТСУЛФУРОН-МЕТИЛ

200г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ФИНИ ВГ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-854/20.06.2014 г.
 • Разр. №: 1237/27.06.2014 г.
 • Валидно до: 20.06.2024 г.
 • Притежател на разрешението: Агрикем Б.В., Холандия
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни широколистни, в т.ч. устойчиви на хормоноподобните хербициди
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница, Ечемик, Тритикале, Овес, Свободни площи - 3,0г/дка

 • Карантинен срок (дни): 90
Още информация
 

заповед фини вг 20.06.2014

ФЛУРОСТАР 200

ФЛУРОКСИПИР

200г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ФЛУРОСТАР 200 |

 • Зап. за разр. №: РД 11-987/10.06.2015 г.
 • Разр. №: 1317-1/01.07.2015 г.
 • Валидно до: 31.12.2022 г.
 • Притежател на разрешението: Глобахем н.в., Белгия
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница - мека и твърда, Ечемик, Овес, Ръж - 90мл/дкаЦаревица - 50-70мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 60
Още информация
 

MSDS заповед флуростар 200 10.06.2015  

ФОКСТРОТ 69 ЕВ

ФЕНОКСАПРОП-П-ЕТИЛ

69г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ФОКСТРОТ 69 ЕВ |

 • Зап. за разр. №: РД 09-456/10.02007 г.
 • Разр. №: 0518/12.07.2007 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Хеминова България и Румъния ЕООД
 • Формулация: емулсия, масло във вода (ЕВ)
 • Категория на употреба: първа професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни житни плевели, в т.ч. див овес
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница, Ечемик - 100мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 60
Още информация
 

ЕТИКЕТ MSDS

фокстрот 69 ев 10.07.2007

 

ФОКУС УЛТРА, СТРАТОС УЛТРА

ЦИКЛОКСИДИМ

100г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
ФОКУС УЛТРА |

 • Зап. за разр. №: РД 12-26/30.04.2009 г.
 • Разр. №: 1006/06.10.2009 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: БАСФ СЕ, Германия
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба със самосевки от житни култури, едногодишни и многогодишни плевели, в т.ч балур от коренища
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Маслодайна рапица - Срещу едногодишни житни плевели и самосевки от житни култури - 100мл/дка Соя, Захарно цвекло, Фасул, Люцерна, Грах - Срещу едногодишни житни плевели - 100мл/дка; Срещу многогодишни житни плевели - 200мл/дка
  Слънчоглед - Срещу многогодишни житни плевели - 200мл/дка
  Царевица (СТМ - циклоксидим толерантна) - Срещу едногодишни и многогодишни житни плевели - 200мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 60
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

MSDS

заповед фокус ултра 10.07.2007

заповед фокус ултра 30.04.2009

ФРОНТИЕР СУПЕР

ДИМЕТЕНАМИД-П

720г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ФРОНТИЕР СУПЕР |

 • Зап. за разр. №: xx
 • Разр. №: 0184/10.03.2004 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: БАСФ СЕ, Германия
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, почвен хербицид за борба с едногодишни житни и някои широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица, Захарно цвекло, Соя, Слънчоглед, Картофи - 80-140мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
Още информация
 

ФУЗИЛАД ФОРТЕ 150 ЕК

ФЛУАЗИФОП-П-БУТИЛ

150г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
ФУЗИЛАД ФОРТЕ 150 ЕК | 1 л

1 л

 • Зап. за разр. №: РД 11-1846/07.09.2017 г.
 • Разр. №: 01016-2/25.09.2017 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Синджента, Швейцария
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба със самосевки от житни култури, едногодишни и многогодишни житни плевели, в т.ч балур
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Маслодайна рапица - Срещу самосевки от житни култури - 50мл/дка Слънчоглед - Срещу едногодишни житни плевели, в т.ч. балур от семе - 80мл/дка; Срещу многогодишни житни плевели, в т.ч. балур от коренища - 100-130мл/дка
  Памук, Фасул в група варива - Срещу едногодишни житни плевели, в т.ч. балур от семе - 90мл/дка; Срещу многогодишни житни плевели, в т.ч. балур от коренища - 100-130мл/дка
  Фасул с шушулки - Срещу едногодишни плевели; срещу многогодишни плевели – 50-250мл/дка
  Соя, Картофи - Срещу едногодишни житни плевели, в т.ч. балур от семе - 90мл/дка; Срещу многогодишни житни плевели, в т.ч. балур от коренища - 130мл/дка
  Тютюн - Срещу едногодишни плевели; срещу многогодишни житни плевели, в т.ч. балур от коренища – 90мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 90 за слънчоглед, картофи, фасул в група варива, маслодайна рапица; 75 за соя; 28 за фасул с шушулки; за памук и тютюн - не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

MSDS

заповед фузилад форте 150 ек 07.09.2017

ХАРМОНИ ЕКСТРА СГ, РЕФАЙН ЕКСТРА

ТИФЕНСУЛФУРОН-МЕТИЛ + ТРИБЕНУРОН-МЕТИЛ

333г/кг + 167г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ХАРМОНИ ЕКСТРА СГ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-682/21.04.2015 г.
 • Разр. №: 0538-3/16.06.2015 г.
 • Валидно до: 31.12.2016 г.
 • Притежател на разрешението: ДюПон Интернешънъл Оперейшънс САРЛ, Швейцария
 • Формулация: Вододиспергируеми гранули (СГ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Мека и твърда зимна пшеница, Мека и твърда пролетна пшеница, Ечемик - зимен и пролетен, Овес - зимен и пролетен, Ръж - зимна, Тритикале - 6г/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
Още информация
 

ЕТИКЕТ MSDS

заповед хармони екстра сг 10.11.2014

заповед хармони екстра сг 21.04.2015

ХЕМНИКО 24 СК, МИСТРАЛ ОПТИ 240 СК

НИКОСУЛФУРОН

240г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
ХЕМНИКО 24 СК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-205/27.02.2012 г.
 • Разр. №: 01148-2/12.07.2013 г.
 • Валидно до: 27.02.2022 г.
 • Притежател на разрешението: Хеминова България и Румъния ЕООД
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни, в т.ч. балур и пирей и някои широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица - 21мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЕТИКЕТ MSDS

msds - Мистрал Опти 240 СК

заповед хемнико 24 ск 27.02.2012

Подреди по:
Име
Дата
 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com