Последно актуализирана: 08.02.2018 г.

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

ТЕРМИНАТОР 4 СК, НИФУР 4СК, НИРЛОН 4СК

НИКОСУЛФУРОН

40г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
ТЕРМИНАТОР 4 СК | 1 л

1 л

ТЕРМИНАТОР 4 СК | 500 мл

500 мл

ТЕРМИНАТОР 4 СК | 250 мл

250 мл

 • Зап. за разр. №: РД 11-1851/09.12.2015 г.
 • Разр. №: 0598-3/28.12.2015 г.
 • Валидно до: 09.05.2021
 • Притежател на разрешението: Шарда Уърлдуайд Експортс Прайвът Лтд, Индия
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни, в т.ч. балур и пирей и някои широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица - 125мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

 

ЕТИКЕТ MSDS

заповед терминатор 4 ск 09.12.2015

 

ТИТУС 25 ДФ

РИМСУЛФУРОН

250г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ТИТУС 25 ДФ |

 • Зап. за разр. №: РД 09-457/10.07.2007 г.
 • Разр. №: 0543/20.10.2008 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: ДюПон ЕО, Швейцария
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ДФ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, контактен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни житни плевели и балур от коренища
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица, Картофи - 4-6г/дка;Домати - 5г/дка

 • Карантинен срок (дни): 30
Още информация
 

ЕТИКЕТ MSDS

заповед титус 25 дф 10.07.2007

ТОЛУРЕКС 500 СК

ХЛОРТОЛУРОН

500г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ТОЛУРЕКС 500 СК |

 • Зап. за разр. №: xx
 • Разр. №: 0503/18.06.2007 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Адама Агрикълчър Б.В., Нидерландия
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, контактен, почвен хербицид за борба с едногодишни житни и някои широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница, Ечемик - 350-400мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 30
Още информация
 

ТОПИК 080 ЕК

КЛОДИНАФОП-ПРОПАРГИЛ

80г/л+антидот
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ТОПИК 080 ЕК |

 • Зап. за разр. №: xx
 • Разр. №: 01033-2/12.05.2011 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Синджента, Швейцария
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни житни плевели, в т.ч. див овес
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница - 30-40мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
Още информация
 

MSDS

ТОРИНКА (ФР-888)

ГЛИФОЗАТ

360г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ТОРИНКА (ФР-888) |

 • Зап. за разр. №: РД 11-196/18.02.2013 г.
 • Разр. №: 01172/05.03.2013 г.
 • Валидно до: 18.02.2023 г.
 • Притежател на разрешението: Монсанто Европа С.А., Белгия
 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: тотален, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели; десикант
 • Друга функция: Десикант
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Памук, Тютюн - 200мл/дка; Пшеница, Ечемик - 400 мл/дка
  Овощни, Лозя, Стърнища, Канали - 400 -1000мл/дка
  Топола, Орех-над 3г., Смърч - над 2 г. - 500мл/дка
  Пасища, Ж.п. линии - 1000мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 7 дни за орех, памук, тютюн, овощни, лозя, свободни площи, канали, смърч, топола, ЖП линии; 10 дни за пасища; 14 дни за пшеница и ечемик
Още информация
 

заповед торинка (фр-888) 18.02.2013

ТОСКАНА

ТРИБЕНУРОН-МЕТИЛ

750г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ТОСКАНА |

 • Зап. за разр. №: РД 11-155/29.01.2016 г.
 • Разр. №: 01375-1/08.02.2016 г.
 • Валидно до: 31.10.2018 г.
 • Притежател на разрешението: Проплан Плант Протекшън С.Л., Испания
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница, Ечемик - 1,0-2,0г/дка

Още информация
 

етикет заповед тоскана 29.01.2016  

ТРАКСОС 50 ЕК

ПИНОКСАДЕН + КЛОДИНАФОП-ПРОПАРГИЛ + КЛОКВИНТОЦЕТ-МЕКСИЛ (антидот)

25г/л + 25г/л + 6,25г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ТРАКСОС 50 ЕК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1369/25.07.2016 г.
 • Разр. №: 01216-2/09.08.2016 г.
 • Валидно до: 31.12.2017 г.
 • Притежател на разрешението: Синджента България ЕООД
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни житни плевели, в т.ч. див овес
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница - 120мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
Още информация
 

заповед траксос 50 ек 29.01.2014

заповед траксос 50 ек 25.07.2016

ТРЕЙЛЪР

ТРИБЕНУРОН-МЕТИЛ

750г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ТРЕЙЛЪР |

 • Зап. за разр. №: РД 11-609/19.04.2016 г.
 • Разр. №: 01408-1/09.05.2016 г.
 • Валидно до: 31.10.2018 г.
 • Притежател на разрешението: Индустриас Афраза, С.А., Испания
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница, Ечемик , Овес, Ръж, Тритикале - 2,0г/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
Още информация
 

етикет заповед трейлър 19.04.2016  

ТРИБЕ 75 ВГ, ТЕНУРОН 75 ВГ, ТРИНУ 75 ВГ, ТРИРОН 75 ВГ, ТРИША 75 ВГ

ТРИБЕНУРОН-МЕТИЛ

750г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
ТРИБЕ 75 ВГ | 100 г

100 г

 • Зап. за разр. №: РД 11-831/24.04.2017 г.
 • Разр. №: 01307-4/04.05.2017 г.
 • Валидно до: 31.10.2018 г.
 • Притежател на разрешението: Шарда Европа Б.В.Б.А., Белгия
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница, Ечемик - зимен и пролетен, Овес - зимен и пролетен, Ръж, Тритикале - 2,0г/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

MSDS

заповед трибе 75 вг 10.03.2015

заповед трибе 75 вг 03.02.2016

ЗАПОВЕД ТРИБЕ 75 ВГ 05.12.2016

ЗАПОВЕД ТРИБЕ 75 ВГ 24.04.2017

 

ТРИМУР

ТРИБЕНУРОН-МЕТИЛ

750г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ТРИМУР |

 • Зап. за разр. №: РД 11-396/16.03.2016 г.
 • Разр. №: 01386-1/25.03.2016 г.
 • Валидно до: 31.10.2018
 • Притежател на разрешението: Ексклузивас Сарабия С.А., Испания
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: Селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница, Ечемик - 1,0-2,0г/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
Още информация
 

заповед тримур 16.03.2016

ТРИПАЛИ ВГ

ТРИБЕНУРОН-МЕТИЛ + МЕТСУЛФУРОН-МЕТИЛ + ФЛОРАСУЛАМ

83г/кг + 83г/кг + 105г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ТРИПАЛИ ВГ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-2040/17.10.2017 г.
 • Разр. №: 01504-1/30.10.2017 г.
 • Валидно до: 31.10.2018 г.
 • Притежател на разрешението: ДюПон България ЕООД
 • Формулация: вододоразтворими гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Житни култури (пшеница, ечемик, овес, ръж) - 5г/дка
  Забележка: Да не се прилага през есента!

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
Още информация
 

заповед трипали вг 17.10.2017

ТЪЧДАУН СИСТЕМ 4

ГЛИФОЗАТ

360г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
ТЪЧДАУН СИСТЕМ 4 |

 • Зап. за разр. №: РД 09-231/13.04.2006 г.
 • Разр. №: 1015-2/22.02.2010 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Синджента, Швейцария
 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: тотален, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Стърнища - Срещу едногодишни плевели - 150мл/дка; Срещу многогодишни плевели - 400 мл/дкаПшеница, Ечемик - Срещу едногодишни плевели - 200 мл/дка; Срещу многогодишни плевели - 600мл/дка
  Овощни, Лозя - 400мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 30
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

MSDS

У-46 М ФЛУИД

МЦПА

500г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
У-46 М ФЛУИД |

 • Зап. за разр. №: xx
 • Разр. №: xx
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Нюфарм, Австрия
 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница, Ечемик - 200мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
Още информация
 

УИНГ П

ДИМЕТЕНАМИД-П + ПЕНДИМЕТАЛИН

212.5г/л + 250г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
УИНГ П |

 • Зап. за разр. №: РД 09-456/10.07.2007 г.
 • Разр. №: 0530/12.07.2007 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: БАСФ, Германия
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, почвен и вегетационен хербицид за борба с едногодишни житни и някои широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица, Слънчоглед - 300-400мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

MSDS заповед уинг п 10.07.2007

УИШ ТОП

КВИЗАЛОФОП-П-ЕТИЛ

120г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
УИШ ТОП |

 • Зап. за разр. №: РД 11-2126/19.10.2017 г.
 • Разр. №: 01515-1/01.11.2017 г.
 • Валидно до: 30.11.2020 г.
 • Притежател на разрешението: Шарда Европа Б.В.Б.А., Белгия
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни (полска лисича опашка, див овес, кръвно просо, кокоше просо, видове метлица, видове просо, видове кощрява, видове овсига и многогодишни житни плевели (балур, видове райграс, троскот)
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Ябълки, Круши, Праскови, Боровинки, Малини, Френско грозде, Картофи, Захарно цвекло, Кръмно цвекло, Слънчоглед, Тютюн, Люцерна, Детелина, Домати, Патладжан, Маруля, Спанак, Подправки, Грах, Фасул, Леща, Нахут, Рапица, Лен, Соя, Памук, Декоративни растения, Широколистни дървета (разсадници), Иглолистни дървета (разсадници) - 83-125мл/дка
  Забележка: По-ниската доза се използва срещу едногодишните плевели, а по-високата срещу многогодишните.
  Лозя - 125мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 15 дни за домати и патладжан; 21 дни за люцерна и детелина; 23 дни за грах, фасул, леща, нахут; 28 дини за маруля, спанак подправки; 30 дни за тютюн; 35 дни за ябълки, круши, праскови, лозя; 42 дни за боровинки, малини, френско грозде; 56 дни за картофи; 60 дни за захарно цвекло, кръмно цвекло; 84 дни за слънчоглед, рапица, лен, соя, памук; за декоративни видове, широколистни и иглолистни дървета – не се изисква
Още информация
 

заповед уиш топ 19.10.2017

Подреди по:
Име
Дата
 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com