Последно актуализирана: 08.02.2018 г.

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

АГРОКСОН, СЕРИДОР МЦПА

МЦПА

500г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
АГРОКСОН | 10 л

10 л

АГРОКСОН | 200 мл

200 мл

 • Зап. за разр. №: xx
 • Разр. №: 0551/30.05.2011 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Нюфарм, Австрия
 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница, Ечемик - 200мл/дка;

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

  ЕТИКЕТ mSDS

АДЕНГО 465 СК

ИЗОКСАФЛУТОЛ + ТИЕНКАРБАЗОН-МЕТИЛ + ЦИПРОСУЛФАМИД (антидот)

225г/л + 90г/л + 150г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
АДЕНГО 465 СК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-180/18.02.2013 г.
 • Разр. №: 01171-2/28.08.2013 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Байер Кропсайанс САС, Франция
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: първа професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни широколистни и житни плевелии, в т.ч. балур от семена
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица за зърно, Царевица за силаж - Преди поникване на културата - от "сухо семе" до "поява на колеоптила" - 35-44мл/дка; Рано вегетационно - от "поникване (колеоптилът пробива земната повърхност)" до "разтваряне на 3-ти лист" и фаза на развитие на плевелите 2-ри-3-ти лист - 35мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

етикет MSDS

заповед аденго 465 ск 18.02.2013

заповед аденго 465 ск 05.08.2013

АЖИЛ 100 EК, ШОГУН 100 ЕК, ЗЕТРОЛА 100 ЕК

ПРОПАКВИЗАФОП

100г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
АЖИЛ 100 EК | 1 л

1 л

АЖИЛ 100 EК | 100 мл

100 мл

АЖИЛ 100 EК | 50 мл

50 мл

 • Зап. за разр. №: РД 11-133/18.01.2018 г. - АЖИЛ 100 ЕК;
  РД 11-136/18.01.2018 г. - ЗЕТРОЛА 100 ЕК
 • Разр. №: 01093-4/ - АЖИЛ 100 ЕК, ШОГУН 100 ЕК;
  № xx - ЗЕТРОЛА 100 ЕК
 • Валидно до: 30.11.2022 г.
 • Притежател на разрешението: Адама Агрикълчър Б.В., Нидерландия
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба със самосевки от житни култури, едногодишни и многогодишни житни плевели, в т.ч балур от коренища
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Домати, Тютюн, Лук, Захарно цвекло, Памук, Лозя, Леща - Срещу едногодишни житни плевели - 75-120мл/дка; Срещу многогодишни житни плевели - 150-200мл/дка; Срещу балур - 100-150мл/дкаСоя - 75-120мл/дка
  Слънчоглед - 80мл/дка
  Маслодайна рапица - Срещу самосевки от житни култури - 50мл/дка; Срещу едногодишни житни плевели - 75-120мл/дка; Срещу многогодишни житни плевели - 150-200мл/дка; Срещу балур - 100-150мл/дка
  Картофи - Срещу едногодишни житни плевели - 75-120мл/дка; Срещу многогодишни житни плевели - 150мл/дка; Срещу балур - 100-150мл/дка
  РАЗРЕШЕНИ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ
  Моркови, Спанак, Магданоз - корен - Срещу едногодишни житни плевели - 75-120мл/дка; Срещу многогодишни житни плевели - 150мл/дка; Срещу балур - 100-150мл/дка
  Патладжан, Чесън, Броколи, Лен, Разсадници, Декоративни горски видове, Фасул, Бакла, Грах, Нахут - Срещу едногодишни житни плевели - 75-120мл/дка; Срещу многогодишни житни плевели - 150-200мл/дка; Срещу балур - 100-150мл/дка
  Копър - Срещу едногодишни житни плевели - 75-120мл/дка; Срещу многогодишни житни плевели - 125мл/дка; Срещу балур - 100-125мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 90 за памук, соя, слънчоглед, маслодайна рапица, лен; 50 за леща, варива - фасул, грах, бакла, нахут; 45 за захарно цвекло; 40 за картофи, тютюн, пресни - фасул и грах; 30 за домати, лук, лозя, моркови, магданоз - корен, спанак, патладжан, чесън, броколи, копър
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЕТИКЕТ MSDS

заповед ажил 100 ек 02.10.2015

заповед ажил 100 ек 19.04.2016

заповед Ажил 100 ЕК 18.01.2018

ЗАПОВЕД ЗЕТРОЛА 100 ЕК 18.01.2018

 

АКСИАЛ 050 ЕК

ПИНОКСАДЕН

50г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
АКСИАЛ 050 ЕК | 5 л

5 л

 • Зап. за разр. №: РД 11-1367/25.07.2016 г.
 • Разр. №: 01075-5/09.08.2016 г.
 • Валидно до: 31.12.2017 г.
 • Притежател на разрешението: Синджента България ЕООД
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни житни плевели, в т.ч. див овес
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница, Ечемик - 60-90мл/дка;

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

MSDS

заповед аксиал 050 ек 05.03.2010

заповед аксиал 050 ек 19.10.2010

заповед аксиал 050 ек 01.08.2014

заповед аксиал 050 ек 25.07.2016

АКСИАЛ ЕДНО ЕК

ПИНОКСАДЕН + ФЛОРАСУЛАМ

45г/л + 5г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
АКСИАЛ ЕДНО ЕК | 5 л

5 л

 • Зап. за разр. №: РД 11-1368/25.07.2016 г.
 • Разр. №: 01121-5/09.08.2016 г.
 • Валидно до: 31.12.2017 г.
 • Притежател на разрешението: Синджента България ЕООД
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни житни плевели, в т.ч. див овес, и широколистни плевели в т.ч. слабочувствителни на хормоноподобните хербициди
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница, Ечемик - 100мл/дка;

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

MSDS

заповед аксиал едно ек 03.07.2012

заповед аксиал едно ек 01.08.2014

заповед аксиал едно ек 25.07.2016

АЛИАНС ВГ, ПОЛИМЕР ВГ

ДИФЛУФЕНИКАН + МЕТСУЛФУРОН-МЕТИЛ

600г/кг+60г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
АЛИАНС ВГ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1050/14.06.2016 г.
 • Разр. №: 01186-2/04.07.2016 г.
 • Валидно до: 31.12.2018 г.
 • Притежател на разрешението: Нюфарм С.А.С., Франция
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, контактен и системен, вегетационен хербицид за борба широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница, Ечемик, Ръж, Тритикале - 7,5г/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

етикет mSDS

заповед алианс вг 05.08.2013

заповед алианс вг 14.06.2016

АМИНОПИЕЛИК 600 СЛ

2,4 Д аминна сол

600г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
АМИНОПИЕЛИК 600 СЛ | 1 л

1 л

АМИНОПИЕЛИК 600 СЛ | 250 мл

250 мл

 • Зап. за разр. №: РД 09-791/28.12.2002 г.
 • Разр. №: 01019-2/10.08.2010 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Адама Агрикълчър Б.В., Нидерландия
 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица - 120мл/дка Пшеница, Ечемик - 150-200 мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЕТИКЕТ  

БАЗАГРАН 480 СЛ

БЕНТАЗОН

480 г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
БАЗАГРАН 480 СЛ | 5 л

5 л

 • Зап. за разр. №: РД 11-1275/01.08.2014 г.
 • Разр. №: 512-4/13.08.2014 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: БАСФ СЕ, Германия
 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, контактен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Градински грах за семепроизводство - 100-150мл/дкаКопър, Резене, Хизоп - 180мл/дка
  Картофи, Лук, Чесън, Соя, Фасул, Грах, Лен - 200мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 30; 56 за картофи
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

MSDS

заповед базагран 480 сл 27.02.2012

заповед базагран 480 сл 01.08.2014

БАЗАМИД ГРАНУЛАТ

ДАЗОМЕТ

980г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
БАЗАМИД ГРАНУЛАТ | 5 кг

5 кг

 • Зап. за разр. №: РД09-869/19.12.2003 г.
 • Разр. №: 0144/05.02.2004 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Канешо Сойл Трийтмънт, Белгия
 • Формулация: гранулат (Г)
 • Категория на употреба: първа професионална
 • Механизъм и спектър на действие: почвен обеззаразител за борба с едногодишни житни и широколистни плевели, и галови немагоди
 • Друга функция: Нематоцид
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Тютюн - разсад - срещу едногодишни житни и широколистни плевели -
  10-20 г/м²
  Домати (оранжерийно производство) - Галови нематоди - 50-70кг/дка

 • Карантинен срок (дни): тютюн (разсад) - не се изисква; 45-50 дни за домати
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

етикет msds

БАСТА 15 СЛ

ГЛЮФОЗИНАТ АМОНИУМ

150г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
БАСТА 15 СЛ | 1 л

1 л

 • Зап. за разр. №: РД 11-117/29.01.2014 г.
 • Разр. №: 0563-2/29.01.2014 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Байер Кропсайанс, Германия
 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: тотален, контактен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Овощни, Лозя - 500мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 14
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

етикет MSDS

заповед баста 15 сл 29.12.2006

заповед баста 15 сл 29.01.2014

БИАТЛОН 4 Д

ТРИТОСУЛФУРОН + ФЛОРАСУЛАМ

714г/кг+54г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
БИАТЛОН 4 Д |

 • Зап. за разр. №: РД 11-675/21.04.2015 г.
 • Разр. №: 01312-1/16.05.2015 г.
 • Валидно до: 31.12.2016 г.
 • Притежател на разрешението: БАСФ СЕ, Германия
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и някои многогодишни широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Зърнено-житни култури - пшеница, ечемик - зимен и пролетен, ръж, овес, тритикале - 4-5,5г/дка;

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

MSDS заповед биатлон 4 д 21.04.2015  

БИСМАРК КС

КЛОМАЗОН + ПЕНДИМЕТАЛИН

55г/л + 275г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
БИСМАРК КС | 200 мл

200 мл

БИСМАРК КС | 100 мл

100 мл

БИСМАРК КС | 20 мл

20 мл

 • Зап. за разр. №: РД 11-171/24.01.2017 г.
 • Разр. №: 01419-2/14.02.2017 г.
 • Валидно до: 31.07.2018 г.
 • Притежател на разрешението: Оксон Италия СпА, Италия
 • Формулация: суспензия капсули (КС)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, почвен и вегетационен хербицид за борба с едногодишни широколистни и житни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Памук - След сеитба, преди поникване - 200-250мл/дкаТютюн - Преди разсаждане - 250-300мл/дка
  Рапица - След сеитба, преди поникване - 120-150мл/дка
  Аспержи - След беритба, преди показване на новите стъбла над почвата - 200-300мл/дка
  Фасул, Грах, Бакла, Резене, Кориандър - След сеитба, преди поникване - 150-200мл/дка
  Ориз (засят на сухо) - След сеитба, преди поникване - 200-300мл/дка
  Царевица - Преди поникване, рано след поникване - 150-200мл/дка
  Соя - След сеитба, преди поникване - 200-250мл/дка
  Картофи - Преди поникване, след загърляне - 150-200мл/дка
  Моркови - След сеитба, преди поникване - 150-200мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

етикет msds

заповед бисмарк кс 31.05.2016

заповед бисмарк кс 24.01.2017

БУКТРИЛ УНИВЕРСАЛ

БРОМОКСИНИЛ октаноат/ хептаноат + 2,4 Д етилхексил естер

400.8 г/л = 280г/л бромоксинил + 422.1 г/л = 280г/л 2.4-Д
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
БУКТРИЛ УНИВЕРСАЛ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-86/28.01.2014 г.
 • Разр. №: 01221/28.01.2014 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Байер Кропсайанс, Германия
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица, Сорго - 80мл/дка Пшеница, Ечемик, Овес, Ръж - 100мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

етикет MSDS

заповед БУКТРИЛ УНИВЕРСАЛ 28.01.2014

БУТИЗАН 400 СК

МЕТАЗАХЛОР

400г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
БУТИЗАН 400 СК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-846/05.08.2013 г.
 • Разр. №: 01068-2/04.09.2013 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: БАСФ СЕ, Германия
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: първа професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, почвен и вегетационен хербицид за борба с едногодишни житни и широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Зеле, Зеле - разсад, Рапица - 250мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 70
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

MSDS

заповед бутизан 400 ск 03.01.2008

заповед бутизан 400 ск 05.08.2013

ВЕНТУМ ВГ

ЙОДОСУЛФУРОН + ФОРАМСУЛФУРОН + ИЗОКСАДИФЕН-ЕТИЛ (антидот)

10г/кг + 300г/кг + 300г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
ВЕНТУМ ВГ |

 • Зап. за разр. №: РД 12-56/14.08.2009 г.
 • Разр. №: 01023/05.02.2010 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Байер Кропсайънс, Германия
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни житни, в т.ч. балур от семе и едногодишни широколистни плевели, както и някои многогодишни (паламида, пирей, балур от коренища)
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица - 10-15г/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЕТИКЕТ MSDS

заповед вентум вг 14.08.2009

Подреди по:
Име
Дата
 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com