02 994 62 50, 0885 73 30 25

Разрешени продукти

Списък на разрешените продукти с възможност за търсене.
el_spisukФунгициди

Препарати за борба с болестите

АКРОБАТ Р

( ФОРУМ Р )

Активно вещество: Съдържа 60г/кг диметоморф + 400г/кг меден оксихлорид
Формулация: водонамокрим прах
Производител: БАСФ Агро Б.В., Швейцария
Категория за употреба: III-та – за свободна употреба от лица над 18 г.
Карантинен срок*: 20 дни за тютюн, домати и картофи;
28 дни за лоза.
Разрешение за употреба №:0207/25.01.2005 г.
Разрешена употреба: МАНА по лоза, картофи, домати, тютюн - 0,25% (250г/дка).
Начин на действие: контактен неорганичен фунгицид с предпазно действие

 Етикет    pdf MSDS