02 994 62 50, 0885 73 30 25

Разрешени продукти

Списък на разрешените продукти с възможност за търсене.
el_spisukАКОИДАЛ 80 ВГ

Активно вещество: Съдържа 80% сяра
Формулация: вододиспергируеми гранули
Производител: Куиметал индъстрис, Чили
Категория за употреба: III-та – за свободна употреба от лица над 18 г.
Карантинен срок: 20 дни
Разрешение за употреба №:0387/18.04.2006 г.
Разрешена употреба: БРАШНЕСТА МАНА (ОИДИУМ) по лоза – 0,25%.
Начин на действие: несистемен неорганичен фунгицид с контактно и фумигиращо действие

pdfЕтикет pdf MSDSАКРОБАТ ПЛЮС

Активно вещество: Съдържа 90г/кг диметоморф + 600г/кг манкоцеб
Формулация: вододиспергируеми гранули
Производител: БАСФ Агро Б.В., Швейцария
Категория за употреба: II-ра – за употреба от лица със сертификат
Карантинен срок: 14 дни за тютюн, домати, краставици, лук, картофи;
28 дни за лоза.
Разрешение за употреба №: 01120/01.02.2011 г.
Разрешена употреба: МАНА по лоза, КАРТОФЕНА МАНА или КАФЯВИ ЛИСТНИ ПЕТНА по картофи и домати;
МАНА по краставици, лук, тютюн – 200г/дка.
Начин на действие: фунгицид с предпазно и антиспорулантно действие

 Етикет     MSDS >


АКРОБАТ Р

Активно вещество: Съдържа 60г/кг диметоморф + 400г/кг меден оксихлорид
Формулация: водонамокрим прах
Производител: БАСФ Агро Б.В., Швейцария
Категория за употреба: III-та – за свободна употреба от лица над 18 г.
Карантинен срок*: 20 дни за тютюн, домати и картофи;
28 дни за лоза.
Разрешение за употреба №:0207/25.01.2005 г.
Разрешена употреба: МАНА по лоза, картофи, домати, тютюн - 0,25% (250г/дка).
Начин на действие: контактен неорганичен фунгицид с предпазно действие

 Етикет    pdf MSDS


АЛЕГРО СК

Активно вещество: Съдържа 125г/л епоксиконазол + 125г/л крезоксим-метил
Формулация: суспензионен концентрат
Производител: БАСФ СЕ, Германия
Категория за употреба: II-ра – за употреба от лица със сертификат
Карантинен срок*: 35 дни
Разрешение за употреба №: 177-2/31.07.2012 г.
Разрешена употреба: КАФЯВА РЪЖДА по пшеница - 50мл/дка;
БРАШНЕСТА МАНА по пшеница - 50-100мл/дка.
Начин на действие: системен триазолов фунгицид с предпазно и лечебно действие

 MSDS    


АЛЕРТ С

Активно вещество: Съдържа 250г/л карбендазим + 125г/л флузилазол
Формулация: -
Производител: Дюпон, САЩ
Категория за употреба: I-ва
Карантинен срок*: 60 дни
Разрешение за употреба №: 0563/14.10.2008 г.
Разрешена употреба: БРАШНЕСТА МАНА И ЦЕРКОСПОРОЗА по захарно цвекло – 30мл/дка;
БРАШНЕСТА МАНА по пшеница ¬и ечемик – 100мл/дка.
Начин на действие: системен фунгицид с предпазно и лечебно действие

 Етикет       MSDS