Последно актуализирана: 19.09.2017 г.

ФУНГИЦИДИ

Продукти за борба с гъбни болести по земеделските култури

ВИТАВАКС 2000, ВИТАВАКС РОЯЛ, АНКОР

КАРБОКСИН + ТИРАМ

200г/л + 200г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
ВИТАВАКС 2000 | 100 мл, 250 мл, 500 мл и 1л

100 мл, 250 мл, 500 мл и 1л

ВИТАВАКС 2000 |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1312/19.07.2016 г.
 • Разр. №: 0603-4/25.10.2016 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Ариста ЛайфСайънс Регистрешънс, Великобритания
 • Формулация: концентрирана суспензия за третиране на семена (ФС)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: комбиниран фунгицид с предпазно и лечебно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница - Загиване на кълновете по време на поникване, Снежна плесен - 250-300мл/100кг семеПшеница (масов посев) - Твърда главня, Праховита главня - 250-300мл/100кг семе
  Пшеница (за семепроизводство) - Твърда главня, Праховита главня - 300мл/100кг семе
  Бук и Дъб (семенилища) - Гниене на семена и корени - 20мл/10кг семе

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЕТИКЕТ - витавакс 2000  MSDS - витавакс 2000

етикет - витавакс роял

ЕТИКЕТ - АНКОР                  MSDS - АНКОР

заповед витавакс 2000 03.01.2008

заповед витавакс 2000 14.10.2013

заповед витавакс 2000 19.04.2016

заповед витавакс 2000 19.07.2016

МЕДИНА 20 ЕВ

МИКЛОБУТАНИЛ

200г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
МЕДИНА 20 ЕВ | 500 мл

500 мл

МЕДИНА 20 ЕВ | 25 мл

25 мл

 • Зап. за разр. №: РД 11-259/07.02.2017 г.
  (заменя се името Миша 20 ЕВ с Медина 20 ЕВ)
 • Разр. №: 01370-3/16.02.2017 г.
 • Валидно до: 31.05.2022 г.
 • Притежател на разрешението: Шарда Европа Б.В.Б.А, Белгия
 • Формулация: емулсия, масло във вода (ЕВ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: системен (акропетално) триазолов фунгицид с предпазно и лечебно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя - Брашнеста мана, Черно гниене - 24мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 14
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

етикет

заповед миша 20 ев 07.01.2016

заповед миша 20 ев 19.04.2016

заповед медина 20 ев 07.02.2017

ВИТЕНЕ ТРИПЛО Р

СИМОКСАНИЛ + ФОЗЕТИЛ-АЛУМИНИЙ + МЕДЕН ОКСИХЛОРИД

28.5г/кг + 300г/кг + 160г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
ВИТЕНЕ ТРИПЛО Р | 200 г

200 г

ВИТЕНЕ ТРИПЛО Р | 45 г

45 г

 • Зап. за разр. №: РД 11-413/10.03.2015 г.
 • Разр. №: 01308-1/08.04.2015 г.
 • Валидно до: 30.01.2019 г.
 • Притежател на разрешението: Оксон Италия СпА, Италия
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: контактно системен фунгицид с предпазно, лечебно и изкореняващо действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя - Мана - 400-450г/дка Домати, Картофи - Картофена мана, Кафяви листни петна (алтернария) - 400-450г/дка
  Маруля (полско производство), Ендивия (Ескариол) и др. салати полско производство - Мана по салата - 400-450г/дка
  Спанак (полско производство) - Мана - 450г/дка

 • Карантинен срок (дни): 15 за спанак, маруля, ендивия, и други салати на поле; 20 за домати, картофи; 40 за лозя
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

етикет MSDS

заповед витене трипло р 10.03.2015

ЛИЕТО

СИМОКСАНИЛ + ЗОКСАМИД

330г/л + 330 г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
ЛИЕТО | 20 г

20 г

ЛИЕТО | 5 г

5 г

 • Зап. за разр. №: РД 11- 622/19.04.2016 г.
 • Разр. №: 01364-2/28.04.2016 г.
 • Валидно до: 31.01.2018 г.
 • Притежател на разрешението: Оксон Италия СпА, Италия
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: комбиниран фунгицид с проникващо, и локално системно предпазно, лечебно и изкореняващо дейстевие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя - Мана - 40-45г/дкаДомати - Мана - 40-45г/дка
  Картофи - Мана - 45г/дка

 • Карантинен срок (дни): 3 за домати; 7 за картофи; 28 за лозя
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

етикет MSDS

заповед лието 30.12.2015

заповед лието 19.04.2016

ЕЛАТУС ПЛЮС

БЕНЗОВИНДИФЛУПИР

100г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ЕЛАТУС ПЛЮС |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1360/26.06.2017 г.
 • Разр. №: 01491-1/20.07.2017 г.
 • Валидно до: 02.03.2024 г.
 • Притежател на разрешението: Синджента България ЕООД
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: фунгицид с предимно предпазно действие или за приложение в ранни фази от развитието на болестта
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница (твърда и мека), Спелта - Жълта ръжда, Кафява ръжда, Листни петна – 75мл/дка
  Ечемик - Мрежести петна, Листен пригор, Рамулария, Ръжди – 75мл/дка
  Тритикале - Жълта ръжда, Кафява ръжда, Листен пригор, Листни петна – 75мл/дка
  Овес - Коронеста ръжда – 75мл/дка
  Семепроизводство на житни-фуражни култури и тревни смески - Ръжди, Листни петна – 75мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
Още информация
 

заповед елатус плюс 26.06.2017

АЗАКА

АЗОКСИСТРОБИН

250г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АЗАКА |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1768/21.08.2017 г.
 • Разр. №: xx
 • Валидно до: 31.12.2022 г.
 • Притежател на разрешението: Хеминова България и Румъния ЕООД
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: системен стробилуринов фунгицид с предпазно, лечебно и изкореняващо действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница, Тритикале - Ръжди, Хелминтоспориоза – 100мл/дка
  Ечемик - Ръжди, Хелминтоспориоза, Листен пригор - 100мл/дка
  Ръж - Ръжди, Листен пригор - 100мл/дка
  Домати (полско производство) - Мана, Брашнеста мана, Кафяви листни петна – 80мл/дка
  Брюкселско зеле (полско производство) - Черни листни петна – 100мл/дка
  Маслодайни култури от сем. Кръстоцветни (Рапица, Мак, Синап, Камелина – див лен) - Склеротиниоза (Бяло гниене), Гъбни заболявания по шушулките – 100мл/дка
  Пъпеши - Мана, Брашнеста мана, Алтернариоза – 80мл/дка
  Семепроизвеждащи растения (етерично-маслени, ароматни, лекарствени култури и подправки), цветя и посадъчен материал - Болести по листата (Мана, Брашнеста мана, Ръжда, Бяла ръжда) – 100мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 3 дни за домати и пъпеши; 14 за брюкселско зеле; 21 за рапица, мак, синап и камелина – див лен; 35 за пшеница, тритикале, ечемик и ръж; за семепроизвеждащи растения, цветя и посадъчен материал – не се изисква
Още информация
 

заповед азака 21.08.2017

КАПТАН 80 ВГ

КАПТАН

800г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
КАПТАН 80 ВГ | 1 кг

1 кг

КАПТАН 80 ВГ | 200 г

200 г

КАПТАН 80 ВГ | 100 г

100 г

КАПТАН 80 ВГ | 15 г

15 г

 • Зап. за разр. №: РД 11-618/19.04.2016 г.
 • Разр. №: 01376-2/28.04.2016 г.
 • Валидно до: 31.07.2019 г.
 • Притежател на разрешението: Ариста Лайфсайънс С.А.С., Франция
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: контактен фталимиден фунгицид с предпазно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Домати (полско производство) - Картофена мана, Сиво гниене, Кафяви листни петна (алтернария) - 150-190 г/дка
  Ябълки, Круши, Дюли, Азиатски круши – „Наши” - Струпясване, Ранно и късно кафяво гниене - 150-180 г/дка
  Череши - Къдравост - 250г/дка
  Сливи -Кривули (мехурки) по сливи - 250г/дка
  Праскови, Нектарини - Къдравост - 250г/дка
  Праскови, Нектарини, Кайсии, Сливи, Череши - Ранно и късно кафяво гниене, Сачмянка - 150-180 г/дка
  Ягоди - Сиво гниене - 150г/дка

 • Карантинен срок (дни): 14 за ягоди; 21 за домати, праскови, нектарини, кайсии, сливи, череши; 28 за ябълки, круши, дюли, азиатски круши - "Наши"
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЕТИКЕТ

заповед каптан 80 вг 02.02.2016

заповед каптан 80 вг 19.04.2016

 

КУАНТУМ РОК

МЕДЕН ХИДРОКСИД + ДИМЕТОМОРФ

215г/кг + 60г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
КУАНТУМ РОК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1198/07.06.2017 г.
 • Разр. №: xx
 • Валидно до: 31.07.2019 г.
 • Притежател на разрешението: Адама Агрикълчър Б.В., Нидерландия
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: комбиниран фунгицид с локално-системно, предпазно и антиспорулантно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя (винени и десертни сортове) - Мана – 250г/дка Картофи - Мана – 250г/дка
  Домати, Патладжан - Мана – 250г/дка
  Полско производство на Марули и Салатни растения (полска салата, бейби култури, рукола, марули, кресон, червен синап, ендивия) - Мана – 300г/дка
  Тиквови с ядлива кора (краставици, корнишони, тиквички) - Мана – 300г/дка
  Полско производство на Тиквови с неядлива кора (пъпеши, дини, тикви) - Мана – 300г/дка

 • Карантинен срок (дни): 3 дни за краставици и корнишони; 7 дни за тиквички, тикви, пъпвши, дини, марули, салатни растения (полска салата, бейби култури, рукола, марули, кресон, червен синап, ендиия), домати и патладжан; 14 дни за картофи; 28 дни за лозя
Още информация
 

заповед куантум рок 07.06.2017

заповед куантум рок 24.08.2017

 

СЕРКАДИС

ФЛУКСАПИРОКСАД

300г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
СЕРКАДИС |

 • Зап. за разр. №: РД 11-844/24.04.2017 г.
 • Разр. №: 01482-1/16.05.2017 г.
 • Валидно до: 31.12.2023 г.
 • Притежател на разрешението: БАСФ СЕ, Германия
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: напълно системен фунгицид с предпазно и лечебно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя (винени и десертни сортове) - Брашнеста мана – 15мл/дка
  Семкови овощни видове (Ябълки, Круши, Дюли) - Брашнеста мана – 15мл/дка; Струпясване, Кафяви петна – 25-30мл/дка
  Костилкови овощни видове (Праскови, Нектарини, Кайсии) - Брашнеста мана – 15мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 35 за лозя, ябълки, круши, дюли; 21 за праскови, нектарини, кайсии
Още информация
 

ЗАПОВЕД СЕРКАДИС 24.04.2017

ЛЕЙМАЙ

АМИСУЛБРОМ

200г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ЛЕЙМАЙ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-843/24.04.2017 г.
 • Разр. №: 01479-1/16.05.2017 г.
 • Валидно до: 30.06.2025 г.
 • Притежател на разрешението: Нисан Кемикъл Юръп С.А.Р.Л, Франция
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: контактен фунгицид от групата на сулфонамидите, с проникващо трансламинарно действие, устойчив на отмиване
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя - Мана – 37,5мл/дка Картофи - Мана – 50мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 28 за лозя, 7 за картофи
Още информация
 

ЗАПОВЕД ЛЕЙМАЙ 24.04.2017

БОЛТ XL

ПРОПИКОНАЗОЛ

250г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
БОЛТ XL |

 • Зап. за разр. №: РД 11-846/24.04.2017 г.
 • Разр. №: 01481-1/16.05.2017 г.
 • Валидно до: 31.01.2019 г.
 • Притежател на разрешението: Баркли Кемикъл Манифакчъринг Лтд., Ирландия
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: системен (акропетално) триазолов фунгицид с предпазно и лечебно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница - Листни петна (Септориозa), Кафява ръжда, Жълта ръжда – 50мл/дка
  Ечемик - Листен пригор (Ринхоспориоза), Хелминтоспориоза – 50мл/дка
  Ръж - Листен пригор (Ринхоспориоза), Кафява ръжда – 50мл/дка
  Овес - Коронеста ръжда – 50мл/дка
  Тритикале - Листни петна (Септориозa) – 50мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 35
Още информация
 

заповед Болт ХL 24.04.2017

ДИМИКС 500 СК

ДИМЕТОМОРФ

500г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
ДИМИКС 500 СК | 30 мл

30 мл

 • Зап. за разр. №: РД 11-1107/24.06.2015 г.
 • Разр. №: 01331-1/21.07.2015 г.
 • Валидно до: 31.07.2019 г.
 • Притежател на разрешението: Ариста Лайфсайънс Бенелюкс, Белгия
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: локално-системен фунгицид с предпазно и антиспорулантно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Картофи - Картофена мана – 30-36мл/дка (в комбинация с продукт съдържащ манкоцеб)Лозя - Мана – 30мл/дка (в комбинация с продукт съдържащ манкоцеб) или 34мл/дка ( в комбинация с продукт съдържащ фолпет)

 • Карантинен срок (дни): 7 за картофи, 28 за лозя
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЕТИКЕТ MSDS

заповед димикс 500 ск 24.06.2015

ПРОКСАНИЛ, АКСИДОР

ПРОПАМОКАРБ ХИДРОХЛОРИД + СИМОКСАНИЛ

400г/л+50г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
ПРОКСАНИЛ | 1 л

1 л

ПРОКСАНИЛ | 20 мл

20 мл

 • Зап. за разр. №: РД 11-418/02.03.2017 г.
 • Разр. №: 01191-5/10.03.2017 г.
 • Валидно до: 31.08.2019 г.
 • Притежател на разрешението: Ариста Лайфсайънс Бенелюкс, Белгия
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: комбиниран системен фунгицид с предпазно и лечебно действие и изкореняващо действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Картофи - Картофена мана – 200мл/дкаДомати - Мана – 250мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 3 за домати; 14 за картофи
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

етикет

заповед проксанил 14.10.2013

заповед проксанил 29.05.2015

заповед проксанил 19.04.2016

заповед проксанил 19.07.2016

заповед проксанил 02.03.2017

МЕТОМОР Ф

ФОЛПЕТ + ДИМЕТОМОРФ

600г/кг + 113г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
МЕТОМОР Ф |

 • Зап. за разр. №: РД 11-841/24.04.2017 г.
 • Разр. №: 01478-1/16.05.2017 г.
 • Валидно до: 31.07.2019 г.
 • Притежател на разрешението: Шарда Юръп Б.В.Б.А., Белгия
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: комбиниран фунгицид с предпазно и антиспорулантно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя - Мана, Сиво гниене – 100-150г/дка

 • Карантинен срок (дни): 40
Още информация
 

заповед метомор ф 24.04.2017

МОНКЪТ СК

ФЛУТОЛАНИЛ

460 г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
МОНКЪТ СК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-828/24.04.2017 г.
 • Разр. №: 01476-1/04.05.2017 г.
 • Валидно до: 28.02.2020 г.
 • Притежател на разрешението: Ничино Юръп Ко. Лтд., Обединено кралство
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: системен фунфицид с предпазно и лечебно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Картофи – третиране на клубените преди засаждане - Ризоктониоза – 200мл/тон, при сеитбена норма 400 кг клубени/дка
  Артишок - Ризоктониоза – 125-150мл/дка
  Зелен фасул - Ризоктониоза – 75-150мл/дка
  Карамфил - Ризоктониоза – 1,25мл/100л вода

 • Карантинен срок (дни): 3 за зелен фасул; за останалите култури - не се изисква
Още информация
 

заповед монкът ск 24.04.2017

Подреди по:
Име
Дата
 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com