Последно актуализирана: 19.01.2018 г.

ФУНГИЦИДИ

Продукти за борба с гъбни болести по земеделските култури

ЗЕНИТ

ФЕНПРОПИДИН + ПРОПИКОНАЗОЛ

500г/л + 125г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ЗЕНИТ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-2070/17.10.2017 г.
 • Разр. №: 1506-1/30.10.2017 г.
 • Валидно до: 31.01.2019 г.
 • Притежател на разрешението: Синджента България ЕООД
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: системен фунгицид с предпазно и лечебно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница, Тритикале, Спелта - Брашнеста мана, Кафява ръжда, Жълта ръжда, Ран листен пригор - 100мл/дка
  Ечемик (зимен и пролетен) - Брашнеста мана, Листни ръжди, Мрежести петна, Листен пригор - 100мл/дка
  Семепроизводство на фуражни житни треви - Брашнеста мана, Листни ръжди - 100мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 42 дни; при семепроизводство - не се изисква
Още информация
 

заповед зенит 17.10.2017

ПРИАКСОР ЕК

ПИРАКЛОСТРОБИН + ФЛУКСАПИРОКСАД

150г/л + 75г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ПРИАКСОР ЕК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-2121/19.10.2017 г.
 • Разр. №: 01513-1/01.11.2017 г.
 • Валидно до: 31.01.2019 г.
 • Притежател на разрешението: БАСФ СЕ, Германия
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: системен фунгицид с предпазно и лечебно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница (зимна, пролетна, твърда), Спелта, Тритикале - Брашнеста мана, Септориози, Ръжди – 50-100мл/дка
  Ечемик (зимен и пролетен) - Брашнеста мана, Мрежести петна, Листен пригор, Листна ръжда – 50-100мл/дка
  Ръж - Брашнеста мана, Ръжди, Листен пригор – 50-100мл/дка
  Овес - Брашнеста мана, Ръжди – 50-100мл/дка
  РАЗРЕШЕНИ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ
  Пшеница (зимна, пролетна, твърда), Спелта, Тритикале - Жълто-кафяви петна, Снежна плесен – 50-100мл/дка
  Ечемик (зимен и пролетен) - Рамулария/ Листни петна – 50-100мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 35
Още информация
 

заповед приаксор ек 19.10.2017

БАУНТИ

ТЕБУКОНАЗОЛ

430г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
БАУНТИ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-2656/06.12.2017 г.
 • Разр. №: 01531-1/19.12.2017 г.
 • Валидно до: 31.08.2020 г.
 • Притежател на разрешението: Ротам Агрокемикъл Юръп, Англия
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: системен триазолов фунгицид с предпазно, лечебно и изкореняващо действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница - Брашнеста мана, Септориоза, Кафява ръжда , Жълта ръжда, Фузариум по класа - 60мл/дка
  Ечемик (зимен и пролетен) - Брашнеста мана, Кафява ръжда , Жълта ръжда, Ленточна болест, листен пригор – 60мл/дка
  Ръж - Кафява ръжда, Листен пригор – 60мл/дка
  Овес - Коронеста ръжда – 50-100мл/дка
  Тритикале - Кафява ръжда, Септориоза – 60мл/дка
  Рапица - Склеротиниоза, Черни петна по листата, Цилиндроспориоза, Бели листни петна, Ограничаване растежа на стъблото – 60мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 35 дни за пшеница, ечемик, ръж, овес, тритикале; 63 дни за рапица
Още информация
 

заповед баунти 06.12.2017

ФОСБЕЛ 80 ВГ

ФОЗЕТИЛ-АЛУМИНИЙ

800г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ФОСБЕЛ 80 ВГ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-2552/29.11.2017 г.
 • Разр. №: 01530-1/07.12.2017 г.
 • Валидно до: 30.04.2019 г.
 • Притежател на разрешението: Пробелте, С.А.У., Испания
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: системен (акропетално и базипетално) фосфонатен фунгицид с предпазно и лечебно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя - Мана – 75-330г/дкаСемкови овощни - Фитофторно гниене – 200-360г/дка
  Цитрусови култури - Фитофторно гниене – 250-450г/дка

 • Карантинен срок (дни): 15, 28 за лозя
Още информация
 

етикет MSDS

Заповед фосбел 80 вг 29.11.2017

РЕДИГО 100 ФС

ПРОТИОКОНАЗОЛ

100г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
РЕДИГО 100 ФС |

 • Зап. за разр. №: РД 11-2655/06.12.2017 г.
 • Разр. №: 01528-1/19.12.2017 г.
 • Валидно до: 30.07.2019 г.
 • Притежател на разрешението: Байер България ЕООД
 • Формулация: концентрирана суспензия за третиране на семена (ФС)
 • Категория на употреба: първа професионална
 • Механизъм на действие: системен триазолов фунгицид с предпазно, лечебно и изкореняващо действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница - Снежна плесен, Петносване на плевите, Фузарийно кореново гниене, Твърда (мазна) главня, Праховита главня – 100мл/100кг семена
  Ечемик - Снежна плесен, Ленточна болест, Фузарийно кореново гниене – 100мл/100кг семена
  Ръж - Снежна плесен, Фузарийно кореново гниене , Стъблена главня – 100мл/100кг семена
  Тритикале - Снежна плесен, Фузарийно кореново гниене – 100мл/100кг семена

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
Още информация
 

заповед редиго 100 фс 06.12.2017

ЗОКСИС 250 СК

АЗОКСИСТРОБИН

250г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ЗОКСИС 250 СК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-2128/19.10.2017 г.
 • Разр. №: 01512-1/01.11.2017 г.
 • Валидно до: 31.12.2022 г.
 • Притежател на разрешението: Ариста Лайфсайънс Бенелюкс, Белгия
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: системен стробилуринов фунгицид с предпазно, лечебно и изкореняващо действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница - Брашнеста мана, Жълта ръжда, Черна ръжда, Кафява ръжда, Листни петна, Хелминтоспориоза, Листен пригор – 80-100мл/дка
  Ечемик - Брашнеста мана, Кафява ръжда, Листни петна, Мрежести петна, Листен пригор – 80-100мл/дка
  Тритикале - Брашнеста мана, Листни петна – 80-100мл/дка
  Ориз - Припламване, Хелминтоспориоза – 100мл/дка
  Домати (полско производство), Патладжан (полско производство), Пипер (полско производство) - Брашнеста мана – 70мл/дка; Мана, Кафяви петна, Листна плесен – 70-80мл/дка
  Домати (оранжерийно производство), Патладжан (оранжерийно производство), Пипер (оранжерийно производство) - Брашнеста мана – 64мл/дка; Мана, Кафяви петна, Листна плесен – 64-80мл/дка
  Краставици (полско производство), Корнишони (полско производство), Тикви (полско производство), Пъпеши (полско производство), Дини (полско производство), - Брашнеста мана – 70мл/дка; Мана, Аскохитоза – 70-80мл/дка
  Краставици (оранжерийно производство), Тикви (оранжерийно производство), Дини (оранжерийно производство) - Брашнеста мана – 64мл/дка; Мана, Аскохитоза – 64-80мл/дка
  Корнишони (оранжерийно производство), Пъпеши (оранжерийно производство) - Брашнеста мана – 64мл/дка; Мана, Аскохитоза – 70-80мл/дка
  Тиквички (полско производство) - Мана – 70мл/дка; Аскохитоза – 70-80мл/дка
  Тиквички (оранжерийно производство) - Мана – 64мл/дка; Аскохитоза – 64-80мл/дка
  Моркови (полско производство) - Брашнеста мана, Алтернариоза – 80-100мл/дка
  Грах (полско производство) - Антракноза, Сиво гниене, Ръжда, Брашнеста мана, Аскохитоза – 80-100мл/дка
  Протеинов грах (полско производство) - Антракноза, Сиво гниене, Ръжда, Брашнеста мана – 80-100мл/дка
  Зелен фасул (полско производство), Фасул със шушулки (полско производство) - Сиво гниене, Ръжда – 80-100мл/дка
  Ягоди (полско производство) - Брашнеста мана – 80-100мл/дка
  Лук (полско производство) - Мана, Ръжда, Пурпурни петна, Шийно гниене – 80-100мл/дка
  Лук Шалот (полско производство), Чесън (полско производство), - Ръжда, Пурпурни петна, Мана– 80-100мл/дка
  Праз (полско производство) - Мана– 80-100мл/дка
  Брюкселско зеле (полско производство) - Черни петна, Пръстеновидни петна – 80-100мл/дка
  Артишок (полско производство) - Брашнеста мана, Мана– 80-100мл/дка
  Аапержи (полско производство) - Ръжда, Стемфилиум– 80-100мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 3 дни за домати, патладжани, пипер, краставици, корнишони, тиквички, тикви, пъпеши, дини, ягоди; 7 дни за моркови, зелен фасул, лук, лук шалот, чесън, артишок; 14 дни за грах, протеинов грах, фасул със шушулки, брюкселско зеле; 15 дни праз; 28 дни за ориз; 35 дни за пшеница, ечемик, тритикале
Още информация
 

етикет msds

заповед зоксис 250 СК 19.10.2017

АМПЕКСИО

ЗОКСАМИД + МАНДИПРОПАМИД

240г/кг + 250г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АМПЕКСИО |

 • Зап. за разр. №: РД 11-2540/29.11.2017 г.
 • Разр. №: 01522-1/07.12.2017 г.
 • Валидно до: 31.01.2019 г.
 • Притежател на разрешението: Синджента България ЕООД
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: комбинация от две активни вещества: зоксамид - контактен фунгицид, потиска покълването на спорите и формирането на зооспори, прониква и се свързва с кутикулните восъци и мандипропамид - контактен манделамиден фунгицид с предпазно и известно лечебно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя - Мана - 50г/дка

 • Карантинен срок (дни): 21 дни
Още информация
 

заповед Ампекио 29.11.2017 г.

ВИБРАНС ДУО

СЕДАКСАН + ФЛУДИОКСОНИЛ

25г/л + 25г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ВИБРАНС ДУО |

 • Зап. за разр. №: РД 11-2536/29.11.2017 г.
 • Разр. №: 01521-1/07.12.2017 г.
 • Валидно до: 31.10.2019 г.
 • Притежател на разрешението: Синджента България ЕООД
 • Формулация: концентрирана суспензия за третиране на семена (ФС)
 • Категория на употреба: първа професионална
 • Механизъм на действие: фунгицидна комбинация от две активни вещества за предсеитбено третиране на семена
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница - Снежна плесен, Септориоза, Фузарийно кореново гниене, Твърда главня, Праховита главня, Ризоктония – 200мл/100кг семена
  Ечемик - Снежна плесен, Ленточна болест, Фузарийно кореново гниене, Покрита главня, Праховита главня – 200мл/100кг семена
  Ръж - Снежна плесен, Покрита главня – 200мл/100кг семена
  Овес - Праховита главня – 150мл/100кг семена
  Тритикале - Снежна плесен – 200мл/100кг семена
  РАЗРЕШЕНИ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ
  Ръж, Тритикале - Септориоза, Фузарийно кореново гниене, Твърда главня, Праховита главня – 200мл/100кг семена
  Овес - Фузарийно кореново гниене – 150мл/100кг семена

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
Още информация
 

заповед вибранс дуо 29.11.2017

СЕГУРИС ЕКСТРА

ИЗОПИРАЗАМ + АЗОКСИСТРОБИН + ЦИПРОКОНАЗОЛ

100г/л+100г/л+80г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
СЕГУРИС ЕКСТРА |

 • Зап. за разр. №: РД 11-2122/19.10.2017 г.
 • Разр. №: 01516-1/01.11.2017 г.
 • Валидно до: 31.05.2022 г.
 • Притежател на разрешението: Синджента България ЕООД
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: комбиниран системен фунгицид с предпазно и лечебно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница, Ечемик - зимен и пролетен, Тритикале, Овес, Ръж - Брашнеста мана, Ръжди, Листни петна/септориоза, Листни петна и петносване на плевите, Хелминтоспориоза - 100мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 35
Още информация
 

заповед сегурис екстра 19.10.2017

СИЛИТ 544 СК

ДОДИН

544г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
СИЛИТ 544 СК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-2067/17.10.2017 г.
 • Разр. №: 1507-1/30.10.2017 г.
 • Валидно до: 31.05.2022 г.
 • Притежател на разрешението: Ариста Лайфсайънс Бенелюкс СПРЛ, Белгия
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: локално-системен гуанидинов фунгицид с предпазно и известно лечебно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Череши, Вишни - Цилиндроспориоза (Бяла ръжда), Гномониоза – 125мл/дка
  Ябълки, Круши - Струпясване по ябълка, Струпясване по круша – 125мл/дка
  Праскови, Нектарини и произлизащите от тях хибриди - Къдравост – 165мл/дка
  Маслини - Листни петна по маслината, Антракноза – 125-165мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 7 дни за маслини; 14 дни за череши, вишни;
  60 дни за ябълки и круши; 75 дни за праскови, нектарини и произлизащите от тях хибриди
Още информация
 

етикет msds

заповед силит 544 ск 17.10.2017

РИВАЛ

ПРОПАМОКАРБ ХИДРОХЛОРИД

722г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
РИВАЛ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-2173/25.10.2017 г.
 • Разр. №: 01520-1/01.11.2017 г.
 • Валидно до: 31.07.2019 г.
 • Притежател на разрешението: Агрия АД, България
 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Механизъм на действие: системен (акропетално) карбаматен фунгицид с предпазно и лечебно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Домати (оранжерийно производство) - Сечене на разсада - еднократно 300мл/м³, чрез инкорпориране в почвата/субстрата, преди засяване/засаждане или до три приложения с 5мл/м², чрез поливане на почвата/субстрата, при засяване/засаждане и следващи през 7-10 дни
  Декоративни култури - Сечене на разсада – еднократно 300мл/м³, чрез инкорпориране в почвата/субстрата, преди засяване/засаждане или двукратно с 10мл/м², чрез поливка на почвата субстрата, при засяване/засаждане и повторно след 14-21 дни

 • Карантинен срок (дни): 3 дни за домати при приложение чрез поливка; за останалите - не се изисква
Още информация
 

заповед ривал 25.10.2017

ВИТЕНЕ ТРИПЛО Р

СИМОКСАНИЛ + ФОЗЕТИЛ-АЛУМИНИЙ + МЕДЕН ОКСИХЛОРИД

28.5г/кг + 300г/кг + 160г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
ВИТЕНЕ ТРИПЛО Р | 200 г

200 г

ВИТЕНЕ ТРИПЛО Р | 45 г

45 г

 • Зап. за разр. №: РД 11-413/10.03.2015 г.
 • Разр. №: 01308-1/08.04.2015 г.
 • Валидно до: 30.01.2019 г.
 • Притежател на разрешението: Оксон Италия СпА, Италия
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: контактно системен фунгицид с предпазно, лечебно и изкореняващо действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя - Мана - 400-450г/дка Домати, Картофи - Картофена мана, Кафяви листни петна (алтернария) - 400-450г/дка
  Маруля (полско производство), Ендивия (Ескариол) и др. салати полско производство - Мана по салата - 400-450г/дка
  Спанак (полско производство) - Мана - 450г/дка

 • Карантинен срок (дни): 15 за спанак, маруля, ендивия, и други салати на поле; 20 за домати, картофи; 40 за лозя
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

етикет MSDS

заповед витене трипло р 10.03.2015

МЕДИНА 20 ЕВ

МИКЛОБУТАНИЛ

200г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
МЕДИНА 20 ЕВ | 500 мл

500 мл

МЕДИНА 20 ЕВ | 25 мл

25 мл

 • Зап. за разр. №: РД 11-259/07.02.2017 г.
  (заменя се името Миша 20 ЕВ с Медина 20 ЕВ)
 • Разр. №: 01370-3/16.02.2017 г.
 • Валидно до: 31.05.2022 г.
 • Притежател на разрешението: Шарда Европа Б.В.Б.А, Белгия
 • Формулация: емулсия, масло във вода (ЕВ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: системен (акропетално) триазолов фунгицид с предпазно и лечебно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя - Брашнеста мана, Черно гниене - 24мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 14
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

етикет

заповед миша 20 ев 07.01.2016

заповед миша 20 ев 19.04.2016

заповед медина 20 ев 07.02.2017

ЦЕРАКСЕЛ

ДИНАТРИЕВ ФОСФОНАТ

500г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ЦЕРАКСЕЛ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-2557/29.11.2017 г.
 • Разр. №: 01534-1/07.12.2017
 • Валидно до: 31.02.2025 г.
 • Притежател на разрешението: Белхим Кроп Протекшън, Белгия
 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: контактен фунгицид с предпазно действие за контрол на заболявания причинявани от гъбни патогени от клас Оомицетес
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя - Мана - 250мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 21 дни
Още информация
 

заповед цераксел 29.11.2017

ПРЕЗИДИУМ ЕДНО

ДИМЕТОМОРФ + ЗОКСАМИД

180г/л + 180г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ПРЕЗИДИУМ ЕДНО |

 • Зап. за разр. №: РД 11-2556/29.11.2017 г.
 • Разр. №: 01533-1/07.12.2017 г.
 • Валидно до: 31.01.2019 г.
 • Притежател на разрешението: Гован Кроп Протекшън Лимитед, Обединено Кралство
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: комбиниран контактен и локално-системен фунгицид с предпазно и антиспорулантно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя (винени и десертни сортове) - Мана – 100мл/дка
  Домати (полско производство) - Мана – 83-100мл/дка
  Картофи - Мана – 100мл/дка
  Полско производство на тиквови с ядлива кора - Краставици, Корнишони, Тиквички - Мана – 83-100мл/дка
  Полско производство на тиквови с неядлива кора - Пъпеши - Мана – 83-100мл/дка
  Лук, Чесън, Шалот - 100мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 3 дни за домати, краставици, корнишони, тиквички, пъпеши, лук, чесън, шалот; 7 дни за картофи; 28 дни за лозя
Още информация
 

заповед Президиум Едно 29.11.2017

Подреди по:
Име
Дата
 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com