Последно актуализирана: 19.09.2017 г.

ФУНГИЦИДИ

Продукти за борба с гъбни болести по земеделските култури

ДРИЗА ВГ

ИПРОДИОН

500г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
ДРИЗА ВГ | 1 кг

1 кг

ДРИЗА ВГ | 50 г

50 г

 • Зап. за разр. №: РД 11-847/24.04.2017 г.
 • Разр. №: 01281-2/16.05.2017 г.
 • Валидно до: 31.10.2018 г.
 • Притежател на разрешението: Индустриас Афраза, Испания
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: контактен фунгицид с предпазно и лечебно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя - Сиво гниене – 100-150г/дкаДомати (оранжерийно производство) - Сиво гниене – 150-200г/дка

 • Карантинен срок (дни): 3 за домати; 14 за лозя
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЕТИКЕТ MSDS

заповед дриза вг 10.12.2014

заповед дриза вг 24.04.2017

ДУЕТ УЛТРА, РЕКС УЛТРА

ТИОФАНАТ-МЕТИЛ + ЕПОКСИКОНАЗОЛ

310г/л + 187г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
ДУЕТ УЛТРА |

 • Зап. за разр. №: РД 11-95/29.01.2014 г.
 • Разр. №: 01049-2/ 29.01.2014 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: БАСФ ЕООД
 • Формулация: суспо-емулсия (СЕ)
 • Категория на употреба: първа професионална
 • Механизъм на действие: комбиниран системен фунгицид с предпазно и лечебно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница - Кафява ръжда, Жълта ръжда, Ран листен пригор, Брашнеста мана, Фузариоза по класа - 60мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 35
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

MSDS

Заповед дуер ултра/рекс ултра 29.01.2014

ЕЛАТУС ПЛЮС

БЕНЗОВИНДИФЛУПИР

100г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ЕЛАТУС ПЛЮС |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1360/26.06.2017 г.
 • Разр. №: 01491-1/20.07.2017 г.
 • Валидно до: 02.03.2024 г.
 • Притежател на разрешението: Синджента България ЕООД
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: фунгицид с предимно предпазно действие или за приложение в ранни фази от развитието на болестта
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница (твърда и мека), Спелта - Жълта ръжда, Кафява ръжда, Листни петна – 75мл/дка
  Ечемик - Мрежести петна, Листен пригор, Рамулария, Ръжди – 75мл/дка
  Тритикале - Жълта ръжда, Кафява ръжда, Листен пригор, Листни петна – 75мл/дка
  Овес - Коронеста ръжда – 75мл/дка
  Семепроизводство на житни-фуражни култури и тревни смески - Ръжди, Листни петна – 75мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
Още информация
 

заповед елатус плюс 26.06.2017

ЕЛЕКТИС 75 ВГ, РОКСАМ 75 ВГ

ЗОКСАМИД + МАНКОЦЕБ

8.3% + 66.7%
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
ЕЛЕКТИС 75 ВГ |

 • Зап. за разр. №: РД 09-213/06.04.2006 г.
 • Разр. №: 0583-3/22.05.2013 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Гоуан Комерсио Интернасионал е Сервикос, Португалия
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: комбиниран фунгицид с контактно предпазно и проникващо лечебно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя - Мана – 0.18% (180г/дка)

 • Карантинен срок (дни): 28
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

MSDS MSDS - роксам 75 вг    

ЗАНТАРА 216 ЕК

ТЕБУКОНАЗОЛ + БИКСАФЕН

166г/л + 50г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
ЗАНТАРА 216 ЕК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-244/11.02.2015 г.
 • Разр. №: 01215-2/19.03.2015 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Байер България ЕООД
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: комбиниран широкоспектърен системен фунгицид с предпазно и лечебно действи
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница - Кафява (листна) ръжда, Черна (листна) ръжда, Ран листен пригор, Брашнеста мана, Фузариоза - 125мл/дкаЕчемик - Брашнеста мана, Листна ръжда, Листен пригор, Мрежести петна - 125мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 35
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЕТИКЕТ MSDS

заповед зантара 216 ек 29.01.2014

заповед зантара 216 ек 11.02.2015

ИКУЕЙШЪН ПРО

СИМОКСАНИЛ + ФАМОКСАДОН

300г/кг + 225г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
ИКУЕЙШЪН ПРО | 400 г

400 г

ИКУЕЙШЪН ПРО | 4 г

4 г

 • Зап. за разр. №: РД 11-1572/29.08.2016 г.
 • Разр. №: 536-3/15.09.2016 г.
 • Валидно до: 30.06.2018 г.
 • Притежател на разрешението: ДюПон ИО, Швейцария
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: комбиниран фунгицид с локално-системно предпазно, лечебно и изкореняващо действие, и контактно предпазно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя - Мана – 0.04% (40г/дка)
  Домати, Картофи - Картофена мана – 40г/дка
  Краставици - Мана – 40г/дка

 • Карантинен срок (дни): 3 за домати; 7 за краставици; 14 за картофи; 28 за лозя
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЕТИКЕТ MSDS

заповед икуейшън про 08.02.2016

заповед икуейшън про 29.08.2016

ИМПАКТ 25 СК

ФЛУТРИАФОЛ

250г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ИМПАКТ 25 СК |

 • Зап. за разр. №: xx
 • Разр. №: 0360/09.11.2006 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Хеминова България и Румъния ЕООД
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: системен триазолов фунгицид с предпазно, лечебно и изкореняващо действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Захарно цвекло - Брашнеста мана, Церкоспороза - 25мл/дкаЕчемик - Брашнеста мана - 50мл/дка
  Пшеница - Брашнеста мана, Кафява ръжда, Жълта ръжда - 50мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 30
Още информация
 

ЕТИКЕТ MSDS

ИНДАР 050 ЕВ

ФЕНБУКОНАЗОЛ

50г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ИНДАР 050 ЕВ |

 • Зап. за разр. №: РД 12-62/29.12.2006 г.
 • Разр. №: 0597/14.05.2009 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Дау Агросайънсис, Франция
 • Формулация: емулсия, масло във вода (ЕВ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: проникващ триазолов фунгицид с предпазно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя - Брашнеста мана (Оидиум) - 0.06% (60мл/дка)

 • Карантинен срок (дни): 28
Още информация
 

заповед индар 050 ев 29.12.2006

ИНТЕРЕСТ, ИНВЕСТ, ПРИНСИПЪЛ

ДИФЕНОКОНАЗОЛ

30г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ИНТЕРЕСТ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-261/07.02.2017 г.
 • Разр. №: 01443-2/16.02.2017 г.
 • Валидно до: 31.12.2019 г.
 • Притежател на разрешението: Шарда Европа Б.В.Б.А., Белгия
 • Формулация: концентрирана суспензия за третиране на семена (ФС)
 • Категория на употреба: първа професионална
 • Механизъм на действие: системен (акропетално) триазолов фунгицид с предпазно и лечебно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница - Твърда главня, Праховита главня – 200мл/100кг семе
  Зимен и пролетен ечемик - Ленточна болест, Праховита главня – 200мл/100кг семе

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
Още информация
 

заповед интерест 29.08.2016

ЗАПОВЕД ИНТЕРЕСТ 07.02.2017

ИНФИНИТО СК

ПРОПАМОКАРБ ХИДРОХЛОРИД + ФЛУОПИКОЛИД

625г/л + 62.5г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
ИНФИНИТО СК | 1 л

1 л

ИНФИНИТО СК | 100 мл

100 мл

ИНФИНИТО СК | 30 мл

30 мл

 • Зап. за разр. №: РД 11-1271/01.08.2014 г.
 • Разр. №: 547-2/11.08.2014 г.
 • Валидно до: 30.09.2018 г.
 • Притежател на разрешението: Байер България ЕООД
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: системен фунгицид, с предпазно, лечебно и антиспорулантно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Картофи - Картофена мана – 120-160мл/дкаКраставици, Тиквички - Мана по тиквови – 120-160мл/дка Тикви (полско производство) - Мана по тиквови – 120-160мл/дка
  Пъпеши, Дини - Мана по тиквови – 140-160мл/дка
  Салата (полско и оранжерийно производство) - Мана – 140-160мл/дка
  Зеле бяло и червено (полско производство), Карфиол, Броколи - Мана по зелето – 160мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 1 за оранжерийно производство на краставици, тиквички, тикви; 3 за пъпеши, дини и за полско производство на краставици, тиквички, тикви; 7 за картофи, салата (полско производство); 14 за зеле, карфиол, броколи и салата (оранжерийно производство)
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЕТИКЕТ MSDS

заповед инфинито ск 01.08.2014

     

КАБРИО ТОП

МЕТИРАМ + ПИРАКЛОСТРОБИН

550г/кг + 50г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
КАБРИО ТОП | 1 кг

1 кг

КАБРИО ТОП | 20 г

20 г

 • Зап. за разр. №: РД 12-62/29.12.2006 г.
 • Разр. №: 0512-2/14.05.2014 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: БАСФ, Германия
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: комбиниран широкоспектърен фунгицид с контактно предпазно, и локално-системно предпазно и лечебно действи
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя - Мана – 0.15% (150г/дка); Брашнеста мана (Оидиум) и мана - 0.2% (200г/дка)Грозде - Сиво гниене – 0.2% (200г/дка)

 • Карантинен срок (дни): 28
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

MSDS заповед кабрио топ 29.12.2006  

КАНТУС

БОСКАЛИД

500г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
КАНТУС |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1213/11.11.2013 г.
 • Разр. №: 208-2/19.11.2013 г.
 • Валидно до: 10.11.2023 г.
 • Притежател на разрешението: БАСФ СЕ, Германия
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВДГ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: системен (акропетален) пиридинкарбоксамиден фунгицид с предпазно и лечебно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Грозде - Сиво гниене – 100г/дка

 • Карантинен срок (дни): 28
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

MSDS заповед кантус 11.11.2013  

КАПАЛО, СЕАНДО ПРО

ЕПОКСИКОНАЗОЛ + ФЕНПРОПИМОРФ + МЕТРАФЕНОН

62.5г/л + 200г/л + 75г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
КАПАЛО |

 • Зап. за разр. №: РД 11-450/08.03.2017 г.
 • Разр. №: 01173-3/17.03.2017
 • Валидно до: 18.02.2023 г.
 • Притежател на разрешението: БАСФ СЕ, Германия
 • Формулация: суспо-емулсия (СЕ)
 • Категория на употреба: първа професионална
 • Механизъм на действие: тройна комбинация от активни вещества със системно предпазно и лечебно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница - Кафява ръжда, Септориоза по класовете, Базично гниене, Фузариум по класовете, Брашнеста мана – 100мл/дка,
  Ечемик - Брашнеста мана – 100мл/дка; Мрежести петна - 100-133мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 35
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

MSDS

заповед капало 18.02.2013

заповед капало 29.01.2016

ЗАПОВЕД КАПАЛО 08.03.2017

 

КАПТАН 50 ВП

КАПТАН

500г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
КАПТАН 50 ВП |

 • Зап. за разр. №: xx
 • Разр. №: 0308/01.12.2005 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Ариста Лайфсайънс С.А.С., Франция
 • Формулация: намокрим прах (ВП)
 • Категория на употреба: първа професионална
 • Механизъм на действие: контактен фталимиден фунгицид с предпазно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Ябълки - Струпясване - 0.2%Лозя - Екскориоза – 0.3%
  Бук и дъб семенилища - Гниене на семена и корени – 10г/10кг семе
  Соя, Царевица - Почвени патогени: Питиум, Ризоктония, Фузариум – 200г/10кг семе

 • Карантинен срок (дни): 60
Още информация
 

ЕТИКЕТ

КАПТАН 80 ВГ

КАПТАН

800г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
КАПТАН 80 ВГ | 1 кг

1 кг

КАПТАН 80 ВГ | 200 г

200 г

КАПТАН 80 ВГ | 100 г

100 г

КАПТАН 80 ВГ | 15 г

15 г

 • Зап. за разр. №: РД 11-618/19.04.2016 г.
 • Разр. №: 01376-2/28.04.2016 г.
 • Валидно до: 31.07.2019 г.
 • Притежател на разрешението: Ариста Лайфсайънс С.А.С., Франция
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: контактен фталимиден фунгицид с предпазно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Домати (полско производство) - Картофена мана, Сиво гниене, Кафяви листни петна (алтернария) - 150-190 г/дка
  Ябълки, Круши, Дюли, Азиатски круши – „Наши” - Струпясване, Ранно и късно кафяво гниене - 150-180 г/дка
  Череши - Къдравост - 250г/дка
  Сливи -Кривули (мехурки) по сливи - 250г/дка
  Праскови, Нектарини - Къдравост - 250г/дка
  Праскови, Нектарини, Кайсии, Сливи, Череши - Ранно и късно кафяво гниене, Сачмянка - 150-180 г/дка
  Ягоди - Сиво гниене - 150г/дка

 • Карантинен срок (дни): 14 за ягоди; 21 за домати, праскови, нектарини, кайсии, сливи, череши; 28 за ябълки, круши, дюли, азиатски круши - "Наши"
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЕТИКЕТ

заповед каптан 80 вг 02.02.2016

заповед каптан 80 вг 19.04.2016

 

Подреди по:
Име
Дата
 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com