Последно актуализирана: 08.02.2018 г.

ФУНГИЦИДИ

Продукти за борба с гъбни болести по земеделските култури

ДИФЕНД ФС

ДИФЕНОКОНАЗОЛ

30г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ДИФЕНД ФС |

 • Зап. за разр. №: РД 11-455/28.03.2014 г.
 • Разр. №: 01234/17.04.2014 г.
 • Валидно до: 31.12.2019 г.
 • Притежател на разрешението: Глобахем, Белгия
 • Формулация: концентрирана суспензия за третиране на семена (ФС)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: системен (акропетално) триазолов фунгицид с предпазно и лечебно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница, Тритикале - Твърда (мазна, миризлива) главня, Вджуджаваща главня - 200мл/100кг семе;

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
Още информация
 

MSDS заповед дифенд фс 28.03.2014

ДИФКОР 250 ЕК

ДИФЕНОКОНАЗОЛ

250г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ДИФКОР 250 ЕК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-430/18.03.2016 г.
 • Разр. №: 01384-1/25.03.2016 г.
 • Валидно до: 31.12.2019 г.
 • Притежател на разрешението: Глобахем НВ, Белгия
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: системен (акропетално) триазолов фунгицид с предпазно и лечебно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Ябълки, Круши, Дюли - Струпясване - 15мл/дкаПраскови, Кайсии - Брашнеста мана, Ранно и късно кафяво гниене - 20мл/дка
  Сливи - Ранно и късно кафяво гниене по цветове и клонки - 20мл/дка
  Моркови (полско производство), Пащърнак (полско производство) - Алтернариоза, Брашнеста мана - 50мл/дка
  Козя брада - черен корен (полско производство) - Брашнеста мана - 50мл/дка
  Ряпа (полско производство) - Черни петна – 50мл/дка
  Целина, Целина - стъблена (полско производство) - Листен пригор – 50мл/дка
  Червено цвекло (полско производство), Захарно цвекло (полско производство) - Ръжда – 50мл/дка
  Цикория-корени (полско производство) - Ръжда – 50мл/дка
  Цикория Витлуф (полско производство) - Ръжда, Алтернариоза, Брашнеста мана – 50мл/дка
  Аспержи - Ръжда – 50мл/дка
  Броколи (полско производство), Главесто зеле (полско производство), Брюкселско зеле (полско производство) - Черни петна – 50мл/дка
  Домати (полско производство) - Кафяви петна, Сиво гниене – 50мл/дка
  Маслодайна рапица (зимна и пролетна) - Сухо стъблено гниене, Чернилка, Склеротийно гниене – 50мл/дка
  Бобови растения (само за семепроизводство) - Ръжда - 50мл/дка
  Рози (оранжерийно и полско производство) - Черни петна, Ръжда, Брашнеста мана – 100мл/дка
  Декоративни дървета и храсти - Брашнеста мана, Алтернариоза, Аскохитоза – 50мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 7 за домати; 14 за круши, праскови, кайсии, моркови, пащърнак, козя брада-черен корен, ряпа, целина, червено цвекло, броколи; 21 за ябълки, дюли, захарно цвекло, цикория (корени), цикория Витлуф, глевесто зеле, брюкселско зеле; 56 за маслодайна рапица; за останалите - не се изисква
Още информация
 

етикет msds

заповед дифкор 250 ек 18.03.2016

ДОМАРК 10 ЕК

ТЕТРАКОНАЗОЛ

100г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
ДОМАРК 10 ЕК | 1 л

1 л

ДОМАРК 10 ЕК | 100 мл

100 мл

ДОМАРК 10 ЕК | 25 мл

25 мл

ДОМАРК 10 ЕК | ампули 2 бр. x 5 мл

ампули 2 бр. x 5 мл

 • Зап. за разр. №: РД 11-266/13.02.2015 г.
 • Разр. №: 01256-2/19.03.2015 г.
 • Валидно до: 03.07.2024 г.
 • Притежател на разрешението: Исагро С.П.А., Италия
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: широкоспектърен системен триазолов фунгицид с предпазно, лечебно и изкореняващо действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя - Брашнеста мана – 25-30мл/дкаДомати (полско производство) - Брашнеста мана – 40-50мл/дка
  Краставици (полско производство) - Брашнеста мана – 50мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 7 за домати, краставици; 30 за лозя
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЕТИКЕТ MSDS

заповед домарк 10 ек 03.07.2014

заповед домарк 10 ек 13.02.2015

   

ДРАГО 76 ВП

МАНКОЦЕБ + СИМОКСАНИЛ

70% + 6%
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ДРАГО 76 ВП |

 • Зап. за разр. №: РД 09-790/28.12.2002 г.
 • Разр. №: 0018/23.01.2003 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Оксон Италия СпА, Италия
 • Формулация: водоразтворим прах (ВП)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: комбинираф фунгицид с контактно и локално-системно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя - Мана - 0.16%

 • Карантинен срок (дни): 20
Още информация
 

MSDS

ДРИЗА ВГ

ИПРОДИОН

500г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
ДРИЗА ВГ | 1 кг

1 кг

ДРИЗА ВГ | 50 г

50 г

 • Зап. за разр. №: РД 11-847/24.04.2017 г.
 • Разр. №: 01281-2/16.05.2017 г.
 • Валидно до: 31.10.2018 г.
 • Притежател на разрешението: Индустриас Афраза, Испания
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: контактен фунгицид с предпазно и лечебно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя - Сиво гниене – 100-150г/дкаДомати (оранжерийно производство) - Сиво гниене – 150-200г/дка

 • Карантинен срок (дни): 3 за домати; 14 за лозя
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЕТИКЕТ MSDS

заповед дриза вг 10.12.2014

заповед дриза вг 24.04.2017

ДУЕТ УЛТРА, РЕКС УЛТРА

ТИОФАНАТ-МЕТИЛ + ЕПОКСИКОНАЗОЛ

310г/л + 187г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
ДУЕТ УЛТРА |

 • Зап. за разр. №: РД 11-95/29.01.2014 г.
 • Разр. №: 01049-2/ 29.01.2014 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: БАСФ ЕООД
 • Формулация: суспо-емулсия (СЕ)
 • Категория на употреба: първа професионална
 • Механизъм на действие: комбиниран системен фунгицид с предпазно и лечебно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница - Кафява ръжда, Жълта ръжда, Ран листен пригор, Брашнеста мана, Фузариоза по класа - 60мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 35
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

MSDS

Заповед дует ултра/рекс ултра 29.01.2014

ЕЛАТУС ЕРА

БЕНЗОВИНДИФЛУПИР + ПРОТИОКОНАЗОЛ

75г/л + 150г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ЕЛАТУС ЕРА |

 • Зап. за разр. №: РД 11-113/18.01.2018 г.
 • Разр. №: xx
 • Валидно до: 31.07.2019 г.
 • Притежател на разрешението: Синджента България ЕООД
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: комбиниран фунгицид с предпазно и лечебно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница - Жълта ръжда, Кафява ръжда, Септориоза, Фузариози – 50-100мл/дка
  Ечемик - Листна ръжда, Рамулария/Листни петна, Мрежести листни петна, Листен пригор – 50-100мл/дка
  Тритикале - Жълта ръжда, Кафява ръжда, Септориози, Листен пригор – 50-100мл/дка
  Ръж - Кафява ръжда, Листен пригор – 50-100мл/дка
  Спелта - Жълта ръжда, Кафява ръжда, Септориози, Фузариози – 50-100мл/дка
  Овес - Коронеста ръжда– 50-100мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
Още информация
 

заповед елатус ера 18.01.2018

ЕЛАТУС ПЛЮС

БЕНЗОВИНДИФЛУПИР

100г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ЕЛАТУС ПЛЮС |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1360/26.06.2017 г.
 • Разр. №: 01491-1/20.07.2017 г.
 • Валидно до: 02.03.2024 г.
 • Притежател на разрешението: Синджента България ЕООД
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: фунгицид с предимно предпазно действие или за приложение в ранни фази от развитието на болестта
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница (твърда и мека), Спелта - Жълта ръжда, Кафява ръжда, Листни петна – 75мл/дка
  Ечемик - Мрежести петна, Листен пригор, Рамулария, Ръжди – 75мл/дка
  Тритикале - Жълта ръжда, Кафява ръжда, Листен пригор, Листни петна – 75мл/дка
  Овес - Коронеста ръжда – 75мл/дка
  Семепроизводство на житни-фуражни култури и тревни смески - Ръжди, Листни петна – 75мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
Още информация
 

заповед елатус плюс 26.06.2017

ЕЛЕКТИС 75 ВГ, РОКСАМ 75 ВГ

ЗОКСАМИД + МАНКОЦЕБ

8.3% + 66.7%
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
ЕЛЕКТИС 75 ВГ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-2132/19.10.2017 г.
 • Разр. №: 0583-4/
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Гован Кроп Протекшън Лимитед, Обединено Кралство
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: комбиниран фунгицид с контактно предпазно и проникващо лечебно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя - Мана – 0.18% (180г/дка)

 • Карантинен срок (дни): 28
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

етикет - електис 75 вг mSDS - електис 75 вг

MSDS - роксам 75 вг

заповед Електис 75 вг/ роксам 75 вг 19.10.2017

   

ЗАНТАРА 216 ЕК

ТЕБУКОНАЗОЛ + БИКСАФЕН

166г/л + 50г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
ЗАНТАРА 216 ЕК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-244/11.02.2015 г.
 • Разр. №: 01215-2/19.03.2015 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Байер България ЕООД
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: комбиниран широкоспектърен системен фунгицид с предпазно и лечебно действи
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница - Кафява (листна) ръжда, Черна (листна) ръжда, Ран листен пригор, Брашнеста мана, Фузариоза - 125мл/дкаЕчемик - Брашнеста мана, Листна ръжда, Листен пригор, Мрежести петна - 125мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 35
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЕТИКЕТ MSDS

заповед зантара 216 ек 29.01.2014

заповед зантара 216 ек 11.02.2015

ЗЕНИТ

ФЕНПРОПИДИН + ПРОПИКОНАЗОЛ

500г/л + 125г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ЗЕНИТ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-2070/17.10.2017 г.
 • Разр. №: 1506-1/30.10.2017 г.
 • Валидно до: 31.01.2019 г.
 • Притежател на разрешението: Синджента България ЕООД
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: системен фунгицид с предпазно и лечебно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница, Тритикале, Спелта - Брашнеста мана, Кафява ръжда, Жълта ръжда, Ран листен пригор - 100мл/дка
  Ечемик (зимен и пролетен) - Брашнеста мана, Листни ръжди, Мрежести петна, Листен пригор - 100мл/дка
  Семепроизводство на фуражни житни треви - Брашнеста мана, Листни ръжди - 100мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 42 дни; при семепроизводство - не се изисква
Още информация
 

заповед зенит 17.10.2017

ЗОКСИС 250 СК

АЗОКСИСТРОБИН

250г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ЗОКСИС 250 СК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-2128/19.10.2017 г.
 • Разр. №: 01512-1/01.11.2017 г.
 • Валидно до: 31.12.2022 г.
 • Притежател на разрешението: Ариста Лайфсайънс Бенелюкс, Белгия
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: системен стробилуринов фунгицид с предпазно, лечебно и изкореняващо действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница - Брашнеста мана, Жълта ръжда, Черна ръжда, Кафява ръжда, Листни петна, Хелминтоспориоза, Листен пригор – 80-100мл/дка
  Ечемик - Брашнеста мана, Кафява ръжда, Листни петна, Мрежести петна, Листен пригор – 80-100мл/дка
  Тритикале - Брашнеста мана, Листни петна – 80-100мл/дка
  Ориз - Припламване, Хелминтоспориоза – 100мл/дка
  Домати (полско производство), Патладжан (полско производство), Пипер (полско производство) - Брашнеста мана – 70мл/дка; Мана, Кафяви петна, Листна плесен – 70-80мл/дка
  Домати (оранжерийно производство), Патладжан (оранжерийно производство), Пипер (оранжерийно производство) - Брашнеста мана – 64мл/дка; Мана, Кафяви петна, Листна плесен – 64-80мл/дка
  Краставици (полско производство), Корнишони (полско производство), Тикви (полско производство), Пъпеши (полско производство), Дини (полско производство), - Брашнеста мана – 70мл/дка; Мана, Аскохитоза – 70-80мл/дка
  Краставици (оранжерийно производство), Тикви (оранжерийно производство), Дини (оранжерийно производство) - Брашнеста мана – 64мл/дка; Мана, Аскохитоза – 64-80мл/дка
  Корнишони (оранжерийно производство), Пъпеши (оранжерийно производство) - Брашнеста мана – 64мл/дка; Мана, Аскохитоза – 70-80мл/дка
  Тиквички (полско производство) - Мана – 70мл/дка; Аскохитоза – 70-80мл/дка
  Тиквички (оранжерийно производство) - Мана – 64мл/дка; Аскохитоза – 64-80мл/дка
  Моркови (полско производство) - Брашнеста мана, Алтернариоза – 80-100мл/дка
  Грах (полско производство) - Антракноза, Сиво гниене, Ръжда, Брашнеста мана, Аскохитоза – 80-100мл/дка
  Протеинов грах (полско производство) - Антракноза, Сиво гниене, Ръжда, Брашнеста мана – 80-100мл/дка
  Зелен фасул (полско производство), Фасул със шушулки (полско производство) - Сиво гниене, Ръжда – 80-100мл/дка
  Ягоди (полско производство) - Брашнеста мана – 80-100мл/дка
  Лук (полско производство) - Мана, Ръжда, Пурпурни петна, Шийно гниене – 80-100мл/дка
  Лук Шалот (полско производство), Чесън (полско производство), - Ръжда, Пурпурни петна, Мана– 80-100мл/дка
  Праз (полско производство) - Мана– 80-100мл/дка
  Брюкселско зеле (полско производство) - Черни петна, Пръстеновидни петна – 80-100мл/дка
  Артишок (полско производство) - Брашнеста мана, Мана– 80-100мл/дка
  Аапержи (полско производство) - Ръжда, Стемфилиум– 80-100мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 3 дни за домати, патладжани, пипер, краставици, корнишони, тиквички, тикви, пъпеши, дини, ягоди; 7 дни за моркови, зелен фасул, лук, лук шалот, чесън, артишок; 14 дни за грах, протеинов грах, фасул със шушулки, брюкселско зеле; 15 дни праз; 28 дни за ориз; 35 дни за пшеница, ечемик, тритикале
Още информация
 

етикет msds

заповед зоксис 250 СК 19.10.2017

ИКУЕЙШЪН ПРО

СИМОКСАНИЛ + ФАМОКСАДОН

300г/кг + 225г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
ИКУЕЙШЪН ПРО | 400 г

400 г

ИКУЕЙШЪН ПРО | 4 г

4 г

 • Зап. за разр. №: РД 11-134/18.01.2018 г.
 • Разр. №: 0536-4/
 • Валидно до: 30.06.2019 г.
 • Притежател на разрешението: ДюПон ИО, Швейцария
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: комбиниран фунгицид с локално-системно предпазно, лечебно и изкореняващо действие, и контактно предпазно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя - Мана – 0.04% (40г/дка)
  Домати, Картофи - Картофена мана – 40г/дка
  Краставици - Мана – 40г/дка

 • Карантинен срок (дни): 3 за домати; 7 за краставици; 14 за картофи; 28 за лозя
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЕТИКЕТ MSDS

заповед икуейшън про 08.02.2016

заповед икуейшън про 29.08.2016

заповед икуейшън про 18.01.2018

ИМПАКТ 25 СК

ФЛУТРИАФОЛ

250г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ИМПАКТ 25 СК |

 • Зап. за разр. №: xx
 • Разр. №: 0360/09.11.2006 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Хеминова България и Румъния ЕООД
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: системен триазолов фунгицид с предпазно, лечебно и изкореняващо действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Захарно цвекло - Брашнеста мана, Церкоспороза - 25мл/дкаЕчемик - Брашнеста мана - 50мл/дка
  Пшеница - Брашнеста мана, Кафява ръжда, Жълта ръжда - 50мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 30
Още информация
 

ЕТИКЕТ MSDS

ИНДАР 050 ЕВ

ФЕНБУКОНАЗОЛ

50г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ИНДАР 050 ЕВ |

 • Зап. за разр. №: РД 12-62/29.12.2006 г.
 • Разр. №: 0597/14.05.2009 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Дау Агросайънсис, Франция
 • Формулация: емулсия, масло във вода (ЕВ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: проникващ триазолов фунгицид с предпазно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя - Брашнеста мана (Оидиум) - 0.06% (60мл/дка)

 • Карантинен срок (дни): 28
Още информация
 

заповед индар 050 ев 29.12.2006

Подреди по:
Име
Дата
 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com