Последно актуализирана: 25.06.2019 г.

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ФУНГИЦИДИ

Продукти за борба с гъбни болести по земеделските култури

ДОМАРК 10 ЕК

ТЕТРАКОНАЗОЛ

100г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ДОМАРК 10 ЕК | 1 л

1 л

ДОМАРК 10 ЕК | 100 мл

100 мл

ДОМАРК 10 ЕК | 25 мл

25 мл

ДОМАРК 10 ЕК | ампули 2 бр. x 5 мл

ампули 2 бр. x 5 мл

 • Зап. за разр. №: РД 11-266/13.02.2015 г.
 • Разр. №: 01256-2/19.03.2015 г.
 • Валидно до: 03.07.2024 г.
 • Притежател на разрешението: Исагро С.П.А., Италия
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: широкоспектърен системен триазолов фунгицид с предпазно, лечебно и изкореняващо действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя - Брашнеста мана – 25-30мл/дкаДомати (полско производство) - Брашнеста мана – 40-50мл/дка
  Краставици (полско производство) - Брашнеста мана – 50мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 7 за домати, краставици; 30 за лозя
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ДУЕТ УЛТРА, РЕКС УЛТРА

ЕПОКСИКОНАЗОЛ + ТИОФАНАТ-МЕТИЛ

187г/л + 310г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ДУЕТ УЛТРА |

 • Зап. за разр. №: РД 11-253/01.02.2019 г.
 • Разр. №: 01049-2/29.01.2014 г.
 • Валидно до: 30.04.2020 г.
 • Притежател на разрешението: БАСФ ЕООД
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: първа професионална
 • Механизъм на действие: комбиниран системен фунгицид с предпазно и лечебно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница - Кафява ръжда, Жълта ръжда, Ран листен пригор, Брашнеста мана, Фузариоза по класа - 60мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 35
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЕЛЕКТИС 75 ВГ, РОКСАМ 75 ВГ

ЗОКСАМИД + МАНКОЦЕБ

8.3% + 66.7%
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ЕЛЕКТИС 75 ВГ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-2132/19.10.2017 г.
 • Разр. №: 0583-4/
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Гован Кроп Протекшън Лимитед, Обединено Кралство
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: комбиниран фунгицид с контактно предпазно и проникващо лечебно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя - Мана – 0.18% (180г/дка)

 • Карантинен срок (дни): 28
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЗАНТАРА 216 ЕК

ТЕБУКОНАЗОЛ + БИКСАФЕН

166г/л + 50г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ЗАНТАРА 216 ЕК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-244/11.02.2015 г.
 • Разр. №: 01215-2/19.03.2015 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Байер България ЕООД
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: комбиниран широкоспектърен системен фунгицид с предпазно и лечебно действи
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница - Кафява (листна) ръжда, Черна (листна) ръжда, Ран листен пригор, Брашнеста мана, Фузариоза - 125мл/дкаЕчемик - Брашнеста мана, Листна ръжда, Листен пригор, Мрежести петна - 125мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 35
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ИКУЕЙШЪН ПРО

СИМОКСАНИЛ + ФАМОКСАДОН

300г/кг + 225г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ИКУЕЙШЪН ПРО | 400 г

400 г

ИКУЕЙШЪН ПРО | 40 г

40 г

ИКУЕЙШЪН ПРО | 20 г

20 г

ИКУЕЙШЪН ПРО | 4 г

4 г

ИКУЕЙШЪН ПРО | 2 г

2 г

 • Функция: Фунгицид
 • Референтен продукт: ИКУЕЙШЪН ПРО
 • Произход: Испания
 • Заповед за разрешаване на паралелна търговия №: РД 11-1670/10.08.2017 г.
 • Разр. №: 01499-1/07.09.2017 г.
 • Валидно до: 30.06.2020 г.
 • Притежател на разрешението: Агропал ООД
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: комбиниран фунгицид с локално-системно предпазно, лечебно и изкореняващо действие, и контактно предпазно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя - Мана – 0.04% (40г/дка)
  Домати, Картофи - Картофена мана – 40г/дка
  Краставици - Мана – 40г/дка

 • Карантинен срок (дни): 3 за домати; 7 за краставици; 14 за картофи; 28 за лозя
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ИНФИНИТО СК

ПРОПАМОКАРБ ХИДРОХЛОРИД + ФЛУОПИКОЛИД

625г/л + 62.5г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ИНФИНИТО СК | 1 л

1 л

ИНФИНИТО СК | 100 мл

100 мл

ИНФИНИТО СК | 30 мл

30 мл

 • Зап. за разр. №: РД 11-1939/02.10.2018 г.
 • Разр. №: 0547-2/11.08.2014 г.
 • Валидно до: 31.07.2020 г.
 • Притежател на разрешението: Байер България ЕООД
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: системен фунгицид, с предпазно, лечебно и антиспорулантно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Картофи - Картофена мана – 120-160мл/дкаКраставици, Тиквички - Мана по тиквови – 120-160мл/дка Тикви (полско производство) - Мана по тиквови – 120-160мл/дка
  Пъпеши, Дини - Мана по тиквови – 140-160мл/дка
  Салата (полско и оранжерийно производство) - Мана – 140-160мл/дка
  Зеле бяло и червено (полско производство), Карфиол, Броколи - Мана по зелето – 160мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 1 за оранжерийно производство на краставици, тиквички, тикви; 3 за пъпеши, дини и за полско производство на краставици, тиквички, тикви; 7 за картофи, салата (полско производство); 14 за зеле, карфиол, броколи и салата (оранжерийно производство)
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

КАБРИО ТОП

МЕТИРАМ + ПИРАКЛОСТРОБИН

550г/кг + 50г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
КАБРИО ТОП | 500 г

500 г

КАБРИО ТОП | 100 г

100 г

КАБРИО ТОП | 20 г

20 г

 • Функция: Фунгицид
 • Референтен продукт: КАБРИО ТОП
 • Произход: Италия
 • Заповед за разрешаване на паралелна търговия №: РД 11-2020/12.10.2018 г.
 • Разр. №: 01632-1/15.10.2018 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението на референтния продукт
 • Притежател на разрешението: Агропал ООД
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: комбиниран широкоспектърен фунгицид с контактно предпазно, и локално-системно предпазно и лечебно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя - Мана – 0.15% (150г/дка); Брашнеста мана (Оидиум) и мана - 0.2% (200г/дка)Грозде - Сиво гниене – 0.2% (200г/дка)

 • Карантинен срок (дни): 28
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

КАНТУС

БОСКАЛИД

500г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
КАНТУС |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1213/11.11.2013 г.
 • Разр. №: 208-2/19.11.2013 г.
 • Валидно до: 10.11.2023 г.
 • Притежател на разрешението: БАСФ СЕ, Германия
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВДГ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: системен (акропетален) пиридинкарбоксамиден фунгицид с предпазно и лечебно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Грозде - Сиво гниене – 100г/дка

 • Карантинен срок (дни): 28
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

КАПАЛО, СЕАНДО ПРО

ЕПОКСИКОНАЗОЛ + ФЕНПРОПИМОРФ + МЕТРАФЕНОН

62.5г/л + 200г/л + 75г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
КАПАЛО |

 • Зап. за разр. №: РД 11-450/08.03.2017 г.
  Заповед за прекратяване на разрешението за пускане на пазара №:
  РД 11-1171/24.06.2019 г.
 • Разр. №: 01173-3/17.03.2017
 • Валидно до: 01.11.2020 г. (гратисен период за продажба и разпространение)
 • Притежател на разрешението: БАСФ СЕ, Германия
 • Формулация: суспо-емулсия (СЕ)
 • Категория на употреба: първа професионална
 • Механизъм на действие: тройна комбинация от активни вещества със системно предпазно и лечебно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница - Кафява ръжда, Септориоза по класовете, Базично гниене, Фузариум по класовете, Брашнеста мана – 100мл/дка,
  Ечемик - Брашнеста мана – 100мл/дка; Мрежести петна - 100-133мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 35
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

КАПЕТАН, СКАБ 80 ВГ

КАПТАН

800г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
КАПЕТАН | 1 кг

1 кг

 • Зап. за разр. №: РД 11-2404/05.12.2016 г.
 • Разр. №: 01336-5/
 • Валидно до: 30.07.2019 г.
 • Притежател на разрешението: Шарда Юръп Б.В.Б.А., Белгия
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: контактен фталимиден фунгицид с предпазно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Ябълки - Струпясване, Антракноза, Късно кафяво гниене по плодовете, Нектриален рак - 188г/дка
  Круши - Струпясване, Антракноза, Късно кафяво гниене по плодовете, Нектриален рак, Стемфилиум - 188г/дка
  РАЗРЕШЕНИ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ
  Дюли, Мушмули, Круши-Наши - Късно кафяво гниене – 188г/дка
  Дюли - Загиване (мумифициране) завръзите на дюлята – 188г/дка
  Круши - Струпясване - 188г/дка

 • Карантинен срок (дни): 21
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

КАПТАН 80 ВГ

КАПТАН

800г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
КАПТАН 80 ВГ | 1 кг

1 кг

КАПТАН 80 ВГ | 200 г

200 г

КАПТАН 80 ВГ | 100 г

100 г

КАПТАН 80 ВГ | 15 г

15 г

 • Зап. за разр. №: РД 11-618/19.04.2016 г.
 • Разр. №: 01376-2/28.04.2016 г.
 • Валидно до: 31.07.2019 г.
 • Притежател на разрешението: Ариста Лайфсайънс С.А.С., Франция
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: контактен фталимиден фунгицид с предпазно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Домати (полско производство) - Картофена мана, Сиво гниене, Кафяви листни петна (алтернария) - 150-190 г/дка
  Ябълки, Круши, Дюли, Азиатски круши – „Наши” - Струпясване, Ранно и късно кафяво гниене - 150-180 г/дка
  Череши - Къдравост - 250г/дка
  Сливи -Кривули (мехурки) по сливи - 250г/дка
  Праскови, Нектарини - Къдравост - 250г/дка
  Праскови, Нектарини, Кайсии, Сливи, Череши - Ранно и късно кафяво гниене, Сачмянка - 150-180 г/дка
  Ягоди - Сиво гниене - 150г/дка

 • Карантинен срок (дни): 14 за ягоди; 21 за домати, праскови, нектарини, кайсии, сливи, череши; 28 за ябълки, круши, дюли, азиатски круши - "Наши"
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

КАРАМБА 60 ЕК

МЕТКОНАЗОЛ

60г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
КАРАМБА 60 ЕК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-373/09.05.2011 г.
 • Разр. №: 0520-2/18.05.2011г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: БАСФ Агро Б.В., Швейцария
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: системен (акропетално) триазолов фунгицид с предпазно и лечебно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница - Кафява ръжда, Жълта ръжда, Черна стъблена ръжда, Брашнеста мана – 100мл/дкаРАЗРЕШЕНИ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ
  Зимна маслодайна рапица - Сухо стъблено гниене (фомоза), Бяло гниене (склеротиниоза), Чернилка (черни петна по листата, алтернариоза), Листни петна (цилиндроспориоза) – 120мл/дка; Брашнеста мана – 60мл/дка (есенно приложение); 80мл/дка (пролетно приложение)

 • Карантинен срок (дни): 42 за пшеница; 56 за рапица
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

КАРИАЛ СТАР

ДИФЕНОКОНАЗОЛ + МАНДИПРОПАМИД

250г/л + 250г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
КАРИАЛ СТАР | 250 мл

250 мл

КАРИАЛ СТАР |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1862/11.12.2015 г.
 • Разр. №: 01355-1/04.01.2016 г.
 • Валидно до: 31.12.2019 г.
 • Притежател на разрешението: Синджента България ЕООД
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: комбиниран фунгицид с предпазно и лечебно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Картофи, Домати - Кафяви листни петна (алтернария), Мана - 60мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 3
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

КАРИКС 240 СЛ

МЕТКОНАЗОЛ + МЕПИКВАТ-ХЛОРИД

30г/л + 210г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
КАРИКС 240 СЛ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-925/30.05.2016 г.
 • Разр. №: 1189-2/07.06.2016 г.
 • Валидно до: 13.10.2023 г.
 • Притежател на разрешението: БАСФ ЕООД
 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Друга функция: Растежен рерулатор
 • Механизъм на действие: комбинация от системен (акропетално) триазолов фунгицид с предпазно и лечебно действие и растежен регулатор
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Маслодайна рапица - Сухо стъблено гниене (фомоза), Бяло гниене (склеротиниоза), Цилиндроспориоза, Алтернариоза – 70мл/дка (есенно) и 100мл/дка (пролетно)РАЗРЕШЕНИ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ
  Рапица - Брашнеста мана, Сиво гниене - 100мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 56
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

КИНТО ПЛЮС ФС

ПРОХЛОРАЗ + ТРИТИКОНАЗОЛ

60г/л (меден хлорид комплекс) + 20г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
КИНТО ПЛЮС ФС |

 • Зап. за разр. №: РД 11-985/23.05.2019 г.
 • Разр. №: 1009-3/17.11.2016 г.
 • Валидно до: 30.04.2021 г.
 • Притежател на разрешението: БАСФ СЕ, Германия
 • Формулация: концентрирана суспензия за третиране на семена (ФС)
 • Категория на употреба: първа професионална
 • Механизъм на действие: двукомпонентен системен фунгицид с предпазно и лечебно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница, Пролетен ечемик, Ръж, Тритикале, Овес - Твърда главня, Праховита главня - 150мл/100кг семе; Фузарийно кореново гниене, Снежна плесен - 200мл/100кг семе
  Зимен ечемик - Праховита главня, Ленточна болест - 150мл/100кг семе; Фузарийно кореново гниене, Снежна плесен - 200мл/100кг семе

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 
 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com