Последно актуализирана: 19.01.2018 г.

ФУНГИЦИДИ

Продукти за борба с гъбни болести по земеделските култури

АМИСТАР 25 СК, ПРИОРИ; ОРТИВА

АЗОКСИСТРОБИН

250г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АМИСТАР 25 СК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1269/01.08.2014 г.
 • Разр. №: 01262-2/16.06.2015 г.
 • Валидно до: 01.08.2024 г.
 • Притежател на разрешението: Синджента България ЕООД
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: системен стробилуринов фунгицид с предпазно, лечебно и изкореняващо действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница - Кафява ръжда, Ран листен пригор, Брашнеста мана - 60-80мл/дкаЕчемик - Брашнеста мана - 80мл/дка
  Рапица - Бяло гниене - 60-80мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 21 за рапица, 35 за пшеница и ечемик
Още информация
 

заповед амистар 25 ск 01.08.2014

заповед амистар 25 ск 21.04.2015

АМИСТАР ГОЛД

АЗОКСИСТРОБИН + ДИФЕНОКОНАЗОЛ

125г/л + 125г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
АМИСТАР ГОЛД |

 • Зап. за разр. №: РД 11-949/31.05.2016 г.
 • Разр. №: 01426-1/07.06.2016 г.
 • Валидно до: 31.12.2019 г.
 • Притежател на разрешението: Синджента България ЕООД
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: комбиниран фунгицид с контактно, трансламинарно и системно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Зимна маслодайна рапица - Сухо стъблено гниене, Склеротийно гниене – 100мл/дкаПролетна рапица - Склеротийно гниене – 100мл/дка
  Слънчоглед - Склеротийно гниене, Фомоза (черни петна), Фомопсис (сиви петна) – 100мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 60 за слънчоглед; за останалите - не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

msds заповед амистар голд 31.05.2016

АМИСТАР ЕКСТРА СК

АЗОКСИСТРОБИН + ЦИПРОКОНАЗОЛ

200г/л + 80г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
АМИСТАР ЕКСТРА СК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-2020/16.12.2014 г.
 • Разр. №: 01286/30.01.2015 г.
 • Валидно до: 16.12.2024 г.
 • Притежател на разрешението: Синджента България ЕООД
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: комбиниран фунгицид с двойно системно и бързодействащо лечебно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница - Кафява ръжда, Листни петна/септориоза, Брашнеста мана – 70мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 35
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

MSDS заповед амистар екстра ск 16.12.2014

АМИСТАР ОПТИ 480 СК, ПРИОРИ ОПТИ СК; ОЛИМПУС СК; ОРТИВА ОПТИ СК

ХЛОРОТАЛОНИЛ + АЗОКСИСТРОБИН

400г/л + 80г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АМИСТАР ОПТИ 480 СК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-103/29.01.2014 г.
 • Разр. №: 1210-2/16.06.2015 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Синджента България ЕООД
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: първа професионална
 • Механизъм на действие: комбиниран фунгицид с контактно защитно, и системно лечебно и изкореняващо действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница - Кафява ръжда, Ран листен пригор – 250мл/дкаРъж - Кафява ръжда, Листен пригор – 250мл/дка
  Тритикале - Септориоза, Кафява ръжда – 250мл/дка
  Ечемик - Мрежести петна (хелминтоспориоза), Листен пригор – 250мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 42
Още информация
 

заповед амистар опти 480 ск 29.01.2014

заповед амистар опти 480 ск 21.04.2015

АМПЕКСИО

ЗОКСАМИД + МАНДИПРОПАМИД

240г/кг + 250г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АМПЕКСИО |

 • Зап. за разр. №: РД 11-2540/29.11.2017 г.
 • Разр. №: 01522-1/07.12.2017 г.
 • Валидно до: 31.01.2019 г.
 • Притежател на разрешението: Синджента България ЕООД
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: комбинация от две активни вещества: зоксамид - контактен фунгицид, потиска покълването на спорите и формирането на зооспори, прониква и се свързва с кутикулните восъци и мандипропамид - контактен манделамиден фунгицид с предпазно и известно лечебно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя - Мана - 50г/дка

 • Карантинен срок (дни): 21 дни
Още информация
 

заповед Ампекио 29.11.2017 г.

АПРОН XL 350 EС

МЕТАЛАКСИЛ-М (МЕФЕНОКСАМ)

350г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
АПРОН XL 350 EС |

 • Зап. за разр. №: РД 09-396/08.07.2005 г.
 • Разр. №: 01035/18.02.2010 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Синджента, Швейцария
 • Формулация: емулсия за третиране на семена (ЕС)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: системен фениламид: ацилаланинов фунгицид с предпазно и лечебно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Памук - Почвени патогени (Питиум) – 200мл/100кг семеСлънчоглед - Мана – 300мл/100кг семе

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

MSDS

АРВАК 50 ВГ

ИПРОДИОН

500г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АРВАК 50 ВГ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-911/03.05.2017 г.
 • Разр. №: 01242-2/16.05.2017 г.
 • Валидно до: 31.10.2018 г.
 • Притежател на разрешението: Хеминова България и Румъния ЕООД
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: първа професионална
 • Механизъм на действие: контактен фунгицид с предпазно и лечебно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя - Сиво гниене – 100-150г/дкаДомати (оранжерийно производство) - Сиво гниене – 150-200г/дка

 • Карантинен срок (дни): 3 за домати; 14 за лозя
Още информация
 

ЕТИКЕТ MSDS

заповед арвак 50 вг 20.06.2014

Заповед Арвак 50 вг 03.05.2017

АРМЕТИЛ М

МАНКОЦЕБ + МЕТАЛАКСИЛ

640г/кг + 80г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
АРМЕТИЛ М | 5 кг

5 кг

АРМЕТИЛ М | 250 г

250 г

АРМЕТИЛ М | 125 г

125 г

 • Зап. за разр. №: РД 12-5/03.01.2008 г.
 • Разр. №: 0526/12.06.2008 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: ИКВ, Испания
 • Формулация: намокрим прах (ВП)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: комбиниран фунгицид с контактно предпазно, и системно лечебно и предпазно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя - Мана – 0.25%Картофи - Картофена мана – 250 г/дка

 • Карантинен срок (дни): 20
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЕТИКЕТ MSDS

заповед арметил м 03.01.2008

заповед арметил м 16.06.2009

   

АРМЕТИЛ-С ВП

МЕДЕН ОКСИХЛОРИД + МЕТАЛАКСИЛ

70% + 8%
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
АРМЕТИЛ-С ВП | 5 кг

5 кг

 • Зап. за разр. №: РД 12-5/03.01.2008 г.
 • Разр. №: 0526/12.06.2008 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: ИКВ, Испания
 • Формулация: намокрим прах (ВП)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: комбиниран фунгицид с контактно предпазно, и системно лечебно и предпазно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя - Мана – 0.25%

 • Карантинен срок (дни): 14
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЕТИКЕТ MSDS

заповед арметил-с вп 03.01.2008

заповед арметил-с вп 16.06.2009

 

АРТЕА 330 ЕК

ПРОПИКОНАЗОЛ + ЦИПРОКОНАЗОЛ

250г/л + 80г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
АРТЕА 330 ЕК |

 • Зап. за разр. №: РД 12-20/26.04.2005 г.
 • Разр. №: 01005-2/05.03.2013 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Синджента България ЕООД
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: комбиниран фунгицид с предпазно и лечебно действие, бърз начален ефект и достатъчно последействие, действа и с газовата си фаза
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница - Брашнеста мана – 40мл/дка; Кафява ръжда, Ран листен пригор, Пролетен листен пригор - 50мл/дкаЕчемик - Брашнеста мана – 40мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 45
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

MSDS заповед артеа 330 ек 18.02.2013

БАЙФИДАН 250 ЕК

ТРИАДИМЕНОЛ

250г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
БАЙФИДАН 250 ЕК | 1 л

1 л

БАЙФИДАН 250 ЕК | 100 мл

100 мл

БАЙФИДАН 250 ЕК | 50 мл

50 мл

БАЙФИДАН 250 ЕК | 20 мл

20 мл

БАЙФИДАН 250 ЕК | 10 мл

10 мл

 • Зап. за разр. №: РД 11-2615/01.12.2017 г.
 • Разр. №: 0108-2/20.12.2017 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Байер България ЕООД
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: системен триазолов фунгицид с предпазно, лечебно и изкореняващо действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя - Брашнеста мана (Оидиум)- 10мл/дка (0.01%)Ябълки - Брашнеста мана - 15мл/дка (0.015%)
  Краставици, Пъпеши - Брашнеста мана - 20мл/дка (0.02%)
  Калоферче - Ръжда - 50мл/дка (0.05%)
  Пшеница - Черна стъблена ръжда, Кафява ръжда, Жълта ръжда, Брашнеста мана - 50мл/дка (0.05%)
  Ечемик - Брашнеста мана - 50мл/дка (0.05%)

 • Карантинен срок (дни): 7 за краставици, пъпеши; 30 за останалите
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

етикет MSDS

заповед байфидан 250 ек 01.12.2017 

БАЙФИДАН 312 СК

ТРИАДИМЕНОЛ

312г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
БАЙФИДАН 312 СК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-984/10.06.2015 г.
 • Разр. №: 01319-1/01.07.2015 г.
 • Валидно до: 10.06.2025 г.
 • Притежател на разрешението: Байер България ЕООД
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: системен триазолов фунгицид с предпазно, лечебно и изкореняващо действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя (винени и десертни сортове) - Брашнеста мана (Оидиум) - 12мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 14 за десертни лозя; 21 за винени лозя
Още информация
 

заповед байфидан 312 ск 10.06.2015

БАМПЕР 25 ЕК

ПРОПИКОНАЗОЛ

250г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
БАМПЕР 25 ЕК |

 • Зап. за разр. №: РД 12-55/14.08.2009 г.
 • Разр. №: 01052/02.03.2010 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Адама Агрикълчър Б.В.
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: системен (акропетално) триазолов фунгицид с предпазно и лечебно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя - Брашнеста мана (Оидиум) – 0.02% Пшеница - Брашнеста мана, Черна стъблена ръжда, Кафява ръжда - 50мл/дка
  Ечемик - Брашнеста мана - 50мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 30
Още информация
 

заповед бампер 25 ек 14.08.2009

БАМПЕР СУПЕР

ПРОПИКОНАЗОЛ + ПРОХЛОРАЗ

90г/л + 400г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
БАМПЕР СУПЕР |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1212/11.11.2013 г.
 • Разр. №: 0087-3/19.11.2013 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Адама Агрикълчър Б.В.
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: първа професионална
 • Механизъм на действие: комбиниран системен фунгицид с предпазно, лечебно и изкореняващо действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Ечемик - Брашнеста мана – 100мл/дкаПшеница - Брашнеста мана, Черна стъблена ръжда, Кафява ръжда, Фузариум по класа, Септориози: ран листен пригор, пролетен листен пригор и петносване по класовете - 100мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 42
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

MSDS

заповед бампер супер 18.02.2013

заповед бампер супер 11.11.2013

БАНКО 500

ХЛОРОТАЛОНИЛ

500г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
БАНКО 500 |

 • Зап. за разр. №: xx
 • Разр. №: 0312/01.12.2005 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Ариста Лайфсайънс С.А.С., Франция
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: несистемен хлоронитрилов фунгицид с предпазно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя - Мана - 0.2% (200мл/дка)Картофи - Картофена мана - 200мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 14
Още информация
 

ЕТИКЕТ MSDS

Подреди по:
Име
Дата
 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com