Последно актуализирана: 12.02.2020 г.

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ФУНГИЦИДИ

Продукти за борба с гъбни болести по земеделските култури

ФИЛДЪР 69 ВГ

ДИМЕТОМОРФ + МАНКОЦЕБ

90г/кг + 600г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ФИЛДЪР 69 ВГ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-48/ 06.01.2020 г.
 • Разр. №: 01615-1/13.09.2018 г.
 • Валидно до: 31.01.2021 г.
 • Притежател на разрешението: Ариста Лайфсайънс Бенелюкс СПРЛ, Белгия
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: комбиниран фунгицид с контактно предпазно, и локално-системно предпазно и антиспорулантно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Картофи - Мана – 200г/дка
  Домати - Картофена мана – 200г/дка
  Лозя - Мана – 200г/дка
  РАЗРЕШЕНИ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ
  Лозя - Черно гниене – 200-250г/дка

 • Карантинен срок (дни): 3 дни за домати; 7 дни за картофи; 28 дни за лозя
Още информация
 

ФИТОСАРКАН СЛ

калеви фосфонати (еквивалентно на 510 г/л фосфонова киселина)

790 г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ФИТОСАРКАН СЛ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-2175/ 04.11.2019г.
 • Разр. №: 01782-1/ 18.11.2019 г.
 • Валидно до: 30.09.2024 г.
 • Притежател на разрешението: Ексклузивас Сарабия С.А., Испания
 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: фунгицид със системно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя (винени и десертни сортове) - Мана – 250 мл/ дка
  Портокали, Грейпфрути - Фитофторно гниене – 150-875 мл/ дка

 • Карантинен срок (дни): 15 дни
Още информация
 

ФИТОСЕВ

COS-OGA

12,5г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ФИТОСЕВ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-361/28.02.2018 г.
 • Разр. №: 01557-1/12.03.2018 г.
 • Валидно до: 22.04.2031 г.
 • Притежател на разрешението: Фитофенд СА, Белгия
 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: активира растителния имунитет като подобрява защитата и управлението на устойчивостта на културите.
  Подходящ за употреба в биологичното земеделие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя - Мана и Брашнеста мана – 200мл/дка
  Сем. Тиквови – краставици, тиквички (оранжерийно производство) - Брашнеста мана – 200мл/дка
  Сем. Картофови – домати, пипер (оранжерийно производство) - Брашнеста мана – 200мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
Още информация
 

ФЛЕКСИТИ

МЕТРАФЕНОН

300г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ФЛЕКСИТИ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1151/20.06.2019 г.
 • Разр. №: xx
 • Валидно до: 30.04.2021 г.
 • Притежател на разрешението: БАСФ СЕ, Германия
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: системен (акропетален) морфолинов фунгицид с предпазно, лечебно и антиспорурално действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница (зимна, пролетна, твърда), Тритикале, Спелта - Брашнеста мана, Полягане причинено от базично гниене – 20-50мл/дка
  Ечемик (зимен и пролетен) - Брашнеста мана – 20-50мл/дка
  Овес - Брашнеста мана – 20-50мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 35
Още информация
 

ФЛИНТ МАКС 75 ВГ

ТЕБУКОНАЗОЛ + ТРИФЛОКСИСТРОБИН

500г/кг + 250г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ФЛИНТ МАКС 75 ВГ | 1 кг

1 кг

ФЛИНТ МАКС 75 ВГ | 50 г

50 г

ФЛИНТ МАКС 75 ВГ | 20 г

20 г

ФЛИНТ МАКС 75 ВГ | 5 г

5 г

 • Зап. за разр. №: РД 11-2614/01.12.2017 г.
 • Разр. №: 0599-3/20.12.2017 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Байер България ЕООД
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: широкоспектърен мезостемен и системен фунгицид с предпазно, лечебно и изкореняващо действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя - Брашнеста мана (Оидиум) – 0.016% (16г/дка)Ябълки - Струпясване, Брашнеста мана – 0.02% (20г/дка)
  Череши - Бяла ръжда – 30г/дка
  Краставици - Брашнеста мана – 20г/дка

 • Карантинен срок (дни): 3 за краставици; 7 за череши; 14 за лозя, ябълки
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ФЛОСУЛ СК

сяра

800 г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ФЛОСУЛ СК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-2632/ 17.12.2019г.
 • Разр. №: 01789-1/ 31.12.2019 г.
 • Валидно до: 31.12.2021 г.
 • Притежател на разрешението: Сулфур Милс Лтд., Индия
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: фунгицид с несистемно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя (винени и десертни сортове) - Брашнеста мана - 400 мл/дка
  Домати, Патладжан - Брашнеста мана - 200 мл/дка
  Рози - Брашнеста мана - 300 мл/дка
  Зърнено-житни култури - Брашнеста мана - 1000 мл/дка
  Праскови, Нектарини, Кайсии, Тикви и тиквови култури с неядлива кора, Сладък и лют пипер - Брашнеста мана - 500 мл/дка
  Семкови овощни видове, Захарно и кръмно цвекло, Тиквички, Краставици и тиквови култури с ядлива кора, Пъпеши, Грах без шушулки, Марули и салатни култури, Ягоди - Брашнеста мана - 750 мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 35 дни за зърнено-житни култури; 5 дни за лозя; 3 дни за всички останали култури; за рози - не се изисква
Още информация
 

ФЛОУЗАН ФС

ТИРАМ

533г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ФЛОУЗАН ФС |

 • Зап. за разр. №: РД 12-61/29.12.2006 г.
  Заповед за прекратяване на разрешението за пускане на пазара №: РД 11-515/13.03.2019 г.
 • Разр. №: 0516/18.10.2007 г.
 • Валидно до: 13.06.2019 г. (гратисен период за продажба и разпространение)
 • Притежател на разрешението: Таминко, Белгия
 • Формулация: концентрирана суспензия за третиране на семена (ФС)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: контактен дитиокарбаматен с предпазно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Домати - Почвени патогени - Фитофтора, Питиум, Ризоктония - 180мл/100кг семеЦаревица - Почвени патогени - Фитофтора, Питиум, Ризоктония - 300мл/100кг семе
  Пшеница (масов посев) - Твърда главня - 300мл/100кг семе
  Захарно цвекло - Почвени патогени - Фузариум, Питиум, Фомоза, Афаномицес - 450мл/100кг семе

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
Още информация
 

ФОЛДЪР 80 ВГ

ФОЛПЕТ

800г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ФОЛДЪР 80 ВГ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1955/09.12.2014 г.
  Заповед за прекратяване на разрешението за пускане на пазара №:
  РД 11-2253/08.11.2018 г.
 • Разр. №: 01277/18.12.2014 г.
 • Валидно до: 08.05.2019 г. (гратисен период за продажба и разпространение)
 • Притежател на разрешението: Ариста Лайфсайънс Бенелюкс, Белгия
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: контактен фталимиден фунгицид с предпазно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя - винени сортове - Мана, Сиво гниене - 150г/дка; Екскориоза, Черно гниене, Червен бренер - 187.5г/дка

 • Карантинен срок (дни): 28
Още информация
 

ФОЛИКУР 250 ЕВ, ХОРИЗОНТ

ТЕБУКОНАЗОЛ

250г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ФОЛИКУР 250 ЕВ | 1 л

1 л

ФОЛИКУР 250 ЕВ | 100 мл

100 мл

ФОЛИКУР 250 ЕВ | 50 мл

50 мл

 • Зап. за разр. №: РД 11-47/13.01.2016 г.
 • Разр. №: 0552-3/26.01.2016 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Байер Кропсайанс, Германия
 • Формулация: емулсия, масло във вода (ЕВ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: системен триазолов фунгицид с предпазно, лечебно и изкореняващо действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя - Брашнеста мана (Оидиум) – 0.04% (40мл/дка)
  РАЗРЕШЕНИ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ
  Маслодайна рапица - Фомоза – 50-100мл/дка; Склеротиниоза – 100мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 21 за лозя; 56 за маслодайна рапица
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ФОЛОУ 80 ВГ, ФРИЛЪР 80ВГ; ФЛОУЕТ 80ВГ

ФОЛПЕТ

800г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ФОЛОУ 80 ВГ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1622/20.08.2018 г.
 • Разр. №: 01295-3/28.04.2016 г.
 • Валидно до: 31.07.2020 г.
 • Притежател на разрешението: Шарда Юръп Б.В.Б.А., Белгия
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: контактен фталимиден фунгицид с предпазно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя - винени сортове - Мана, Сиво гниене, Екскориоза, Черно гниене, Бяло гниене - 187.5г/дка

 • Карантинен срок (дни): 28
Още информация
 

ФОЛПАН 80 ВДГ

ФОЛПЕТ

800г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ФОЛПАН 80 ВДГ |

 • Зап. за разр. №: xx
 • Разр. №: 0091/21.01.2004 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Адама Агрикълчър Б.В., Нидерландия
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВДГ)
 • Категория на употреба: първа професионална
 • Механизъм на действие: контактен фталимиден фунгицид с предпазно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя - Мана - 0.15%Грозде - Сиво гниене - 0.15%
  Ябълки - Струпясване - 0.15%
  Картофи - Кафяви листни петна (алтернария), Картофена мана - 150г/дка

 • Карантинен срок (дни): 20
Още информация
 

ФОНТЕЛИС СК

ПЕНТИОПИРАД

200г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ФОНТЕЛИС СК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1738/21.08.2019 г.
 • Разр. №: 01283-5/01.04.2019 г.
 • Валидно до: 30.04.2025 г.
 • Притежател на разрешението: ДюПон България ЕООД
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: локално-системен фунгицид с предпазно и лечебно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Тиквови култури с ядлива кора (полско производство) - краставици, тиквички - Брашнеста мана, Сиво гниене – 240мл/дка
  Тиквови култури с ядлива кора (Оранжерийно производство) - краставици, тиквички - Брашнеста мана, Сиво гниене – 200мл/дка
  Краставици (Оранжерийно производство) - Сиво гниене – 240мл/дка
  Домати (полско производство), Патладжан (полско производство) - Сиво гниене – 240мл/дка
  Домати (оранжерийно производство), Патладжан (оранжерийно производство) - Сиво гниене – 200мл/дка
  Домати (оранжерийно производство), Патладжан (оранжерийно производство) - Сиво гниене – 240мл/дка
  Пипер (оранжерийно производство) - Сиво гниене – 200мл/дка
  Маруля (полско производство), Градинска салата (полско производство), Кресон (полско производство), Рукола (полско производство), Листно цвекло (полско производство), Спанак (полско производство) - Сиво гниене, Склеротийно увяхване – 150мл/дка
  Ягоди(полско и оранжерийно производство) - Сиво гниене – 90мл/дка
  Праскови, Нектарини, Кайсии - Ранно кафяво гниене – 120мл/дка; Брашнеста мана, Ранно кафяво гниене, Късно кафяво гниене – 150мл/дка
  Ябълки, Круши - Струпясване, Брашнеста мана, Стемфилиум - 75мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 21 за ябълки и круши; 3 дни за домати, караставици и патладжан
Още информация
 

ФОРТУНА ГЛОУБ

МАНКОЦЕБ

750г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ФОРТУНА ГЛОУБ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-177/22.01.2019 г.
 • Разр. №: 01390-2/03.08.2016 г.
 • Валидно до: 31.01.2020 г.
 • Притежател на разрешението: Агрия АД, България
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВДГ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: контактен дитиокарбаматен фунгицид с предпазно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Декоративни растения - до 50 см височина (полско и оранжерийно производство) - Ръжда – 160г/дка
  Домати (оранжерийно производство) - Мана, Кафяви листни петна, Антракноза – 200г/дка

 • Карантинен срок (дни): 3 за домати; за декоративни растения - не се изисква
Още информация
 

ФОСБЕЛ 80 ВГ

ФОЗЕТИЛ-АЛУМИНИЙ

800г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ФОСБЕЛ 80 ВГ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1501/30.07.2019 г.
 • Разр. №: 01530-1/07.12.2017 г.
 • Валидно до: 30.04.2021г.
 • Притежател на разрешението: Пробелте, С.А.Ю., Испания
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: системен (акропетално и базипетално) фосфонатен фунгицид с предпазно и лечебно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя - Мана – 75-330г/дкаСемкови овощни - Фитофторно гниене – 200-360г/дка
  Цитрусови култури - Фитофторно гниене – 250-450г/дка

 • Карантинен срок (дни): 15, 28 за лозя
Още информация
 

ФОСБЕЛ 80 ВП

ФОЗЕТИЛ-АЛУМИНИЙ

800г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ФОСБЕЛ 80 ВП |

 • Зап. за разр. №: РД 11-589/19.03.2019 г.
 • Разр. №: 01701-1/01.04.2019 г.
 • Валидно до: 30.04.2021 г.
 • Притежател на разрешението: Пробелте, С.А.Ю., Испания
 • Формулация: намокрим прах (ВП)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: системен (акропетално и базипетално) фосфонатен фунгицид с предпазно и лечебно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя - Мана – 75-330г/дка
  Ябълки, Круши - Фитофторно гниене – 200-360г/дка
  Цитрусови култури - Фитофторно гниене – 250-450г/дка

 • Карантинен срок (дни): 15 за ябълки, круши и цитрусови; 28 за лозя
Още информация
 
 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com