Последно актуализирана: 23.04.2019 г.

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ФУНГИЦИДИ

Продукти за борба с гъбни болести по земеделските култури

МЕВАЛОН

ГЕРАНИОЛ + ЕВГЕНОЛ + ТИМОЛ

66,0г/л + 33,0г/л + 66,0г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
МЕВАЛОН |

 • Зап. за разр. №: РД11-165/01.02.2016 г.
 • Разр. №: 01354-2/15.02.2016 г.
 • Валидно до: 30.11.2024 г.
 • Притежател на разрешението: Еден Рисърч плс, Великобритания
 • Формулация: суспензия капсули (КС)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: комбиниран фунгицид
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя (винени сортове и десертни сортове) - Сиво гниене - 160-400мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 3 за винени; 7 за десертни
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

МЕДИНА 20 ЕВ

МИКЛОБУТАНИЛ

200г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
МЕДИНА 20 ЕВ | 500 мл

500 мл

МЕДИНА 20 ЕВ | 25 мл

25 мл

 • Зап. за разр. №: РД 11-259/07.02.2017 г.
  (заменя се името Миша 20 ЕВ с Медина 20 ЕВ)
 • Разр. №: 01370-3/16.02.2017 г.
 • Валидно до: 31.05.2022 г.
 • Притежател на разрешението: Шарда Европа Б.В.Б.А, Белгия
 • Формулация: емулсия, масло във вода (ЕВ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: системен (акропетално) триазолов фунгицид с предпазно и лечебно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя - Брашнеста мана, Черно гниене - 24мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 14
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

МЕЛОДИ КОМПАКТ 49 ВГ

ИПРОВАЛИКАРБ + МЕДЕН ОКСИХЛОРИД

84г/кг + 700г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
МЕЛОДИ КОМПАКТ 49 ВГ | 1 кг

1 кг

 • Зап. за разр. №: РД 11-13/07.01.2016 г.
 • Разр. №: 350-3/21.01.2016 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Байер България ЕООД
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: комбиниран фунгицид със системно предпазно, лечебно и изкореняващо действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя - Мана – 150-175г/дкаДомати (полско и оранжерийно производство) - Картофена мана по домати – 185г/дка
  Лук (полско производство) - Мана по лука – 185г/дка
  Маруля (полско производство), Салата (полско производство) - Мана по салата – 185г/дка
  Дини (полско производство), Пъпеши (полско производство) - Кубинска мана – 150-185г/дка

 • Карантинен срок (дни): 7 за домати (оранжерийни), лук, маруля, салата, дини, пъпеши; 20 за домати (полско производство); 21 за лозя
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

МИКАЛ ФЛАШ

ФОЗЕТИЛ-АЛУМИНИЙ + ФОЛПЕТ

500г/кг + 250г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
МИКАЛ ФЛАШ | 12 кг

12 кг

МИКАЛ ФЛАШ | 150 г

150 г

 • Зап. за разр. №: РД 11-2613/01.12.2017 г.
 • Разр. №: 0370-2/20.12.2017 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Байер България ЕООД
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: комбиниран фунгицид с пълно системно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя - Мана, Екскориоза – 300г/дка

 • Карантинен срок (дни): 20
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

МИРАДОР ФОРТЕ 160 ЕК

АЗОКСИСТРОБИН + ТЕБУКОНАЗОЛ

60г/л + 100г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
МИРАДОР ФОРТЕ 160 ЕК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-450/28.03.2014 г.
 • Разр. №: 01229/17.04.2014 г.
 • Валидно до: 28.03.2024 г.
 • Притежател на разрешението: Адама Агрикълчър Б.В., Нидерландия
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: комбиниран фунгицид с контактно предпазно и системно лечебно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница - Брашнеста мана, Кафява ръжда, Ран листен пригор - 125мл/дкаЕчемик - Брашнеста мана - 125мл/дка
  Рапица - Алтернария (чернилка) - 125мл/дка; Бяло гниене (склеротиниоза); Сухо стъблено гниене (фомоза) - 175мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 35 за пшеница и ечемик; 56 за рапица
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

МОКСИМАТ 505 ВГ

МАНКОЦЕБ + СИМОКСАНИЛ

465г/кг + 40г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
МОКСИМАТ 505 ВГ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-404/25.02.2019 г.
 • Разр. №: 01278 -1/30.01.2015 г.
 • Валидно до: 31.01.2021 г.
 • Притежател на разрешението: Индофил Индъстрис Лимитед, Индия
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: комбиниран фунгицид с контактно предпазно и системно лечебно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя (винени и десертни сортове) - Мана – 240-300г/дкаКартофи - Картофена мана – 240-300г/дка

 • Карантинен срок (дни): 28 за лозя; 21 за картофи
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

МОКСИМАТ 505 ВП

МАНКОЦЕБ + СИМОКСАНИЛ

465г/кг + 40г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
МОКСИМАТ 505 ВП | 1 кг

1 кг

МОКСИМАТ 505 ВП | 125 г

125 г

 • Зап. за разр. №: РД 11-407/25.02.2019 г.
 • Разр. №: 01214/ 29.01.2014 г.
 • Валидно до: 31.01.2021 г.
 • Притежател на разрешението: Индофил Индъстрис Лимитед, Индия
 • Формулация: намокрим прах (ВП)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: комбиниран фунгицид с контактно предпазно и системно лечебно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя (винени и десертни сортове) - Мана – 240-300г/дка
  Картофи - Картофена мана – 240-300г/дка

 • Карантинен срок (дни): 28 за лозя; 21 за картофи
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ОРВЕГО

ДИМЕТОМОРФ + АМЕТОКТРАДИН (ИНИШИУМ)

225г/л + 300г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ОРВЕГО | 1 л

1 л

ОРВЕГО |

 • Зап. за разр. №: РД 11-173/24.01.2017 г.
 • Разр. №: 01217-3/14.02.2017 г.
 • Валидно до: 31.07.2019 г.
 • Притежател на разрешението: БАСФ ЕООД
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: системно-контактен двукомпонентен фунгицид, действащ върху спорите и мицела на оомицетните патогени, притежава антиспорулантно и лечебно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Домати - Картофена мана – 70мл/дкаЛук (за глави) - Мана – 70мл/дка
  Лозя винени и десертни сортове - Мана – 80мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 1 за домати, 7 за лук, 35 за лозя
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ОРИУС 25 ЕВ, ДИНАСТИ 25 ЕВ, ТЕБУМАКС 25 ЕВ

ТЕБУКОНАЗОЛ

250г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ОРИУС 25 ЕВ | 5 л

5 л

ОРИУС 25 ЕВ | 1 л

1 л

ОРИУС 25 ЕВ | 50 мл

50 мл

ОРИУС 25 ЕВ | 20 мл

20 мл

 • Зап. за разр. №: РД 11-256/01.02.2019 г.
 • Разр. №: 01099-5/
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Нюфарм Гмбх & Ко.КГ., Австрия
 • Формулация: емулсия, масло във вода (ЕВ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: системен триазолов фунгицид с предпазно, лечебно и изкореняващо действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя - Брашнеста мана (Оидиум) – 0.04% (40мл/дка)Рапица - Сухо стъблено гниене – 50мл/дка; Склеротийно гниене – 50-70мл/дка
  РАЗРЕШЕНИ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ
  Маслодайна и декоративна роза - Ръжда, Брашнеста мана, Черни листни петна – 80мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 35 за лозя; 56 рапица; за роза - не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ОРИУС 6 ФС, ПРОТЕКТОР 6 ФС

ТЕБУКОНАЗОЛ

60г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ОРИУС 6 ФС | 1 л

1 л

ОРИУС 6 ФС | 50 мл

50 мл

 • Зап. за разр. №: РД 11-2142/23.10.2018 г.
 • Разр. №: 01100-3/07.11.2018 г.
 • Валидно до: 31.08.2020 г.
 • Притежател на разрешението: Нюфарм Гмбх & Ко.КГ., Австрия
 • Формулация: концентрирана суспензия за третиране на семена (ФС)
 • Категория на употреба: първа професионална
 • Механизъм на действие: системен триазолов фунгицид с предпазно, лечебно и изкореняващо действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница - Праховита главня, Твърда главня - 50мл/100кг семеЕчемик - Кафява праховита главня - 50мл/100кг

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ОРТИВА ТОП СК

АЗОКСИСТРОБИН + ДИФЕНОКОНАЗОЛ

200г/л + 125г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ОРТИВА ТОП СК | 500 мл

500 мл

ОРТИВА ТОП СК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-923/30.05.2018 г.
 • Разр. №: 01299-2/05.06.2018 г.
 • Валидно до: 31.12.2019 г.
 • Притежател на разрешението: Синджента България ЕООД
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: комбиниран фунгицид с контактно, трансламинарно и системно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Ориз - Пирикулариоза, Хелминтоспориоза – 80-100мл/дкаБроколи (полско производство), Карфиол (полско производство) - Алтернариоза по зелевите - 100мл/дка
  Зеле (полско производство) - Алтернариоза по зелевите - 100мл/дка
  Целина (полско производство) - Септориоза - 100мл/дка
  Краставици (полско производство), Тиквички (полско производство) - Брашнеста мана - 100мл/дка
  Домати (полско производство) - Алтернария, Брашнеста мана - 100мл/дка
  Домати (оранжерийно производство), Пипер (оранжерийно производство), Патладжан (оранжерийно и полско производство) - Брашнеста мана - 100мл/дка
  Праз (полско производство) - Пурпурни петна, Ръжда - 100мл/дка
  Лук кромид - пресен пролетен (полско производство), Чесън (полско производство) - Пурпурни петна, Ръжда по лука - 100мл/дка
  Аспержи (полско производство) - Ръжда по аспержи - 100мл/дка
  Грах - Аскохитоза - 100мл/дка
  Малини - Брашнеста мана, Септориоза по малината - 100мл/дка
  Ягоди - Брашнеста мана - 100мл/дка
  Магданоз (полско производство) - Септориоза - 100мл/дка
  Пъпеши, Дини - Брашнеста мана, Краста - 100мл/дка
  Артишок (полско производство) - Брашнеста мана - 100мл/дка
  Моркови (полско производство) - Листно гниене при моркова - 100мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 3 за краставици, тиквички, домати (оранжерийни), пипер (оранжериен), патладжан (оранжериен), ягоди, пъпеши и дини; 7 за домати (полско производство), патладжан (полско производство), грах, малини, артишок; 14 за броколи, карфиол, целина (полско производство), магданоз (полско производство), моркови (полско производство), лук кромид - пресен, пролетен (полско производство), чесън (полско производство); 21 за зеле (полско производство), праз (полско производство), 28 за ориз; за аспержи - не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ПЕНКОЦЕБ 75 ВГ

МАНКОЦЕБ

750г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ПЕНКОЦЕБ 75 ВГ | 1 кг

1 кг

ПЕНКОЦЕБ 75 ВГ | 50 г

50 г

 • Зап. за разр. №: РД 11-695/19.04.2018 г.
 • Разр. №: 01167-3/15.05.2018 г.
 • Валидно до: 19.11.2022 г.
 • Притежател на разрешението: ЮПиЕл Юръп Лтд., Великобритания
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: контактен фунгицид с предпазно и лечебно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя - Мана, Черно гниене, Екскориоза – 210г/дка
  Картофи - Картофена мана, Кафяви листни петна – 210г/дка
  Домати - Картофена мана, Кафяви листни петна, Бели листни петна – 210г/дка
  Патладжани - Кафяви листни петна– 210г/дка
  Тиквови – дини, пъпеши - Краста по тиквови– 210г/дка
  Лук - Мана – 210-260г/дка
  Пшеница - Ран листен пригор/септориоза, Ръжди - 210г/дка

 • Карантинен срок (дни): 3 за домати, патладжан и тиквови - дини и пъпеши; 7 за картофи; 28 за лозя, лук и пшеница
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ПЕРГАДО Ф 45 ВГ

МАНДИПРОПАМИД + ФОЛПЕТ

50г/кг + 400г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ПЕРГАДО Ф 45 ВГ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1248/13.10.2011 г.
 • Разр. №: 01040-3/21.10.2011 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Синджента България ЕООД
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: първа професионална
 • Механизъм на действие: комбинирано предпазно, локално-системно, лечебно и изкореняващо действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя - Мана – 200г/дка

 • Карантинен срок (дни): 28
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ПИКТОР СК

БОСКАЛИД + ДИМОКСИСТРОБИН

200г/л + 200г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ПИКТОР СК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1676/10.08.2017 г.
 • Разр. №: 01088-5/07.09.2017 г.
 • Валидно до: 26.04.2020 г.
 • Притежател на разрешението: БАСФ СЕ, Германия
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: първа професионална
 • Механизъм на действие: комбиниран системен фунгицид с предпазно и лечебно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Рапица - Фомоза, Склеротиния, Алтернария - 50мл/дкаСлънчоглед - Алтернария - 30-50мл/дка; Фома - 40мл/дка;Фомопсис, Склеротиния, Сиво гниене – 50мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 28 за рапица, 30 за слънчоглед
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ПОЛИРАМ ДФ

МЕТИРАМ

700г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ПОЛИРАМ ДФ | 1 кг

1 кг

 • Зап. за разр. №: РД 11-1918/28.09.2018 г.
 • Разр. №: 0077-3/09.10.2018 г.
 • Валидно до: 31.01.2020 г.
 • Притежател на разрешението: БАСФ ЕООД
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ=ДФ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: контактен дитиокарбаматен фунгицид с предпазно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя - Мана – 0.2%
  Ябълки - Струпясване - 0.2%
  Домати (полско производство) - Mана, Кафяви листни петна - 0.2%
  Картофи - Картофена мана, Кафяви листни петна – 180-200г/дка
  Круши - Струпясване, Стемфилиум - 200г/дка
  Марули (полско производство) - Мана – 120-200г/дка
  Тиквови култури с ядлива кора (полско производство) - тиквички, краставици; Тиквови култури с неядлива кора (полско производство) - пъпеши, дини, тикви - Мана – 180-200г/дка
  Лук, Чесън - Мана – 180-220г/дка
  РАЗРЕШЕНИ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ
  Карамфил (полско и оранжерийно производство ) - Ръжда – 200г/дка
  Домати (полско и оранжерийно производство) - Бели листни петна - 200г/дка

 • Карантинен срок (дни): 3 дни за тиквови; 7 дни за лук, чесън, домати (при листни петна); 14 дни за домати (срещу алтернария); картофи, маруля; 21 дни за круши; 28 за лозя, ябълки, домати (срещу мана); за карамфил - не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 
 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com