Последно актуализирана: 23.11.2017 г.

ФУНГИЦИДИ

Продукти за борба с гъбни болести по земеделските култури

ГЕОКС ВГ

ФЛУДИОКСОНИЛ

500г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ГЕОКС ВГ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1762/10.11.2014 г.
 • Разр. №: 1264/ 01.12.2014 г.
 • Валидно до: 31.10.2019 г.
 • Притежател на разрешението: Синджента България ЕООД
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: несистемен фенилпиролов фунгицид с предпазно и ограничено лечебно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Ябълки, Круши, Дюли, Китайски круши - Болести при съхранението - 30-40г/дкаЛозя - Сиво гниене - 100г/дка

 • Карантинен срок (дни): 3; 60 за лозя
Още информация
 

заповед геокс вг 10.11.2014

ДЕЛАН 700 ВДГ

ДИТИАНОН

700г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
ДЕЛАН 700 ВДГ | 1 кг

1 кг

ДЕЛАН 700 ВДГ | 5 г

5 г

 • Зап. за разр. №: РД 12-62/29.12.2006 г.
 • Разр. №: 0513/05.07.2007 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: БАСФ Агро Б.В., Швейцария
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВДГ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: контактен кинонов фунгицид с предпазно и частично лечебно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Ябълки - Струпясване 50г/дка или 0.035% в комбинация със Строби ДФ/Дискус ДФ - 0.02% Лозя - Мана – 0.05%; Екскориоза 50г/дка
  Костилкови - праскови - Ранно кафяво гниене – 50г/дка
  Кайсии - Гномония – 50г/дка
  Череши - Бяла ръжда – 50г/дка

 • Карантинен срок (дни): 20; 35 за ябълки
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

MSDS заповед делан 700 вг 29.12.2006

ДЕЛАН ПРО

ДИТИАНОН + КАЛИЕВ ФОСФОНАТ

125г/л + 561г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ДЕЛАН ПРО |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1357/26.06.2017 г.
 • Разр. №: 01459-2/08.02.2017 г.
 • Валидно до: 31.05.2022 г.
 • Притежател на разрешението: БАСФ Агро Б.В., Швейцария
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: комбиниран фунгицид с предпазно и лечебно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Ябълки, Круши - Струпясване - 250мл/дка
  Лозя (винени сортове) - Фомопсис, Мана, Черно гниене - 300мл/дка

 • Карантинен срок (дни): ябълки и круши - 35; за лозя - 42 дни
Още информация
 

msds

заповед делан про 23.01.2017

заповед делан про 26.06.2017

ДИАМАНТ МАКС, ОПЕРА

ЕПОКСИКОНАЗОЛ + ПИРАКЛОСТРОБИН

62.5г/л + 85г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
ДИАМАНТ МАКС |

 • Зап. за разр. №: РД 11-448/08.03.2017 г.
 • Разр. №: 1152-4/17.03.2017 г.
 • Валидно до: 03.05.2022 г.
 • Притежател на разрешението: БАСФ ЕООД
 • Формулация: суспо-емулсия (СЕ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: комбиниран системен фунгицид с предпазно и лечебно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница - Кафява ръжда, Жълта ръжда, Ран листен пригор – септориоза, Брашнеста мана, Жълто-кафяви петна, Листни петна и петносване на плевите на класа, Фузариоза по класа - 120мл/дкаТритикале - Брашнеста мана, Кафява ръжда, Жълта ръжда, Листни петна - септориоза - 120мл/дка
  Ечемик (зимен) - Кафява листна ръжда, Листен пригор, Мрежовидни петна – 120мл/дка
  Овес - Коронеста листна ръжда – 120мл/дка
  Ръж - Листен пригор, Листна ръжда - 120мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 35
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

MSDS

заповед диамант макс 10.03.2014

заповед диамант макс 21.04.2015

ЗАПОВЕД ДИАМАНТ МАКС 08.03.2017

ДИВИДЕНТ СТАР 036 ФС

ДИФЕНОКОНАЗОЛ + ЦИПРОКОНАЗОЛ

30г/л + 6.25г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ДИВИДЕНТ СТАР 036 ФС |

 • Зап. за разр. №: РД 12-20/26.04.2005 г.
 • Разр. №: 01037/22.02.2010 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Синджента, Швейцария
 • Формулация: концентрирана суспензия за третиране на семена (ФС)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: комбиниран фунгицид със системно предпазно и лечебно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница - Твърда главня, Праховита главня - 100мл/100кг семеЕчемик - Праховита главня, Ленточна болест - 150мл/100кг семе

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
Още информация
 

MSDS

ДИВИДЕНТ ФОРМУЛА М

ДИФЕНОКОНАЗОЛ

30г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ДИВИДЕНТ ФОРМУЛА М |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1657/06.11.2015 г.
 • Разр. №: 1036-4/18.11.2015 г.
 • Валидно до: 11.11.2023 г.
 • Притежател на разрешението: Синджента България ЕООД
 • Формулация: концентрирана суспензия за третиране на семена (ФС)
 • Категория на употреба: първа професионална
 • Механизъм на действие: системен (акропетално) триазолов фунгицид с предпазно и лечебно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница - Твърда главня, Кореново гниене - 150мл/100кг семе; Праховита главня, Вджуджаваща главня - 167-200мл/100кг семе; Септориоза - 187.5мл-200мл/100кг семеРъж - Фузарийно кореново гниене, Стъблена главня - 150мл/100кг семе

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
Още информация
 

MSDS

заповед дивидент формула м 11.11.2013

заповед дивидент формула м 29.01.2014

заповед дивидент формула м 06.11.2015

ДИМИКС 500 СК

ДИМЕТОМОРФ

500г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
ДИМИКС 500 СК | 30 мл

30 мл

 • Зап. за разр. №: РД 11-1107/24.06.2015 г.
 • Разр. №: 01331-1/21.07.2015 г.
 • Валидно до: 31.07.2019 г.
 • Притежател на разрешението: Ариста Лайфсайънс Бенелюкс, Белгия
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: локално-системен фунгицид с предпазно и антиспорулантно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Картофи - Картофена мана – 30-36мл/дка (в комбинация с продукт съдържащ манкоцеб)Лозя - Мана – 30мл/дка (в комбинация с продукт съдържащ манкоцеб) или 34мл/дка ( в комбинация с продукт съдържащ фолпет)

 • Карантинен срок (дни): 7 за картофи, 28 за лозя
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЕТИКЕТ MSDS

заповед димикс 500 ск 24.06.2015

ДИНАЛИ 090 ДК

ДИФЕНОКОНАЗОЛ + ЦИФЛУФЕНАМИД

60г/л + 30г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
ДИНАЛИ 090 ДК | 1 л

1 л

 • Зап. за разр. №: РД 11-101/29.01.2014 г.
 • Разр. №: 01161-2/29.01.2014 г.
 • Валидно до: 31.12.2019 г.
 • Притежател на разрешението: Синджента България ЕООД
 • Формулация: дисперсионен концентрат (ДК)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: комбиниран системен фунгицид с предпазно и лечебно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя - Гниене, Червен бренер – 50мл/дка; Оидиум 50-65мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 21
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

    MSDS заповед динали 090 дк 19.11.2012

ДИТАН ДГ

МАНКОЦЕБ

750г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
ДИТАН ДГ | 20 г

20 г

 • Зап. за разр. №: РД 11- 616/19.04.2016 г.
 • Разр. №: 162-6/28.04.2016 г.
 • Валидно до: 31.01.2019 г.
 • Притежател на разрешението: Индофил Индъстрийз Б.В., Нидерландия
 • Формулация: диспергируеми гранули (ДГ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: контактен дитиокарбаматен фунгицид с предпазно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя винени сортове и десертни сортове - Мана – 200г/дкаЯбълки, Круши - Струпясване – 200г/дка
  Домати, Патладжани - Картофена мана, Кафяви листни петна (алтернария) – 200г/дка
  Пипер, Моркови - Кафяви листни петна (алтернария) – 200г/дка
  Лук, шалот - Ръжда – 250г/дка
  Тиквички, Тикви, Пъпеши - Мана – 200г/дка
  Маруля - Мана – 200г/дка
  Картофи - Картофена мана, Кафяви листни петна – 200г/дка

 • Карантинен срок (дни): 3 за домати, патладжан, пипер,тиквички, тикви, пъпеши; 7 за картофи; 28 за лозя, ябълки, круши, лук, шалот, маруля; 30 за моркови
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЕТИКЕТ MSDS

заповед дитан дг 30.07.2012

заповед дитан дг 10.03.2015

заповед дитан дг 06.11.2015

заповед дитан дг 19.04.2016

ДИТАН М-45

МАНКОЦЕБ

800г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
ДИТАН М-45 | 500 г

500 г

ДИТАН М-45 | 100 г

100 г

ДИТАН М-45 | 50 г

50 г

 • Зап. за разр. №: РД 11- 617/19.04.2016 г.
 • Разр. №: 150-7/28.04.2016 г.
 • Валидно до: 31.01.2019 г.
 • Притежател на разрешението: Индофил Индъстрийз Б.В., Нидерландия
 • Формулация: намокрим прах (ВП)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: контактен дитиокарбаматен фунгицид с предпазно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя винени сортове и десертни сортове - Мана – 200г/дкаЯбълки, Круши - Струпясване – 200г/дка
  Домати, Патладжани - Картофена мана, Кафяви листни петна (алтернария) – 200г/дка
  Пипер, Моркови - Кафяви листни петна (алтернария) – 200г/дка
  Лук, шалот - Ръжда – 250г/дка
  Тиквички, Тикви, Пъпеши - Мана – 200г/дка
  Маруля - Мана – 200г/дка
  Картофи - Картофена мана, Кафяви листни петна – 200г/дка

 • Карантинен срок (дни): 3 за домати, патладжан, пипер,тиквички, тикви, пъпеши; 7 за картофи; 28 за лозя, ябълки, круши, лук, шалот, маруля; 30 за моркови
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

 

ЕТИКЕТ MSDS

заповед дитан м-45 13.10.2011

заповед дитан м-45 30.07.2012

заповед дитан м-45 10.03.2015

заповед дитан м-45 06.11.2015

заповед дитан м-45 19.04.2016

 

ДИФЕНД ЕКСТРА

ДИФЕНОКОНАЗОЛ + ФЛУДИОКСОНИЛ

25г/л + 25г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ДИФЕНД ЕКСТРА |

 • Зап. за разр. №: РД 11-928/30.05.2016 г.
 • Разр. №: 01423-1/07.06.2016 г.
 • Валидно до: 31.10.2019 г.
 • Притежател на разрешението: Глобахем НВ, Белгия
 • Формулация: концентрирана суспензия за третиране на семена (ФС)
 • Категория на употреба: първа професионална
 • Механизъм на действие: комбиниран фунгицид с предпазно и лечебно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница, Тритикале, Ръж - Фузариози, Твърда (мазна) главня, Вджуджаваща главня - 200мл/100кг семе; Снежна плесен, Праховита главня - 200мл/100кг семеЕчемик, Овес - Фузариоза - 200мл/100кг семе

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
Още информация
 

заповед дифенд екстар 30.05.2016

ДИФЕНД ФС

ДИФЕНОКОНАЗОЛ

30г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ДИФЕНД ФС |

 • Зап. за разр. №: РД 11-455/28.03.2014 г.
 • Разр. №: 01234/17.04.2014 г.
 • Валидно до: 31.12.2019 г.
 • Притежател на разрешението: Глобахем, Белгия
 • Формулация: концентрирана суспензия за третиране на семена (ФС)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: системен (акропетално) триазолов фунгицид с предпазно и лечебно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница, Тритикале - Твърда (мазна, миризлива) главня, Вджуджаваща главня - 200мл/100кг семе;

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
Още информация
 

MSDS заповед дифенд фс 28.03.2014

ДИФКОР 250 ЕК

ДИФЕНОКОНАЗОЛ

250г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ДИФКОР 250 ЕК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-430/18.03.2016 г.
 • Разр. №: 01384-1/25.03.2016 г.
 • Валидно до: 31.12.2019 г.
 • Притежател на разрешението: Глобахем НВ, Белгия
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: системен (акропетално) триазолов фунгицид с предпазно и лечебно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Ябълки, Круши, Дюли - Струпясване - 20мл/дкаПраскови, Кайсии - Брашнеста мана, Ранно и късно кафяво гниене - 20мл/дка
  Сливи - Ранно и късно кафяво гниене по цветове и клонки - 20мл/дка
  Моркови (полско производство), Пащърнак (полско производство) - Алтернариоза, Брашнеста мана - 50мл/дка
  Козя брада - черен корен (полско производство) - Брашнеста мана - 50мл/дка
  Ряпа (полско производство) - Черни петна– 50мл/дка
  Целина, Целина - стъблена (полско производство) - Листен пригор – 50мл/дка
  Червено цвекло (полско производство), Захарно цвекло (полско производство) - Ръжда – 50мл/дка
  Цикория-корени (полско производство) - Ръжда– 50мл/дка
  Цикория Витлуф (полско производство) - Ръжда, Алтернариоза, Брашнеста мана– 50мл/дка
  Аспержи - Ръжда – 50мл/дка
  Броколи (полско производство), Главесто зеле (полско производство), Брюкселско зеле (полско производство) - Черни петна– 50мл/дка
  Домати (полско производство) - Кафяви петна, Сиво гниене– 50мл/дка
  Маслодайна рапица (зимна и пролетна) - Сухо стъблено гниене, Чернилка, Склеротийно гниене– 50мл/дка
  Бобови растения (само за семепроизводство) - Ръжда - 50мл/дка
  Рози (оранжерийно и полско производство) - Черни петна, Ръжда, Брашнеста мана– 100мл/дка
  Декоративни дървета и храсти - Брашнеста мана, Алтернариоза, Аскохитоза – 50мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 7 за домати; 14 за круши, праскови, кайсии, моркови, пащърнак, козя брада-черен корен, ряпа, целина, червено цвекло, броколи; 21 за ябълки, дюли, захарно цвекло, цикория (корени), цикория Витлуф, глевесто зеле, брюкселско зеле; 56 за маслодайна рапица; за останалите - не се изисква
Още информация
 

етикет msds

заповед дифкор 250 ек 18.03.2016

ДОМАРК 10 ЕК

ТЕТРАКОНАЗОЛ

100г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
ДОМАРК 10 ЕК | 1 л

1 л

ДОМАРК 10 ЕК | 100 мл

100 мл

ДОМАРК 10 ЕК | 25 мл

25 мл

ДОМАРК 10 ЕК | ампули 2 бр. x 5 мл

ампули 2 бр. x 5 мл

 • Зап. за разр. №: РД 11-266/13.02.2015 г.
 • Разр. №: 01256-2/19.03.2015 г.
 • Валидно до: 03.07.2024 г.
 • Притежател на разрешението: Исагро С.П.А., Италия
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: широкоспектърен системен триазолов фунгицид с предпазно, лечебно и изкореняващо действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя - Брашнеста мана – 25-30мл/дкаДомати (полско производство) - Брашнеста мана – 40-50мл/дка
  Краставици (полско производство) - Брашнеста мана – 50мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 7 за домати, краставици; 30 за лозя
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЕТИКЕТ MSDS

заповед домарк 10 ек 03.07.2014

заповед домарк 10 ек 13.02.2015

   

ДРАГО 76 ВП

МАНКОЦЕБ + СИМОКСАНИЛ

70% + 6%
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ДРАГО 76 ВП |

 • Зап. за разр. №: РД 09-790/28.12.2002 г.
 • Разр. №: 0018/23.01.2003 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Оксон Италия СпА, Италия
 • Формулация: водоразтворим прах (ВП)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: комбинираф фунгицид с контактно и локално-системно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя - Мана - 0.16%

 • Карантинен срок (дни): 20
Още информация
 

MSDS

Подреди по:
Име
Дата
 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com