Последно актуализирана: 10.01.2020 г.

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ФУНГИЦИДИ

Продукти за борба с гъбни болести по земеделските култури

КОРСЕЙТ 60 ВГ

СИМОКСАНИЛ

600г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
КОРСЕЙТ 60 ВГ | 400 г

400 г

КОРСЕЙТ 60 ВГ | 20 г

20 г

КОРСЕЙТ 60 ВГ | 5 г

5 г

 • Функция: Фунгицид
 • Референтен продукт: КОРСЕЙТ 60 ВГ
 • Произход: Италия
 • Заповед за разрешаване на паралелна търговия №: РД 11-2013/12.10.2018 г.
 • Разр. №: 01631-1/15.10.2018 г.
 • Валидно до: 31.08.2022 г.
 • Притежател на разрешението: Агропал ООД
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: локално-системен цианоацетамид-оксимов фунгицид с предпазно, лечебно и изкореняващо действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Домати (полско и оранжерийно производство) - Мана - 20-30г/дкаКраставици (полско и оранжерийно производство), Тиквички (полско и оранжерийно производство) - Кубинска мана - 20-30г/дка
  Дини (полско и оранжерийно производство), Пъпеши (полско и оранжерийно производство), Тикви (полско и оранжерийно производство) - Кубинска мана - 40г/дка
  Марули (полско производство) - Мана - 20-40г/дка
  Лук (полско производство), Чесън (полско производство), Праз (полско производство) - Мана - 30-40г/дка
  Картофи - Мана - 15-20г/дка

 • Карантинен срок (дни): 3 за домати, краставици, тиквички, дини, пъпеши, тикви; 7 за марули, лук, чесън, праз, картофи
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

КОСАЙД 2000 ВГ

МЕДЕН ХИДРОКСИД

53.8% = 35%Cu
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
КОСАЙД 2000 ВГ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-703/19.04.2018 г.
 • Разр. №: 0569-4/15.05.2018 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Шпийс Урания Кемикалс ГмбХ, Германия
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: контактен неорганичен фунгицид с предпазно действие Подходящ за употреба в биологичното земеделие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя - Мана – 0.12% (120г/дка)РАЗРЕШЕНИ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ
  Бадем - Сачмянка, Бактериоза по бадема – 185-340г/дка
  Круши - Струпясване, Сиви листни петна, Ранно кафяво гниене, Бактериоза, Огнен пригор - 155-680г/дка
  Ябълки - Листни петна, Бактериоза, Огнен пригор – 155-680г/дка
  Кайсии - Сачмянка, Ранно кафяво гниене – 185-280г/дка
  Праскови, Нектарини - Сачмянка, Струпясване, Бактериоза - 155-285г/дка
  Краставици (полско производство), Пъпеши (полско производство) - Мана, Антракноза, Краста, Бактерийно увяхване - 100-155г/дка
  Фасул (полско производство) - Листни петна, Бактериоза - 100-155г/дка
  Фъстъци (полско производство) - Ранни листни петна - 155г/дка
  Целина (полско производство) - Листен пригор - 100-155г/дка
  Ягоди (полско производство) - Бели листни петна, Листно припламване, виолетовокафяви листни петна, Ветриловидни петна - 125г/дка
  Лимони - Сухо гниене, Антракноза, Листни петна - 150-325г/дка
  Малини - Петносване на пъпките, Антракноза, Септориоза, Ръжда - 125г/дка
  Орехи, Лешници - Бактериоза - 155-340г/дка

 • Карантинен срок (дни): 3 за ягоди; 7 за краставици, пъпеш, фасул, целина; 14 за лоза; 21 за фъстъци; 28 за бадем, лешник, орех; за круша, ябълка, кайсия, праскова, нектарина, малини, ягоди(поокй) – не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

КУАДРИС 25 СК

АЗОКСИСТРОБИН

250г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
КУАДРИС 25 СК | 1 л

1 л

КУАДРИС 25 СК | 25 мл

25 мл

 • Функция: Фунгицид
 • Референтен продукт: КУАДРИС 25 СК
 • Произход: Италия
 • Заповед за разрешаване на паралелна търговия №: РД 11-1671/10.08.2017 г.
 • Разр. №: 01500-1/07.09.2017 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението на референтния продукт
 • Притежател на разрешението: Агропал ООД
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя - Мана, Брашнеста мана - 0.075%
  Грозде - Сиво гниене - 0.075%
  Краставици - Мана, Брашнеста мана - 0.075%
  Домати (оранжерийно производство) - Картофена мана, Кафяви листни петна (алтернария) - 0.075%
  Домати (полско производство) - Картофена мана, Кафяви листни петна (алтернария) – 75мл/дка
  Зимен дъб - Брашнеста мана - 0.075%
  РАЗРЕШЕНИ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ
  Картофи - Ризоктония, Антракноза – 300мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 3 за краставици, домати; 21 за лозя; за картофи - не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

КУИЛТ ЕКСЕЛ 263 СЕ

АЗОКСИСТРОБИН + ПРОПИКОНАЗОЛ

141,4г/л + 122,4г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
КУИЛТ ЕКСЕЛ 263 СЕ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-2606/01.12.2017 г.
  Заповед за прекратяване на разрешението за пускане на пазара №: РД 11-617/25.03.2019 г.
 • Разр. №: 01353-2/20.12.2017 г.
 • Валидно до: 25.09.2019 г. (гратисен период за продажба и разпространение)
 • Притежател на разрешението: Синджента България ЕООД
 • Формулация: суспо-емулсия (СЕ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: фунгицид с двойно системно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица за зърно, Царевица за силаж, Царевица за семепроизводство, Сладка царевица - Северен листен пригор, Ръжда, Дребни листни петна - 100мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

КУПЕРТИН М

МАНКОЦЕБ + МЕДНОКАЛЦИЕВ СУЛФАТ (БОРДОЛЕЗОВА СМЕС)

80г/кг + 200г/кг Cu
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
КУПЕРТИН М |

 • Зап. за разр. №: РД 09-868/19.12.2003 г.
 • Разр. №: 0101/25.10.2004 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: ИКВ, Испания
 • Формулация: намокрим прах (ВП)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: контактен неорганичен фунгицид с предпазно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя - Мана – 0.4% (400г/дка)
  Домати - Картофена мана – 400 г/дка
  Картофи - Кафяви листни петна (алтернария) – 400 г/дка

 • Карантинен срок (дни): 14
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

КУПРОЦИН СУПЕР М

МАНКОЦЕБ + МЕДЕН ОКСИХЛОРИД

20% + 50% = 30%Cu
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
КУПРОЦИН СУПЕР М | 1 кг

1 кг

КУПРОЦИН СУПЕР М | 500 г

500 г

КУПРОЦИН СУПЕР М | 200 г

200 г

 • Зап. за разр. №: РД 12-6/03.01.2008 г.
  Заповед за отнемане на разрешението за пускане на пазара и употреба №: РД 11-1614/ 02.08.2019г.
 • Разр. №: 0549/21.03.2008 г.
 • Валидно до: 02.11.2019 г. (гратисен период за продажба и разпространение)
 • Притежател на разрешението: Агрия АД, България
 • Формулация: намокрим прах (ВП)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: контактен неорганичен фунгицид с предпазно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя - Мана – 0.2% (200г/дка)

 • Карантинен срок (дни): 20
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЛИЕТО

СИМОКСАНИЛ + ЗОКСАМИД

330г/л + 330 г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ЛИЕТО | 20 г

20 г

ЛИЕТО | 5 г

5 г

 • Зап. за разр. №: РД 11- 622/19.04.2016 г.
 • Разр. №: 01364-2/28.04.2016 г.
 • Валидно до: до подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Оксон Италия СпА, Италия
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: комбиниран фунгицид с проникващо, и локално системно предпазно, лечебно и изкореняващо дейстевие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя - Мана - 40-45г/дкаДомати - Мана - 40-45г/дка
  Картофи - Мана - 45г/дка

 • Карантинен срок (дни): 3 за домати; 7 за картофи; 28 за лозя
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЛУНА ЕКСПИРИАНС

ТЕБУКОНАЗОЛ + ФЛУОПИРАМ

200г/л + 200г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ЛУНА ЕКСПИРИАНС | 1 л

1 л

 • Зап. за разр. №: РД 11-1172/05.11.2013 г.
 • Разр. №: 01195/02.12.2013 г.
 • Валидно до: 05.11.2016 г.
 • Притежател на разрешението: Байер България ЕООД
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: първа професионална
 • Механизъм на действие: локално системен фунгицид с предпазно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя винени сортове - Брашнеста мана (Оидиум)- 12-40мл/дкаЯбълки - Струпясване, Брашнеста мана – 20-75мл/дка
  Круши - Струпясване – 20-75мл/дка
  Ябълки, Круши - Стемфилиум, Алтернария, Антракноза, Меко пеницилийно гниене, Сиво гниене, Глейоспорийно гниене - 20-75мл/дка
  Кайсии, Праскови, Нектарини, Череши - Брашнеста мана 50мл/дка; Ранно кафяво гниене, Късно кафяво гниене – 63-75мл/дка
  Аспержи - Ръжда, Стемфилиум – 75мл/дка
  Лук, Чесън - Ръжда, Кафяви петна – 60-100мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 3-7 за кайсии, праскови, нектарини, череши; 7 за лук, чесън; 14 за лозя, ябълки, круши; за аспержи - не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЛУНА СЕНСЕЙШЪН

ФЛУОПИРАМ + ТРИФЛОКСИСТРОБИН

250г/л + 250г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ЛУНА СЕНСЕЙШЪН |

 • Зап. за разр. №: РД 11-25/ 03.01.2020 г.
 • Разр. №: 01559-1/12.03.2018 г.
 • Валидно до: 31.07.2019 г.
 • Притежател на разрешението: Байер България ЕООД
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: комбиниран фунгицид. Флуопирам -активно вещество от нов клас – Пиридилетиламиди, блокатор на респираторната верига на патогените (SDHI). Прониква в растението чрез листата и се придвижва системно възходящо. Трифлоксистробин - действа мезостемно и предпазно.
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пипер, вкл. лют пипер и чили - Сиво гниене – 60 мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 3 дни
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

МАНФИЛ 75 ВГ

МАНКОЦЕБ

750г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
МАНФИЛ 75 ВГ | 1 кг

1 кг

МАНФИЛ 75 ВГ | 20 г

20 г

 • Зап. за разр. №: РД 11- 641/19.04.2016 г.
 • Разр. №: 01165-3/28.04.2016 г.
 • Валидно до: 19.11.2022 г.
 • Притежател на разрешението: Индофил Индъстрийз Лимитед, Италия
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: контактен фунгицид с предпазно и лечебно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя - Мана – 210г/дкаКартофи, Домати - Картофена мана – 210г/дка
  Ябълки - Струпясване – 320г/дка
  РАЗРЕШЕНИ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ
  Круши, дюли, азиатска круша-наши - Струпясване – 320г/дка

 • Карантинен срок (дни): 3 за домати; 7 за картофи; 28 за лозя; 35 за ябълки, круши, дюли и азиатска круша-наши
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

МАНФИЛ 80 ВП

МАНКОЦЕБ

800г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
МАНФИЛ 80 ВП | 100 г

100 г

МАНФИЛ 80 ВП | 50 г

50 г

 • Зап. за разр. №: РД 11- 679/22.04.2016 г.
 • Разр. №: 01153-2/10.05.2016 г.
 • Валидно до: 30.07.2022 г.
 • Притежател на разрешението: Индофил Индъстрийз Лимитед, Италия
 • Формулация: намокрим прах (ВП)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: контактен фунгицид с предпазно и лечебно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя - Мана – 200г/дкаКартофи - Картофена мана – 200г/дка

 • Карантинен срок (дни): 7 за картофи; 28 за лозя
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

МЕВАЛОН

ГЕРАНИОЛ + ЕВГЕНОЛ + ТИМОЛ

66,0г/л + 33,0г/л + 66,0г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
МЕВАЛОН |

 • Зап. за разр. №: РД11-165/01.02.2016 г.
 • Разр. №: 01354-2/15.02.2016 г.
 • Валидно до: 30.11.2024 г.
 • Притежател на разрешението: Еден Рисърч плс, Великобритания
 • Формулация: суспензия капсули (КС)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: комбиниран фунгицид
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя (винени сортове и десертни сортове) - Сиво гниене - 160-400мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 3 за винени; 7 за десертни
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

МЕДИНА 20 ЕВ

МИКЛОБУТАНИЛ

200г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
МЕДИНА 20 ЕВ | 500 мл

500 мл

МЕДИНА 20 ЕВ | 25 мл

25 мл

 • Зап. за разр. №: РД 11-259/07.02.2017 г.
  (заменя се името Миша 20 ЕВ с Медина 20 ЕВ)
 • Разр. №: 01370-3/16.02.2017 г.
 • Валидно до: 31.05.2022 г.
 • Притежател на разрешението: Шарда Европа Б.В.Б.А, Белгия
 • Формулация: емулсия, масло във вода (ЕВ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: системен (акропетално) триазолов фунгицид с предпазно и лечебно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя - Брашнеста мана, Черно гниене - 24мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 14
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

МЕЛОДИ КОМПАКТ 49 ВГ

ИПРОВАЛИКАРБ + МЕДЕН ОКСИХЛОРИД

84г/кг + 700г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
МЕЛОДИ КОМПАКТ 49 ВГ | 1 кг

1 кг

 • Зап. за разр. №: РД 11-13/07.01.2016 г.
 • Разр. №: 350-3/21.01.2016 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Байер България ЕООД
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: комбиниран фунгицид със системно предпазно, лечебно и изкореняващо действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя - Мана – 150-175г/дкаДомати (полско и оранжерийно производство) - Картофена мана по домати – 185г/дка
  Лук (полско производство) - Мана по лука – 185г/дка
  Маруля (полско производство), Салата (полско производство) - Мана по салата – 185г/дка
  Дини (полско производство), Пъпеши (полско производство) - Кубинска мана – 150-185г/дка

 • Карантинен срок (дни): 7 за домати (оранжерийни), лук, маруля, салата, дини, пъпеши; 20 за домати (полско производство); 21 за лозя
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

МИКАЛ ФЛАШ

ФОЗЕТИЛ-АЛУМИНИЙ + ФОЛПЕТ

500г/кг + 250г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
МИКАЛ ФЛАШ | 12 кг

12 кг

МИКАЛ ФЛАШ | 150 г

150 г

 • Зап. за разр. №: РД 11-2613/01.12.2017 г.
 • Разр. №: 0370-2/20.12.2017 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Байер България ЕООД
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: комбиниран фунгицид с пълно системно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя - Мана, Екскориоза – 300г/дка

 • Карантинен срок (дни): 20
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 
 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com