Последно актуализирана: 23.11.2017 г.

ФУНГИЦИДИ

Продукти за борба с гъбни болести по земеделските култури

ФЕЗАН

ТЕБУКОНАЗОЛ

250г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
ФЕЗАН |

 • Зап. за разр. №: РД 11-119/29.01.2014 г.
 • Разр. №: 01219/ 29.01.2014 г.
 • Валидно до: 29.01.2024 г.
 • Притежател на разрешението: Оксон Италия СпА, Италия
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: системен триазолов фунгицид с предпазно, лечебно и изкореняващо действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница, Тритикале, Ръж - Брашнеста мана - 100мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 35
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

MSDS заповед фезан 29.01.2014

ФЛИНТ МАКС 75 ВГ

ТЕБУКОНАЗОЛ + ТРИФЛОКСИСТРОБИН

500г/кг + 250г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
ФЛИНТ МАКС 75 ВГ | 50 г

50 г

ФЛИНТ МАКС 75 ВГ | 20 г

20 г

ФЛИНТ МАКС 75 ВГ | 5 г

5 г

 • Зап. за разр. №: РД 12-26/30.04.2009 г.
 • Разр. №: 0599-2/19.03.2012 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Байер Кропсайанс, Германия
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: широкоспектърен мезостемен и системен фунгицид с предпазно, лечебно и изкореняващо действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя - Брашнеста мана (Оидиум) – 0.016% (16г/дка)Ябълки - Струпясване, Брашнеста мана – 0.02% (20г/дка)
  Череши - Бяла ръжда – 30г/дка
  Краставици - Брашнеста мана – 20г/дка

 • Карантинен срок (дни): 3 за краставици; 7 за череши; 14 за лозя, ябълки
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

етикет MSDS

заповед флинт макс 75 вг 10.07.2007

заповед флинт макс 75 вг 10.08.2007

заповед флинт макс 75 вг 03.01.2008

заповед флинт макс 75 вг 13.06.2008

заповед флинт макс 75 вг 30.04.2009

ФЛОУЗАН ФС

ТИРАМ

533г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ФЛОУЗАН ФС |

 • Зап. за разр. №: РД 12-61/29.12.2006 г.
 • Разр. №: 0516/18.10.2007 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Таминко, Белгия
 • Формулация: концентрирана суспензия за третиране на семена (ФС)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: контактен дитиокарбаматен с предпазно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Домати - Почвени патогени - Фитофтора, Питиум, Ризоктония - 180мл/100кг семеЦаревица - Почвени патогени - Фитофтора, Питиум, Ризоктония - 300мл/100кг семе
  Пшеница (масов посев) - Твърда главня - 300мл/100кг семе
  Захарно цвекло - Почвени патогени - Фузариум, Питиум, Фомоза, Афаномицес - 450мл/100кг семе

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
Още информация
 

MSDS

ФОЛДЪР 80 ВГ

ФОЛПЕТ

800г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ФОЛДЪР 80 ВГ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1955/09.12.2014 г.
 • Разр. №: 01277/18.12.2014 г.
 • Валидно до: 30.09.2018 г.
 • Притежател на разрешението: Ариста Лайфсайънс Бенелюкс, Белгия
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: контактен фталимиден фунгицид с предпазно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя - винени сортове - Мана, Сиво гниене - 150г/дка; Екскориоза, Черно гниене, Червен бренер - 187.5г/дка

 • Карантинен срок (дни): 28
Още информация
 

MSDS заповед фолдър 80 вг 09.12.2014

ФОЛИКУР 250 ЕВ, ХОРИЗОНТ

ТЕБУКОНАЗОЛ

250г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
ФОЛИКУР 250 ЕВ | 1 л

1 л

ФОЛИКУР 250 ЕВ | 100 мл

100 мл

ФОЛИКУР 250 ЕВ | 50 мл

50 мл

 • Зап. за разр. №: РД 11-47/13.01.2016 г.
 • Разр. №: 0552-3/26.01.2016 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Байер Кропсайанс, Германия
 • Формулация: емулсия, масло във вода (ЕВ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: системен триазолов фунгицид с предпазно, лечебно и изкореняващо действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя - Брашнеста мана (Оидиум) – 0.04% (40мл/дка)
  РАЗРЕШЕНИ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ
  Маслодайна рапица - Фомоза – 50-100мл/дка; Склеротиниоза – 100мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 21 за лозя; 56 за маслодайна рапица
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

етикет MSDS

заповед фоликур 250 ев 29.12.2011

заповед фоликур 250 ев 13.01.2016

ФОЛОУ 80 ВГ, ФРИЛЪР 80ВГ; ФЛОУЕТ 80ВГ

ФОЛПЕТ

800г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ФОЛОУ 80 ВГ |

 • Зап. за разр. №: РД 11- 646/19.04.2016 г.
 • Разр. №: 01295-3/28.04.2016 г.
 • Валидно до: 31.09.2018 г.
 • Притежател на разрешението: Шарда Юръп Б.В.Б.А., Белгия
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: контактен фталимиден фунгицид с предпазно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя - винени сортове - Мана, Сиво гниене, Екскориоза, Черно гниене, Бяло гниене - 187.5г/дка

 • Карантинен срок (дни): 28
Още информация
 

заповед фолоу 80 вг 11.02.2015

заповед фолоу 80 вг 06.11.2015

заповед фолоу 80 вг 19.04.2016

ФОЛПАН 80 ВДГ

ФОЛПЕТ

800г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ФОЛПАН 80 ВДГ |

 • Зап. за разр. №: xx
 • Разр. №: 0091/21.01.2004 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Адама Агрикълчър Б.В., Нидерландия
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВДГ)
 • Категория на употреба: първа професионална
 • Механизъм на действие: контактен фталимиден фунгицид с предпазно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя - Мана - 0.15%Грозде - Сиво гниене - 0.15%
  Ябълки - Струпясване - 0.15%
  Картофи - Кафяви листни петна (алтернария), Картофена мана - 150г/дка

 • Карантинен срок (дни): 20
Още информация
 

ФОНТЕЛИС СК

ПЕНТИОПИРАД

200г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ФОНТЕЛИС СК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1196/07.06.2017 г.
 • Разр. №: 01283-4/27.06.2017 г.
 • Валидно до: 30.04.2025 г.
 • Притежател на разрешението: ДюПон България ЕООД
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: локално-системен фунгицид с предпазно и лечебно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Ябълки, Круши - Струпясване, Брашнеста мана - 75мл/дка
  Краставици, Домати, Патладжан - Сиво гниене - 240мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 21 за ябълки и круши; 3 дни за домати, караставици и патладжан
Още информация
 

заповед фонтелис ск 18.12.2014

заповед фонтелис ск 22.04.2016

заповед фонтелис ск 19.07.2016

заповед Фонтелис СК 07.06.2017

ФОРТУНА ГЛОУБ

МАНКОЦЕБ

750г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ФОРТУНА ГЛОУБ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1306/19.07.2016 г.
 • Разр. №: 01390-2/03.08.2016 г.
 • Валидно до: 31.01.2019 г.
 • Притежател на разрешението: Агрия АД, България
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВДГ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: контактен дитиокарбаматен фунгицид с предпазно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Декоративни растения - до 50 см височина (полско и оранжерийно производство) - Ръжда – 160г/дка
  Домати (оранжерийно производство) - Мана, Кафяви листни петна, Антракноза – 200г/дка

 • Карантинен срок (дни): 3 за домати; за декоративни растения - не се изисква
Още информация
 

заповед фортуна глоуб 16.03.2016

заповед фортуна глоуб 19.07.2016

ФУВЪР 300 ФС

ПРОТИОКОНАЗОЛ

300г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ФУВЪР 300 ФС |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1558/29.08.2016 г.
 • Разр. №: 01438-1/15.09.2016 г.
 • Валидно до: 31.12.2019 г.
 • Притежател на разрешението: Байер България ЕООД
 • Формулация: концентрирана суспензия за третиране на семена (ФС)
 • Категория на употреба: първа професионална
 • Механизъм на действие: системен триазолов фунгицид с предпазно, лечебно и изкореняващо действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица - Цветна главня, Гниене на семената и посевите – 15мл/единица семена (50 000 семена)

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
Още информация
 

заповед фувър 300 фс 29.08.2016

ФУНГУРАН ОН 50 ВП

МЕДЕН ХИДРОКСИД

77% = 50%Cu
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
ФУНГУРАН ОН 50 ВП | 900 г

900 г

ФУНГУРАН ОН 50 ВП | 300 г

300 г

 • Зап. за разр. №: РД 11-1510/02.10.2015 г.
 • Разр. №: 0257-2/19.10.2015 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Шпийс Урания Кемикалс ГмбХ, Германия
 • Формулация: намокрим прах (ВП)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: контактен неорганичен фунгицид с предпазно действие Подходящ за употреба в биологичното земеделие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя - Мана – 0.15%Домати - Картофена мана – 0.15%; Черно бактериално струпясване – 0.3%
  Тютюн - Див огън – 150г/дка; Сечене по разсада от Питиум – 0.3%
  Картофи - Картофена мана – 150г/дка
  Праскови - Къдравост – 0.15%
  РАЗРЕШЕНИ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ
  Праскови, Нектарини - Струпясване – 150-250г/дка
  Круши - Струпясване – 150-250г/дка
  Ябълки, Круши - Огнен пригор – 110-500г/дка
  Череши - Гъбна сачмянка – 130-200г/дка
  Сливи - Гъбна сачмянка – 110-200г/дка
  Орех - Бактериален пригор – 110-240г/дка
  Малини - Петносване на пъпките, Антракноза, Септориоза, Ръжда - 200-300г/дка
  Ягоди - Бели листни петна, Листно припламване, Виолетовокафяви листни петна, Ветриловидни петна - 200-300г/дка
  Кайсии - Ранно кафяво гниене, Сачмянка – 150-250г/дка
  Лешник - Бактериен пригор - 110-240г/дка

 • Карантинен срок (дни): 14 за лозя, домати,тютюн, картофи; 28 за орех, лешник; за останалите - не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

MSDS

заповед фунгуран он 50 вп 02.10.2015

заповед фунгуран он 50 вп 19.10.2015

   

ХОРУС 50 ВГ

ЦИПРОДИНИЛ

500г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
ХОРУС 50 ВГ | 500 г

500 г

ХОРУС 50 ВГ | 50 г

50 г

 • Зап. за разр. №: РД 12-62/29.12.2006 г.
 • Разр. №: 0606/29.09.2009 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Синджента България ЕООД
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: системен анилинопиримидинов фунгицид с предпазно и лечебно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Ябълки - предпазно срещу Струпясване - 0.03% (30г/дка); лечебно срещу Струпясване - 0.05% (50г/дка)Костилкови, Кайсии - Ранно кафяво гниене – 0.045% (45г/дка)
  Костилкови, Праскови - Късно кафяво гниене – 0.045% (45г/дка)

 • Карантинен срок (дни): 21 за кайсии; 28 за праскови; 60 за ябълки
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

MSDS заповед хорус 50 вг 29.12.2006

ЦЕЛЕСТ ЕКСТРА 050 ФС

ДИФЕНОКОНАЗОЛ + ФЛУДИОКСОНИЛ

25г/л + 25г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ЦЕЛЕСТ ЕКСТРА 050 ФС |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1648/06.11.2015 г.
 • Разр. №: 01342-1/18.11.2015 г.
 • Валидно до: 31.10.2019 г.
 • Притежател на разрешението: Синджента България ЕООД
 • Формулация: концентрирана суспензия за третиране на семена (ФС)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: комбиниран фунгицид с предпазно и лечебно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница - Хелминтоспориоза, Фузариоза по класа, Петносване на плевите, Твърда (мазна, миризлива) главня, Вджуджаваща главня - 150-200мл/100кг семе; Снежна плесен, Праховита главня - 200мл/100кг семе
  Ечемик - Хелминтоспориоза, Фузариоза по класа, Ленточна болест - 150-200мл/100кг семе; Снежна плесен, Покрита главня, Мрежести петна - 200мл/100кг семе
  Овес - Фузариоза, Червени петна - 150-200мл/100кг семе; Хелминтоспориоза, Листни петна и петносване на плевите, Праховита главня - 200мл/100кг семе
  Ръж - Фузариоза - 150-200мл/100кг семе; Хелминтоспориоза, Снежна плесен, Стъблена главня - 200мл/100кг семе
  Тритикале - Хелминтоспориоза, Фузариоза - 150-200мл/100кг семе; Петносване на плевите на класа, Снежна плесен, Жълто-кафяви листни петна - 200мл/100кг семе

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
Още информация
 

заповед ЦЕЛЕСТ ЕКСТРА 050 ФС 06.11.2015

ЦЕЛЕСТ ТОП 313 ФС

ДИФЕНОКОНАЗОЛ + ФЛУДИОКСОНИЛ + ТИАМЕТОКСАМ

25г/л + 25г/л + 262.5г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
ЦЕЛЕСТ ТОП 313 ФС |

 • Зап. за разр. №: РД 11-156/29.01.2016 г.
 • Разр. №: 01263-2/08.02.2016 г.
 • Валидно до: 01.08.2024 г.
 • Притежател на разрешението: Синджента България ЕООД
 • Формулация: концентрирана суспензия за третиране на семена (ФС)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Друга функция: Инсектицид
 • Механизъм на действие: широкоспектърен инсектицид фунгицид и стимулатор за третиране на семена срещу болести, пренасяни чрез семена и неприятели едновременно
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Ечемик (зимен) - Листни въшки, Праховита главня, Гниене на корените и кълна причинено от Fusarium sp., Ленточна болест, Хелминтоспориоза - 130мл/100кг семена Пшеница (зимна) - Обикновен житен бегач, Твърда главня, Праховита главня, Гниене на корените и кълна причинено от Fusarium sp. - 130мл/100кг семена

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

MSDS

заповед целест топ 313 фс 01.08.2014

заповед целест топ 313 фс 29.01.2016

ЦИДЕЛИ ТОП

ДИФЕНОКОНАЗОЛ + ЦИФЛУФЕНАМИД

125г/л + 15г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
ЦИДЕЛИ ТОП |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1109/24.06.2015 г.
 • Разр. №: 01333-1/21.07.2015 г.
 • Валидно до: 31.12.2019 г.
 • Притежател на разрешението: Синджента България ЕООД
 • Формулация: дисперсионен концентрат (ДК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: комбиниран системен фунгицид с предпазно и лечебно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Домати, Пипер, Патладжани - Брашнеста мана, Кафяви петна, Листна плесен - 100мл/дкаКраставици, Пъпеши, Дини - Брашнеста мана, Алтернариоза, Краста, Аскохитоза, Антракноза - 100мл/дка
  Ягоди - Брашнеста мана, Антракноза, Бели листни петна, Алтернариоза - 100мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 3
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

MSDS заповед цидели топ 24.06.2015

Подреди по:
Име
Дата
 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com