Последно актуализирана: 19.09.2017 г.

ФУНГИЦИДИ

Продукти за борба с гъбни болести по земеделските култури

ТИРАМ 80 ВГ

ТИРАМ

80%
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
ТИРАМ 80 ВГ | 300 г

300 г

ТИРАМ 80 ВГ | 900 г

900 г

 • Зап. за разр. №: РД 09-869/19.12.2003 г.
 • Разр. №: 0134/02.02.2004 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Таминко, Белгия
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: контактен дитиокарбаматен фунгицид с предпазно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Ябълки - Струпясване – 0.3%Череши - Ранно кафяво гниене, Сачмянка – 0.3%
  Праскови - Къдравост – 0.3%
  Кайсии - Ранно кафяво гниене – 0.3%
  Сливи - Сачмянка – 0.3%
  Ягоди - Сиво гниене – 0.3%
  Грозде - Сиво гниене – 0.4%

 • Карантинен срок (дни): 21
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЕТИКЕТ MSDS  

ТОП ПЛЮС 70 ВП

ТИОФАНАТ-МЕТИЛ

700г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ТОП ПЛЮС 70 ВП |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1247/14.06.2017 г.
 • Разр. №: 0047-5/10.07.2017
 • Валидно до: 31.10.2018 г.
 • Притежател на разрешението: Зенит КропСайънсис България ЕООД
 • Формулация: водоразтворим прах (ВП)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: системен бензимидазолов фунгицид с предпазно и лечебно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя (винени сортове) - Сиво гниене – 100-120г/дка РАЗРЕШЕНИ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ
  Горски видове - гъбни заболявания по горски дървесни видове – 0,1%
  Горски видове - полягане на пониците и фиданките при иглолистни – 10г/6л вода/м²
  Забележка: Продукта да не се използва в периода на отделяне на „мана“ за манов мед.

 • Карантинен срок (дни): 35
Още информация
 

заповед топ плюс 70 вп 07.06.2017

заповед топ плюс 70 вп 14.06.2017

ТОПАЗ 100 ЕК

ПЕНКОНАЗОЛ

100г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
ТОПАЗ 100 ЕК | 1 л

1 л

ТОПАЗ 100 ЕК | 100 мл

100 мл

ТОПАЗ 100 ЕК | 20 мл

20 мл

 • Зап. за разр. №: РД 09-791/28.12.2002 г.
 • Разр. №: 01043/22.02.2010 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Синджента България ЕООД
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: системен (акропетално) триазолов фунгицид с предпазно и лечебно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя - Брашнеста мана (Оидиум) – 0.015%Краставици, Пъпеши - Брашнеста мана – 0.025%
  Домати - Брашнеста мана – 0.025%
  Монарда - Брашнеста мана – 0.025%
  Роза - Брашнеста мана – 0.025%
  Тютюн - Брашнеста мана – 0.025%
  Касис - Брашнеста мана – 0.025%
  Праскови - Брашнеста мана – 0.03%
  Захарно цвекло - Брашнеста мана – 40мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 14; 28 за лозя
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

  етикет MSDS

ТОПРЕКС 375 СК

ДИФЕНОКОНАЗОЛ + ПАКЛОБУТРАЗОЛ

250г/л+125г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
ТОПРЕКС 375 СК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1176/05.11.2013 г.
 • Разр. №: 1196-1/19.11.2013 г.
 • Валидно до: 05.11.2023 г.
 • Притежател на разрешението: Синджента България ЕООД
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Друга функция: Растежен регулатор
 • Механизъм на действие: системен (акропетално) триазолов фунгицид с предпазно и лечебно действие, и растежен регулатор
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Рапица - Фомоза - 30мл/дка (наесен); 50мл/дка (напролет)Рапица - срещу полягане - 30мл/дка (І-во пръскане); 50мл/дка (ІІ-ро пръскане)

 • Карантинен срок (дни): х
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

MSDS заповед топрекс 375 ск 05.11.2013

ТОПСИН М 70 ВДГ

ТИОФАНАТ-МЕТИЛ

700г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
ТОПСИН М 70 ВДГ | 100 г

100 г

ТОПСИН М 70 ВДГ | 50 г

50 г

ТОПСИН М 70 ВДГ | 20 г

20 г

 • Зап. за разр. №: РД 11-1248/14.06.2017 г.
 • Разр. №: 1082-2/10.07.2017 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Нисо Кемикъл Юръп, Германия
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: системен бензимидазолов фунгицид с предпазно и лечебно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя - Брашнеста мана (Оидиум) – 0.1% (100г/дка)Грозде - Сиво гниене – 0.1% (100г/дка)
  Ябълки - Брашнеста мана – 0.12% (120г/дка)
  Кайсии - Ранно кафяво гниене – 0.12% (120г/дка)
  Пшеница - Брашнеста мана – 100г/дка
  Тютюн - Черно кореново гниене – 2-4г/м2
  РАЗРЕШЕНИ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ
  Горски видове - гъбни заболявания по горски дървесни видове – 0,1%
  Горски видове - полягане на пониците и фиданките при иглолистни – 10г/6л вода/м²
  Забележка: Продукта да не се използва в периода на отделяне на „мана“ за манов мед.

 • Карантинен срок (дни): 3 за ябълки, кайсии; 14 за лозя; за останалите - не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЕТИКЕТ MSDS

заповед топсин м 70 вдг 29.12.2006

заповед топсин м 70 вдг 26.04.2010

заповед топсин м 70 вдг 14.06.2017

ТРИОМАКС 45 ВП

МАНКОЦЕБ + МЕДЕН ОКСИХЛОРИД + СИМОКСАНИЛ

12% + 29%Cu + 4%
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ТРИОМАКС 45 ВП |

 • Зап. за разр. №: РД 12-62/29.12.2006 г.
 • Разр. №: 0502/16.05.2007 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Агрия АД, България
 • Формулация: водоразтворим прах (ВП)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: комбиниран фунгицид с контактно, предпазно, системно и лекуващо действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Картофи - Мана - 0.25%

 • Карантинен срок (дни): 14
Още информация
 

заповед триомакс 45 вп 29.12.2006

ФАБАН

ПИРИМЕТАНИЛ + ДИТИАНОН

250г/л + 250г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
ФАБАН |

 • Зап. за разр. №: РД 11- 635/19.04.2016 г.
 • Разр. №: 01304-2/28.04.2016 г.
 • Валидно до: 30.04.2019 г.
 • Притежател на разрешението: БАСФ СЕ, Германия
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: комбиниран фунгицид с локално-системно и контактно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Ябълки, Круши - Струпясване – 120мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 56
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

MSDS

заповед фабан 10.03.2015

заповед фабан 19.04.2016

 

ФАЛКОН 460 EК, ИМПУЛС СУПЕР

СПИРОКСАМИН + ТЕБУКОНАЗОЛ + ТРИАДИМЕНОЛ

25% + 16.7% + 4.3%
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
ФАЛКОН 460 EК | 5 л

5 л

ФАЛКОН 460 EК | 1 л

1 л

ФАЛКОН 460 EК | 50 мл

50 мл

ФАЛКОН 460 EК | 30 мл

30 мл

ФАЛКОН 460 EК | 20 мл

20 мл

 • Зап. за разр. №: РД 11- 651/19.04.2016 г.
 • Разр. №: 01070-4/28.04.2016 г.
 • Валидно до: 31.08.2020 г.
 • Притежател на разрешението: Байер България ЕООД
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: тройна комбинация от активни вещества със системно предпазно и лечебно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя - Брашнеста мана (Оидиум) – 0.03% (30мл/дка)Пшеница - Ран листен пригор/септориоза - 50мл/дка; Брашнеста мана, Черна стъблена ръжда, Базично гниене, Фузариоза по класа – 60мл/дка
  Ечемик - Брашнеста мана - 60мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 14 за лозя, 35 за пшеница и ечемик
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

етикет MSDS

заповед фалкон 460 ек 17.07.2015

заповед фалкон 460 ек 09.12.2015

заповед фалкон 460 ек 19.04.2016

ФЕЗАН

ТЕБУКОНАЗОЛ

250г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
ФЕЗАН |

 • Зап. за разр. №: РД 11-119/29.01.2014 г.
 • Разр. №: 01219/ 29.01.2014 г.
 • Валидно до: 29.01.2024 г.
 • Притежател на разрешението: Оксон Италия СпА, Италия
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: системен триазолов фунгицид с предпазно, лечебно и изкореняващо действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница, Тритикале, Ръж - Брашнеста мана - 100мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 35
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

MSDS заповед фезан 29.01.2014

ФЛИНТ МАКС 75 ВГ

ТЕБУКОНАЗОЛ + ТРИФЛОКСИСТРОБИН

500г/кг + 250г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
ФЛИНТ МАКС 75 ВГ | 50 г

50 г

ФЛИНТ МАКС 75 ВГ | 20 г

20 г

ФЛИНТ МАКС 75 ВГ | 5 г

5 г

 • Зап. за разр. №: РД 12-26/30.04.2009 г.
 • Разр. №: 0599-2/19.03.2012 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Байер Кропсайанс, Германия
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: широкоспектърен мезостемен и системен фунгицид с предпазно, лечебно и изкореняващо действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя - Брашнеста мана (Оидиум) – 0.016% (16г/дка)Ябълки - Струпясване, Брашнеста мана – 0.02% (20г/дка)
  Череши - Бяла ръжда – 30г/дка
  Краставици - Брашнеста мана – 20г/дка

 • Карантинен срок (дни): 3 за краставици; 7 за череши; 14 за лозя, ябълки
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

етикет MSDS

заповед флинт макс 75 вг 10.07.2007

заповед флинт макс 75 вг 10.08.2007

заповед флинт макс 75 вг 03.01.2008

заповед флинт макс 75 вг 13.06.2008

заповед флинт макс 75 вг 30.04.2009

ФЛОУЗАН ФС

ТИРАМ

533г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ФЛОУЗАН ФС |

 • Зап. за разр. №: РД 12-61/29.12.2006 г.
 • Разр. №: 0516/18.10.2007 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Таминко, Белгия
 • Формулация: концентрирана суспензия за третиране на семена (ФС)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: контактен дитиокарбаматен с предпазно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Домати - Почвени патогени - Фитофтора, Питиум, Ризоктония - 180мл/100кг семеЦаревица - Почвени патогени - Фитофтора, Питиум, Ризоктония - 300мл/100кг семе
  Пшеница (масов посев) - Твърда главня - 300мл/100кг семе
  Захарно цвекло - Почвени патогени - Фузариум, Питиум, Фомоза, Афаномицес - 450мл/100кг семе

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
Още информация
 

MSDS

ФОЛДЪР 80 ВГ

ФОЛПЕТ

800г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ФОЛДЪР 80 ВГ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1955/09.12.2014 г.
 • Разр. №: 01277/18.12.2014 г.
 • Валидно до: 30.09.2018 г.
 • Притежател на разрешението: Ариста Лайфсайънс Бенелюкс, Белгия
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: контактен фталимиден фунгицид с предпазно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя - винени сортове - Мана, Сиво гниене - 150г/дка; Екскориоза, Черно гниене, Червен бренер - 187.5г/дка

 • Карантинен срок (дни): 28
Още информация
 

MSDS заповед фолдър 80 вг 09.12.2014

ФОЛИКУР 250 ЕВ, ХОРИЗОНТ

ТЕБУКОНАЗОЛ

250г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
ФОЛИКУР 250 ЕВ | 1 л

1 л

ФОЛИКУР 250 ЕВ | 100 мл

100 мл

ФОЛИКУР 250 ЕВ | 50 мл

50 мл

 • Зап. за разр. №: РД 11-47/13.01.2016 г.
 • Разр. №: 0552-3/26.01.2016 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Байер Кропсайанс, Германия
 • Формулация: емулсия, масло във вода (ЕВ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: системен триазолов фунгицид с предпазно, лечебно и изкореняващо действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя - Брашнеста мана (Оидиум) – 0.04% (40мл/дка)
  РАЗРЕШЕНИ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ
  Маслодайна рапица - Фомоза – 50-100мл/дка; Склеротиниоза – 100мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 21 за лозя; 56 за маслодайна рапица
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

етикет MSDS

заповед фоликур 250 ев 29.12.2011

заповед фоликур 250 ев 13.01.2016

ФОЛОУ 80 ВГ, ФРИЛЪР 80ВГ; ФЛОУЕТ 80ВГ

ФОЛПЕТ

800г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ФОЛОУ 80 ВГ |

 • Зап. за разр. №: РД 11- 646/19.04.2016 г.
 • Разр. №: 01295-3/28.04.2016 г.
 • Валидно до: 31.09.2018 г.
 • Притежател на разрешението: Шарда Юръп Б.В.Б.А., Белгия
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: контактен фталимиден фунгицид с предпазно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя - винени сортове - Мана, Сиво гниене, Екскориоза, Черно гниене, Бяло гниене - 187.5г/дка

 • Карантинен срок (дни): 28
Още информация
 

заповед фолоу 80 вг 11.02.2015

заповед фолоу 80 вг 06.11.2015

заповед фолоу 80 вг 19.04.2016

ФОЛПАН 80 ВДГ

ФОЛПЕТ

800г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ФОЛПАН 80 ВДГ |

 • Зап. за разр. №: xx
 • Разр. №: 0091/21.01.2004 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Адама Агрикълчър Б.В., Нидерландия
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВДГ)
 • Категория на употреба: първа професионална
 • Механизъм на действие: контактен фталимиден фунгицид с предпазно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя - Мана - 0.15%Грозде - Сиво гниене - 0.15%
  Ябълки - Струпясване - 0.15%
  Картофи - Кафяви листни петна (алтернария), Картофена мана - 150г/дка

 • Карантинен срок (дни): 20
Още информация
 

Подреди по:
Име
Дата
 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com