Последно актуализирана: 12.02.2020 г.

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ФУНГИЦИДИ

Продукти за борба с гъбни болести по земеделските култури

АЛФИЛ ВП

ФОЗЕТИЛ-АЛУМИНИЙ

800г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АЛФИЛ ВП |

 • Зап. за разр. №: РД 11-543/15.03.2019 г.
 • Разр. №: 01290/30.01.2015 г.
 • Валидно до: 30.04.2021 г.
 • Притежател на разрешението: Индустриас Афраза S.A., Испания
 • Формулация: намокрим прах (ВП)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: системен (акропетално и базипетално) фосфонатен фунгицид с предпазно и лечебно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя - Мана – 75-330г/дкаСемкови овощни - Фитофторно гниене – 200-360г/дка
  Цитрусови култури - Фитофторно гниене – 250-450г/дка

 • Карантинен срок (дни): 15, 28 за лозя
Още информация
 

АЛФИЛ ДУПЛО

ФОЗЕТИЛ-АЛУМИНИЙ + МАНКОЦЕБ

350г/кг + 350г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АЛФИЛ ДУПЛО | 1 кг

1 кг

АЛФИЛ ДУПЛО | 100 г

100 г

 • Зап. за разр. №: РД 11-424/25.02.2019 г.
 • Разр. №: 01245-2/14.03.2019 г.
 • Валидно до: 30.04.2020 г.
 • Притежател на разрешението: Индустриас Афраза S.A., Испания
 • Формулация: намокрим прах (ВП)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: комбиниран фунгицид с контактно предпазно, и системно предпазно и лечебно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Картофи - Картофена мана – 90-400г/дкаЛозя - Мана – 90-350г/дка

 • Карантинен срок (дни): 21 закартофи, 28 за лозя
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

АМАЛИН ФЛО

МЕДЕН СУЛФАТ (ТРИОСНОВЕН) + ЗОКСАМИД

266.6г/л Cu + 40г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АМАЛИН ФЛО |

 • Зап. за разр. №: РД 11-471/15.03.2018 г.
 • Разр. №: 01334-2/
 • Валидно до: 31.01.2020 г.
 • Притежател на разрешението: Нюфарм С.А.С., Франция
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: комбиниран контактен фунгицид с предпазно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя - Мана - 280мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 28
Още информация
 

АМИСТАР 25 СК, ПРИОРИ, ОРТИВА

АЗОКСИСТРОБИН

250г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АМИСТАР 25 СК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1269/01.08.2014 г.
 • Разр. №: 01262-2/16.06.2015 г.
 • Валидно до: 01.08.2024 г.
 • Притежател на разрешението: Синджента България ЕООД
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: системен стробилуринов фунгицид с предпазно, лечебно и изкореняващо действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница - Кафява ръжда, Ран листен пригор, Брашнеста мана - 60-80мл/дкаЕчемик - Брашнеста мана - 80мл/дка
  Рапица - Бяло гниене - 80мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 21 за рапица, 35 за пшеница и ечемик
Още информация
 

АМИСТАР ГОЛД

АЗОКСИСТРОБИН + ДИФЕНОКОНАЗОЛ

125г/л + 125г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АМИСТАР ГОЛД |

 • Зап. за разр. №: РД 11-2405/ 26.11.2019г.
 • Разр. №: 01426-1/07.06.2016 г.
 • Валидно до: 31.12.2022 г.
 • Притежател на разрешението: Синджента България ЕООД
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: комбиниран фунгицид с контактно, трансламинарно и системно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Зимна маслодайна рапица - Сухо стъблено гниене, Склеротийно гниене – 100мл/дкаПролетна рапица - Склеротийно гниене – 100мл/дка
  Слънчоглед - Склеротийно гниене, Фомоза (черни петна), Фомопсис (сиви петна) – 100мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 60 за слънчоглед; за останалите - не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

АМИСТАР ОПТИ 480 СК, ПРИОРИ ОПТИ СК, ОЛИМПУС СК, ОРТИВА ОПТИ СК

ХЛОРОТАЛОНИЛ + АЗОКСИСТРОБИН

400г/л + 80г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АМИСТАР ОПТИ 480 СК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-103/29.01.2014 г.
  Заповед за отнемане на разрешението за пускане на пазара и употреба №: РД 11-2030/ 10.10.2019г.
 • Разр. №: 1210-2/16.06.2015 г.
 • Валидно до: 20.05.2020 г. (гратисен период за продажба и разпространение)
 • Притежател на разрешението: Синджента България ЕООД
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: първа професионална
 • Механизъм на действие: комбиниран фунгицид с контактно защитно, и системно лечебно и изкореняващо действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница - Кафява ръжда, Ран листен пригор – 250мл/дкаРъж - Кафява ръжда, Листен пригор – 250мл/дка
  Тритикале - Септориоза, Кафява ръжда – 250мл/дка
  Ечемик - Мрежести петна (хелминтоспориоза), Листен пригор – 250мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 42
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

АМПЕКСИО

ЗОКСАМИД + МАНДИПРОПАМИД

240г/кг + 250г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АМПЕКСИО |

 • Зап. за разр. №: РД 11-2540/29.11.2017 г.
 • Разр. №: 01522-1/07.12.2017 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Синджента България ЕООД
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: комбинация от две активни вещества: зоксамид - контактен фунгицид, потиска покълването на спорите и формирането на зооспори, прониква и се свързва с кутикулните восъци и мандипропамид - контактен манделамиден фунгицид с предпазно и известно лечебно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя - Мана - 50г/дка

 • Карантинен срок (дни): 21 дни
Още информация
 

АПРОН XL 350 EС

МЕТАЛАКСИЛ-М (МЕФЕНОКСАМ)

350г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АПРОН XL 350 EС |

 • Зап. за разр. №: РД 11-574/19.03.2019 г.
 • Разр. №: 01035/18.02.2010 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Синджента, Швейцария
 • Формулация: емулсия за третиране на семена (ЕС)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: системен фениламид: ацилаланинов фунгицид с предпазно и лечебно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Памук - Почвени патогени (Питиум) – 200мл/100кг семеСлънчоглед - Мана – 300мл/100кг семе

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

АРМЕТИЛ М

МАНКОЦЕБ + МЕТАЛАКСИЛ

640г/кг + 80г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АРМЕТИЛ М | 5 кг

5 кг

АРМЕТИЛ М | 250 г

250 г

АРМЕТИЛ М | 125 г

125 г

 • Зап. за разр. №: РД 11-29/ 03.01.2020 г.
 • Разр. №: 0526/12.06.2008 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: ИКВ, Испания
 • Формулация: намокрим прах (ВП)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: комбиниран фунгицид с контактно предпазно, и системно лечебно и предпазно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя (винени и десертни сортове) - Мана по лозата – 250 г/дка
  Картофи - Картофена мана – 250 г/дка

 • Карантинен срок (дни): 20 дни за лозя и картофи
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

АРМЕТИЛ-С ВП

МЕДЕН ОКСИХЛОРИД + МЕТАЛАКСИЛ

70% + 8%
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АРМЕТИЛ-С ВП | 5 кг

5 кг

 • Зап. за разр. №: РД 11-43/ 06.01.2020 г.
 • Разр. №: 0526/12.06.2008 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: ИКВ, Испания
 • Формулация: намокрим прах (ВП)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: комбиниран фунгицид с контактно предпазно, и системно лечебно и предпазно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя (десертни и винени сортове) - Мана –250 г/дка

 • Карантинен срок (дни): 20 дни
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

АРТЕА 330 ЕК

ПРОПИКОНАЗОЛ + ЦИПРОКОНАЗОЛ

250г/л + 80г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АРТЕА 330 ЕК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-186/18.02.2013 г.
  Заповед за прекратяване на разрешението за пускане на пазара №: РД 11-620/25.03.2019 г.
 • Разр. №: 01005-2/05.03.2013 г.
 • Валидно до: 25.06.2019 г. (гратисен период за продажба и разпространение)
 • Притежател на разрешението: Синджента България ЕООД
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: комбиниран фунгицид с предпазно и лечебно действие, бърз начален ефект и достатъчно последействие, действа и с газовата си фаза
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница - Брашнеста мана – 40мл/дка; Кафява ръжда, Ран листен пригор, Пролетен листен пригор - 50мл/дкаЕчемик - Брашнеста мана – 40мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 45
Още информация
 

АРТЕМИС ЕК

прохлораз + тебокуназол + фенпропидин

200 г/л + 100 г/л + 150 г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АРТЕМИС ЕК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1709/ 20.08.2019г.
 • Разр. №: 01749-1/ 16.09.2019г.
 • Валидно до: 31.12.2019г.
 • Притежател на разрешението: АДАМА Мактешим Лтд, Израел
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Друга функция: Продуктът е идентичен на Кантик
 • Механизъм на действие: фунгицид със системно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница, спелта - Брашнеста мана, жълта ръжда, кафява ръжда, хелминтоспориоза – 130 мл/дка
  Пшеница, спелта, лимец - Септориоза – 160 мл/дка
  Ечемик - Листен пригор, мрежести петна (петнистост) по ечемика, ръжди, брашнеста мана – 130 мл/дка
  Овес - Брашнеста мана, коронеста ръжда – 130 мл/дка
  Ръж - Листен пригор, кафява ръжда – 130 мл/дка
  Тритикале - Септориоза, брашнеста мана, кафява ръжда – 130 мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
Още информация
 

АУСТРАЛ ПЛЮС

ТЕФЛУТРИН + ФЛУДИОКСОНИЛ

40г/л + 10г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АУСТРАЛ ПЛЮС |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1447/25.07.2019 г.
 • Разр. №: 01597-1/02.07.2018 г.
 • Валидно до: 31.10.2020 г.
 • Притежател на разрешението: Синджента България ЕООД
 • Формулация: концентрирана суспензия за третиране на семена (ФС)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Друга функция: Инсектицид
 • Механизъм на действие: Комбинация от две активни вещества - инсектицидно и фунгицидно. Тефлутринът е органично съединение. Той се класифицира като пиретроид, което означава, че по отношение на химическата структура той прилича на естествено срещащия се инсектицид пиретрин. Той е проектиран да бъде ефективен срещу почвените вредители. Флудиоксонилът е несистемен фенилпиролов фунгицид с предпазно и ограничено лечебно действие.
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Зърнено житни култури (пшеница, ечемик, ръж, тритикале, овес, спелта) - Телени червеи, Обикновен житен бегач - 500мл/100кг семена
  Пшеница, Тритикале, Спелта - Твърда главня, Фузариози, Септориоза - 500мл/100кг семена
  Ечемик - Ленточна боляст, Фузариози - 500мл/100кг семена
  Овес, Ръж - Фузариози - 500мл/100кг семена
  РАЗРЕШЕНИ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ
  Зърнено житни култури (пшеница, ечемик, ръж, тритикале, овес, спелта) - Миниращи мухи - 500мл/100кг семена
  Ечемик - Рамулариоза - 500мл/100кг семена

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
Още информация
 

АФРОСАН ДУПЛО

МЕДЕН ОКСИХЛОРИД + МАНКОЦЕБ

545,45г/кг (300г/кг Cu)+ 200г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АФРОСАН ДУПЛО |

 • Зап. за разр. №: РД 11-400/25.02.2019 г.
 • Разр. №: 01677-1/08.03.2019 г.
 • Валидно до: 01.01.2020 г.
 • Притежател на разрешението: Индустриас Афраза С.А., Испания
 • Формулация: намокрим прах (ВП)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: контактен неорганичен фунгицид с предпазно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя - Мана – 150-500г/дка (дозата от 500г/дка се прилага еднократно)
  Маслини - Cycloconiun oleaginum=Spilocea oleagina– 300/дка

 • Карантинен срок (дни): 15 за маслини; 28 за лозя
Още информация
 

БАЙФИДАН 250 ЕК

ТРИАДИМЕНОЛ

250г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
БАЙФИДАН 250 ЕК | 1 л

1 л

БАЙФИДАН 250 ЕК | 100 мл

100 мл

БАЙФИДАН 250 ЕК | 50 мл

50 мл

БАЙФИДАН 250 ЕК | 20 мл

20 мл

БАЙФИДАН 250 ЕК | 10 мл

10 мл

 • Зап. за разр. №: РД 11-2615/01.12.2017 г.
  Заповед за прекратяване на разрешението за пускане на пазара №: РД 11-2024/10.10.2019 г.
 • Разр. №: 0108-2/20.12.2017 г.
 • Валидно до: 01.12.2020 г. (гратисен период за продажба и разпространение)
 • Притежател на разрешението: Байер България ЕООД
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: системен триазолов фунгицид с предпазно, лечебно и изкореняващо действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя - Брашнеста мана (Оидиум)- 10мл/дка (0.01%)Ябълки - Брашнеста мана - 15мл/дка (0.015%)
  Краставици, Пъпеши - Брашнеста мана - 20мл/дка (0.02%)
  Калоферче - Ръжда - 50мл/дка (0.05%)
  Пшеница - Черна стъблена ръжда, Кафява ръжда, Жълта ръжда, Брашнеста мана - 50мл/дка (0.05%)
  Ечемик - Брашнеста мана - 50мл/дка (0.05%)

 • Карантинен срок (дни): 7 за краставици, пъпеши; 30 за останалите
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 
 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com