Последно актуализирана: 08.02.2018 г.

ФУНГИЦИДИ

Продукти за борба с гъбни болести по земеделските култури

АКАНТО 250 СК, АКАПЕЛА 250 СК

ПИКОКСИСТРОБИН

250г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
АКАНТО 250 СК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-2408/05.12.2016 г.
  Заповед за прекратяване на разрешението за пускане на пазара №:
  РД 11-2626/01.12.2017 г.
 • Разр. №: 01337-4/14.12.2016 г.
 • Валидно до: 31.05.2018 г. (гратисен период за продажба и разпространение)
 • Притежател на разрешението: ДюПон България ЕООД
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: широкоспектърен системен фунгицид с предпазно и лечебно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Рапица - Склеротиния – 50мл/дкаПшеница - Брашнеста мана, Петносване, Ранен листен пригор, Кафява ръжда, Жълта ръжда, Ризоктония, Фузариоза по класа – 60мл/дка
  Ечемик - Брашнеста мана, Листна ръжда, Жълта ръжда, Листен пригор, Мрежести петна – 60мл/дка
  Ръж - Листен пригор, Кафява ръжда – 60мл/дка
  Тритикале - Кафява ръжда, Жълта ръжда, Петносване (септориоза по класа), Ранен листен пригор – 60мл/дка
  Овес - Листна ръжда – 60мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 42; за рапица - не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЕТИКЕТ MSDS

заповед аканто 250 ск 17.07.2015

заповед аканто 250 ск 15.12.2015

заповед аканто 250 ск 29.08.2016

заповед аканто 250 ск 05.12.2016

заповед аканто 250 ск 01.12.2017

АКАНТО ПЛЮС, АКАПЕЛА ПЛЮС

ПИКОКСИСТРОБИН + ЦИПРОКОНАЗОЛ

200г/л + 80г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
АКАНТО ПЛЮС |

 • Зап. за разр. №: РД 11-242/03.02.2017 г.
  Заповед за прекратяване на разрешението за пускане на пазара №:
  РД 11-2624/01.12.2017 г.
 • Разр. №: 01373-5/16.02.2017 г.
 • Валидно до: 31.05.2018 г. (гратисен период за продажба и разпространение)
 • Притежател на разрешението: ДюПон България ЕООД
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: комбиниран двойно системен фунгицид с предпазно, лечебно и изкореняващо действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница, Ръж, Тритикале - Брашнеста мана, Петносване на класа, Жълта ръжда, Кафява ръжда, Жълто-кафяви петна, Ран листен пригор, Листен пригор - 50-75мл/дка
  Ечемик, Овес - Брашнеста мана, Листна ръжда, Мрежести петна, Листен пригор, Листни петна - 50-75мл/дка
  Маслодайна рапица - Склеротиния, Чернилка (алтернариоза) - 60мл/дка
  Слънчоглед - Склеротийно гниене, Сиви петна, Черни петна (фома), Алтернария -60мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 35; за маслодайна рапица и слънчоглед - не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЕТИКЕТ MSDS

заповед аканто плюс 29.01.2016

заповед аканто плюс 19.04.2016

заповед аканто плюс 29.08.2016

заповед Аканто Плюс 05.12.2016

ЗАПОВЕД АКАНТО ПЛЮС 03.02.2017

заповед Аканто Плюс 01.12.2017

АКОИДАЛ ВГ

Сяра

80%
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
АКОИДАЛ ВГ | 1 кг

1 кг

АКОИДАЛ ВГ | 200 г

200 г

АКОИДАЛ ВГ | 100 г

100 г

 • Зап. за разр. №: РД 09-232/13.04.2006 г.
 • Разр. №: 0387/18.04.2006 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Куиметал Индъстрис, Чили
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: несистемен неорганичен фунгицид с контактно и фумигиращо действие
  Подходящ за употреба в биологичното земеделие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя - Брашнеста мана (Оидиум) - 0.25%

 • Карантинен срок (дни): 20
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

   

АКРОБАТ ПЛЮС ВГ

ДИМЕТОМОРФ + МАНКОЦЕБ

90г/кг + 600г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
АКРОБАТ ПЛЮС ВГ | 1 кг

1 кг

АКРОБАТ ПЛЮС ВГ | 200 г

200 г

АКРОБАТ ПЛЮС ВГ | 100 г

100 г

АКРОБАТ ПЛЮС ВГ | 50 г

50 г

 • Зап. за разр. №: РД 11-865/20.06.2014 г.
 • Разр. №: 01120-2/27.06.2014 г.
 • Валидно до: 18.01.2021 г.
 • Притежател на разрешението: БАСФ Агро Б.В., Швейцария
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: комбиниран фунгицид с контактно предпазно, и локално-системно предпазно и антиспорулантно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя - Мана - 200г/дкаДомати, Картофи - Кафяви листни петна (алтернария), Картофена мана – 200г/дка
  Лук, Тютюн - Мана - 200г/дка

 • Карантинен срок (дни): 14, 28 за лозя
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

MSDS

заповед акробат плюс вг 20.06.2014

 

АКРОБАТ Р

ДИМЕТОМОРФ + МЕДЕН ОКСИХЛОРИД

60г/кг + 400г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
АКРОБАТ Р | 250 г

250 г

АКРОБАТ Р | 125 г

125 г

 • Зап. за разр. №: РД 09-664/09.12.2004 г.
 • Разр. №: 0207/25.01.2005 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: БАСФ Агро Б.В., Швейцария
 • Формулация: намокрим прах (ВП)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: комбиниран фунгицид с контактно предпазно, и локално-системно предпазно и антиспорулантно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя - Мана – 0.25%Тютюн - Мана - 250г/дка
  Домати, Картофи - Картофена мана – 250г/дка

 • Карантинен срок (дни): 20 дни
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

АЛЕГРО, ТОКАТА, ЮВЕЛ

ЕПОКСИКОНАЗОЛ + КРЕЗОКСИМ-МЕТИЛ

125г/л + 125г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
АЛЕГРО |

 • Зап. за разр. №: РД 11-260/07.02.2017 г.
 • Разр. №: 0177-4/16.02.2017 г.
 • Валидно до: 29.05.2025 г.
 • Притежател на разрешението: БАСФ СЕ, Германия
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: първа професионална
 • Механизъм на действие: комбиниран системен фунгицид с предпазно и лечебно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница - Кафява ръжда - 50мл/дка; Брашнеста мана - 50-100мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 35
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

MSDS

заповед алегро 29.05.2015

заповед алегро 07.02.2017

АЛИЕТ ФЛАШ

ФОЗЕТИЛ-АЛУМИНИЙ

800г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
АЛИЕТ ФЛАШ | 1 кг

1 кг

АЛИЕТ ФЛАШ | 100 г

100 г

АЛИЕТ ФЛАШ | 30 г

30 г

 • Зап. за разр. №: РД 11-2612/01.12.2017 г.
 • Разр. №: 0106-2/20.12.2017 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Байер България ЕООД
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: системен (акропетално и базипетално) фосфонатен фунгицид с предпазно и лечебно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Краставици - Мана - 0.3%

 • Карантинен срок (дни): 4
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

етикет MSDS

заповед Алиет флаш 01.12.2017

АЛФИЛ ВГ

ФОЗЕТИЛ-АЛУМИНИЙ

800г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
АЛФИЛ ВГ | 5 кг

5 кг

АЛФИЛ ВГ | 1 кг

1 кг

АЛФИЛ ВГ | 100 г

100 г

АЛФИЛ ВГ | 30 г

30 г

 • Зап. за разр. №: РД 11-2038/18.12.2014 г.
 • Разр. №: 01291/30.01.2015 г.
 • Валидно до: 30.04.2018 г.
 • Притежател на разрешението: Индустриас Афраза S.A., Испания
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: системен (акропетално и базипетално) фосфонатен фунгицид с предпазно и лечебно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя - Мана – 75-330г/дкаСемкови овощни - Фитофторно гниене – 200-360г/дка
  Цитрусови култури - Фитофторно гниене – 250-450г/дка

 • Карантинен срок (дни): 15, 28 за лозя
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЕТИКЕТ MSDS

заповед алфил вг 18.12.2014

АЛФИЛ ДУПЛО

ФОЗЕТИЛ-АЛУМИНИЙ + МАНКОЦЕБ

350г/кг + 350г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
АЛФИЛ ДУПЛО | 1 кг

1 кг

АЛФИЛ ДУПЛО | 100 г

100 г

 • Зап. за разр. №: РД 11-848/20.06.2014 г.
 • Разр. №: 01245/27.06.2014 г.
 • Валидно до: 31.01.2019 г.
 • Притежател на разрешението: Индустриас Афраза S.A., Испания
 • Формулация: намокрим прах (ВП)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: комбиниран фунгицид с контактно предпазно, и системно предпазно и лечебно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Картофи - Картофена мана – 90-400г/дкаЛозя - Мана – 90-350г/дка

 • Карантинен срок (дни): 21 закартофи, 28 за лозя
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЕТИКЕТ MSDS

заповед алфил дупло 20.06.2014

 

АМИСТАР ГОЛД

АЗОКСИСТРОБИН + ДИФЕНОКОНАЗОЛ

125г/л + 125г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
АМИСТАР ГОЛД |

 • Зап. за разр. №: РД 11-949/31.05.2016 г.
 • Разр. №: 01426-1/07.06.2016 г.
 • Валидно до: 31.12.2019 г.
 • Притежател на разрешението: Синджента България ЕООД
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: комбиниран фунгицид с контактно, трансламинарно и системно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Зимна маслодайна рапица - Сухо стъблено гниене, Склеротийно гниене – 100мл/дкаПролетна рапица - Склеротийно гниене – 100мл/дка
  Слънчоглед - Склеротийно гниене, Фомоза (черни петна), Фомопсис (сиви петна) – 100мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 60 за слънчоглед; за останалите - не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

msds заповед амистар голд 31.05.2016

АМИСТАР ЕКСТРА СК

АЗОКСИСТРОБИН + ЦИПРОКОНАЗОЛ

200г/л + 80г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
АМИСТАР ЕКСТРА СК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-2020/16.12.2014 г.
 • Разр. №: 01286/30.01.2015 г.
 • Валидно до: 16.12.2024 г.
 • Притежател на разрешението: Синджента България ЕООД
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: комбиниран фунгицид с двойно системно и бързодействащо лечебно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница - Кафява ръжда, Листни петна/септориоза, Брашнеста мана – 70мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 35
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

MSDS заповед амистар екстра ск 16.12.2014

АПРОН XL 350 EС

МЕТАЛАКСИЛ-М (МЕФЕНОКСАМ)

350г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
АПРОН XL 350 EС |

 • Зап. за разр. №: РД 09-396/08.07.2005 г.
 • Разр. №: 01035/18.02.2010 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Синджента, Швейцария
 • Формулация: емулсия за третиране на семена (ЕС)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: системен фениламид: ацилаланинов фунгицид с предпазно и лечебно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Памук - Почвени патогени (Питиум) – 200мл/100кг семеСлънчоглед - Мана – 300мл/100кг семе

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

MSDS

АРМЕТИЛ М

МАНКОЦЕБ + МЕТАЛАКСИЛ

640г/кг + 80г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
АРМЕТИЛ М | 5 кг

5 кг

АРМЕТИЛ М | 250 г

250 г

АРМЕТИЛ М | 125 г

125 г

 • Зап. за разр. №: РД 12-5/03.01.2008 г.
 • Разр. №: 0526/12.06.2008 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: ИКВ, Испания
 • Формулация: намокрим прах (ВП)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: комбиниран фунгицид с контактно предпазно, и системно лечебно и предпазно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя - Мана – 0.25%Картофи - Картофена мана – 250 г/дка

 • Карантинен срок (дни): 20
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЕТИКЕТ MSDS

заповед арметил м 03.01.2008

заповед арметил м 16.06.2009

   

АРМЕТИЛ-С ВП

МЕДЕН ОКСИХЛОРИД + МЕТАЛАКСИЛ

70% + 8%
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
АРМЕТИЛ-С ВП | 5 кг

5 кг

 • Зап. за разр. №: РД 12-5/03.01.2008 г.
 • Разр. №: 0526/12.06.2008 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: ИКВ, Испания
 • Формулация: намокрим прах (ВП)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: комбиниран фунгицид с контактно предпазно, и системно лечебно и предпазно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя - Мана – 0.25%

 • Карантинен срок (дни): 14
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЕТИКЕТ MSDS

заповед арметил-с вп 03.01.2008

заповед арметил-с вп 16.06.2009

 

АРТЕА 330 ЕК

ПРОПИКОНАЗОЛ + ЦИПРОКОНАЗОЛ

250г/л + 80г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
АРТЕА 330 ЕК |

 • Зап. за разр. №: РД 12-20/26.04.2005 г.
 • Разр. №: 01005-2/05.03.2013 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Синджента България ЕООД
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: комбиниран фунгицид с предпазно и лечебно действие, бърз начален ефект и достатъчно последействие, действа и с газовата си фаза
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница - Брашнеста мана – 40мл/дка; Кафява ръжда, Ран листен пригор, Пролетен листен пригор - 50мл/дкаЕчемик - Брашнеста мана – 40мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 45
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

MSDS заповед артеа 330 ек 18.02.2013

Подреди по:
Име
Дата
 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com